Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
1Sjuksköterskans historiaBarbro Holmdahl2019-04-12I sjuksköterskans historia står omvårdnaden för den ensk...ISBN-13:8726137348
2Sjuksköterskans bemötande av patienter med postoperativ sm...Nina Nordgren2007OCLC:1016292889
3En kartläggning av sjuksköterskans vårdrond1985Uppsats för enstaka kurs i forskningsmetodik med inriktning...OCLC:937169191
4Sjuksköterskans roll i ambulansen och utryckningsorsaker1985*Utvecklingsarbete PBL anestesi & intensivvård 40 p. Med den...OCLC:937170761
5Sjuksköterskans syn på omvårdnad av framlobsdementa patie...Magnus Rask1999OCLC:856779934
6Andlig omvårdnad som en del av sjuksköterskans ansvarNezha Elalaoui-Södergren2005OCLC:1016294350
7Patientens bemästringsförmåga efter en benamputationHanna OLSSON1998OCLC:1016177123
8Sjuksköterskans upplevelse av att vara modig och inte modig...1998Examensarbete 10 poäng, påbyggnadskurs 41-60 poäng. Skrif...OCLC:937147385
9Sjuksköterskans betydelse i omvårdnaden av kvinnliga klien...Anna Junestad1999OCLC:1016289703
10Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i palli...Fanny Lingonbacke2008OCLC:1016175495
11Sjukskšterskans omvŒrdnadskunnandeBirgitta Klang2014-06-02Sjuksköterskans Omvardnadskunnande ar den idealiska boken f...ISBN-13:0273744828
12Medvetenhet om bemötandeMadeleine Bergh2002STANFORD:36105111177064
13Sjuksköterskans användande av Internet i sin omvårdnadspr...Stellan Ahlström1999OCLC:856779807
14Sjuksköterskans kärnkompetenserJaneth Leksell2019ISBN-13:9789147128020
15Den offentliga hemlighetenBirgitta Gedda2001ISBN-13:9789173464192
16Bemötande av patienter på en somatisk akutmottagning ur sj...Lotta Höög2003OCLC:1016413894
17Utvärdering av sjuksköterskans utbildning och yrkesfunktio...Inez Kapborg1990ISBN-13:9789176562437
18Sjuksköterskan i öppen psykiatrisk vårdLena Lundh1980ISBN-13:9789144177410
19Omvårdnad på avancerad nivåAnna-Karin Edberg2013ISBN-13:9789144071459
20Sjuksköterskans bemötande av kvinnor med diffusa besvärPia Palm2002OCLC:1016174727
21Vårdinformatik - ett redskap för sjuksköterskans informat...1996Uppsats 5 poäng, intensivsjukvård 02 40 poäng. Det ökade...OCLC:937152674
22Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i syfte att främja n...Victoria Heimerback2004OCLC:856835364
23Strategi för utveckling av sjuksköterskans IT-kompetensSvensk sjuksköterskeförening2002ISBN-13:9789185060016
24Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbeteInger Nordström Torpenberg2008ISBN-13:9789185060139
25Sjuksköterskans möte med smärtpåverkade patienter från ...Suzan Cagin2001OCLC:1016313770
26Sjuksköterskans smärtbedömning2000Uppsats 10 p, vårdvetenskap D 61-80 p. Syftet var att under...OCLC:937144192
27Sjuksköterskans omhändertagande av patienter med bröstsm...Maria KarremoOCLC:856776004
28Förbereder Hälso- och sjukvårdslinjen sjuksköterskans ar...1992Uppsats, 60 poäng. Detta arbete är ett uppdrag av Linjenä...OCLC:937160105
29Sjuksköterskans roll i ett hälsofrämjande arbeteAnnica Wigholm1999OCLC:856779292
30Sjuksköterskans roll som moralisk aktör vid passiv eutanas...Katrin Edvardsson2000OCLC:1016320819
31Behov av utvärdering inom sjuksköterskans arbetsområdeStatens Beredning för Utvärdering av Medicinsk Metodik. SBU1994Det vetenskapliga underlaget rörande sjuksköterskans insat...OCLC:476023268
32Kommunikativ hinder i sjuksköterskans informativa uppgifter...Caroline Gyberg2004OCLC:856834273
33Sjuksköterskans omvårdnadshandlingarPernilla AHLBOM1997OCLC:1016181328
34Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid nutritionsproblem...Fatemeh BishbaharOCLC:856776081
35Sjuksköterskans attityder gentemot postopertiv smärtlindri...Helena Sederholm1999OCLC:856779811
36Lidande som fenomen och sjuksköterskans bemötande av den l...Linn Fredros2003OCLC:1016209536
37Sjuksköterskans upplevelser i samband med en patients dödJohanna Andersson2002OCLC:856825058
38Sjuksköterskans uppfattning om "omvårdnadsinnehåll" i utb...Ella Danielson1988OCLC:186864318
39Vitalparametrar i sjuksköterskans perspektiv2014ISBN-13:9789144083582
40Coping och njursjukaAnders Ebermark1998OCLC:856772033
Libris
1Sjuksköterskans kärnkompetenserSjuksköterskans kärnkompetenser
2Sjuksköterskans omvårdnadskunnande : en praktisk och teore...Sjuksköterskans omvårdnadskunnande : en praktisk och teore...
