Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
1En kartläggning av sjuksköterskans vårdrond1985Uppsats för enstaka kurs i forskningsmetodik med inriktning...OCLC:937169191
2Medvetenhet om bemötandeMadeleine Bergh2002STANFORD:36105111177064
3Sjuksköterskans roll i ambulansen och utryckningsorsaker1985*Utvecklingsarbete PBL anestesi & intensivvård 40 p. Med den...OCLC:937170761
4Sjukskšterskans omvŒrdnadskunnandeBirgitta Klang2014-06-02Sjuksköterskans Omvardnadskunnande ar den idealiska boken f...ISBN-13:0273744828
5Patientens bemästringsförmåga efter en benamputationHanna OLSSON1998OCLC:1016177123
6Sjuksköterskans historiaBarbro Holmdahl1994ISBN-13:9789147048878
7Förbereder Hälso- och sjukvårdslinjen sjuksköterskans ar...1992Uppsats, 60 poäng. Detta arbete är ett uppdrag av Linjenä...OCLC:937160105
8Sjuksköterskans upplevelse av att vara modig och inte modig...1998Examensarbete 10 poäng, påbyggnadskurs 41-60 poäng. Skrif...OCLC:937147385
9Behov av utvärdering inom sjuksköterskans arbetsområdeStatens Beredning för Utvärdering av Medicinsk Metodik. SBU1994Det vetenskapliga underlaget rörande sjuksköterskans insat...OCLC:476023268
10Sjuksköterskan i öppen psykiatrisk vårdLena Lundh1980ISBN-13:9789144177410
11Att möta döende patienterKarin MERINIEMI1998OCLC:1016242526
12Den offentliga hemlighetenBirgitta Gedda2001ISBN-13:9789173464192
13Sjuksköterskans omhändertagande av patienter med bröstsm...Maria KarremoOCLC:856776004
14Sjuksköterskans bemötande av internerLinda Carlsson2000OCLC:1016311433
15Strategi för utveckling av sjuksköterskans IT-kompetensSvensk sjuksköterskeförening2002ISBN-13:9789185060016
16Andlig omvårdnad som en del av sjuksköterskans ansvarNezha Elalaoui-Södergren2005OCLC:1016294350
17Sjuksköterskans och patientens upplevelser av samtalsmetode...Victoria Pousette2007OCLC:1016414196
18Sjuksköterskans förhållningssätt utifrån patientdiagnos...Helena Gunnarrsson1999OCLC:856792701
19Sjuksköterskans användande av Internet i sin omvårdnadspr...Stellan Ahlström1999OCLC:856779807
20Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid postoperativt lym...Camila Karlsson1997OCLC:856759981
21Något om anpassning till sjuksköterskans yrke1953OCLC:243923501
22Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid nutritionsproblem...Fatemeh BishbaharOCLC:856776081
23Sjuksköterskans attityder gentemot postopertiv smärtlindri...Helena Sederholm1999OCLC:856779811
24Sjuksköterskans roll i mötet med barn till döende anhöri...Anna Hultin2006OCLC:1016198161
25Vitalparametrar i sjuksköterskans perspektiv2014ISBN-13:9789144083582
26Sjuksköterskans bemötande av patienter med postoperativ sm...Nina Nordgren2007OCLC:1016292889
27Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbeteInger Nordström Torpenberg2008ISBN-13:9789185060139
28Sjuksköterskans syn på omvårdnad av framlobsdementa patie...Magnus Rask1999OCLC:856779934
29Sjuksköterskans roll i ett hälsofrämjande arbeteAnnica Wigholm1999OCLC:856779292
30Sjuksköterskans bemötande av traumatiskt krisdrabbad i aku...Petra Ardin2006OCLC:1016178996
31Sjuksköterskans roll vid och attityder till eutanasi och l...Tobias Fagergård2002OCLC:856818336
32Sjuksköterskans möjligheter att tillgodose patientens indi...Eva GUNNARSSON1997OCLC:1016243916
33Sjuksköterskans roll i arbetet med patienter som lider av l...Jeanette Good2005OCLC:1016176086
34Omvårdnad på avancerad nivåAnna-Karin Edberg2013ISBN-13:9789144071459
35Vårdinformatik - ett redskap för sjuksköterskans informat...1996Uppsats 5 poäng, intensivsjukvård 02 40 poäng. Det ökade...OCLC:937152674
36Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med al...Anna Arén2008OCLC:1016199703
37Sjuksköterskans upplevelser i samband med en patients dödJohanna Andersson2002OCLC:856825058
38Kommunikativ hinder i sjuksköterskans informativa uppgifter...Caroline Gyberg2004OCLC:856834273
39Sjuksköterskans uppfattning om "omvårdnadsinnehåll" i utb...Ella Danielson1988OCLC:186864318
40Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i syfte att främja n...Victoria Heimerback2004OCLC:856835364
Libris
1Sjuksköterskans kärnkompetenserSjuksköterskans kärnkompetenser
2Sjuksköterskans omvårdnadskunnande : en praktisk och teore...2014Sjuksköterskans omvårdnadskunnande : en praktisk och teore...
