Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
1Sjuksköterskans historiaBarbro Holmdahl2019-04-12I sjuksköterskans historia står omvårdnaden för den ensk...ISBN-13:8726137348
2Sjuksköterskans roll i ambulansen och utryckningsorsaker1985*Utvecklingsarbete PBL anestesi & intensivvård 40 p. Med den...OCLC:937170761
3En kartläggning av sjuksköterskans vårdrond1985Uppsats för enstaka kurs i forskningsmetodik med inriktning...OCLC:937169191
4Förbereder Hälso- och sjukvårdslinjen sjuksköterskans ar...1992Uppsats, 60 poäng. Detta arbete är ett uppdrag av Linjenä...OCLC:937160105
5Sjukskšterskans omvŒrdnadskunnandeBirgitta Klang2014-06-02Sjuksköterskans Omvardnadskunnande ar den idealiska boken f...ISBN-13:0273744828
6Sjuksköterskans syn på omvårdnad av framlobsdementa patie...Magnus Rask1999OCLC:856779934
7Medvetenhet om bemötandeMadeleine Bergh2002STANFORD:36105111177064
8Sjuksköterskan i öppen psykiatrisk vårdLena Lundh1980ISBN-13:9789144177410
9Den offentliga hemlighetenBirgitta Gedda2001STANFORD:36105111019464
10Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbeteInger Nordström Torpenberg2008ISBN-13:9789185060139
11Sjuksköterskans upplevelse av att vara modig och inte modig...1998Examensarbete 10 poäng, påbyggnadskurs 41-60 poäng. Skrif...OCLC:937147385
12Sjuksköterskans smärtbedömning2000Uppsats 10 p, vårdvetenskap D 61-80 p. Syftet var att under...OCLC:937144192
13Sjuksköterskans omvårdnadshandlingar för att främja pati...Susanne Johansson2003OCLC:856669894
14Omvårdnad på avancerad nivåAnna-Karin Edberg2013ISBN-13:9789144071459
15Behov av utvärdering inom sjuksköterskans arbetsområdeStatens Beredning för Utvärdering av Medicinsk Metodik. SBU1994Det vetenskapliga underlaget rörande sjuksköterskans insat...OCLC:476023268
16Sjuksköterskans upplevelser i samband med en patients dödJohanna Andersson2002OCLC:856825058
17Vårdinformatik - ett redskap för sjuksköterskans informat...1996Uppsats 5 poäng, intensivsjukvård 02 40 poäng. Det ökade...OCLC:937152674
18Sjuksköterskans möte med smärtpåverkade patienter från ...Suzan Cagin2001OCLC:1016313770
19Strategi för utveckling av sjuksköterskans IT-kompetensSvensk sjuksköterskeförening2002ISBN-13:9789185060016
20Patientens bemästringsförmåga efter en benamputationHanna OLSSON1998OCLC:1016177123
21Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder som syftar till att ...Weimar Ahlgren2003OCLC:856829960
22Sjuksköterskans roll i ett hälsofrämjande arbeteAnnica Wigholm1999OCLC:856779292
23Sjuksköterskans roll som moralisk aktör vid passiv eutanas...Katrin Edvardsson2000OCLC:1016320819
24Andlig omvårdnad som en del av sjuksköterskans ansvarNezha Elalaoui-Södergren2005OCLC:1016294350
25Sjuksköterskans betydelse i omvårdnaden av kvinnliga klien...Anna Junestad1999OCLC:1016289703
26Kommunikativ hinder i sjuksköterskans informativa uppgifter...Caroline Gyberg2004OCLC:856834273
27Informe sobre los estados de Chihuahua y Sonora1965OCLC:746242337
28Sjuksköterskans bemötande av patienter med postoperativ sm...Nina Nordgren2007OCLC:1016292889
29Sjuksköterskans omvårdnadshandlingarPernilla AHLBOM1997OCLC:1016181328
30Sjuksköterskans uppfattning om "omvårdnadsinnehåll" i utb...Ella Danielson1988OCLC:186864318
31Sjuksköterskans kärnkompetenserJaneth Leksell2019ISBN-13:9789147128020
32Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i syfte att främja n...Victoria Heimerback2004OCLC:856835364
33Coping och njursjukaAnders Ebermark1998OCLC:856772033
34Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i palli...Fanny Lingonbacke2008OCLC:1016175495
35Utveckling av vårdarbeteOwe Anbäcken1989OCLC:186352687
36Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid nutritionsproblem...Fatemeh BishbaharOCLC:856776081
37Sjuksköterskans attityder gentemot postopertiv smärtlindri...Helena Sederholm1999OCLC:856779811
38Lidande som fenomen och sjuksköterskans bemötande av den l...Linn Fredros2003OCLC:1016209536
39Att utveckla sjuksköterskans arbete1993Denna rapport beskriver det första steget i ett forskningsp...OCLC:937159786
40Sjuksköterskans bemötande av kvinnor med diffusa besvärPia Palm2002OCLC:1016174727
Libris
1Sjuksköterskans kärnkompetenserArraySjuksköterskans kärnkompetenser
2Sjuksköterskans kärnkompetenser2013Sjuksköterskans kärnkompetenser
3Sjuksköterskans omvårdnadskunnande : en praktisk och teore...2014Sjuksköterskans omvårdnadskunnande : en praktisk och teore...
