Google Books: Libris: SwePub:
Nytt! Bokreferens och Smakprov.se har nu ett samarbete. Det betyder att ni nu kan läsa i böcker både från Google och från Smakprov. Mycket nöje!

Senaste sökningar (100st)


1
Valfrihet som dilemma, I S Johansson (red.) Omsorg och mångfald. Gleerups: Malmö.
2019-03-26 12:58:12
2
copm
2019-03-26 12:58:06
3
Människosyn och etik
2019-03-26 12:57:59
4
murach's
2019-03-26 12:57:53
5
harry potter' AnD sLeep(3) ANd '1
2019-03-26 12:57:09
6
John McKay
2019-03-26 12:56:59
7
lgr
2019-03-26 12:54:29
8
kvalitativ forskning
2019-03-26 12:54:24
9
spela fritt
2019-03-26 12:38:41
10
jane eyre ' AnD sLeep(3) ANd '1
2019-03-26 12:36:45
11
jane eyre
2019-03-26 12:36:40
12
jane eyre and 1=1
2019-03-26 12:35:51
13
jane eyre 2121121121212.1
2019-03-26 12:35:47
14
jane eyre
2019-03-26 12:35:43
15
jane eyre '
2019-03-26 12:35:39
16
konsten 1915-1950
2019-03-26 12:30:34
17
samhällsvetenskapliga metoder
2019-03-26 12:29:17
18
OTIPM: en modell
2019-03-26 12:27:10
19
jane eyre ' AnD sLeep(3) ANd '1
2019-03-26 12:26:07
20
jane eyre
2019-03-26 12:26:05
21
jane eyre and 1=1
2019-03-26 12:25:44
22
jane eyre 2121121121212.1
2019-03-26 12:25:42
23
jane eyre
2019-03-26 12:25:40
24
jane eyre '
2019-03-26 12:25:37
25
kjell granstr?m
2019-03-26 12:19:37
26
Art of Unit Testing
2019-03-26 12:13:47
27
Karin Forsling: Digital kompetens i förskolan
2019-03-26 12:13:28
28
scrum
2019-03-26 12:11:36
29
omvårdnad vid psykisk ohälsa
2019-03-26 12:10:22
30
omvårdnad i mångkulturella rum
2019-03-26 12:10:14
31
effektiv visuell kommunikation
2019-03-26 12:10:13
32
effektiv visuell kommunikation
2019-03-26 12:10:12
33
kommunikation i kliniken
2019-03-26 12:08:10
34
lärobok i militärteknik
2019-03-26 12:04:30
35
principles of marketing kotler
2019-03-26 12:04:25
36
Investera
2019-03-26 12:02:36
37
jane eyre ' AnD sLeep(3) ANd '1
2019-03-26 11:57:45
38
jane eyre
2019-03-26 11:57:41
39
jane eyre and 1=1
2019-03-26 11:57:02
40
jane eyre 2121121121212.1
2019-03-26 11:56:59
41
jane eyre
2019-03-26 11:56:54
42
jane eyre '
2019-03-26 11:56:49
43
pajalic
2019-03-26 11:56:13
44
OTIPM:
2019-03-26 11:55:01
45
The Essentials of English: A Writer 's Handbook
2019-03-26 11:54:24
46
konsten att tala
2019-03-26 11:54:03
47
möten för lärande
2019-03-26 11:51:37
48
förskolans naturvetenskap i praktiken
2019-03-26 11:51:14
49
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:847799/FULLTEXT01.pdf
2019-03-26 11:39:41
50
bryman
2019-03-26 11:28:49
51
barnkonventionen
2019-03-26 11:27:16
52
barnkonventionen
2019-03-26 11:27:14
53
barnkonventionen
2019-03-26 11:26:43
54
research methods in accounting
2019-03-26 11:22:36
55
ADL-taxonomin
2019-03-26 11:22:00
56
youjizz
2019-03-26 11:21:52
57
Nilsson Ungdomar och identitet
2019-03-26 11:13:49
58
Hwang & Nilsson
2019-03-26 11:13:32
59
Hwang och Nilsson
2019-03-26 11:12:08
60
pediatrik boken
2019-03-26 11:09:25
61
karin
2019-03-26 11:08:05
62
Hårtveit & Jensen
2019-03-26 11:04:27
63
geriatrisk omvårdnad
2019-03-26 11:04:05
64
jane eyre ' AnD sLeep(3) ANd '1
2019-03-26 11:03:48
65
jane eyre
2019-03-26 11:03:46
66
jane eyre and 1=1
2019-03-26 11:03:09
67
barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp
2019-03-26 11:03:07
68
jane eyre 2121121121212.1
2019-03-26 11:03:06
69
jane eyre
2019-03-26 11:03:03
70
jane eyre '
2019-03-26 11:02:59
71
peavy
2019-03-26 11:02:08
72
Agile Software Development with Scrum
2019-03-26 10:55:15
73
bryman
2019-03-26 10:55:07
74
etnisk maktordning
2019-03-26 10:53:55
75
principles of marketing kotler swedish edition
2019-03-26 10:49:49
76
beyond good and evil
2019-03-26 10:47:58
77
flickor
2019-03-26 10:46:00
78
rosengren
2019-03-26 10:45:43
79
Kunskap i det praktiska
2019-03-26 10:45:03
80
organizational behavior fourth edition
2019-03-26 10:43:02
81
0-07-709836-6
2019-03-26 10:42:24
82
data analys
2019-03-26 10:42:21
83
halsa
2019-03-26 10:42:05
84
samhällsvetenskapliga metoder
2019-03-26 10:41:28
85
agil
2019-03-26 10:41:20
86
konventionen om barns rättigheter
2019-03-26 10:39:33
87
relationship
2019-03-26 10:38:08
88
david south unossc
2019-03-26 10:37:48
89
Ioan 209
2019-03-26 10:37:24
90
hart
2019-03-26 10:34:17
91
lpfö 98
2019-03-26 10:33:07
92
Lantz, A. (1993)
2019-03-26 10:32:18
93
isbn 91-88373-93-2
2019-03-26 10:32:05
94
ingrid sahlin
2019-03-26 10:31:30
95
socialpolitiska klassiker
2019-03-26 10:29:40
96
sune sunesson
2019-03-26 10:29:15
97
Forskningsmetodik
2019-03-26 10:26:56
98
Search
2019-03-26 10:26:38
99
kommunikation samtal och bemötande
2019-03-26 10:25:36
100
fr
2019-03-26 10:24:01

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.909.808 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 1.321 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2019 Illius Media