Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
1SOU 2007:067 Regeringsformen ur ett könsperspektiv. En öve...2007Gennemgang af den svenske grundlovs formuleringer ud fra et ...ISBN-13:9789138228036
2SOU 2007:069 Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen2007Forslag til beskrivelse i den svenske grundlov af domstolene...ISBN-13:9789138228050
3RegeringsformenAnders Eka2012ISBN-13:9789176104057
4Human Rights Law: From Dissemination to ApplicationJonas Grimheden2006-06-09This volume illustrates the complex relationship between dis...ISBN-13:9047409817
5Interpreting StatutesD. Neil MacCormick2016-12-05This book is a work of outstanding importance for scholars o...ISBN-13:1351926381
6RegeringsformenThomas Bull2013ISBN-13:9789144091907
7GrundlagarnaErik Holmberg2006ISBN-13:9789139108160
8Regeringsformen, Riksdag ordningen, Successionsordningen...Sweden1974OCLC:822649116
9Ersättning vid offentliga ingrepp: Egendomsskyddet enligt r...Bertil Bengtsson1986ISBN-13:9789118671111
10SOU 2007:026 Alternativ tvistlösning2007ISBN-13:9789138227350
11Medborgarrätten och regeringsformenKarl-Göran Algotsson1987ISBN-13:9789118778414
12Constitutions of the Countries of the World: SwedenAlbert P. Blaustein1996ISBN-13:9780379004670
13SOU 2007:029 Hur tillämpas expropriationslagens ersättning...2007ISBN-13:9789138227398
14GrundlagarnaSweden1974ISBN-13:9789138017258
15Regeringsformen, riksdagsordningen och tryckerifrihetsföror...1941OCLC:256980786
16Acta Academiae Aboensis1977ISBN-13:9789516482654
17Behandling av personuppgifter inom färdtjänsten och riksf...Suède2003ISBN-13:9789138218297
18Regeringsformen och succesionsordningenC. A. Reuterskiöld1924OCLC:254658272
19Regeringsformen och?cessionsordningenCarl Ludvig August Axel Reuterskiöld1934OCLC:257301515
20Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen1970CHI:096318459
21Schriften der Fahlbeckschen Stiftung, Lund1970UCAL:B3133591
22Demokratilagar2003ISBN-13:9789172552142
23Regeringsformen 1809-19591959OCLC:470972066
24Regeringsformen af den 6 juni 1809 med motiver1889OCLC:186934320
25Axel Oxenstierna och regeringsformen 1634Sven A. Nilsson1937OCLC:185186151
26Regeringsrättens tillämpning av regeringsformen1986OCLC:939598953
27Regeringsformen i historisk belysningPontus Fahlbeck1910OCLC:185515662
28Allmän polislära2015OCLC:941905785
29Konflikten mellan regeringsformen 2:18 2 st och polluter pay...2000OCLC:924405873
30Ds 2005:003 Svensk rätt i integrationspolitisk belysning2005Bogen gennemgår udførligt hvilke rettigheder der gælder f...ISBN-13:9789138223109
31Ds 2004:035 Genetiska fingeravtryck2004Redegørelse over DNA-teknikkens anvendelse inden for krimin...ISBN-13:9789138221815
32SOU 2006:098 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid anvä...2006ISBN-13:9789138226544
33HandlingarFinland. Eduskunta1994MINN:31951D01168494L
34SOU 2006:110 Regler för skydd och rättssäkerhet för pers...2006ISBN-13:9789138226704
35SOU 2007:093 Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd2007Betænkning om rækkevidden af det kommunale selvstyreISBN-13:9789138228524
36Kring 1809Stefan Björklund1965
37Utdrag af protocoller hållne hos ho̊gloflige Ridderskapet ...Sweden. Riksdagen. Ridderskapet och adeln1800WISC:89093889657
38Omprövning av medborgarskap2006Analyse af muligheden for at svensk statsborgerskab tildeles...ISBN-13:9789138225097
39SOU 2006:033 Andra vägar att finansiera nya vägar2006Svensk udredning om måder hvorpå man kan finansiere vejbyg...ISBN-13:9789138225509
40Kring regeringsformens 150-årsminneErik Fahlbeck1959WISC:89099341091
Libris
1[Regeringsformen : svensk författningssamling 1854-1876]1855-1876[Regeringsformen : svensk författningssamling 1854-1876]
2Fri- och rättighetsfrågor : delbetänkandeFri- och rättighetskommitténFri- och rättighetsfrågor : delbetänkande
3Fri- och rättighetsfrågor [Elektronisk resurs] : delbetän...Fri- och rättighetskommittén1993Fri- och rättighetsfrågor [Elektronisk resurs] : delbetän...