4Sjuksköterskans historia [Ljudupptagning] från siukwakters...Holmdahl, Barbro2002Sjuksköterskans historia [Ljudupptagning] från siukwakters...
5Sjuksköterskans telefonrådgivning [Elektronisk resurs]Wahlberg, Anna Carin2009Sjuksköterskans telefonrådgivning [Elektronisk resurs]
6Sjuksköterskans journalföring [Ljudupptagning] en praktisk...Björvell, Catrin2002Sjuksköterskans journalföring [Ljudupptagning] en praktisk...
7Sjuksköterskans samtal [Elektronisk resurs] professionalite...Sandberg, Håkan2018Sjuksköterskans samtal [Elektronisk resurs] professionalite...
8Sjuksköterskans omvårdnadskunnande [Elektronisk resurs] en...2016Sjuksköterskans omvårdnadskunnande [Elektronisk resurs] en...
9Sjuksköterskans kärnkompetenser [Elektronisk resurs] perso...2014Sjuksköterskans kärnkompetenser [Elektronisk resurs] perso...
10Sjuksköterskans kärnkompetenser [Elektronisk resurs] perso...2019Sjuksköterskans kärnkompetenser [Elektronisk resurs] perso...
11Sjuksköterskans ledarskap : intentioner, strategier och ver...Holmgren, Berit1998Sjuksköterskans ledarskap : intentioner, strategier och ver...
12Sjuksköterskans historia [Elektronisk resurs]Holmdahl, BarbronnnnSjuksköterskans historia [Elektronisk resurs]
13Sjuksköterskans historia [Elektronisk resurs]Holmdahl, BarbronnnnSjuksköterskans historia [Elektronisk resurs]
14Innehåll i självständigt arbete inom hemsjukvården : sju...Nordkvist, Karina[2002]Innehåll i självständigt arbete inom hemsjukvården : sju...
15Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbokBjörvell, Catrin, 1956-1995Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbok
16Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbokBjörvell, Catrin, 1956-2001Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbok
17Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbokBjörvell, Catrin, 1956-1995Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbok
18Sjuksköterskans utsatthet : att hantera traumatiska uppleve...Buijssen, Huub1998Sjuksköterskans utsatthet : att hantera traumatiska uppleve...
19Sjuksköterskans yrkesansvarFröberg, Ulf H., 1942-1994Sjuksköterskans yrkesansvar
20Sjuksköterskans berättelseGino, Carol1984Sjuksköterskans berättelse
21Sjuksköterskans problemlösningsprocessHedberg, Berith, 1951-[1995?]Sjuksköterskans problemlösningsprocess
22Sjuksköterskans historia : från siukwakterska till omvård...Holmdahl, Barbro, 1925-19981997Sjuksköterskans historia : från siukwakterska till omvård...
23Sjuksköterskans historia : från siukwakterska till omvård...Holmdahl, Barbro, 1925-19981994Sjuksköterskans historia : från siukwakterska till omvård...
24Sjuksköterskans historiaHolmdahl, Barbro2019Sjuksköterskans historia
25Sjuksköterskans historiaHolmdahl, Barbro2019Sjuksköterskans historia
26Sjuksköterskans arbetsvillkorHolmqwist, Gudrun2000Sjuksköterskans arbetsvillkor
27Sjuksköterskans yrkesfunktion : en studie över sjuksköter...Johansson, Berit[1987?]Sjuksköterskans yrkesfunktion : en studie över sjuksköter...
28Sjuksköterskans samtal : professionalitet och medmänskligh...Sandberg, Håkan, 1950-2014Sjuksköterskans samtal : professionalitet och medmänskligh...
