Google Books: Libris: SwePub:
Nytt! Bokreferens och Smakprov.se har nu ett samarbete. Det betyder att ni nu kan läsa i böcker både från Google och från Smakprov. Mycket nöje!

Senaste sökningar (100st)


1
Perspektiv på Sport Management
2021-05-06 07:17:02
2
säker vård
2021-05-06 07:16:41
3
den segregerande integrationen'
2021-05-06 07:15:02
4
mera
2021-05-06 07:13:42
5
byggprocessen
2021-05-06 07:11:24
6
juridik i professionellt lärarskap
2021-05-06 07:10:05
7
grönroos service management
2021-05-06 07:09:20
8
perspektiv
2021-05-06 07:06:12
9
principles of marketing kotler
2021-05-06 07:05:24
10
sveriges grundlagar och
2021-05-06 07:03:50
11
TUTEN
2021-05-06 07:02:37
12
augist stringberg
2021-05-06 07:00:46
13
personality
2021-05-06 06:58:18
14
klassisk och modern samhällsteori
2021-05-06 06:58:18
15
protein
2021-05-06 06:55:42
16
the development of children
2021-05-06 06:55:36
17
cheney
2021-05-06 06:55:29
18
Karin Forsling: Digital kompetens i förskolan
2021-05-06 06:55:11
19
Den kvalitativa forskningsintervjun
2021-05-06 06:52:53
20
the presentation of self
2021-05-06 06:50:15
21
Hela världen är din – En bok om unga heroinister.
2021-05-06 06:48:36
22
tärning
2021-05-06 06:48:03
23
lärobok i militärteknik
2021-05-06 06:47:31
24
design thinking
2021-05-06 06:44:38
25
9789147088614
2021-05-06 06:41:17
26
lekfull matematik i förskolan
2021-05-06 06:37:20
27
regeringsformen
2021-05-06 06:37:16
28
ulf p lundgren
2021-05-06 06:32:22
29
john marsden
2021-05-06 06:30:11
30
Anne-Li
2021-05-06 06:27:37
31
Handbok i kvalitativa metoder
2021-05-06 06:26:02
32
Läraren i blickpunkten - olika perspektiv på lärares liv och arbete
2021-05-06 06:24:45
33
etik och omvårdnad
2021-05-06 06:19:38
34
geriatrisk omvårdnad
2021-05-06 06:15:38
35
tonnquist
2021-05-06 06:15:30
36
bryman bell
2021-05-06 06:14:00
37
Dynamic Methods of Enterprise Valuation
2021-05-06 06:13:37
38
företagsekonomiska forskningsmetoder
2021-05-06 06:09:35
39
Hälso och sjukvårdsrätt
2021-05-06 06:07:25
40
den orättvisa hälsan
2021-05-06 06:03:32
41
lärande i sagans värld
2021-05-06 06:03:17
42
elefanten i klassrummet
2021-05-06 06:00:42
43
bara funktionshinder
2021-05-06 05:57:46
44
Anette Sandberg
2021-05-06 05:53:51
45
giddens
2021-05-06 05:49:52
46
asp.net
2021-05-06 05:49:02
47
friberg öhlen
2021-05-06 05:46:23
48
social theory at work
2021-05-06 05:45:15
49
pedagogiska miljöer och barns subjektskapande
2021-05-06 05:40:19
50
människosyn och etik
2021-05-06 05:40:16
51
jan trost enkätboken
2021-05-06 05:40:12
52
Baines, Paul marketing
2021-05-06 05:39:58
53
det pedagogiska ledarskapet
2021-05-06 05:39:55
54
Särskilda avtalstyper I
2021-05-06 05:39:52
55
utbildningsvetenskap för förskolan
2021-05-06 05:39:50
56
FN:KONVENTIONER OM
2021-05-06 05:36:08
57
fiona wilson
2021-05-06 05:35:50
58
företagsekonomi 100social research methods alan bryman 4th edition
2021-05-06 05:35:07
59
Intersektionalitet i socialt arbete
2021-05-06 05:32:17
60
synpunkt 2
2021-05-06 05:25:18
61
markström
2021-05-06 05:24:02
62
barnkonventionen
2021-05-06 05:23:36
63
Civilrätt
2021-05-06 05:18:43
64
pediatrik
2021-05-06 05:18:03
65
dans
2021-05-06 05:17:29
66
Adrian
2021-05-06 05:12:20
67
omvårdnadsteorier i klinisk praxis and 1=1
2021-05-06 05:08:51
68
sverige
2021-05-06 05:07:42
69
mats
2021-05-06 05:05:15
70
vygotskij
2021-05-06 05:03:26
71
Asp
2021-05-06 05:02:24
72
Att knyta an
2021-05-06 05:01:45
73
smådjur i skogen
2021-05-06 04:59:38
74
Alvesson
2021-05-06 04:56:45
75
Inger Estham, Textilkonsten i Signums svenska kulturhistoria
2021-05-06 04:55:52
76
skinner
2021-05-06 04:53:41
77
Att skapa effektiva team
2021-05-06 04:53:15
78
Anette Sandberg
2021-05-06 04:53:14
79
Dan Olweus
2021-05-06 04:53:12
80
Anette Sandberg
2021-05-06 04:53:12
81
java how to program
2021-05-06 04:53:09
82
Omsorg – en central aspekt av förskolepedagogiken
2021-05-06 04:51:01
83
john marsden
2021-05-06 04:50:58
84
läsundervisning och läsutveckling
2021-05-06 04:50:55
85
southern innovator magazine undp
2021-05-06 04:50:47
86
sunnaas adl index
2021-05-06 04:50:00
87
sunnaas
2021-05-06 04:48:26
88
Ulla
2021-05-06 04:47:57
89
speciell avtalsrätt
2021-05-06 04:47:19
90
direkt ledarskap
2021-05-06 04:47:16
91
bildens tysta budskap
2021-05-06 04:47:14
92
omvårdnadens grunder ansvar och utveckling
2021-05-06 04:46:45
93
mats
2021-05-06 04:45:04
94
Omvårdnadens grunder
2021-05-06 04:43:35
95
java how to program deitel
2021-05-06 04:42:28
96
Människosyn och etik
2021-05-06 04:42:24
97
framgångsrikt förändringsarbete
2021-05-06 04:42:20
98
Omvårdnadens grunder
2021-05-06 04:39:32
99
internationella
2021-05-06 04:38:36
100
juridik civilrätt
2021-05-06 04:36:50

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 3.107.486 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 269 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2021 Illius Media