Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
1SOU 2007:067 Regeringsformen ur ett könsperspektiv. En öve...2007Gennemgang af den svenske grundlovs formuleringer ud fra et ...ISBN-13:9789138228036
2SOU 2007:069 Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen2007Forslag til beskrivelse i den svenske grundlov af domstolene...ISBN-13:9789138228050
3Interpreting StatutesD. Neil MacCormick2016-12-05This book is a work of outstanding importance for scholars o...ISBN-13:1351926381
4Essays in Honour of Göran MelanderJonas Grimheden2006This volume illustrates the complex relationship between dis...ISBN-13:9004151818
5RegeringsformenAnders Eka2012ISBN-13:9789176104057
6Grundlag for Forelæsninger over den danske Privatrets almin...Andreas Frederik KRIEGER1850BL:A0017705527
7Ersättning vid offentliga ingrepp: Egendomsskyddet enligt r...Bertil Bengtsson1986ISBN-13:9789118671111
8GrundlagarnaErik Holmberg2006ISBN-13:9789139108160
9Constitutions of the Countries of the World: SwedenAlbert P. Blaustein1996ISBN-13:9780379004670
10SOU 2007:026 Alternativ tvistlösning2007ISBN-13:9789138227350
11Medborgarrätten och regeringsformenKarl-Göran Algotsson1987ISBN-13:9789118778414
12Justitieombudsmännens ämbetsberättelseSweden. Justitieombudsmannen1853CHI:71913618
13Acta Academiae Aboensis1977ISBN-13:9789516482654
14Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen1970CHI:096318459
15Schriften der Fahlbeckschen Stiftung, Lund1970UCAL:B3133591
16Regeringsformen 1809-19591959MINN:31951001291068Y
17SOU 2007:029 Hur tillämpas expropriationslagens ersättning...2007ISBN-13:9789138227398
18Regeringsformen av den 6 juni 1809 med de därefter av konun...1914OCLC:186109445
19Nordisk Utredningsserie1976UCAL:B3280122
20Historisk tidskrift1883UCAL:$B101202
21GrundlagarnaSweden1974ISBN-13:9789138017258
22Behandling av personuppgifter inom färdtjänsten och riksf...Suède2003ISBN-13:9789138218297
23Historiskt bibliotek utgifvet af Carl Silfverstolpe1879NYPL:33433066619333
24Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles hand...1864UIUC:30112033675296
25Ds 2005:003 Svensk rätt i integrationspolitisk belysning2005Bogen gennemgår udførligt hvilke rettigheder der gælder f...ISBN-13:9789138223109
26SOU 2006:110 Regler för skydd och rättssäkerhet för pers...2006ISBN-13:9789138226704
27Egendomsskyddet enligt regeringsformenBertil Bengtsson1986OCLC:247232167
28Ds 2004:035 Genetiska fingeravtryck2004Redegørelse over DNA-teknikkens anvendelse inden for krimin...ISBN-13:9789138221815
29Subject CatalogLibrary of CongressWISC:89126007814
30SOU 2006:098 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid anvä...2006ISBN-13:9789138226544
31Regeringsformen och?cessionsordningenCarl Ludvig August Axel Reuterskiöld1934OCLC:257301515
32Kring regeringsformens 150-årsminneErik Fahlbeck1959WISC:89099341091
33HandlingarFinland. Eduskunta1994MINN:31951D01168494L
34SOU 2007:093 Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd2007Betænkning om rækkevidden af det kommunale selvstyreISBN-13:9789138228524
35Demokratilagar2003ISBN-13:9789172552142
36SOU 2004:088 Tobakskontroll i internationellt perspektiv2004ISBN-13:9789138222027
37Utdrag af protocoller hållne hos ho̊gloflige Ridderskapet ...Sweden. Riksdagen. Ridderskapet och adeln1800WISC:89093889657
38Omprövning av medborgarskap2006Analyse af muligheden for at svensk statsborgerskab tildeles...ISBN-13:9789138225097
39SOU 2006:033 Andra vägar att finansiera nya vägar2006Svensk udredning om måder hvorpå man kan finansiere vejbyg...ISBN-13:9789138225509
40Svenska Minerva1834ONB:+Z184923404
Libris
1[Regeringsformen : svensk författningssamling 1854-1876]1855-1876[Regeringsformen : svensk författningssamling 1854-1876]
2Fri- och rättighetsfrågor : delbetänkandeFri- och rättighetskommittén1993Fri- och rättighetsfrågor : delbetänkande
3Fri- och rättighetsfrågor [Elektronisk resurs] : delbetän...Fri- och rättighetskommittén1993Fri- och rättighetsfrågor [Elektronisk resurs] : delbetän...
