Google Books: Libris: SwePub:
Nytt! Bokreferens och Smakprov.se har nu ett samarbete. Det betyder att ni nu kan läsa i böcker både från Google och från Smakprov. Mycket nöje!

Senaste sökningar (100st)


1
leva
2018-06-23 21:56:40
2
vetenskapsteori för nybörjare
2018-06-23 21:56:28
3
Eldvik,
2018-06-23 21:56:13
4
bryman and bell
2018-06-23 21:56:04
5
lärarens
2018-06-23 21:55:16
6
akut buk
2018-06-23 21:54:39
7
the new strategic brand management
2018-06-23 21:52:06
8
etisk kod
2018-06-23 21:50:37
9
geriatrisk
2018-06-23 21:46:26
10
utbildningsvetenskap för förskolan
2018-06-23 21:46:00
11
Python
2018-06-23 21:40:11
12
omvårdnadsteorier i klinisk
2018-06-23 21:39:27
13
småbarns etik' aND '8'='3
2018-06-23 21:39:14
14
egan
2018-06-23 21:38:57
15
vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik
2018-06-23 21:38:00
16
grönroos
2018-06-23 21:35:12
17
research methods in accounting
2018-06-23 21:35:05
18
frick
2018-06-23 21:34:05
19
youporn
2018-06-23 21:29:35
20
H, almås klinsk omvårdnad 1
2018-06-23 21:25:56
21
axel
2018-06-23 21:23:08
22
den kvalitativa forskningsintervjun 1997
2018-06-23 21:20:34
23
Lära
2018-06-23 21:16:27
24
smådjur i skogen
2018-06-23 21:14:40
25
Konflikthantering
2018-06-23 21:12:12
26
axelsson agndal
2018-06-23 21:11:40
27
svenska impulser 2
2018-06-23 21:10:33
28
Teachers’ pedagogical perspectives and teaching practices on human rights in Cyprus:
2018-06-23 21:10:17
29
kalla kriget
2018-06-23 21:10:08
30
pajalic
2018-06-23 21:09:09
31
Baines, Paul marketing
2018-06-23 21:07:06
32
Didaktik för lärare. En bok om lärares yrke i teori och praktik
2018-06-23 21:04:37
33
geriatrisk omvårdnad
2018-06-23 21:04:02
34
axel
2018-06-23 21:03:30
35
sverige
2018-06-23 20:59:55
36
pedagogik en grundbok
2018-06-23 20:57:06
37
Ulla moberg
2018-06-23 20:52:54
38
DEN NYA EKONOMISTYRNINGEN
2018-06-23 20:50:59
39
visuell retorik
2018-06-23 20:49:43
40
Deci
2018-06-23 20:49:00
41
consumer behavior
2018-06-23 20:48:57
42
en samtidig världshistoria
2018-06-23 20:48:37
43
katten gustav
2018-06-23 20:48:34
44
skola i normer
2018-06-23 20:47:55
45
Lindberg, 2009
2018-06-23 20:46:09
46
otipm:
2018-06-23 20:45:13
47
fass
2018-06-23 20:42:23
48
Deci
2018-06-23 20:42:11
49
läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
2018-06-23 20:41:58
50
systematiskt arbetsmiljöarbete
2018-06-23 20:36:14
51
Perl
2018-06-23 20:34:11
52
klinisk
2018-06-23 20:34:03
53
Search Engine Optimization All-In-One for Dummies
2018-06-23 20:33:23
54
uppdrag: forskning
2018-06-23 20:31:43
55
sjuksköterskans
2018-06-23 20:29:36
56
byggprocessen
2018-06-23 20:28:10
57
12 verktyg i KBT
2018-06-23 20:25:28
58
goldkuhl
2018-06-23 20:24:57
59
hotell
2018-06-23 20:24:11
60
approaches to understanding visual culture
2018-06-23 20:24:02
61
prdagogiska
2018-06-23 20:23:56
62
säljö
2018-06-23 20:23:14
63
the film experience
2018-06-23 20:22:45
64
understanding modern watfare
2018-06-23 20:22:18
65
Identitet och egenvärde
2018-06-23 20:22:14
66
the motivation to work
2018-06-23 20:21:57
67
sofia
2018-06-23 20:20:42
68
Strömbäck
2018-06-23 20:18:56
69
acronis
2018-06-23 20:18:42
70
klinisk omvårdnad
2018-06-23 20:18:30
71
bryman bell företagsekonomiska forskningsmetoder
2018-06-23 20:17:41
72
Successful Teaching
2018-06-23 20:09:49
73
moderkort
2018-06-23 20:09:02
74
styra
2018-06-23 20:08:48
75
OTIPM:
2018-06-23 20:05:27
76
Strömqvist, Siv. Skrivboken. Malmö: Gleerups, 2000.
2018-06-23 20:04:13
77
bowman deal organization
2018-06-23 20:03:15
78
Addressing diversity in early childhood
2018-06-23 20:01:24
79
Människosyn och etik
2018-06-23 20:01:15
80
OTIPM: en modell
2018-06-23 19:58:11
81
palliativ vård Inger
2018-06-23 19:54:50
82
Bjarne
2018-06-23 19:54:00
83
bowman deal organization
2018-06-23 19:52:18
84
model of human occupation
2018-06-23 19:51:03
85
Evidensbaserad omvårdnad
2018-06-23 19:50:43
86
Läraren
2018-06-23 19:50:17
87
mäns
2018-06-23 19:49:26
88
industrial development and policy in africa
2018-06-23 19:49:13
89
avtalslagen
2018-06-23 19:49:04
90
History
2018-06-23 19:49:02
91
Kaizen - The Key to Japan’s Competitive Success
2018-06-23 19:49:01
92
Lantz, A. (1993)
2018-06-23 19:46:40
93
Arbetsorganisation i praktiken - en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori
2018-06-23 19:43:39
94
Valfrihet som dilemma,
2018-06-23 19:42:13
95
samhällsvetenskapens förutsättningar
2018-06-23 19:36:48
96
lgr 11
2018-06-23 19:36:15
97
romance philology
2018-06-23 19:32:55
98
t,both
2018-06-23 19:28:32
99
daft punk
2018-06-23 19:25:37
100
karin
2018-06-23 19:23:13

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.510.854 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 1.205 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2018 Illius Media