29Sjuksköterskans vårdfunktioner1973Sjuksköterskans vårdfunktioner
30Sjuksköterskans arbete : en begränsad arbetsanalysSjödahl, Lars, 1927-1974Sjuksköterskans arbete : en begränsad arbetsanalys
31Sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation : vilka faktorer s...Thelberg, Birgitta[2000?]Sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation : vilka faktorer s...
32Sjuksköterskans telefonrådgivningWahlberg, Anna Carin, 1965-2007Sjuksköterskans telefonrådgivning
33Sjuksköterskans smärtbedömning : utbildningens och yrkese...Yeo, Sang Kum2000Sjuksköterskans smärtbedömning : utbildningens och yrkese...
34"Sjuksköterskans arbetssituation ohållbar"Björck, Staffan"Sjuksköterskans arbetssituation ohållbar"
35Sjuksköterskans moraliska ansvarBonair, Ann, 1943-Sjuksköterskans moraliska ansvar
36Äldre patienters smärta : ur sjuksköterskans perspektivEklöf, Iréne2004Äldre patienters smärta : ur sjuksköterskans perspektiv
37Äldre patienters smärta [Elektronisk resurs] ur sjuksköte...Eklöf, Iréne2004Äldre patienters smärta [Elektronisk resurs] ur sjuksköte...
38Kvalitetsutveckling inom omvårdnad : sjuksköterskans profe...ArrayKvalitetsutveckling inom omvårdnad : sjuksköterskans profe...
39Kvalitetsutveckling inom omvårdnad [Elektronisk resurs] sju...2020Kvalitetsutveckling inom omvårdnad [Elektronisk resurs] sju...
40Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : ...Björvell, Catrin, 1956-2011Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : ...
SwePub
1Sjuksköterskans kärnkompetenserLeksell, Janeth Lepp, Margret, 1954 Sjuksköterskans kärnkompetenser
2Sjuksköterskans pedagogiska verksamhet : villkor och proces...Gedda, Birgitta, 1942-Sjuksköterskans pedagogiska verksamhet : villkor och proces...
3Sjuksköterskans pedagogiska verksamhet : villkor och proces...Gedda, Birgitta Dahlborg, Elisabeth, 1974- Sjuksköterskans pedagogiska verksamhet : villkor och proces...
4Ni gör ju ingenting, ni bara sitter där : den intensivpsyk...Salzmann-Erikson, MartinNi gör ju ingenting, ni bara sitter där : den intensivpsyk...
5Säker vård : patientsäkerhet ur sjuksköterskans perspekt...Bengtsson, Mariette Ivarsson.Ekedahl, Ann-Britt Säker vård : patientsäkerhet ur sjuksköterskans perspekt...
6Sjuksköterskans lärande om kärnkompetenserBerg, Linda, 1961Sjuksköterskans lärande om kärnkompetenser
7Sjuksköterskans roll vid symtomkontrollFriedrichsen, Maria, 1966- Petersson, Lena-Marie Sjuksköterskans roll vid symtomkontroll
8Sjuksköterskans roll i smärtbehandlingHallström, Inger Elander, Gunnel Olsson, Gunnar L Jylli, Leena Sjuksköterskans roll i smärtbehandling
9Den kommunala sjuksköterskans arbetssituationJosefsson, Karin Sonde, Lars Robins Wahlin, Tarja-Brita Den kommunala sjuksköterskans arbetssituation
10Sjuksköterskans roll i hemsjukvårdenJosefsson, Karin, 1958-Sjuksköterskans roll i hemsjukvården
11Sjuksköterskans roll i hemsjukvårdenJosefsson, Karin Ljung, Sofia Sjuksköterskans roll i hemsjukvården
12Sjuksköterskans arbetssituation i rondsystemet : en fallstu...Lindahl, Barbro Nyström, Kerstin Sjuksköterskans arbetssituation i rondsystemet : en fallstu...
13Sjuksköterskans röst i samhället : VårdstämmanÄlvsjöMalmsten, Kersti, 1947-Sjuksköterskans röst i samhället : VårdstämmanÄlvsjö
14Vad legitimerar sjuksköterskans legitimation? : Vårdförbu...Malmsten, Kersti, 1947-Vad legitimerar sjuksköterskans legitimation? : Vårdförbu...
15Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuks...Norbergh, Karl-Gustaf, 1950- Hellzén, Ove, 1954- Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuks...
16Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuks...Edberg, Anna-Karin, 1961- Ehrenberg, Anna Friberg, Febe Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuks...
17Organisationens betydelse för sjuksköterskans dokumentatio...Athlin, Elsy, 1945- Furåker, Carina Organisationens betydelse för sjuksköterskans dokumentatio...