3Sjuksköterskans historia [Ljudupptagning] från siukwakters...Holmdahl, BarbroSjuksköterskans historia [Ljudupptagning] från siukwakters...
4Sjuksköterskans telefonrådgivning [Elektronisk resurs]Wahlberg, Anna CarinSjuksköterskans telefonrådgivning [Elektronisk resurs]
5Sjuksköterskans journalföring [Ljudupptagning] en praktisk...Björvell, CatrinSjuksköterskans journalföring [Ljudupptagning] en praktisk...
6Sjuksköterskans samtal [Elektronisk resurs] professionalite...Sandberg, HåkanSjuksköterskans samtal [Elektronisk resurs] professionalite...
7Sjuksköterskans kärnkompetenser [Elektronisk resurs] perso...Sjuksköterskans kärnkompetenser [Elektronisk resurs] perso...
8Sjuksköterskans omvårdnadskunnande [Elektronisk resurs] en...Sjuksköterskans omvårdnadskunnande [Elektronisk resurs] en...
9Sjuksköterskans kärnkompetenserLeksell, JanethSjuksköterskans kärnkompetenser
10Sjuksköterskans ledarskap : intentioner, strategier och ver...Holmgren, Berit1998Sjuksköterskans ledarskap : intentioner, strategier och ver...
11Sjuksköterskans historia [Elektronisk resurs]Holmdahl, BarbroSjuksköterskans historia [Elektronisk resurs]
12Sjuksköterskans historia [Elektronisk resurs]Holmdahl, BarbroSjuksköterskans historia [Elektronisk resurs]
13Innehåll i självständigt arbete inom hemsjukvården : sju...Nordkvist, Karina[2002]Innehåll i självständigt arbete inom hemsjukvården : sju...
14Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbokBjörvell, Catrin, 1956-Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbok
15Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbokBjörvell, Catrin, 1956-Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbok
16Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbokBjörvell, Catrin, 1956-Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbok
17Sjuksköterskans utsatthet : att hantera traumatiska uppleve...Buijssen, HuubSjuksköterskans utsatthet : att hantera traumatiska uppleve...
18Sjuksköterskans yrkesansvarFröberg, Ulf H., 1942-1994Sjuksköterskans yrkesansvar
19Sjuksköterskans problemlösningsprocessHedberg, Berith, 1951-[1995?]Sjuksköterskans problemlösningsprocess
20Sjuksköterskans historia : från siukwakterska till omvård...Holmdahl, Barbro, 1925-1998Sjuksköterskans historia : från siukwakterska till omvård...
21Sjuksköterskans historia : från siukwakterska till omvård...Holmdahl, Barbro, 1925-1998Sjuksköterskans historia : från siukwakterska till omvård...
22Sjuksköterskans historiaHolmdahl, BarbroSjuksköterskans historia
23Sjuksköterskans historiaHolmdahl, BarbroSjuksköterskans historia
24Sjuksköterskans arbetsvillkorHolmqwist, Gudrun2000Sjuksköterskans arbetsvillkor
25Sjuksköterskans yrkesfunktion : en studie över sjuksköter...Johansson, Berit[1987?]Sjuksköterskans yrkesfunktion : en studie över sjuksköter...
26Sjuksköterskans samtal : professionalitet och medmänskligh...Sandberg, Håkan, 1950-Sjuksköterskans samtal : professionalitet och medmänskligh...
27Sjuksköterskans vårdfunktioner1973Sjuksköterskans vårdfunktioner
28Sjuksköterskans arbete : en begränsad arbetsanalysSjödahl, Lars, 1927-1974Sjuksköterskans arbete : en begränsad arbetsanalys
29Sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation : vilka faktorer s...Thelberg, Birgitta[2000?]Sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation : vilka faktorer s...