4Regeringsformen 1809-1959Regeringsformen 1809-1959
5Regeringsformen : 150-årsminnetMeijer, Hans, 1922-19871959Regeringsformen : 150-årsminnet
6Regeringsformen : [med kommentarer]Regeringsformen : [med kommentarer]
7Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-Regeringsformen : en kommentar
8Regeringsformen [Elektronisk resurs] : en kommentarBull, Thomas2015Regeringsformen [Elektronisk resurs] : en kommentar
9Regeringsformen : med kommentarerEka, Anders, 1961-Regeringsformen : med kommentarer
10Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-Regeringsformen : en kommentar
11Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-Regeringsformen : en kommentar
12Regeringsformen : inledande översikt, lagtext, sakregister1931Regeringsformen : inledande översikt, lagtext, sakregister
13Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...Sverige1974Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...
14Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...1983Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...
15Regeringsformen : Inledande översikt. - Lagtext. - Sakregis...1931Regeringsformen : Inledande översikt. - Lagtext. - Sakregis...
16Regeringsformen : några data kring dess tillkomstStjernquist, Nils, 1917-20001959Regeringsformen : några data kring dess tillkomst
17RF 10:5 : betänkandeUtredningen med uppdrag att göra en översyn av 10 kap. 5 § regeringsformen1984RF 10:5 : betänkande
18Medborgarrätten och regeringsformen : debatten om grundläg...Algotsson, Karl-Göran, 1940-1987Medborgarrätten och regeringsformen : debatten om grundläg...
19[Regeringsformen 1809-45]1809-1845[Regeringsformen 1809-45]
20Riksrevisionen : ändringar i regeringsformenRiksrevisionen : ändringar i regeringsformen
21Regeringsformen ur ett könsperspektiv : en övergripande ge...Freidenvall, Lenita, 1963-2007Regeringsformen ur ett könsperspektiv : en övergripande ge...
22Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileumFahlbeck, Pontus, 1850-19231909Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileum
23Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileumFahlbeck, Pontus, 1850-1923Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileum
24Regeringsformen 1809 : Anders Håkansons första utkastSverige1917Regeringsformen 1809 : Anders Håkansons första utkast
25Medborgerliga fri- och rättigheter : regeringsformen : bet...1973 års fri- och rättighetsutredning1975Medborgerliga fri- och rättigheter : regeringsformen : bet...
26Medborgerliga fri- och rättigheter [Elektronisk resurs] : r...1973 års fri- och rättighetsutredning1975Medborgerliga fri- och rättigheter [Elektronisk resurs] : r...
27Regeringsformen § 39Löfström, Karl1949Regeringsformen § 39
28Medborgarrätten och regeringsformenAlgotsson, Karl-Göran, 1940-Medborgarrätten och regeringsformen
29Ersättning vid offentliga ingreppBengtsson, Bertil, 1926-Ersättning vid offentliga ingrepp
301809 års regeringsform ; faksimilåtergivning av originalur...Sverige19411809 års regeringsform ; faksimilåtergivning av originalur...
31RF 10:5 [Elektronisk resurs] : betänkandeUtredningen med uppdrag att göra en översyn av 10 kap. 5 § regeringsformen1984RF 10:5 [Elektronisk resurs] : betänkande
32Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...Reuterskiöld, C. A., 1870-19441924Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...
33Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...Reuterskiöld, C. A., 1870-19441934Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...
