Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
1En kartläggning av sjuksköterskans vårdrond1985Uppsats för enstaka kurs i forskningsmetodik med inriktning...OCLC:937169191
2Sjuksköterskans upplevelse av att vara modig och inte modig...1998Examensarbete 10 poäng, påbyggnadskurs 41-60 poäng. Skrif...OCLC:937147385
3Sjuksköterskans roll i ambulansen och utryckningsorsaker1985*Utvecklingsarbete PBL anestesi & intensivvård 40 p. Med den...OCLC:937170761
4Sjuksköterskans inställning och förhållningssätt till p...Anna Ljunggren2003OCLC:1016290414
5Strategi för utveckling av sjuksköterskans IT-kompetensSvensk sjuksköterskeförening2002ISBN-13:9789185060016
6Vikten av sjuksköterskans roll som hälsorådgivare på vå...1984Med stöd i WHO:s stadgar och i den nya hälso- och sjukvår...OCLC:937184096
7Sjuksköterskans historiaBarbro Holmdahl1994ISBN-13:9789147048878
8Sjuksköterskans förhållningssätt till patienter med psyk...Carina Frid2000OCLC:1016414385
9Sjuksköterskans postoperativa omvårdnad av patient med dia...Jenny GAUDE1997OCLC:1016320616
10Sjuksköterskans omvårdnadshandlingar till patienter med ma...Anna Gerne2000OCLC:1016207388
11Sjuksköterskans roll i ett hälsofrämjande arbeteAnnica Wigholm1999OCLC:856779292
12Den offentliga hemlighetenBirgitta Gedda2001ISBN-13:9789173464192
13Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid postoperativt lym...Camila Karlsson1997OCLC:856759981
14Från kall till personlighetIris Erlöv1992ISBN-13:9789162805869
15Granskning av vårdprogram efter hjärtinfarkt med fokus på...Helena BERGSTRÖM1997OCLC:1016206681
16Sjuksköterskans kärnkompetenserJaneth Leksell2013ISBN-13:9789147105687
17Förbereder Hälso- och sjukvårdslinjen sjuksköterskans ar...1992Uppsats, 60 poäng. Detta arbete är ett uppdrag av Linjenä...OCLC:937160105
18Sjuksköterskans smärtbedömning2000Uppsats 10 p, vårdvetenskap D 61-80 p. Syftet var att under...OCLC:937144192
19Sjuksköterskans användande av Internet i sin omvårdnadspr...Stellan Ahlström1999OCLC:856779807
20Sjuksköterskans attityder gentemot postopertiv smärtlindri...Helena Sederholm1999OCLC:856779811
21Sjuksköterskans roll i mötet med barn till döende anhöri...Anna Hultin2006OCLC:1016198161
22Sjuksköterskans omhändertagande av patienter med bröstsm...Maria KarremoOCLC:856776004
23Sjuksköterskans förhållningssätt - ett verktyg i samtalAnna Lindström2007OCLC:1016289741
24Sjuksköterskans bemötande av traumatiskt krisdrabbad i aku...Petra Ardin2006OCLC:1016178996
25Sjuksköterskans möjligheter att utforma omvårdnaden runt ...Kajsa Bengtsson1999OCLC:856789945
26Vitalparametrar i sjuksköterskans perspektiv2014ISBN-13:9789144083582
27Hinder i sjuksköterskans arbete med trycksårspreventionJosefina Lif2007OCLC:1016229189
28Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid nutritionsproblem...Fatemeh BishbaharOCLC:856776081
29Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbeteInger Nordström Torpenberg2008ISBN-13:9789185060139
30Något om anpassning till sjuksköterskans yrke1953OCLC:243923501
31Sjuksköterskans stöd för syskon till cancersjuka barn - e...Monica Karlsson2004OCLC:856835131
32Sjuksköterskans omvårdnadshandlingar vid malnutrition hos ...Tuuli LEHTOLA1998OCLC:1016184001
33Bemötande av traumatiskt krisdrabbadePatrick Bergman2001OCLC:1016304649
34Sjuksköterskans möjligheter att tillgodose patientens indi...Eva GUNNARSSON1997OCLC:1016243916
35Sjuksköterskans syn på omvårdnad av framlobsdementa patie...Magnus Rask1999OCLC:856779934
36Sjuksköterskans möjlighet att främja god egenvård vid di...Nazriet Amhezion2000OCLC:1016181000
37Sjuksköterskans professionella roll vid möten med alkoholb...Solveig Erixon1999OCLC:1016179914
38Behov av utvärdering inom sjuksköterskans arbetsområdeStatens Beredning för Utvärdering av Medicinsk Metodik. SBU1994Det vetenskapliga underlaget rörande sjuksköterskans insat...OCLC:476023268
39Sjuksköterskans upplevelse av mötet med patient med nyanla...Sonja Pasalic2002OCLC:856828958
40Medvetenhet om bemötandeMadeleine Bergh2002STANFORD:36105111177064
Libris
1Sjuksköterskans kärnkompetenser2013Sjuksköterskans kärnkompetenser
2Sjuksköterskans omvårdnadskunnande : en praktisk och teore...2014Sjuksköterskans omvårdnadskunnande : en praktisk och teore...
