Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
Libris
1[Regeringsformen : svensk författningssamling 1854-1876]1855-1876[Regeringsformen : svensk författningssamling 1854-1876]
2Fri- och rättighetsfrågor : delbetänkandeFri- och rättighetskommitténFri- och rättighetsfrågor : delbetänkande
3Fri- och rättighetsfrågor [Elektronisk resurs] : delbetän...Fri- och rättighetskommittén1993Fri- och rättighetsfrågor [Elektronisk resurs] : delbetän...
4Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-Regeringsformen : en kommentar
5Regeringsformen 1809-1959Regeringsformen 1809-1959
6Regeringsformen : 150-årsminnetMeijer, Hans, 1922-19871959Regeringsformen : 150-årsminnet
7Regeringsformen : [med kommentarer]Regeringsformen : [med kommentarer]
8Regeringsformen [Elektronisk resurs] en kommentarBull, ThomasRegeringsformen [Elektronisk resurs] en kommentar
9Regeringsformen : med kommentarerEka, Anders, 1961-Regeringsformen : med kommentarer
10Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-Regeringsformen : en kommentar
11Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-Regeringsformen : en kommentar
12Regeringsformen : inledande översikt, lagtext, sakregister1931Regeringsformen : inledande översikt, lagtext, sakregister
13Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...Sverige1974Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...
14Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...1983Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...
15Regeringsformen : Inledande översikt. - Lagtext. - Sakregis...1931Regeringsformen : Inledande översikt. - Lagtext. - Sakregis...
16Regeringsformen : några data kring dess tillkomstStjernquist, Nils, 1917-20001959Regeringsformen : några data kring dess tillkomst
17RF 10:5 : betänkandeUtredningen med uppdrag att göra en översyn av 10 kap. 5 § regeringsformen1984RF 10:5 : betänkande
18Medborgarrätten och regeringsformen : debatten om grundläg...Algotsson, Karl-Göran, 1940-1987Medborgarrätten och regeringsformen : debatten om grundläg...
19[Regeringsformen 1809-45]1809-1845[Regeringsformen 1809-45]
20Riksrevisionen : ändringar i regeringsformenRiksrevisionen : ändringar i regeringsformen
21Regeringsformen ur ett könsperspektiv : en övergripande ge...Freidenvall, Lenita, 1963-2007Regeringsformen ur ett könsperspektiv : en övergripande ge...
22Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileumFahlbeck, Pontus, 1850-19231909Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileum
23Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileumFahlbeck, Pontus, 1850-1923Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileum
24Regeringsformen 1809 : Anders Håkansons första utkastSverige1917Regeringsformen 1809 : Anders Håkansons första utkast
25Medborgerliga fri- och rättigheter : regeringsformen : bet...1973 års fri- och rättighetsutredningMedborgerliga fri- och rättigheter : regeringsformen : bet...
26Medborgerliga fri- och rättigheter [Elektronisk resurs] reg...1973 års fri- och rättighetsutredningMedborgerliga fri- och rättigheter [Elektronisk resurs] reg...
27Regeringsformen § 39Löfström, Karl1949Regeringsformen § 39
28Folkrätten i regeringsformenAhlin, Per, 1961-Folkrätten i regeringsformen
29Medborgarrätten och regeringsformenAlgotsson, Karl-Göran, 1940-Medborgarrätten och regeringsformen
30Ersättning vid offentliga ingreppBengtsson, Bertil, 1926-Ersättning vid offentliga ingrepp
311809 års regeringsform ; faksimilåtergivning av originalur...Sverige19411809 års regeringsform ; faksimilåtergivning av originalur...
32RF 10:5 [Elektronisk resurs] : betänkandeUtredningen med uppdrag att göra en översyn av 10 kap. 5 § regeringsformen1984RF 10:5 [Elektronisk resurs] : betänkande
33Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...Reuterskiöld, C. A., 1870-19441924Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...
34Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...Reuterskiöld, C. A., 1870-19441934Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...
35Två rapporter till GrundlagsutredningenSverige. Grundlagsutredningen2009Två rapporter till Grundlagsutredningen
36Finansmakten : rapport från en referensgrupp2008Finansmakten : rapport från en referensgrupp
37Normgivningsmakten : expertgruppsrapport2008Normgivningsmakten : expertgruppsrapport
38Regeringsformen i historisk belysningFahlbeck, Pontus, 1850-1923Regeringsformen i historisk belysning
39Regeringsformen 40 år 1974-20142014Regeringsformen 40 år 1974-2014
40Lagrådets sammansättning : förslag till ändring i regeri...2000 års lagrådsutredningLagrådets sammansättning : förslag till ändring i regeri...
SwePub
1Regeringsformen ur ett könsperspektiv : En övergripande ge...Freidenvall, Lenita,2007Regeringsformen ur ett könsperspektiv : En övergripande ge...
2Radio Nova, reklamen, regeringsformen och Europakonventionen...Österdahl, Inger,Radio Nova, reklamen, regeringsformen och Europakonventionen...
3Regeringsformen och förvaltningen - styrning och rättslig ...Lundell, Bengt, Mattsson, Titti, Persson, Vilhelm, Wenander, Henrik, Regeringsformen och förvaltningen - styrning och rättslig ...
4Regeringsformen och den samtidiga reformen av Riksrevisionen...Ahlbäck Öberg, Shirin, 1964-,Regeringsformen och den samtidiga reformen av Riksrevisionen...
