Google Books: Libris: SwePub:
Nytt! Bokreferens och Smakprov.se har nu ett samarbete. Det betyder att ni nu kan läsa i böcker både från Google och från Smakprov. Mycket nöje!

Senaste sökningar (100st)


1
etisk kod för arbetsterapeuter
2023-12-07 17:03:23
2
capturing sound
2023-12-07 17:01:02
3
ord och bild nr 5 2010
2023-12-07 17:00:01
4
enterprise value
2023-12-07 16:59:23
5
lärarens handbok
2023-12-07 16:58:53
6
george cheney
2023-12-07 16:58:34
7
handbok i missbrukspsykologi stefan sanner
2023-12-07 16:58:31
8
Handbook on European Data Protection Laworganisation och organisering
2023-12-07 16:58:02
9
9789186273125
2023-12-07 16:57:52
10
hälsans
2023-12-07 16:57:25
11
lärobok i militärteknik
2023-12-07 16:57:05
12
978-91-7383-772-9
2023-12-07 16:56:35
13
bryman samhällsvetenskapliga metoder
2023-12-07 16:56:09
14
Nordisk familjebok
2023-12-07 16:55:45
15
Caring and uncaring encounters in nursing and health care- developing a theory
2023-12-07 16:55:20
16
bryman bell företagsekonomiska forskningsmetoder
2023-12-07 16:54:23
17
skylta med kunskap
2023-12-07 16:53:08
18
företagsekonomi 100
2023-12-07 16:52:10
19
politisk som organisation
2023-12-07 16:52:05
20
978-91-620-6628-4
2023-12-07 16:51:44
21
Samhällsvetenskapliga metoder
2023-12-07 16:51:17
22
handbok i kvalitativ analys
2023-12-07 16:50:52
23
barnkonventionen
2023-12-07 16:50:36
24
etik'a=0
2023-12-07 16:50:04
25
thurén
2023-12-07 16:49:45
26
bjöörn fossum
2023-12-07 16:49:12
27
meningsskapande och delaktighet
2023-12-07 16:49:00
28
rodhes aktiebolagsrätt
2023-12-07 16:48:53
29
angola
2023-12-07 16:48:29
30
bryman bell företagsekonomiska forskningsmetoder
2023-12-07 16:48:08
31
det sociala livet i skolan
2023-12-07 16:48:01
32
alan bryman samhällsvetenskapliga metoder
2023-12-07 16:42:02
33
Booth, Kayla M., Eikey, Elizabeth V. (2017). Recovery and maintenance: How women with eating disorders use Instagram. iSchools
2023-12-07 16:37:56
34
organisering och ledning
2023-12-07 16:33:40
35
lenr
2023-12-07 16:32:19
36
handikapp
2023-12-07 16:30:54
37
FÖRVALTNINGSRÄTTENSE GRUNDER
2023-12-07 16:30:08
38
pediatrisk omvårdnad
2023-12-07 16:23:02
39
etisk kod för arbetsterapeuter
2023-12-07 16:21:31
40
etisk kod för arbetsterapeuter
2023-12-07 16:21:31
41
barn
2023-12-07 16:18:23
42
kjell granstr?m
2023-12-07 16:16:35
43
Den allvarsamma leken - Om world of warcraft
2023-12-07 16:12:31
44
bryman and bell
2023-12-07 16:11:53
45
avtalslagen
2023-12-07 16:07:55
46
Humanistiskt ledarskap
2023-12-07 16:06:31
47
Examining the day-to-day bidirectional associations between physical activity, sedentary behavior, screen time, and sleep health during school days in adolescents
2023-12-07 16:05:20
48
approaches to understanding visual culture
2023-12-07 16:05:00
49
DISKURSANALYS
2023-12-07 16:04:32
50
sagan om ringen'
2023-12-07 16:03:52
51
hälsa och vårdande i teori och praxis
2023-12-07 16:03:36
52
narrativ teori och metod
2023-12-07 15:47:51
53
edward freeman
2023-12-07 15:43:12
54
edward freeman
2023-12-07 15:42:13
55
cheneygeorge cheney
2023-12-07 15:41:47
56
etisk kod för arbetsterapeuter
2023-12-07 15:41:41
57
etisk kod för arbetsterapeuter
2023-12-07 15:41:41
58
småbarns
2023-12-07 15:41:04
59
macroeconomics
2023-12-07 15:40:41
60
nilholm claes specialpedagogik
2023-12-07 15:40:03
61
50
2023-12-07 15:40:01
62
Engdahl, Elisabet. 2006. Semantic and syntactic patterns in swedish passives.
2023-12-07 15:39:25
63
pedagogiska
2023-12-07 15:38:53
64
l���¤rarens
2023-12-07 15:38:46
65
Cultures
2023-12-07 15:38:01
66
New Media Markets
2023-12-07 15:33:49
67
motivation inom träning
2023-12-07 15:29:53
68
2024
2023-12-07 15:27:41
69
Communication
2023-12-07 15:26:49
70
the post colonial and the global
2023-12-07 15:25:52
71
perspektiv
2023-12-07 15:21:38
72
Omsorg – en central aspekt av förskolepedagogiken
2023-12-07 15:20:53
73
perspektiv
2023-12-07 15:20:38
74
Seo
2023-12-07 15:20:02
75
personality
2023-12-07 15:19:37
76
Linked Data
2023-12-07 15:18:28
77
gunnar berg frirum
2023-12-07 15:18:20
78
perspektiv på historien 1b
2023-12-07 15:18:02
79
samtalsmetodik för alla professioner
2023-12-07 15:17:52
80
sagan om den underbara familjen kanin
2023-12-07 15:16:42
81
kristina
2023-12-07 15:16:15
82
frick
2023-12-07 15:15:17
83
david bergman
2023-12-07 15:14:37
84
gilje
2023-12-07 15:14:29
85
fritidshemmets didaktik
2023-12-07 15:12:54
86
läsundervisning och läsutveckling
2023-12-07 15:10:01
87
OTIPM
2023-12-07 15:09:52
88
kielhofner
2023-12-07 15:09:19
89
intensive short-term dynamic
2023-12-07 15:09:16
90
e-commerce
2023-12-07 15:08:52
91
kvinnofrågan
2023-12-07 15:07:27
92
jan winroth
2023-12-07 15:02:58
93
alla
2023-12-07 15:02:35
94
omvårdnadens grunder
2023-12-07 14:58:15
95
gibbons pauline
2023-12-07 14:57:43
96
etisk kod för arbetsterapeuter
2023-12-07 14:54:38
97
etisk kod för arbetsterapeuter
2023-12-07 14:54:37
98
psykosocial arbetsmiljö och hälsa
2023-12-07 14:48:34
99
flickan som lekte med elden
2023-12-07 14:47:55
100
bedömning i och av skolan
2023-12-07 14:46:51

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 4.098.682 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 998 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2023 Illius Media