3Sjuksköterskans historia [Ljudupptagning] : från siukwakte...Holmdahl, Barbro2002Sjuksköterskans historia [Ljudupptagning] : från siukwakte...
4Sjuksköterskans telefonrådgivning [Elektronisk resurs]Wahlberg, Anna Carin2009Sjuksköterskans telefonrådgivning [Elektronisk resurs]
5Sjuksköterskans journalföring [Ljudupptagning] : en prakti...Björvell, Catrin2002Sjuksköterskans journalföring [Ljudupptagning] : en prakti...
6Sjuksköterskans samtal [Elektronisk resurs] professionalite...Sandberg, HåkanSjuksköterskans samtal [Elektronisk resurs] professionalite...
7Sjuksköterskans omvårdnadskunnande [Elektronisk resurs] : ...2016Sjuksköterskans omvårdnadskunnande [Elektronisk resurs] : ...
8Sjuksköterskans kärnkompetenser [Elektronisk resurs] : per...2014Sjuksköterskans kärnkompetenser [Elektronisk resurs] : per...
9Sjuksköterskans ledarskap : intentioner, strategier och ver...Holmgren, Berit1998Sjuksköterskans ledarskap : intentioner, strategier och ver...
10Innehåll i självständigt arbete inom hemsjukvården : sju...Nordkvist, Karina[2002]Innehåll i självständigt arbete inom hemsjukvården : sju...
11Sjuksköterskans kärnkompetenserSjuksköterskans kärnkompetenser
12Sjuksköterskans vårdfunktioner1973Sjuksköterskans vårdfunktioner
13Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbokBjörvell, Catrin, 1956-1995Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbok
14Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbokBjörvell, Catrin, 1956-Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbok
15Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbokBjörvell, Catrin, 1956-1995Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbok
16Sjuksköterskans utsatthet : att hantera traumatiska uppleve...Buijssen, Huub1998Sjuksköterskans utsatthet : att hantera traumatiska uppleve...
17Sjuksköterskans yrkesansvarFröberg, Ulf H., 1942-1994Sjuksköterskans yrkesansvar
18Sjuksköterskans berättelseGino, Carol1984Sjuksköterskans berättelse
19Sjuksköterskans problemlösningsprocessHedberg, Berith, 1951-[1995?]Sjuksköterskans problemlösningsprocess
20Sjuksköterskans historia : från siukwakterska till omvård...Holmdahl, Barbro, 1925-1998Sjuksköterskans historia : från siukwakterska till omvård...
21Sjuksköterskans historia : från siukwakterska till omvård...Holmdahl, Barbro, 1925-19981994Sjuksköterskans historia : från siukwakterska till omvård...
22Sjuksköterskans arbetsvillkorHolmqwist, Gudrun2000Sjuksköterskans arbetsvillkor
23Sjuksköterskans yrkesfunktion : en studie över sjuksköter...Johansson, Berit[1987?]Sjuksköterskans yrkesfunktion : en studie över sjuksköter...
24Sjuksköterskans samtal : professionalitet och medmänskligh...Sandberg, Håkan, 1950-Sjuksköterskans samtal : professionalitet och medmänskligh...
25Sjuksköterskans arbete : en begränsad arbetsanalysSjödahl, Lars, 1927-1974Sjuksköterskans arbete : en begränsad arbetsanalys
26Sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation : vilka faktorer s...Thelberg, Birgitta[2000?]Sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation : vilka faktorer s...
27Sjuksköterskans telefonrådgivningWahlberg, Anna Carin, 1965-Sjuksköterskans telefonrådgivning
28Sjuksköterskans smärtbedömning : utbildningens och yrkese...Yeo, Sang Kum2000Sjuksköterskans smärtbedömning : utbildningens och yrkese...
29"Sjuksköterskans arbetssituation ohållbar"Björck, Staffan"Sjuksköterskans arbetssituation ohållbar"
30Sjuksköterskans moraliska ansvarBonair, Ann, 1943-Sjuksköterskans moraliska ansvar
31Äldre patienters smärta : ur sjuksköterskans perspektivEklöf, Iréne2004Äldre patienters smärta : ur sjuksköterskans perspektiv
32Äldre patienters smärta [Elektronisk resurs] : ur sjukskö...Eklöf, Iréne2004Äldre patienters smärta [Elektronisk resurs] : ur sjukskö...