3Sjuksköterskans historia [Ljudupptagning] : från siukwakte...Holmdahl, Barbro2002Sjuksköterskans historia [Ljudupptagning] : från siukwakte...
4Sjuksköterskans telefonrådgivning [Elektronisk resurs]Wahlberg, Anna Carin2009Sjuksköterskans telefonrådgivning [Elektronisk resurs]
5Sjuksköterskans journalföring [Ljudupptagning] : en prakti...Björvell, Catrin2002Sjuksköterskans journalföring [Ljudupptagning] : en prakti...
6Sjuksköterskans omvårdnadskunnande [Elektronisk resurs] : ...2016Sjuksköterskans omvårdnadskunnande [Elektronisk resurs] : ...
7Sjuksköterskans kärnkompetenser [Elektronisk resurs] : per...2014Sjuksköterskans kärnkompetenser [Elektronisk resurs] : per...
8Sjuksköterskans ledarskap : intentioner, strategier och ver...Holmgren, Berit1998Sjuksköterskans ledarskap : intentioner, strategier och ver...
9Innehåll i självständigt arbete inom hemsjukvården : sju...Nordkvist, Karina[2002]Innehåll i självständigt arbete inom hemsjukvården : sju...
10Sjuksköterskans vårdfunktioner1973Sjuksköterskans vårdfunktioner
11Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbokBjörvell, Catrin, 1956-1995Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbok
12Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbokBjörvell, Catrin, 1956-2001Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbok
13Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbokBjörvell, Catrin, 1956-1995Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbok
14Sjuksköterskans utsatthet : att hantera traumatiska uppleve...Buijssen, Huub1998Sjuksköterskans utsatthet : att hantera traumatiska uppleve...
15Sjuksköterskans yrkesansvarFröberg, Ulf H., 1942-1994Sjuksköterskans yrkesansvar
16Sjuksköterskans berättelseGino, Carol1984Sjuksköterskans berättelse
17Sjuksköterskans problemlösningsprocessHedberg, Berith, 1951-[1995?]Sjuksköterskans problemlösningsprocess
18Sjuksköterskans historia : från siukwakterska till omvård...Holmdahl, Barbro, 1925-19981997Sjuksköterskans historia : från siukwakterska till omvård...
19Sjuksköterskans historia : från siukwakterska till omvård...Holmdahl, Barbro, 1925-19981994Sjuksköterskans historia : från siukwakterska till omvård...
20Sjuksköterskans arbetsvillkorHolmqwist, Gudrun2000Sjuksköterskans arbetsvillkor
21Sjuksköterskans yrkesfunktion : en studie över sjuksköter...Johansson, Berit[1987?]Sjuksköterskans yrkesfunktion : en studie över sjuksköter...
22Sjuksköterskans samtal : professionalitet och medmänskligh...Sandberg, Håkan, 1950-2014Sjuksköterskans samtal : professionalitet och medmänskligh...
23Sjuksköterskans arbete : en begränsad arbetsanalysSjödahl, Lars, 1927-1974Sjuksköterskans arbete : en begränsad arbetsanalys
24Sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation : vilka faktorer s...Thelberg, Birgitta[2000?]Sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation : vilka faktorer s...
25Sjuksköterskans telefonrådgivningWahlberg, Anna Carin, 1965-2007Sjuksköterskans telefonrådgivning
26Sjuksköterskans smärtbedömning : utbildningens och yrkese...Yeo, Sang Kum2000Sjuksköterskans smärtbedömning : utbildningens och yrkese...
27"Sjuksköterskans arbetssituation ohållbar"Björck, Staffan"Sjuksköterskans arbetssituation ohållbar"
28Sjuksköterskans moraliska ansvarBonair, Ann, 1943-Sjuksköterskans moraliska ansvar
29Äldre patienters smärta : ur sjuksköterskans perspektivEklöf, Iréne2004Äldre patienters smärta : ur sjuksköterskans perspektiv
30Äldre patienters smärta [Elektronisk resurs] : ur sjukskö...Eklöf, Iréne2004Äldre patienters smärta [Elektronisk resurs] : ur sjukskö...
31Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : ...Björvell, Catrin, 1956-2011Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : ...
32Sjuksköterskans roll vid blodtrycksbehandling : [sammanstä...Sjuksköterskans roll vid blodtrycksbehandling (Symposium) (Göteborg : 1977)1977Sjuksköterskans roll vid blodtrycksbehandling : [sammanstä...
33Sjuksköterskans journalföring och informationshantering [E...Björvell, Catrin2015Sjuksköterskans journalföring och informationshantering [E...
34Sjuksköterskans fel och försummelser : en kartläggning av...1993Sjuksköterskans fel och försummelser : en kartläggning av...
35Vitalparametrar i sjuksköterskans perspektiv [Elektronisk r...Smith, Joyce2014Vitalparametrar i sjuksköterskans perspektiv [Elektronisk r...
36Sjuksköterskans dokumentation inom intensivvården : FOA-ra...Feldt, Annelie1999Sjuksköterskans dokumentation inom intensivvården : FOA-ra...
37Sjuksköterskans roll i kommunal hälso- och sjukvård : erf...1997Sjuksköterskans roll i kommunal hälso- och sjukvård : erf...
38Att utveckla sjuksköterskans arbete : beskrivning av studer...Bolse, Kärstin[1993]Att utveckla sjuksköterskans arbete : beskrivning av studer...
39Framtidens sjukvård : Sjuksköterskans utbildning och arbet...Brown, Esther Lucile1949Framtidens sjukvård : Sjuksköterskans utbildning och arbet...
40Är sjuksköterskans värde obetalbart?Dahm, Erland, 1881-1923Är sjuksköterskans värde obetalbart?
SwePub
1Sjuksköterskans kärnkompetenserLeksell, Janeth Lepp, Margret, 1954-, 2013Sjuksköterskans kärnkompetenser
2Sjuksköterskans kärnkompetenser : En kvalitativt god vård...Leksell, Janeth, 1955-,2015Sjuksköterskans kärnkompetenser : En kvalitativt god vård...
3Sjuksköterskans pedagogiska verksamhet : villkor och proces...Gedda, Birgitta, 1942-,Sjuksköterskans pedagogiska verksamhet : villkor och proces...
4Sjuksköterskans lärande om kärnkompetenserBerg, Linda, 1961-,Sjuksköterskans lärande om kärnkompetenser
5Sjuksköterskans roll vid symtomkontrollFriedrichsen, Maria, 1966-, Petersson, Lena-Marie 2012Sjuksköterskans roll vid symtomkontroll
6Sjuksköterskans roll i smärtbehandlingHallström, Inger, Elander, Gunnel Olsson, Gunnar L Jylli, Leena Sjuksköterskans roll i smärtbehandling
7Den kommunala sjuksköterskans arbetssituationJosefsson, Karin, 1958-, Sonde, Lars Robins Wahlin, Tarja-Brita Den kommunala sjuksköterskans arbetssituation
8Sjuksköterskans roll i hemsjukvårdenJosefsson, Karin, 1958-,Sjuksköterskans roll i hemsjukvården
9Sjuksköterskans arbetssituation i rondsystemet : en fallstu...Lindahl, Barbro, Nyström, Kerstin, 1989Sjuksköterskans arbetssituation i rondsystemet : en fallstu...
10Sjuksköterskans röst i samhället : VårdstämmanÄlvsjöMalmsten, Kersti, 1947-,2003Sjuksköterskans röst i samhället : VårdstämmanÄlvsjö
11Vad legitimerar sjuksköterskans legitimation? : Vårdförbu...Malmsten, Kersti, 1947-,2003Vad legitimerar sjuksköterskans legitimation? : Vårdförbu...
12Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuks...Norbergh, Karl-Gustaf, 1950-, Hellzén, Ove, 1954-, Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuks...
13Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuks...Edberg, Anna-Karin, 1961-, Ehrenberg, Anna, Friberg, Febe, 2013Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuks...
14Ni gör ju ingenting, ni bara sitter där : den intensivpsyk...Salzmann-Erikson, Martin,Ni gör ju ingenting, ni bara sitter där : den intensivpsyk...
15Organisationens betydelse för sjuksköterskans dokumentatio...Athlin, Elsy, 1945-, Furåker, Carina, 1996Organisationens betydelse för sjuksköterskans dokumentatio...
16Informationsteknikens betydelse för sjuksköterskans vårda...Högberg, Karin, Bondas, Terese, Informationsteknikens betydelse för sjuksköterskans vårda...
