Google Books: Libris: SwePub:
Nytt! Bokreferens och Smakprov.se har nu ett samarbete. Det betyder att ni nu kan läsa i böcker både från Google och från Smakprov. Mycket nöje!

Senaste sökningar (100st)


1
diabetes mellitus 2
2021-01-25 04:18:32
2
Lennart
2021-01-25 04:15:43
3
michael
2021-01-25 04:15:19
4
greklands
2021-01-25 04:12:43
5
cradle to cradle
2021-01-25 04:12:15
6
head first
2021-01-25 04:07:37
7
gunnar berg frirum
2021-01-25 04:07:31
8
Bo Tonnquist
2021-01-25 04:06:49
9
intervjumetodik annika lantz
2021-01-25 04:06:37
10
clinical,
2021-01-25 04:03:43
11
förändringsprocesser i sjukvården
2021-01-25 04:03:08
12
enterprise value'[0]
2021-01-25 03:58:41
13
Smith
2021-01-25 03:54:06
14
Service quality
2021-01-25 03:49:51
15
skrivundervisning
2021-01-25 03:49:16
16
Algorithm design
2021-01-25 03:47:33
17
Norsteds
2021-01-25 03:45:13
18
vetenskapsteori
2021-01-25 03:45:01
19
lars harrie
2021-01-25 03:42:47
20
asp, kent
2021-01-25 03:42:13
21
mellan makt och hjälp
2021-01-25 03:40:44
22
Hur skriver man lpfö i referenslistan
2021-01-25 03:40:43
23
Andersson Sonesson
2021-01-25 03:36:20
24
9789153430407
2021-01-25 03:31:43
25
flickan som lekte med elden
2021-01-25 03:26:07
26
taylor the principles of
2021-01-25 03:26:02
27
metoder i medie och kommunikationsvetenskap`;
2021-01-25 03:23:00
28
the third reich
2021-01-25 03:18:20
29
metoder i medie och kommunikationsvetenskap`
2021-01-25 03:13:46
30
metoder i medie och kommunikationsvetenskap';
2021-01-25 03:08:59
31
metoder i medie och kommunikationsvetenskap'
2021-01-25 03:04:27
32
engelska
2021-01-25 02:59:37
33
Eriksson `;
2021-01-25 02:54:39
34
Strömqvist, Siv. Skrivboken. Malmö: Gleerups, 2000.
2021-01-25 02:54:30
35
lärande skola bildning
2021-01-25 02:50:21
36
Eriksson `
2021-01-25 02:49:05
37
Eriksson ';
2021-01-25 02:43:39
38
eva grelsson
2021-01-25 02:43:12
39
FN-stadgan och världspolitiken
2021-01-25 02:40:16
40
michael
2021-01-25 02:38:21
41
edward freeman
2021-01-25 02:37:57
42
sankt
2021-01-25 02:37:41
43
Eriksson '
2021-01-25 02:33:14
44
hissad och dissad
2021-01-25 02:27:59
45
hearing science
2021-01-25 02:22:49
46
principles of marketing kotler
2021-01-25 02:17:49
47
niklas
2021-01-25 02:17:44
48
diabetes mellitus 2
2021-01-25 02:12:54
49
säljö
2021-01-25 02:08:05
50
filosofera
2021-01-25 02:07:20
51
sanning eller konsekvens
2021-01-25 02:03:06
52
organisation och organisering
2021-01-25 01:58:04
53
Fritidshemmet
2021-01-25 01:53:04
54
nya perspektiv på organisation och ledarskap
2021-01-25 01:49:28
55
Wiklund-Gustin
2021-01-25 01:48:04
56
mccombs
2021-01-25 01:45:53
57
working with and working on corporate social responsiblity
2021-01-25 01:43:01
58
Occupational Therapy in Multicultural Contexts: Issues and Strategies
2021-01-25 01:38:22
59
pedagogiska grunder
2021-01-25 01:38:17
60
kalla kriget
2021-01-25 01:38:13
61
john dewey
2021-01-25 01:38:08
62
Bonniers svenska ordbok
2021-01-25 01:37:32
63
omvårdnad vid psykisk ohälsa
2021-01-25 01:32:17
64
The six degrees of separation
2021-01-25 01:28:55
65
Läroplan för förskolan
2021-01-25 01:28:23
66
hur moderna organisationer fungerar
2021-01-25 01:27:01
67
branding in practise
2021-01-25 01:26:50
68
scala
2021-01-25 01:21:24
69
role and person
2021-01-25 01:15:45
70
cradle to cradle
2021-01-25 01:12:25
71
säljö
2021-01-25 01:09:36
72
jane chapman
2021-01-25 01:04:14
73
9780273736004
2021-01-25 00:58:40
74
synpunkt 2
2021-01-25 00:58:35
75
birkler
2021-01-25 00:53:26
76
barnkonvention
2021-01-25 00:48:10
77
den kvalitativa forskningsintervjun
2021-01-25 00:42:27
78
Asp
2021-01-25 00:41:35
79
lgr 80
2021-01-25 00:41:33
80
AFA
2021-01-25 00:41:30
81
pediatrisk vård
2021-01-25 00:41:28
82
grundbok' AND SLEEP(3) oRDeR BY 631
2021-01-25 00:41:28
83
grundbok' AND SLEEP(3) oRDeR BY 621
2021-01-25 00:41:27
84
grundbok' AND SLEEP(3) oRDeR BY 638
2021-01-25 00:41:27
85
grundbok' AND SLEEP(3) oRDeR BY 601
2021-01-25 00:41:26
86
grundbok' AND SLEEP(3) oRDeR BY 636
2021-01-25 00:41:26
87
node/add
2021-01-25 00:41:24
88
grundbok' AND SLEEP(3) oRDeR BY 641
2021-01-25 00:41:21
89
skolutveckling
2021-01-25 00:41:21
90
grundbok' AND SLEEP(3) oRDeR BY 80
2021-01-25 00:41:21
91
model'A=0
2021-01-25 00:41:19
92
synpunkt 2 anders henriksson
2021-01-25 00:41:17
93
grundbok' AND SLEEP(3) oRDeR BY 20
2021-01-25 00:41:16
94
model of human occupation: teori och tillämpning
2021-01-25 00:41:16
95
grundbok' AND SLEEP(3) oRDeR BY 160
2021-01-25 00:41:15
96
user/register
2021-01-25 00:41:14
97
framgångsrikt förändringsarbete
2021-01-25 00:41:14
98
omvårdnadens grunder ansvar och utveckling
2021-01-25 00:41:12
99
Arbete och teknik på människans villkor
2021-01-25 00:41:11
100
filosofera
2021-01-25 00:41:11

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 3.026.558 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 828 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2021 Illius Media