33Kvalitetsutveckling inom omvårdnad : sjuksköterskans profe...Kvalitetsutveckling inom omvårdnad : sjuksköterskans profe...
34Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : ...Björvell, Catrin, 1956-Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : ...
35Sjuksköterskans roll vid blodtrycksbehandling : [sammanstä...Sjuksköterskans roll vid blodtrycksbehandling (Symposium) (Göteborg : 1977)1977Sjuksköterskans roll vid blodtrycksbehandling : [sammanstä...
36Sjuksköterskans journalföring och informationshantering [E...Björvell, Catrin2015Sjuksköterskans journalföring och informationshantering [E...
37Vitalparametrar i sjuksköterskans perspektiv [Elektronisk r...Smith, Joyce2014Vitalparametrar i sjuksköterskans perspektiv [Elektronisk r...
38Sjuksköterskans dokumentation inom intensivvården : FOA-ra...Feldt, Annelie1999Sjuksköterskans dokumentation inom intensivvården : FOA-ra...
39Sjuksköterskans roll i kommunal hälso- och sjukvård : erf...Sjuksköterskans roll i kommunal hälso- och sjukvård : erf...
40Att utveckla sjuksköterskans arbete : beskrivning av studer...Bolse, Kärstin[1993]Att utveckla sjuksköterskans arbete : beskrivning av studer...
SwePub
1Sjuksköterskans kärnkompetenserLeksell, Janeth Lepp, Margret, 1954-, 2013Sjuksköterskans kärnkompetenser
2Sjuksköterskans kärnkompetenser : En kvalitativt god vård...Leksell, Janeth, 1955-,2015Sjuksköterskans kärnkompetenser : En kvalitativt god vård...
3Sjuksköterskans pedagogiska verksamhet : villkor och proces...Gedda, Birgitta, 1942-,Sjuksköterskans pedagogiska verksamhet : villkor och proces...
4Sjuksköterskans lärande om kärnkompetenserBerg, Linda, 1961-,Sjuksköterskans lärande om kärnkompetenser
5Sjuksköterskans roll vid symtomkontrollFriedrichsen, Maria, 1966-, Petersson, Lena-Marie 2012Sjuksköterskans roll vid symtomkontroll
6Sjuksköterskans roll i smärtbehandlingHallström, Inger, Elander, Gunnel Olsson, Gunnar L Jylli, Leena Sjuksköterskans roll i smärtbehandling
7Den kommunala sjuksköterskans arbetssituationJosefsson, Karin, 1958-, Sonde, Lars Robins Wahlin, Tarja-Brita Den kommunala sjuksköterskans arbetssituation
8Sjuksköterskans roll i hemsjukvårdenJosefsson, Karin, 1958-,Sjuksköterskans roll i hemsjukvården
9Sjuksköterskans arbetssituation i rondsystemet : en fallstu...Lindahl, Barbro, Nyström, Kerstin, 1989Sjuksköterskans arbetssituation i rondsystemet : en fallstu...
10Sjuksköterskans röst i samhället : VårdstämmanÄlvsjöMalmsten, Kersti, 1947-,2003Sjuksköterskans röst i samhället : VårdstämmanÄlvsjö
11Vad legitimerar sjuksköterskans legitimation? : Vårdförbu...Malmsten, Kersti, 1947-,2003Vad legitimerar sjuksköterskans legitimation? : Vårdförbu...
12Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuks...Norbergh, Karl-Gustaf, 1950-, Hellzén, Ove, 1954-, Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuks...
13Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuks...Edberg, Anna-Karin, 1961-, Ehrenberg, Anna, Friberg, Febe, 2013Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuks...
14Ni gör ju ingenting, ni bara sitter där : den intensivpsyk...Salzmann-Erikson, Martin,Ni gör ju ingenting, ni bara sitter där : den intensivpsyk...
15Organisationens betydelse för sjuksköterskans dokumentatio...Athlin, Elsy, 1945-, Furåker, Carina, 1996Organisationens betydelse för sjuksköterskans dokumentatio...
16Informationsteknikens betydelse för sjuksköterskans vårda...Högberg, Karin, Bondas, Terese, Informationsteknikens betydelse för sjuksköterskans vårda...