17Samhällets sanktioner och sjuksköterskans auktoritetJohansson, Iréne Gullberg, M. 1997Samhällets sanktioner och sjuksköterskans auktoritet
18Sjuksköterskans pedagogiska funktion och ansvarLepp, Margret, 1954-,Sjuksköterskans pedagogiska funktion och ansvar
19Sjuksköterskans samtal - professionalitet och medmänskligh...Sandberg, Håkan, 1950-,2014Sjuksköterskans samtal - professionalitet och medmänskligh...
20Grupphandledning i omvårdnad utmanar sjuksköterskans kompe...Arvidsson, Barbro, 1945-,Grupphandledning i omvårdnad utmanar sjuksköterskans kompe...
21Avdelningschefens möjligheter att stödja sjuksköterskans ...Athlin, Elsy, 1945-,2002Avdelningschefens möjligheter att stödja sjuksköterskans ...
22Betydelsen av sjuksköterskans ledarskap i vårdenAthlin, Elsy, 1945-,1997Betydelsen av sjuksköterskans ledarskap i vården
23Säker vård : patientsäkerhet ur sjuksköterskans perspekt...Bengtsson, Mariette Ivarsson.Ekedahl, Ann-Britt 2014Säker vård : patientsäkerhet ur sjuksköterskans perspekt...
24Sjuksköterskans roll i organisation och samhälleFlorin, Jan,Sjuksköterskans roll i organisation och samhälle
25Sjuksköterskans ansvarsområde samt dokumentation av munvå...Öhrn, K Andersson, P Sjuksköterskans ansvarsområde samt dokumentation av munvå...
26Samtal som stöd för patienters livsstilförändringar en v...Brobeck, Elisabeth, 1962-,2014Samtal som stöd för patienters livsstilförändringar en v...
27Sjuksköterskans advokatskap för patienter inom kommunal v...Eklund, Anna Josse, 1968-, Petzäll, Kerstin, 1951-, Räty, Lena, 1948-, Wilde-Larsson, Bodil, 1951-, 2011Sjuksköterskans advokatskap för patienter inom kommunal v...
28Kliniken flyttar hem Sjuksköterskans institutionella prakti...Engström, Lizbeth, 1958-,2012Kliniken flyttar hem Sjuksköterskans institutionella prakti...
29Beslutsfattande i klinisk verksamhet : En studie om sjukskö...Hedberg, Berith,2003Beslutsfattande i klinisk verksamhet : En studie om sjukskö...
30Aspekter på vårdrelationen : En intervjustudie om vårdrel...Helander, Jeanette Karlsson, Emilie Hellström Muhli, Ulla, Aspekter på vårdrelationen : En intervjustudie om vårdrel...
31Aspekter på vårdrelationen : – En intervjustudie om vår...Helander, Jeanette, Karlsson, Emmelie, Hellström Muhli, Ulla, Aspekter på vårdrelationen : – En intervjustudie om vår...
32Aspekter på vårdrelationen : En intervjustudie om vårdrel...Hellström Muhli, Ulla, Helander, J., Karlsson, E., Aspekter på vårdrelationen : En intervjustudie om vårdrel...
33Sjuksköterskans röst i samtalet om det goda samhället : ...Malmsten, Kersti, 1947-,2002Sjuksköterskans röst i samtalet om det goda samhället : ...
34Transitioner under sjukdomstiden : Sjuksköterskans stödjan...Söderberg, Inger, Trevena, Ingela, Fridolfsson, Agneta, Transitioner under sjukdomstiden : Sjuksköterskans stödjan...
35Sjuksköterskans roll i kommunal hälso- och sjukvårdÅström, S. Wilde-Larsson, Bodil, Larsson, G. Ljungquist, M. 1997Sjuksköterskans roll i kommunal hälso- och sjukvård
36Sjuksköterskans patientundervisning inom geriatrisk vård o...Öhman, Birgitta, 1942-,2003Sjuksköterskans patientundervisning inom geriatrisk vård o...
37Sjuksköterskans ledarskap i vården - dåtid, nutid och fra...Athlin, Elsy, 1945-,1995Sjuksköterskans ledarskap i vården - dåtid, nutid och fra...
38Sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens i mötet...Bergh, Madeleine, 1959-,Sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens i mötet...
39Sjuksköterskans roll som ledare i kommunal vård och omsorg...Edberg, Anna-Karin, 1961-, Törnquist, Agneta, Hasson, Henna, Sjuksköterskans roll som ledare i kommunal vård och omsorg...
40Sjuksköterskans pedagogiska funktion och skolning i ett his...Häggström, Eva, 1950-Sjuksköterskans pedagogiska funktion och skolning i ett his...

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.405.376 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 188 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2018 Illius Media