30Sjuksköterskans telefonrådgivningWahlberg, Anna Carin, 1965-Sjuksköterskans telefonrådgivning
31Sjuksköterskans smärtbedömning : utbildningens och yrkese...Yeo, Sang Kum2000Sjuksköterskans smärtbedömning : utbildningens och yrkese...
32Sjuksköterskans berättelseGino, Carol1984Sjuksköterskans berättelse
33"Sjuksköterskans arbetssituation ohållbar"Björck, Staffan"Sjuksköterskans arbetssituation ohållbar"
34Sjuksköterskans moraliska ansvarBonair, Ann, 1943-Sjuksköterskans moraliska ansvar
35Äldre patienters smärta : ur sjuksköterskans perspektivEklöf, Iréne2004Äldre patienters smärta : ur sjuksköterskans perspektiv
36Äldre patienters smärta [Elektronisk resurs] : ur sjukskö...Eklöf, Iréne2004Äldre patienters smärta [Elektronisk resurs] : ur sjukskö...
37Kvalitetsutveckling inom omvårdnad : sjuksköterskans profe...Kvalitetsutveckling inom omvårdnad : sjuksköterskans profe...
38Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : ...Björvell, Catrin, 1956-Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : ...
39Sjuksköterskans roll vid blodtrycksbehandling : [sammanstä...Sjuksköterskans roll vid blodtrycksbehandling (Symposium) (Göteborg : 1977)1977Sjuksköterskans roll vid blodtrycksbehandling : [sammanstä...
40Sjuksköterskans journalföring och informationshantering [E...Björvell, CatrinSjuksköterskans journalföring och informationshantering [E...
SwePub
1Sjuksköterskans kärnkompetenserLeksell, Janeth Lepp, Margret, 1954-, 2013Sjuksköterskans kärnkompetenser
2Sjuksköterskans kärnkompetenser : En kvalitativt god vård...Leksell, Janeth, 1955-,2015Sjuksköterskans kärnkompetenser : En kvalitativt god vård...
3Sjuksköterskans pedagogiska verksamhet : villkor och proces...Gedda, Birgitta, 1942-,Sjuksköterskans pedagogiska verksamhet : villkor och proces...
4Sjuksköterskans lärande om kärnkompetenserBerg, Linda, 1961-,Sjuksköterskans lärande om kärnkompetenser
5Sjuksköterskans roll vid symtomkontrollFriedrichsen, Maria, 1966-, Petersson, Lena-Marie 2012Sjuksköterskans roll vid symtomkontroll
6Sjuksköterskans roll i smärtbehandlingHallström, Inger, Elander, Gunnel Olsson, Gunnar L Jylli, Leena Sjuksköterskans roll i smärtbehandling
7Den kommunala sjuksköterskans arbetssituationJosefsson, Karin, 1958-, Sonde, Lars Robins Wahlin, Tarja-Brita Den kommunala sjuksköterskans arbetssituation
8Sjuksköterskans roll i hemsjukvårdenJosefsson, Karin, 1958-,Sjuksköterskans roll i hemsjukvården
9Sjuksköterskans arbetssituation i rondsystemet : en fallstu...Lindahl, Barbro, Nyström, Kerstin, 1989Sjuksköterskans arbetssituation i rondsystemet : en fallstu...
10Sjuksköterskans röst i samhället : VårdstämmanÄlvsjöMalmsten, Kersti, 1947-,2003Sjuksköterskans röst i samhället : VårdstämmanÄlvsjö
11Vad legitimerar sjuksköterskans legitimation? : Vårdförbu...Malmsten, Kersti, 1947-,2003Vad legitimerar sjuksköterskans legitimation? : Vårdförbu...
12Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuks...Norbergh, Karl-Gustaf, 1950-, Hellzén, Ove, 1954-, Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuks...
13Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuks...Edberg, Anna-Karin, 1961-, Ehrenberg, Anna, Friberg, Febe, 2013Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuks...
14Ni gör ju ingenting, ni bara sitter där : den intensivpsyk...Salzmann-Erikson, Martin,Ni gör ju ingenting, ni bara sitter där : den intensivpsyk...
15Organisationens betydelse för sjuksköterskans dokumentatio...Athlin, Elsy, 1945-, Furåker, Carina, 1996Organisationens betydelse för sjuksköterskans dokumentatio...
16Informationsteknikens betydelse för sjuksköterskans vårda...Högberg, Karin, Bondas, Terese, Informationsteknikens betydelse för sjuksköterskans vårda...