18Informationsteknikens betydelse för sjuksköterskans vårda...Högberg, Karin Bondas, Terese Informationsteknikens betydelse för sjuksköterskans vårda...
19Samhällets sanktioner och sjuksköterskans auktoritetJohansson, Iréne Gullberg, M. Samhällets sanktioner och sjuksköterskans auktoritet
20Sjuksköterskans pedagogiska funktion och ansvarLepp, Margret, 1954Sjuksköterskans pedagogiska funktion och ansvar
21Sjuksköterskans samtal - professionalitet och medmänskligh...Sandberg, Håkan, 1950-Sjuksköterskans samtal - professionalitet och medmänskligh...
22Grupphandledning i omvårdnad utmanar sjuksköterskans kompe...Arvidsson, Barbro, 1945-Grupphandledning i omvårdnad utmanar sjuksköterskans kompe...
23Avdelningschefens möjligheter att stödja sjuksköterskans ...Athlin, Elsy, 1945-Avdelningschefens möjligheter att stödja sjuksköterskans ...
24Betydelsen av sjuksköterskans ledarskap i vårdenAthlin, Elsy, 1945-Betydelsen av sjuksköterskans ledarskap i vården
25Sjuksköterskans roll i organisation och samhälleFlorin, JanSjuksköterskans roll i organisation och samhälle
26Sjuksköterskans ansvarsområde samt dokumentation av munvå...Öhrn, K Andersson, P Sjuksköterskans ansvarsområde samt dokumentation av munvå...
27Samtal som stöd för patienters livsstilförändringar : en...Brobeck, Elisabeth, 1962- Bengtsson, Ann, Docent Samtal som stöd för patienters livsstilförändringar : en...
28Sjuksköterskans advokatskap för patienter inom kommunal v...Eklund, Anna Josse, 1968- Petzäll, Kerstin, 1951- Räty, Lena, 1948- Wilde-Larsson, Bodil, 1951- Sjuksköterskans advokatskap för patienter inom kommunal v...
29Sjuksköterskans advokatskap för patienter inom kommunal v...Eklund, Anna Josse, 1968- Petzäll, Kerstin, 1951- Räty, Lena, 1948- Wilde-Larsson, Bodil, 1951- Sjuksköterskans advokatskap för patienter inom kommunal v...
30Kliniken flyttar hem : Sjuksköterskans institutionella prak...Engström, Lizbeth, 1958- Petersen, Karin Anna, Docent Riis, Ulla, Professor Englund, Boel, Professor Kliniken flyttar hem : Sjuksköterskans institutionella prak...
31Beslutsfattande i klinisk verksamhet : En studie om sjukskö...Hedberg, BerithBeslutsfattande i klinisk verksamhet : En studie om sjukskö...
32Aspekter på vårdrelationen : En intervjustudie om vårdrel...Hellström Muhli, Ulla Helander, J. Karlsson, E. Helander, Jeanette Aspekter på vårdrelationen : En intervjustudie om vårdrel...
33Sjuksköterskans röst i samtalet om det goda samhället : ...Malmsten, Kersti, 1947-Sjuksköterskans röst i samtalet om det goda samhället : ...
34Transitioner under sjukdomstiden : Sjuksköterskans stödjan...Söderberg, Inger Trevena, Ingela Fridolfsson, Agneta Transitioner under sjukdomstiden : Sjuksköterskans stödjan...
35Sjuksköterskans roll i kommunal hälso- och sjukvård : erf...Åström, S. Wilde, B. Larsson, Gerry Ljungquist, M. Sjuksköterskans roll i kommunal hälso- och sjukvård : erf...
36Sjuksköterskans roll i kommunal hälso- och sjukvårdÅström, S. Wilde-Larsson, Bodil Larsson, G. Ljungquist, M. Sjuksköterskans roll i kommunal hälso- och sjukvård
37Sjuksköterskans patientundervisning inom geriatrisk vård o...Öhman, Birgitta, 1942-Sjuksköterskans patientundervisning inom geriatrisk vård o...
38Sjuksköterskans ledarskap i vården - dåtid, nutid och fra...Athlin, Elsy, 1945-Sjuksköterskans ledarskap i vården - dåtid, nutid och fra...
39Omvårdnad på avancerad nivå. Kärnkompetenser inom sjuksk...Edberg, Anna-Karin, 1960 Ehrenberg, Anna, 1958 Friberg, Febe, 1950 Omvårdnad på avancerad nivå. Kärnkompetenser inom sjuksk...
40Sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens i mötet...Bergh, Madeleine, 1959-Sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens i mötet...

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 2.983.376 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 324 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2020 Illius Media