17Samhällets sanktioner och sjuksköterskans auktoritetJohansson, Iréne Gullberg, M. 1997Samhällets sanktioner och sjuksköterskans auktoritet
18Sjuksköterskans pedagogiska funktion och ansvarLepp, Margret, 1954-,Sjuksköterskans pedagogiska funktion och ansvar
19Sjuksköterskans samtal - professionalitet och medmänskligh...Sandberg, Håkan, 1950-,2014Sjuksköterskans samtal - professionalitet och medmänskligh...
20Grupphandledning i omvårdnad utmanar sjuksköterskans kompe...Arvidsson, Barbro, 1945-,Grupphandledning i omvårdnad utmanar sjuksköterskans kompe...
21Avdelningschefens möjligheter att stödja sjuksköterskans ...Athlin, Elsy, 1945-,2002Avdelningschefens möjligheter att stödja sjuksköterskans ...
22Betydelsen av sjuksköterskans ledarskap i vårdenAthlin, Elsy, 1945-,1997Betydelsen av sjuksköterskans ledarskap i vården
23Säker vård : patientsäkerhet ur sjuksköterskans perspekt...Bengtsson, Mariette Ivarsson.Ekedahl, Ann-Britt 2014Säker vård : patientsäkerhet ur sjuksköterskans perspekt...
24Sjuksköterskans roll i organisation och samhälleFlorin, Jan,Sjuksköterskans roll i organisation och samhälle
25Sjuksköterskans ansvarsområde samt dokumentation av munvå...Öhrn, K Andersson, P Sjuksköterskans ansvarsområde samt dokumentation av munvå...
26Samtal som stöd för patienters livsstilförändringar en v...Brobeck, Elisabeth, 1962-,2014Samtal som stöd för patienters livsstilförändringar en v...
27Sjuksköterskans advokatskap för patienter inom kommunal v...Eklund, Anna Josse, 1968-, Petzäll, Kerstin, 1951-, Räty, Lena, 1948-, Wilde-Larsson, Bodil, 1951-, 2011Sjuksköterskans advokatskap för patienter inom kommunal v...
28Kliniken flyttar hem Sjuksköterskans institutionella prakti...Engström, Lizbeth, 1958-,2012Kliniken flyttar hem Sjuksköterskans institutionella prakti...
29Beslutsfattande i klinisk verksamhet : En studie om sjukskö...Hedberg, Berith,2003Beslutsfattande i klinisk verksamhet : En studie om sjukskö...
30Aspekter på vårdrelationen : En intervjustudie om vårdrel...Helander, Jeanette Karlsson, Emilie Hellström Muhli, Ulla, Aspekter på vårdrelationen : En intervjustudie om vårdrel...
31Aspekter på vårdrelationen : – En intervjustudie om vår...Helander, Jeanette, Karlsson, Emmelie, Hellström Muhli, Ulla, Aspekter på vårdrelationen : – En intervjustudie om vår...
32Aspekter på vårdrelationen : En intervjustudie om vårdrel...Hellström Muhli, Ulla, Helander, J., Karlsson, E., Aspekter på vårdrelationen : En intervjustudie om vårdrel...
33Sjuksköterskans röst i samtalet om det goda samhället : ...Malmsten, Kersti, 1947-,2002Sjuksköterskans röst i samtalet om det goda samhället : ...
34Transitioner under sjukdomstiden : Sjuksköterskans stödjan...Söderberg, Inger, Trevena, Ingela, Fridolfsson, Agneta, Transitioner under sjukdomstiden : Sjuksköterskans stödjan...
35Sjuksköterskans roll i kommunal hälso- och sjukvårdÅström, S. Wilde-Larsson, Bodil, Larsson, G. Ljungquist, M. 1997Sjuksköterskans roll i kommunal hälso- och sjukvård
36Sjuksköterskans patientundervisning inom geriatrisk vård o...Öhman, Birgitta, 1942-,2003Sjuksköterskans patientundervisning inom geriatrisk vård o...
37Sjuksköterskans ledarskap i vården - dåtid, nutid och fra...Athlin, Elsy, 1945-,1995Sjuksköterskans ledarskap i vården - dåtid, nutid och fra...
38Sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens i mötet...Bergh, Madeleine, 1959-,Sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens i mötet...
39Sjuksköterskans roll som ledare i kommunal vård och omsorg...Edberg, Anna-Karin, 1961-, Törnquist, Agneta, Hasson, Henna, Sjuksköterskans roll som ledare i kommunal vård och omsorg...
40Sjuksköterskans pedagogiska funktion och skolning i ett his...Häggström, Eva, 1950-Sjuksköterskans pedagogiska funktion och skolning i ett his...

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.788.343 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 1.189 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2019 Illius Media