Google Books: Libris: SwePub:
Nytt! Bokreferens och Smakprov.se har nu ett samarbete. Det betyder att ni nu kan läsa i böcker både från Google och från Smakprov. Mycket nöje!

Senaste sökningar (100st)


1
Bonniers
2018-04-23 03:26:19
2
fyss 2015
2018-04-23 03:25:57
3
de yngre barnens läroplanshistoria
2018-04-23 03:25:28
4
formulera och utvärdera mål
2018-04-23 03:24:55
5
god forskningssed vetenskapsrådet
2018-04-23 03:24:19
6
vetenskapsteori för nybörjare
2018-04-23 03:23:34
7
lärande skola bildning
2018-04-23 03:22:40
8
bryman and bell
2018-04-23 03:21:00
9
Baines, Paul marketing
2018-04-23 03:17:20
10
thinking fast and slow
2018-04-23 03:15:19
11
Det
2018-04-23 03:12:50
12
tim ferriss
2018-04-23 03:07:13
13
bryman samhällsvetenskapliga metoder
2018-04-23 03:06:56
14
omvårdnadsteorier i klinisk
2018-04-23 03:05:44
15
forskningens grundregler
2018-04-23 03:05:33
16
projektledning
2018-04-23 03:05:09
17
Vroom 1964
2018-04-23 03:04:57
18
De utvalda
2018-04-23 03:04:31
19
diskursanalys Whiner jörgensen
2018-04-23 03:03:40
20
Läroplan för förskolan
2018-04-23 03:02:40
21
svenska skrivregler
2018-04-23 03:02:23
22
tonnquist
2018-04-23 03:01:02
23
Human
2018-04-23 02:59:50
24
the toyota way
2018-04-23 02:59:42
25
möten för lärande
2018-04-23 02:58:51
26
mccombs
2018-04-23 02:58:37
27
regeringsformen
2018-04-23 02:56:14
28
Samhällsvetenskapliga metoder
2018-04-23 02:55:15
29
läroplan gy 11
2018-04-23 02:53:58
30
fyss 2015
2018-04-23 02:53:02
31
Avison
2018-04-23 02:52:20
32
the new strategic brand management
2018-04-23 02:50:55
33
slöjans politik joan'
2018-04-23 02:50:13
34
omvårdnadsteorier i klinisk
2018-04-23 02:49:55
35
forskningens grundregler
2018-04-23 02:49:47
36
projektledning
2018-04-23 02:49:32
37
FÃ¥nga bilden
2018-04-23 02:49:23
38
Vroom 1964
2018-04-23 02:49:16
39
företag
2018-04-23 02:48:48
40
De utvalda
2018-04-23 02:48:42
41
alan
2018-04-23 02:47:47
42
The Social Construction of Reality
2018-04-23 02:36:35
43
The Social Construction of Reality
2018-04-23 02:36:34
44
Investera'
2018-04-23 02:35:21
45
Adrian Bailey
2018-04-23 02:34:42
46
Sound Ideas
2018-04-23 02:33:13
47
dunant
2018-04-23 02:30:45
48
k3
2018-04-23 02:28:29
49
att bli sig sj?lv
2018-04-23 02:27:36
50
om detta må ni berätta
2018-04-23 02:24:50
51
etisk kod
2018-04-23 02:24:46
52
det värderande ögat
2018-04-23 02:24:12
53
Porter
2018-04-23 02:23:24
54
Omvårdnadens grunder
2018-04-23 02:14:56
55
principlesofmarketing
2018-04-23 02:14:25
56
fyss 2015
2018-04-23 02:11:40
57
John W Santrock
2018-04-23 02:09:32
58
John W Santrock
2018-04-23 02:09:30
59
java är bäst
2018-04-23 02:09:08
60
the elements of user
2018-04-23 02:08:11
61
hur
2018-04-23 02:06:24
62
Perspectives for Cyber Strategists on Law for Cyberwar
2018-04-23 02:01:41
63
Ingemar Gerrbo
2018-04-23 02:00:06
64
Reframing organizations third edition
2018-04-23 01:59:35
65
principles of marketing swedish edition
2018-04-23 01:59:02
66
välfärdsstatens skräpvind
2018-04-23 01:56:07
67
bryman bell företagsekonomiska forskningsmetoder
2018-04-23 01:54:05
68
mcardle
2018-04-23 01:52:36
69
organizational behavior fourth edition
2018-04-23 01:52:19
70
bryman
2018-04-23 01:51:47
71
cradle to cradle
2018-04-23 01:50:48
72
etisk kod drf
2018-04-23 01:40:48
73
Bryman
2018-04-23 01:39:32
74
säljö lärande
2018-04-23 01:38:31
75
bryman
2018-04-23 01:38:16
76
henrik broman
2018-04-23 01:38:11
77
rejmer
2018-04-23 01:36:27
78
caroline liberg
2018-04-23 01:35:52
79
lärande
2018-04-23 01:35:12
80
gruber 2008
2018-04-23 01:34:30
81
John Delamater
2018-04-23 01:33:12
82
samhällsvetenskapliga förutsättningar
2018-04-23 01:31:28
83
The Norton Introduction to Literature
2018-04-23 01:30:08
84
juridik civilrätt
2018-04-23 01:26:10
85
Kotler, Armstrong, Parment (2012)
2018-04-23 01:25:36
86
Själens
2018-04-23 01:20:08
87
Särskilda avtalstyper I
2018-04-23 01:19:26
88
katten gustav
2018-04-23 01:17:03
89
demokrati och medborgarskap
2018-04-23 01:15:57
90
konventionen om barns rättigheter
2018-04-23 01:14:24
91
dsm5
2018-04-23 01:13:22
92
Rick
2018-04-23 01:12:26
93
c direkt
2018-04-23 01:11:19
94
MÄNSKIGA RÄTTIGHETER
2018-04-23 01:09:43
95
diva portal
2018-04-23 01:09:18
96
c direkt
2018-04-23 01:09:08
97
Steve
2018-04-23 01:08:46
98
sakr
2018-04-23 01:06:52
99
sakr
2018-04-23 01:06:49
100
alla kan måla
2018-04-23 01:04:22

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.405.342 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 154 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2018 Illius Media