4Regeringsformen 1809-19591959Regeringsformen 1809-1959
5Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-2015Regeringsformen : en kommentar
6Regeringsformen : [med kommentarer]2012Regeringsformen : [med kommentarer]
7Regeringsformen : 150-årsminnetMeijer, Hans, 1922-19871959Regeringsformen : 150-årsminnet
8Regeringsformen [Elektronisk resurs] : en kommentarBull, Thomas2015Regeringsformen [Elektronisk resurs] : en kommentar
9Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-2013Regeringsformen : en kommentar
10Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-2010Regeringsformen : en kommentar
11Regeringsformen : inledande översikt, lagtext, sakregister1931Regeringsformen : inledande översikt, lagtext, sakregister
12Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...Sverige1974Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...
13Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...1983Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...
14Regeringsformen : Inledande översikt. - Lagtext. - Sakregis...1931Regeringsformen : Inledande översikt. - Lagtext. - Sakregis...
15Regeringsformen : några data kring dess tillkomstStjernquist, Nils, 1917-20001959Regeringsformen : några data kring dess tillkomst
16RF 10:5 : betänkandeUtredningen med uppdrag att göra en översyn av 10 kap. 5 § regeringsformen1984RF 10:5 : betänkande
17Riksrevisionen : ändringar i regeringsformen2001Riksrevisionen : ändringar i regeringsformen
18Medborgarrätten och regeringsformen : debatten om grundläg...Algotsson, Karl-Göran, 1940-1987Medborgarrätten och regeringsformen : debatten om grundläg...
19[Regeringsformen 1809-45]1809-1845[Regeringsformen 1809-45]
20Regeringsformen ur ett könsperspektiv : en övergripande ge...Freidenvall, Lenita, 1963-2007Regeringsformen ur ett könsperspektiv : en övergripande ge...
21Lagrådets sammansättning : förslag till ändring i regeri...2000 års lagrådsutredning2001Lagrådets sammansättning : förslag till ändring i regeri...
22Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileumFahlbeck, Pontus, 1850-19231909Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileum
23Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileumFahlbeck, Pontus, 1850-1923Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileum
24Regeringsformen 1809 : Anders Håkansons första utkastSverige1917Regeringsformen 1809 : Anders Håkansons första utkast
25Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen : expertgrupp...2007Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen : expertgrupp...
26Medborgerliga fri- och rättigheter : regeringsformen : bet...1973 års fri- och rättighetsutredning1975Medborgerliga fri- och rättigheter : regeringsformen : bet...
27Medborgerliga fri- och rättigheter [Elektronisk resurs] : r...1973 års fri- och rättighetsutredning1975Medborgerliga fri- och rättigheter [Elektronisk resurs] : r...
28Regeringsformen § 39Löfström, Karl1949Regeringsformen § 39
29Medborgarrätten och regeringsformenAlgotsson, Karl-Göran, 1940-Medborgarrätten och regeringsformen
30Ersättning vid offentliga ingreppBengtsson, Bertil, 1926-1986Ersättning vid offentliga ingrepp
311809 års regeringsform ; faksimilåtergivning av originalur...Sverige19411809 års regeringsform ; faksimilåtergivning av originalur...
32RF 10:5 [Elektronisk resurs] : betänkandeUtredningen med uppdrag att göra en översyn av 10 kap. 5 § regeringsformen1984RF 10:5 [Elektronisk resurs] : betänkande
33Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...Reuterskiöld, C. A., 1870-19441924Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...
34Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...Reuterskiöld, C. A., 1870-19441934Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...
35Två rapporter till GrundlagsutredningenSverige. Grundlagsutredningen2009Två rapporter till Grundlagsutredningen
36Regeringsformen i historisk belysningFahlbeck, Pontus, 1850-19231910Regeringsformen i historisk belysning
37Finansmakten : rapport från en referensgrupp2008Finansmakten : rapport från en referensgrupp
38Normgivningsmakten : expertgruppsrapport2008Normgivningsmakten : expertgruppsrapport
39Sveriges regeringsformer 1634-1809 samt konungaförsäkringa...1891Sveriges regeringsformer 1634-1809 samt konungaförsäkringa...
40Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsformStrömberg, Håkan, 1917-20021999Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform
SwePub
1Regeringsformen ur ett könsperspektiv : En övergripande ge...Freidenvall, Lenita,2007Regeringsformen ur ett könsperspektiv : En övergripande ge...
2Radio Nova, reklamen, regeringsformen och Europakonventionen...Österdahl, Inger,Radio Nova, reklamen, regeringsformen och Europakonventionen...
3Regeringsformen och förvaltningen - styrning och rättslig ...Lundell, Bengt, Mattsson, Titti, Persson, Vilhelm, Wenander, Henrik, Regeringsformen och förvaltningen - styrning och rättslig ...
4Regeringsformen och den samtidiga reformen av Riksrevisionen...Ahlbäck Öberg, Shirin, 1964-,Regeringsformen och den samtidiga reformen av Riksrevisionen...
5Regeringsformen - en kommentarBull, Thomas, 1965-,2010Regeringsformen - en kommentar
6Regeringsformen och jämställdheten : En granskning av kön...Wide, Jessika, 1971-,Regeringsformen och jämställdheten : En granskning av kön...
7En princip om internationell öppenhet – 1 kap. 10 § rege...Wenander, Henrik,En princip om internationell öppenhet – 1 kap. 10 § rege...
