Skapa referenser till din uppsats | Bokreferens.se

Google Books: Libris: SwePub:
Nytt! Bokreferens och Smakprov.se har nu ett samarbete. Det betyder att ni nu kan läsa i böcker både från Google och från Smakprov. Mycket nöje!

Senaste sökningar (100st)


1
hälsans
2018-08-18 02:52:46
2
bryman
2018-08-18 02:52:40
3
Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer
2018-08-18 02:52:35
4
mi motiverande samtal
2018-08-18 02:52:15
5
geriatrisk omvårdnad
2018-08-18 02:51:57
6
php
2018-08-18 02:48:35
7
The six degrees of separation
2018-08-18 02:46:28
8
Kotler, P., Kartajaya, H.
2018-08-18 02:45:01
9
pedagogiska grunder
2018-08-18 02:44:02
10
williams geoffrey 1998
2018-08-18 02:43:09
11
SEO : Search Engine Optimization Bible
2018-08-18 02:39:31
12
organisation
2018-08-18 02:37:08
13
Pitbull
2018-08-18 02:35:51
14
lekfull matematik i förskolan
2018-08-18 02:34:42
15
den nya ekonomistyrningen
2018-08-18 02:33:27
16
the history and theory of rhetoric
2018-08-18 02:33:27
17
bryman and bell
2018-08-18 02:33:27
18
den nya ekonomistyrningen
2018-08-18 02:33:27
19
hur moderna organisationer fungerar
2018-08-18 02:33:27
20
hur moderna organisationer fungerar
2018-08-18 02:33:27
21
the film experience
2018-08-18 02:28:15
22
industrial development and policy in africa
2018-08-18 02:23:35
23
lärande i sagans värld
2018-08-18 02:23:19
24
från argumentation till uppsats
2018-08-18 02:20:01
25
läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
2018-08-18 02:19:27
26
Den lekande människan
2018-08-18 02:15:03
27
den
2018-08-18 02:14:01
28
hur moderna organisationer fungerar
2018-08-18 02:09:49
29
The Nurse’s Pre-Conditions of Providing Spiritual Care
2018-08-18 02:09:34
30
systematiskt arbetsmiljöarbete frick
2018-08-18 02:08:29
31
systematiskt arbetsmiljöarbete frick
2018-08-18 02:07:59
32
retoriken kring tekniken
2018-08-18 02:07:07
33
keller
2018-08-18 02:06:33
34
peavy konstruktivistisk vägledning
2018-08-18 02:03:59
35
taylor
2018-08-18 02:00:24
36
hälsa välfärd
2018-08-18 01:59:08
37
b
2018-08-18 01:58:41
38
anonymous
2018-08-18 01:57:15
39
Adrian Bailey
2018-08-18 01:57:04
40
företagsekonomiska
2018-08-18 01:56:19
41
Baines,
2018-08-18 01:54:44
42
internationella
2018-08-18 01:54:37
43
alla
2018-08-18 01:52:47
44
retorik
2018-08-18 01:52:44
45
david bergman
2018-08-18 01:51:09
46
pedagogiska miljöer och barns subjektskapande
2018-08-18 01:48:00
47
Habermas
2018-08-18 01:46:26
48
Schaltegger, S. Lüdeke-Freund, F.
2018-08-18 01:42:27
49
fysik 1
2018-08-18 01:39:35
50
ling
2018-08-18 01:37:24
51
otipm
2018-08-18 01:36:08
52
the third reich
2018-08-18 01:33:05
53
the toyota way
2018-08-18 01:23:47
54
ingegerd tallberg broman
2018-08-18 01:23:04
55
Att göra kön
2018-08-18 01:20:22
56
barnkonventionen
2018-08-18 01:19:38
57
user/
2018-08-18 01:19:31
58
Valfrihet som dilemma,omsorg
2018-08-18 01:18:05
59
In defense of the land ethic: Essays in environmental philosophy.
2018-08-18 01:17:27
60
omvårdnadens grunder ansvar och utveckling
2018-08-18 01:16:50
61
bornholmsmodellen
2018-08-18 01:15:37
62
grundbok
2018-08-18 01:15:36
63
jag är ju inte bara en ond rygg
2018-08-18 01:14:45
64
acronis
2018-08-18 01:14:33
65
goo nettelbladt del 2
2018-08-18 01:13:53
66
Omvårdnadens grunder
2018-08-18 01:12:01
67
Sy kläder
2018-08-18 01:09:01
68
Kotler, Armstrong, Parment (2012)
2018-08-18 01:08:33
69
g
2018-08-18 01:06:45
70
Handal
2018-08-18 01:04:28
71
niklas
2018-08-18 01:02:01
72
akut
2018-08-18 01:00:41
73
etisk
2018-08-18 00:59:05
74
Microsoft Visual C
2018-08-18 00:59:03
75
etik i professionellt ledarskap
2018-08-18 00:57:44
76
blueprint
2018-08-18 00:56:05
77
European integration theory
2018-08-18 00:55:11
78
9781292040301
2018-08-18 00:53:32
79
vetenskapsteori
2018-08-18 00:52:51
80
kommunikation samtal och bemötande
2018-08-18 00:50:42
81
Margareta
2018-08-18 00:50:05
82
induktiv
2018-08-18 00:50:01
83
omvårdnadens grunder ansvar och utveckling
2018-08-18 00:49:26
84
relationship
2018-08-18 00:49:20
85
Social
2018-08-18 00:47:31
86
bowman deal organization
2018-08-18 00:46:43
87
etisk
2018-08-18 00:43:50
88
theorising
2018-08-18 00:42:30
89
david ford
2018-08-18 00:42:27
90
rätt
2018-08-18 00:34:52
91
Kunskapande Göran Goldkuhl
2018-08-18 00:27:36
92
etik i professionellt ledarskap
2018-08-18 00:26:07
93
oliwer
2018-08-18 00:25:47
94
Martyn, Denscombe
2018-08-18 00:22:49
95
niklas
2018-08-18 00:21:24
96
en
2018-08-18 00:18:57
97
stensmo 2007
2018-08-18 00:18:44
98
dags för uppsats
2018-08-18 00:12:48
99
grow
2018-08-18 00:12:35
100
Visa fliken data och klicka
2018-08-18 00:12:28

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.579.037 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 105 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2018 Illius Media