Google Books: Libris: SwePub:
Nytt! Bokreferens och Smakprov.se har nu ett samarbete. Det betyder att ni nu kan läsa i böcker både från Google och från Smakprov. Mycket nöje!

Senaste sökningar (100st)


1
johanna
2020-08-15 15:03:39
2
rda rummet
2020-08-15 15:02:50
3
effektivets it
2020-08-15 15:02:19
4
Stockholm
2020-08-15 15:01:37
5
utbildningdvetenskap
2020-08-15 14:59:15
6
etik och omvårdnad
2020-08-15 14:59:10
7
evidensbaserad omvårdnad
2020-08-15 14:58:14
8
Communication
2020-08-15 14:56:58
9
hälsans
2020-08-15 14:55:26
10
social theory at work
2020-08-15 14:54:00
11
ulf p lundgren lärande skola bildning
2020-08-15 14:53:24
12
regeringsformen
2020-08-15 14:52:47
13
Humanistiskt ledarskap
2020-08-15 14:52:40
14
vetenskaplig teori och metod
2020-08-15 14:52:05
15
Kotler,
2020-08-15 14:51:37
16
kommunikation Phillips tove
2020-08-15 14:51:35
17
b
2020-08-15 14:51:05
18
att
2020-08-15 14:49:10
19
stuart hall
2020-08-15 14:47:55
20
FN:KONVENTIONER OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
2020-08-15 14:47:23
21
rosenberg 2002
2020-08-15 14:46:15
22
Hawkins
2020-08-15 14:44:15
23
information architecture
2020-08-15 14:41:56
24
cradle to cradle
2020-08-15 14:40:50
25
Clinical,
2020-08-15 14:40:29
26
Möss och människor
2020-08-15 14:36:54
27
svenska impulser 2
2020-08-15 14:36:32
28
dags för uppsats
2020-08-15 14:35:27
29
sjuksköterskans
2020-08-15 14:34:09
30
karlebo material
2020-08-15 14:33:09
31
Rapporter och uppsatser backman
2020-08-15 14:31:08
32
rejmer
2020-08-15 14:30:49
33
att fånga lärares arbete
2020-08-15 14:30:00
34
Patton
2020-08-15 14:29:22
35
user/
2020-08-15 14:25:46
36
hälsa och vårdande
2020-08-15 14:25:25
37
lärarens handbok
2020-08-15 14:24:42
38
undervisning i teori och praktik
2020-08-15 14:24:38
39
bryman
2020-08-15 14:21:43
40
hissad och dissad
2020-08-15 14:20:25
41
dans. en möjlighet för alla
2020-08-15 14:19:13
42
per isdal
2020-08-15 14:17:59
43
5
2020-08-15 14:15:15
44
hur moderna organisationer fungerar
2020-08-15 14:14:00
45
mattedetektiverna
2020-08-15 14:13:47
46
'the
2020-08-15 14:11:41
47
feministisk teori i rörliga bilder
2020-08-15 14:10:13
48
personality
2020-08-15 14:09:40
49
byggprocessen
2020-08-15 14:09:13
50
armehandbok
2020-08-15 14:08:27
51
rapporter och uppsatser jarl backman
2020-08-15 14:07:42
52
chefsarbetets etik
2020-08-15 14:06:50
53
Joynt, Pat
2020-08-15 14:06:38
54
en teori om rättvisa
2020-08-15 14:06:10
55
2000'
2020-08-15 14:05:54
56
thoma
2020-08-15 14:04:21
57
slöjans politik joan wallach scott
2020-08-15 14:03:03
58
grundbok för lärare
2020-08-15 14:02:53
59
bornholmsmodellen
2020-08-15 14:00:18
60
fiona
2020-08-15 13:59:05
61
grundbok
2020-08-15 13:59:03
62
Kunskap i det praktiska
2020-08-15 13:57:42
63
principles of marketing
2020-08-15 13:55:26
64
rejmer
2020-08-15 13:54:54
65
policy-mode
2020-08-15 13:53:43
66
978-0-470-61926-4
2020-08-15 13:52:19
67
den kvalitativa forskningsintervjun 1997
2020-08-15 13:51:47
68
vårdvetenskap i klinisk praxis
2020-08-15 13:51:27
69
finna rätt
2020-08-15 13:48:23
70
Norsteds
2020-08-15 13:47:58
71
samhällsekonomisk analys
2020-08-15 13:46:59
72
queer youth and media cultures
2020-08-15 13:45:48
73
ulf p lundgren
2020-08-15 13:43:04
74
komparativ metod
2020-08-15 13:43:03
75
Alvesson M
2020-08-15 13:41:42
76
små barns matematik
2020-08-15 13:37:42
77
bygga broar och
2020-08-15 13:36:20
78
klassisk och modern samhällsteori
2020-08-15 13:32:20
79
research
2020-08-15 13:30:58
80
e-commerce
2020-08-15 13:29:55
81
social theory at work'
2020-08-15 13:27:15
82
rosa den farliga färgen
2020-08-15 13:25:32
83
filosofera
2020-08-15 13:21:39
84
the elements of user
2020-08-15 13:20:11
85
Lantz,
2020-08-15 13:19:58
86
etik och människosyn
2020-08-15 13:16:20
87
nettebladt
2020-08-15 13:14:51
88
civildepartementet
2020-08-15 13:10:58
89
orla vigsö
2020-08-15 13:09:29
90
gilje
2020-08-15 13:06:26
91
Eriksson
2020-08-15 13:05:42
92
1984
2020-08-15 13:05:34
93
thelander eksell
2020-08-15 13:04:19
94
avtalslagen en kommentar
2020-08-15 13:04:09
95
spss steg f
2020-08-15 13:02:58
96
Christensen,
2020-08-15 13:02:13
97
konstruktivism
2020-08-15 12:58:49
98
Dan Olweus
2020-08-15 12:54:49
99
Street-level
2020-08-15 12:53:26
100
lärande skola bildning
2020-08-15 12:50:31

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 2.899.384 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 656 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2020 Illius Media