Google Books: Libris: SwePub:
Nytt! Bokreferens och Smakprov.se har nu ett samarbete. Det betyder att ni nu kan läsa i böcker både från Google och från Smakprov. Mycket nöje!

Senaste sökningar (100st)


1
Désirée von Ahlefeld Nisser
2018-10-23 19:50:15
2
ondskan
2018-10-23 19:50:10
3
avtalslagen
2018-10-23 19:50:04
4
diskursanalys
2018-10-23 19:49:57
5
alla
2018-10-23 19:49:52
6
det sociala livet i skolan
2018-10-23 19:49:47
7
ulf pillkahn
2018-10-23 19:49:43
8
det lekande lärande barnet
2018-10-23 19:49:40
9
youjizz
2018-10-23 19:49:36
10
säljö
2018-10-23 19:49:33
11
företagsekonomi 100social research methods alan bryman 4th edition
2018-10-23 19:49:29
12
Perspektiv på Sport Management
2018-10-23 19:49:25
13
paul baines marketing
2018-10-23 19:47:44
14
Smith
2018-10-23 19:45:32
15
samhällsvetenskapernas förutsättningar
2018-10-23 19:44:53
16
ingegerd tallberg broman
2018-10-23 19:42:01
17
användare och användning
2018-10-23 19:41:03
18
samhällsvetenskapernas förutsättningar
2018-10-23 19:40:59
19
lgr
2018-10-23 19:40:28
20
klinisk
2018-10-23 19:39:25
21
juridik civilrätt
2018-10-23 19:37:55
22
sexual addiction: definitions and interventions
2018-10-23 19:37:41
23
kvalitativ
2018-10-23 19:33:35
24
caroline liberg
2018-10-23 19:32:10
25
ekonomistyrning
2018-10-23 19:30:05
26
lekfull matematik i förskolan
2018-10-23 19:29:50
27
Bjarne frost
2018-10-23 19:28:43
28
thurén torsten vetenskapsteori för nybörjare
2018-10-23 19:28:32
29
niklas
2018-10-23 19:27:57
30
hälsa och vårdande
2018-10-23 19:27:19
31
jaget och maskerna
2018-10-23 19:26:58
32
matematik
2018-10-23 19:26:19
33
språkdidaktik
2018-10-23 19:25:56
34
Nordisk familjebok
2018-10-23 19:25:14
35
nilholm claes specialpedagogik
2018-10-23 19:24:33
36
läraren i blickpunkten
2018-10-23 19:19:57
37
ger magazine mongolia
2018-10-23 19:19:50
38
Arbetsorganisation i praktiken - en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori
2018-10-23 19:14:04
39
jingxia
2018-10-23 19:13:53
40
MÄNSKIGA RÄTTIGHETER
2018-10-23 19:11:28
41
Health Economics of Sexual Health
2018-10-23 19:09:56
42
evidensbaserad omvårdnad
2018-10-23 19:08:49
43
dan brown
2018-10-23 19:08:08
44
lärande skola bildning 2017
2018-10-23 19:05:37
45
lärande skola bildning
2018-10-23 19:05:18
46
Omvårdnadens grunder
2018-10-23 19:04:29
47
bowman deal organization
2018-10-23 19:04:02
48
fyss 2015
2018-10-23 18:58:19
49
Bonniers
2018-10-23 18:58:08
50
grundbok
2018-10-23 18:56:05
51
möten för lärande
2018-10-23 18:53:57
52
Michael Porter
2018-10-23 18:50:52
53
bryman bell
2018-10-23 18:48:48
54
Brottsrapportering i Expressen
2018-10-23 18:46:19
55
anatomi och fysiologi
2018-10-23 18:46:10
56
invigos
2018-10-23 18:43:28
57
fyss 2015
2018-10-23 18:42:53
58
etisk kod
2018-10-23 18:41:50
59
omvårdnadsteorier i klinisk
2018-10-23 18:38:14
60
företagsekonomiska forskningsmetoder
2018-10-23 18:36:34
61
Critical Thinking: What It Is and Why it Counts
2018-10-23 18:36:32
62
brda
2018-10-23 18:36:05
63
pediatrik boken
2018-10-23 18:33:38
64
samhällsvetenskapliga förutsättningar
2018-10-23 18:33:24
65
juridik civilrätt
2018-10-23 18:32:17
66
lärande skola bildning
2018-10-23 18:30:52
67
leif strandberg
2018-10-23 18:30:17
68
maria eriksson baaz
2018-10-23 18:29:19
69
2000
2018-10-23 18:28:16
70
theory of games and economic behavior
2018-10-23 18:28:03
71
mccombs
2018-10-23 18:27:35
72
Ny
2018-10-23 18:27:14
73
peder haug
2018-10-23 18:26:42
74
kalla kriget
2018-10-23 18:25:33
75
proffesionell vägleding som samtal
2018-10-23 18:24:27
76
retoriken kring tekniken
2018-10-23 18:21:10
77
hälsa och vårdande
2018-10-23 18:20:02
78
iran
2018-10-23 18:19:47
79
literacy i familj, förskolan och skola
2018-10-23 18:19:26
80
John McKay
2018-10-23 18:18:48
81
kotler
2018-10-23 18:17:59
82
aktiebolag
2018-10-23 18:17:17
83
kotler
2018-10-23 18:15:42
84
bryman bell företagsekonomiska forskningsmetoder
2018-10-23 18:12:49
85
5
2018-10-23 18:12:34
86
Steve Jobs
2018-10-23 18:10:32
87
Reputation and Defamation
2018-10-23 18:10:29
88
barn med socioemotionella problem
2018-10-23 18:07:58
89
Goldkuhl,
2018-10-23 18:05:49
90
digitalteknik
2018-10-23 18:05:27
91
hälsa välfärd
2018-10-23 18:04:15
92
hälsa välfärd
2018-10-23 18:04:11
93
systemutveckling
2018-10-23 18:03:16
94
Trust matters: leadership for successful schools
2018-10-23 18:00:23
95
artzberg
2018-10-23 17:59:53
96
the work system method
2018-10-23 17:59:45
97
Rättskällor
2018-10-23 17:57:06
98
anatomisk atlas
2018-10-23 17:55:08
99
Stockholm
2018-10-23 17:54:39
100
thurén torsten vetenskapsteori för nybörjare
2018-10-23 17:51:16

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.655.919 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 1.179 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2018 Illius Media