17Samhällets sanktioner och sjuksköterskans auktoritetJohansson, Iréne Gullberg, M. 1997Samhällets sanktioner och sjuksköterskans auktoritet
18Sjuksköterskans pedagogiska funktion och ansvarLepp, Margret, 1954-,Sjuksköterskans pedagogiska funktion och ansvar
19Sjuksköterskans samtal - professionalitet och medmänskligh...Sandberg, Håkan, 1950-,2014Sjuksköterskans samtal - professionalitet och medmänskligh...
20Grupphandledning i omvårdnad utmanar sjuksköterskans kompe...Arvidsson, Barbro, 1945-,Grupphandledning i omvårdnad utmanar sjuksköterskans kompe...
21Avdelningschefens möjligheter att stödja sjuksköterskans ...Athlin, Elsy, 1945-,2002Avdelningschefens möjligheter att stödja sjuksköterskans ...
22Betydelsen av sjuksköterskans ledarskap i vårdenAthlin, Elsy, 1945-,1997Betydelsen av sjuksköterskans ledarskap i vården
23Säker vård : patientsäkerhet ur sjuksköterskans perspekt...Bengtsson, Mariette Ivarsson.Ekedahl, Ann-Britt 2014Säker vård : patientsäkerhet ur sjuksköterskans perspekt...
24Sjuksköterskans roll i organisation och samhälleFlorin, Jan,Sjuksköterskans roll i organisation och samhälle
25Sjuksköterskans ansvarsområde samt dokumentation av munvå...Öhrn, K Andersson, P Sjuksköterskans ansvarsområde samt dokumentation av munvå...
26Samtal som stöd för patienters livsstilförändringar en v...Brobeck, Elisabeth, 1962-,2014Samtal som stöd för patienters livsstilförändringar en v...
27Sjuksköterskans advokatskap för patienter inom kommunal v...Eklund, Anna Josse, 1968-, Petzäll, Kerstin, 1951-, Räty, Lena, 1948-, Wilde-Larsson, Bodil, 1951-, 2011Sjuksköterskans advokatskap för patienter inom kommunal v...
28Kliniken flyttar hem Sjuksköterskans institutionella prakti...Engström, Lizbeth, 1958-,2012Kliniken flyttar hem Sjuksköterskans institutionella prakti...
29Beslutsfattande i klinisk verksamhet : En studie om sjukskö...Hedberg, Berith,2003Beslutsfattande i klinisk verksamhet : En studie om sjukskö...
30Aspekter på vårdrelationen : En intervjustudie om vårdrel...Helander, Jeanette Karlsson, Emilie Hellström Muhli, Ulla, Aspekter på vårdrelationen : En intervjustudie om vårdrel...
31Aspekter på vårdrelationen : – En intervjustudie om vår...Helander, Jeanette, Karlsson, Emmelie, Hellström Muhli, Ulla, Aspekter på vårdrelationen : – En intervjustudie om vår...
32Aspekter på vårdrelationen : En intervjustudie om vårdrel...Hellström Muhli, Ulla, Helander, J., Karlsson, E., Aspekter på vårdrelationen : En intervjustudie om vårdrel...
33Sjuksköterskans röst i samtalet om det goda samhället : ...Malmsten, Kersti, 1947-,2002Sjuksköterskans röst i samtalet om det goda samhället : ...
34Transitioner under sjukdomstiden : Sjuksköterskans stödjan...Söderberg, Inger, Trevena, Ingela, Fridolfsson, Agneta, Transitioner under sjukdomstiden : Sjuksköterskans stödjan...
35Sjuksköterskans roll i kommunal hälso- och sjukvårdÅström, S. Wilde-Larsson, Bodil, Larsson, G. Ljungquist, M. 1997Sjuksköterskans roll i kommunal hälso- och sjukvård
36Sjuksköterskans patientundervisning inom geriatrisk vård o...Öhman, Birgitta, 1942-,2003Sjuksköterskans patientundervisning inom geriatrisk vård o...
37Sjuksköterskans ledarskap i vården - dåtid, nutid och fra...Athlin, Elsy, 1945-,1995Sjuksköterskans ledarskap i vården - dåtid, nutid och fra...
38Sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens i mötet...Bergh, Madeleine, 1959-,Sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens i mötet...
39Sjuksköterskans roll som ledare i kommunal vård och omsorg...Edberg, Anna-Karin, 1961-, Törnquist, Agneta, Hasson, Henna, Sjuksköterskans roll som ledare i kommunal vård och omsorg...
40Sjuksköterskans pedagogiska funktion och skolning i ett his...Häggström, Eva, 1950-Sjuksköterskans pedagogiska funktion och skolning i ett his...

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 2.107.965 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 1.353 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2019 Illius Media