8Om skyddet mot retroaktiv beskattning – i belysning av reg...Fast, Katarina, 1975-,Om skyddet mot retroaktiv beskattning – i belysning av reg...
9Demokratin, statsskicket och regeringsformenBergman, Torbjörn, 1957-,Demokratin, statsskicket och regeringsformen
10Hans Järta (1774-1847) : Huvudpersonen bakom Regeringsforme...Jansson, Bo G,Hans Järta (1774-1847) : Huvudpersonen bakom Regeringsforme...
11Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande ...Bylander, Eric, 1973-,Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande ...
12Alla rättegångar ska genomföras rättvist och inom skäli...Bylander, Eric, 1973-,Alla rättegångar ska genomföras rättvist och inom skäli...
13Regeringsformen och överlåtande av beslutanderättAndersson, Hans,Regeringsformen och överlåtande av beslutanderätt
14Skadestånd vid brott mot regeringsformen?Bengtsson, Bertil,Skadestånd vid brott mot regeringsformen?
15Hans Järta och Regeringsformen 1809Jansson, Bo G,Hans Järta och Regeringsformen 1809
16JO och 1 kap. regeringsformenLerwall, Lotta, 1968-,JO och 1 kap. regeringsformen
17Nyanlända måste utbildas i grundläggande värderingar DN ...Amnå, Erik,2010Nyanlända måste utbildas i grundläggande värderingar DN ...
18Konstitutionalisering av ersättningsrätten (I) – skades...Andersson, Håkan, 1959-,Konstitutionalisering av ersättningsrätten (I) – skades...
19Konstitutionalisering av ersättningsrätten (II) – ersä...Andersson, Håkan, 1959-,Konstitutionalisering av ersättningsrätten (II) – ersä...
20Konstitutionalisering av ersättningsrätten (III) – prec...Andersson, Håkan, 1959-,Konstitutionalisering av ersättningsrätten (III) – prec...
21RF och ersättningsrätten : Normaliserande och konkretisera...Andersson, Håkan, 1959-,RF och ersättningsrätten : Normaliserande och konkretisera...
22Om statslån och statsskulder : rättsliga studier kring § ...Cavalli, Hans,1942Om statslån och statsskulder : rättsliga studier kring § ...
23Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...Enkvist, Victoria, 1976-, Zillén, Kavot, 2017Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...
24Att göra rätt och i tid : Behövs nya metoder för att gen...Hettne, Jörgen, Reichel, Jane, 1971-, 2012Att göra rätt och i tid : Behövs nya metoder för att gen...
25Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vi...Hultqvist, Anders, 1959-,Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vi...
26”Regeringsformens skrivningar skapar problem”Sandberg, Mikael, 1956-,”Regeringsformens skrivningar skapar problem”
27Una Costituzione finalmente utile? Sviluppi recenti della gi...Valguarnera, Filippo, 1977-,Una Costituzione finalmente utile? Sviluppi recenti della gi...
28Den bortglömda förvaltningenWockelberg, Helena, 1970-,Den bortglömda förvaltningen
29Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...Zillen, Kavot, 1981-, Enkvist, Victoria, Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...
30Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrih...Zillén, Kavot, 1981-,2016Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrih...
31Grundlagen förtjänar att debatterasÖsterdahl, Inger,2005Grundlagen förtjänar att debatteras
32Regeringsformen och det internationaliserade svenska försva...Österdahl, Inger, 1960-,Regeringsformen och det internationaliserade svenska försva...
33Ett lagrådsyttrande om 10 kap. 3 § regeringsformenPersson, Vilhelm, Eliason, Marianne Regner, Göran Vogel, Hans-Heinrich Ett lagrådsyttrande om 10 kap. 3 § regeringsformen
34Skyddet mot retroaktiv skattelagstiftning i regeringsformen ...Fast Lappalainen, Katarina, 1975-,Skyddet mot retroaktiv skattelagstiftning i regeringsformen ...
35Lagrådsyttrande angåehde tolkningen av 8 kap. 11 § regeri...Lavin, Rune,Lagrådsyttrande angåehde tolkningen av 8 kap. 11 § regeri...
36Fristående skolor och regeringsformen - om innebörden av "...Lerwall, Lotta, 1968-,Fristående skolor och regeringsformen - om innebörden av "...
37Sexuell läggning och ras i 2 kap. 15 § regeringsformenLerwall, Lotta, 1968-,Sexuell läggning och ras i 2 kap. 15 § regeringsformen
38KU före KU : Om ansvarsprövning för konungens rådgivare ...Nygren, Rolf, 1944-,KU före KU : Om ansvarsprövning för konungens rådgivare ...
39Markägare - med rätt att döda?Michanek, Gabriel, 1951-,Markägare - med rätt att döda?
40Kartläggning av i vilka fall svenska domstolar tillämpat b...Åhman, Karin,2003Kartläggning av i vilka fall svenska domstolar tillämpat b...

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.405.386 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 198 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2018 Illius Media