5Regeringsformen - en kommentarBull, Thomas, 1965-,2010Regeringsformen - en kommentar
6Folkrätten i regeringsformenAhlin, Per,2019Folkrätten i regeringsformen
7Regeringsformen och jämställdheten : En granskning av kön...Wide, Jessika, 1971-,Regeringsformen och jämställdheten : En granskning av kön...
8En princip om internationell öppenhet – 1 kap. 10 § rege...Wenander, Henrik,En princip om internationell öppenhet – 1 kap. 10 § rege...
9Om skyddet mot retroaktiv beskattning – i belysning av reg...Fast, Katarina, 1975-,Om skyddet mot retroaktiv beskattning – i belysning av reg...
10Demokratin, statsskicket och regeringsformenBergman, Torbjörn, 1957-,Demokratin, statsskicket och regeringsformen
11Hans Järta (1774-1847) : Huvudpersonen bakom Regeringsforme...Jansson, Bo G,Hans Järta (1774-1847) : Huvudpersonen bakom Regeringsforme...
12Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande ...Bylander, Eric, 1973-,Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande ...
13Alla rättegångar ska genomföras rättvist och inom skäli...Bylander, Eric, 1973-,Alla rättegångar ska genomföras rättvist och inom skäli...
14Regeringsformen och överlåtande av beslutanderättAndersson, Hans,Regeringsformen och överlåtande av beslutanderätt
15Skadestånd vid brott mot regeringsformen?Bengtsson, Bertil,Skadestånd vid brott mot regeringsformen?
16Hans Järta och Regeringsformen 1809Jansson, Bo G,Hans Järta och Regeringsformen 1809
17JO och 1 kap. regeringsformenLerwall, Lotta, 1968-,JO och 1 kap. regeringsformen
18Nyanlända måste utbildas i grundläggande värderingar DN ...Amnå, Erik,2010Nyanlända måste utbildas i grundläggande värderingar DN ...
19Konstitutionalisering av ersättningsrätten (I) – skades...Andersson, Håkan, 1959-,Konstitutionalisering av ersättningsrätten (I) – skades...
20Konstitutionalisering av ersättningsrätten (II) – ersä...Andersson, Håkan, 1959-,Konstitutionalisering av ersättningsrätten (II) – ersä...
21Konstitutionalisering av ersättningsrätten (III) – prec...Andersson, Håkan, 1959-,Konstitutionalisering av ersättningsrätten (III) – prec...
22RF och ersättningsrätten : Normaliserande och konkretisera...Andersson, Håkan, 1959-,RF och ersättningsrätten : Normaliserande och konkretisera...
23Lagstiftning försvårar konfliktBrännström, Malin, 1973-,Lagstiftning försvårar konflikt
24Om statslån och statsskulder : rättsliga studier kring § ...Cavalli, Hans,1942Om statslån och statsskulder : rättsliga studier kring § ...
25Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...Enkvist, Victoria, 1976-, Zillén, Kavot, 2017Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...
26Att göra rätt och i tid : Behövs nya metoder för att gen...Hettne, Jörgen, Reichel, Jane, 1971-, 2012Att göra rätt och i tid : Behövs nya metoder för att gen...
27Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vi...Hultqvist, Anders, 1959-,Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vi...
28Högsta domstolen kan komma att underkänna lagen om vapenbr...Martinsson, Dennis, 1986-,Högsta domstolen kan komma att underkänna lagen om vapenbr...
29Regeringsbildningen : en seger för demokratin?Martinsson, Dennis,Regeringsbildningen : en seger för demokratin?
30”Regeringsformens skrivningar skapar problem”Sandberg, Mikael, 1956-,”Regeringsformens skrivningar skapar problem”
31Una Costituzione finalmente utile? Sviluppi recenti della gi...Valguarnera, Filippo, 1977-,Una Costituzione finalmente utile? Sviluppi recenti della gi...
32Den bortglömda förvaltningenWockelberg, Helena, 1970-,Den bortglömda förvaltningen
33Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...Zillen, Kavot, 1981-, Enkvist, Victoria, Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...
34Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrih...Zillén, Kavot, 1981-,2016Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrih...
35Grundlagen förtjänar att debatterasÖsterdahl, Inger,2005Grundlagen förtjänar att debatteras
36Regeringsformen och det internationaliserade svenska försva...Österdahl, Inger, 1960-,Regeringsformen och det internationaliserade svenska försva...
37Ett lagrådsyttrande om 10 kap. 3 § regeringsformenPersson, Vilhelm, Eliason, Marianne Regner, Göran Vogel, Hans-Heinrich Ett lagrådsyttrande om 10 kap. 3 § regeringsformen
38Skyddet mot retroaktiv skattelagstiftning i regeringsformen ...Fast Lappalainen, Katarina, 1975-,Skyddet mot retroaktiv skattelagstiftning i regeringsformen ...
39Lagrådsyttrande angåehde tolkningen av 8 kap. 11 § regeri...Lavin, Rune,Lagrådsyttrande angåehde tolkningen av 8 kap. 11 § regeri...
40Fristående skolor och regeringsformen - om innebörden av "...Lerwall, Lotta, 1968-,Fristående skolor och regeringsformen - om innebörden av "...

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.986.016 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 459 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2019 Illius Media