Google Books: Libris: SwePub:
Nytt! Bokreferens och Smakprov.se har nu ett samarbete. Det betyder att ni nu kan läsa i böcker både från Google och från Smakprov. Mycket nöje!

Senaste sökningar (100st)


1
harry potter'
2019-12-11 08:50:10
2
Vad säger hunden
2019-12-11 08:49:58
3
lgr 11
2019-12-11 08:49:54
4
flickor pojkar och pedagoger
2019-12-11 08:49:51
5
thomas harboe grundläggande metod
2019-12-11 08:48:52
6
det salutogena synsättet
2019-12-11 08:48:29
7
murach C
2019-12-11 08:48:13
8
Den interkulturella blicken i pedagogiken
2019-12-11 08:47:12
9
handledning i pedagogiskt arbete
2019-12-11 08:46:50
10
skolan som politisk organisation
2019-12-11 08:46:27
11
winne the pooh
2019-12-11 08:46:24
12
sveriges grundlagar och
2019-12-11 08:45:50
13
De utvalda
2019-12-11 08:45:44
14
lpfö 98
2019-12-11 08:45:29
15
jan trost
2019-12-11 08:45:11
16
Pedagogisk kartläggning
2019-12-11 08:44:08
17
avtalslagen
2019-12-11 08:43:39
18
bryman
2019-12-11 08:43:05
19
Kbt
2019-12-11 08:43:04
20
bryman
2019-12-11 08:43:03
21
Tony booth
2019-12-11 08:42:47
22
företagsekonomiska forskningsmetoder
2019-12-11 08:42:30
23
Pedagogisk kartläggning
2019-12-11 08:42:15
24
etikboken
2019-12-11 08:42:02
25
makroekonomi
2019-12-11 08:41:45
26
Service management and marketing: managing the moments
2019-12-11 08:41:18
27
Perspektiv på Sport Management
2019-12-11 08:41:02
28
Boken om pedagogerna
2019-12-11 08:40:28
29
Python' AND SLEEP(3) oRDeR BY 639
2019-12-11 08:40:00
30
The Norton Introduction to Literature
2019-12-11 08:39:52
31
the motivation to work
2019-12-11 08:39:41
32
Resolution 1973 (2011)
2019-12-11 08:39:35
33
elevers olikheter
2019-12-11 08:39:31
34
Python' AND SLEEP(3) oRDeR BY 639
2019-12-11 08:39:29
35
sunnaas adl index
2019-12-11 08:39:23
36
sunnaas adl index
2019-12-11 08:39:21
37
Python' AND SLEEP(3) oRDeR BY 639
2019-12-11 08:38:58
38
Rättskällor
2019-12-11 08:38:56
39
vetenskapligt
2019-12-11 08:38:50
40
Koehler
2019-12-11 08:38:44
41
Python' AND SLEEP(3) oRDeR BY 639
2019-12-11 08:38:27
42
bowman deal organization
2019-12-11 08:38:15
43
giddens
2019-12-11 08:37:47
44
Patton
2019-12-11 08:36:42
45
Patton
2019-12-11 08:36:39
46
Etikboken
2019-12-11 08:36:38
47
Konflikthantering
2019-12-11 08:36:25
48
test
2019-12-11 08:36:03
49
användarcentrerad
2019-12-11 08:34:38
50
gummesson evert
2019-12-11 08:34:03
51
lgr 11 skolverket
2019-12-11 08:34:00
52
sunnaas adl index
2019-12-11 08:33:37
53
sunnaas adl index
2019-12-11 08:33:36
54
ekonomistyrningen'
2019-12-11 08:30:47
55
1
2019-12-11 08:30:25
56
dsm5' AND SLEEP(3) oRDeR BY 160
2019-12-11 08:29:34
57
Dynamic Methods of Enterprise Valuation
2019-12-11 08:28:58
58
bryman
2019-12-11 08:28:50
59
bryman
2019-12-11 08:28:48
60
Rörelseorganens funktionella anatomi
2019-12-11 08:28:02
61
vroom 1964 expectancy theory article
2019-12-11 08:27:05
62
vroom 1964 expectancy theory article
2019-12-11 08:27:03
63
saphores
2019-12-11 08:26:57
64
12 verktyg i kbt
2019-12-11 08:26:52
65
digitalteknik
2019-12-11 08:26:32
66
Läraryrket
2019-12-11 08:25:53
67
dunant
2019-12-11 08:24:20
68
aftonbladet
2019-12-11 08:24:14
69
rosengren
2019-12-11 08:23:27
70
vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik
2019-12-11 08:22:51
71
vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik
2019-12-11 08:22:49
72
metod helt enkelt
2019-12-11 08:22:28
73
Rätt, rättskällor och rättstillämpning : en lärobok i allmÃÂ
2019-12-11 08:21:32
74
Hawkins
2019-12-11 08:20:14
75
lipsky
2019-12-11 08:19:33
76
barn och naturvetenskap
2019-12-11 08:18:20
77
john dewey
2019-12-11 08:18:12
78
john dewey
2019-12-11 08:18:09
79
SEO : Search Engine Optimization Bible
2019-12-11 08:17:55
80
goldkuhl
2019-12-11 08:16:46
81
mappings
2019-12-11 08:16:16
82
observation
2019-12-11 08:15:51
83
observation
2019-12-11 08:15:48
84
Lärandets hur
2019-12-11 08:13:14
85
Jörgensen onsberg
2019-12-11 08:13:06
86
fyss 2017
2019-12-11 08:12:44
87
Agnes Geijer: ur textilkonstens historia
2019-12-11 08:11:59
88
Baines, Paul marketing
2019-12-11 08:11:03
89
theory
2019-12-11 08:10:47
90
den kvalitativa forskningsintervjun
2019-12-11 08:10:32
91
literacy carina fast
2019-12-11 08:10:31
92
gruber 2008
2019-12-11 08:10:31
93
kvale brinkmann
2019-12-11 08:10:18
94
palliativ vård Inger
2019-12-11 08:09:36
95
alan bryman samhällsvetenskapliga metoder
2019-12-11 08:09:33
96
researching
2019-12-11 08:09:00
97
pedagogiska miljöer och barns subjektskapande
2019-12-11 08:07:58
98
policy-mode
2019-12-11 08:07:41
99
ogden
2019-12-11 08:06:57
100
ogden
2019-12-11 08:06:56

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 2.429.432 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 1.047 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2019 Illius Media