34Två rapporter till GrundlagsutredningenSverige. Grundlagsutredningen2009Två rapporter till Grundlagsutredningen
35Finansmakten : rapport från en referensgrupp2008Finansmakten : rapport från en referensgrupp
36Normgivningsmakten : expertgruppsrapport2008Normgivningsmakten : expertgruppsrapport
37Regeringsformen i historisk belysningFahlbeck, Pontus, 1850-1923Regeringsformen i historisk belysning
38Regeringsformen 40 år 1974-20142014Regeringsformen 40 år 1974-2014
39Lagrådets sammansättning : förslag till ändring i regeri...2000 års lagrådsutredning2001Lagrådets sammansättning : förslag till ändring i regeri...
40Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen : expertgrupp...Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen : expertgrupp...
SwePub
1Regeringsformen ur ett könsperspektiv : En övergripande ge...Freidenvall, Lenita,2007Regeringsformen ur ett könsperspektiv : En övergripande ge...
2Radio Nova, reklamen, regeringsformen och Europakonventionen...Österdahl, Inger,Radio Nova, reklamen, regeringsformen och Europakonventionen...
3Regeringsformen och förvaltningen - styrning och rättslig ...Lundell, Bengt, Mattsson, Titti, Persson, Vilhelm, Wenander, Henrik, Regeringsformen och förvaltningen - styrning och rättslig ...
4Regeringsformen och den samtidiga reformen av Riksrevisionen...Ahlbäck Öberg, Shirin, 1964-,Regeringsformen och den samtidiga reformen av Riksrevisionen...
5Regeringsformen - en kommentarBull, Thomas, 1965-,2010Regeringsformen - en kommentar
6Regeringsformen och jämställdheten : En granskning av kön...Wide, Jessika, 1971-,Regeringsformen och jämställdheten : En granskning av kön...
7En princip om internationell öppenhet – 1 kap. 10 § rege...Wenander, Henrik,En princip om internationell öppenhet – 1 kap. 10 § rege...
8Om skyddet mot retroaktiv beskattning – i belysning av reg...Fast, Katarina, 1975-,Om skyddet mot retroaktiv beskattning – i belysning av reg...
9Demokratin, statsskicket och regeringsformenBergman, Torbjörn, 1957-,Demokratin, statsskicket och regeringsformen
10Hans Järta (1774-1847) : Huvudpersonen bakom Regeringsforme...Jansson, Bo G,Hans Järta (1774-1847) : Huvudpersonen bakom Regeringsforme...
11Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande ...Bylander, Eric, 1973-,Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande ...
12Alla rättegångar ska genomföras rättvist och inom skäli...Bylander, Eric, 1973-,Alla rättegångar ska genomföras rättvist och inom skäli...
13Regeringsformen och överlåtande av beslutanderättAndersson, Hans,Regeringsformen och överlåtande av beslutanderätt
14Skadestånd vid brott mot regeringsformen?Bengtsson, Bertil,Skadestånd vid brott mot regeringsformen?
15Hans Järta och Regeringsformen 1809Jansson, Bo G,Hans Järta och Regeringsformen 1809
16JO och 1 kap. regeringsformenLerwall, Lotta, 1968-,JO och 1 kap. regeringsformen
17Nyanlända måste utbildas i grundläggande värderingar DN ...Amnå, Erik,2010Nyanlända måste utbildas i grundläggande värderingar DN ...
18Konstitutionalisering av ersättningsrätten (I) – skades...Andersson, Håkan, 1959-,Konstitutionalisering av ersättningsrätten (I) – skades...
19Konstitutionalisering av ersättningsrätten (II) – ersä...Andersson, Håkan, 1959-,Konstitutionalisering av ersättningsrätten (II) – ersä...
20Konstitutionalisering av ersättningsrätten (III) – prec...Andersson, Håkan, 1959-,Konstitutionalisering av ersättningsrätten (III) – prec...
21RF och ersättningsrätten : Normaliserande och konkretisera...Andersson, Håkan, 1959-,RF och ersättningsrätten : Normaliserande och konkretisera...
22Lagstiftning försvårar konfliktBrännström, Malin, 1973-,Lagstiftning försvårar konflikt
23Om statslån och statsskulder : rättsliga studier kring § ...Cavalli, Hans,1942Om statslån och statsskulder : rättsliga studier kring § ...
24Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...Enkvist, Victoria, 1976-, Zillén, Kavot, 2017Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...
25Att göra rätt och i tid : Behövs nya metoder för att gen...Hettne, Jörgen, Reichel, Jane, 1971-, 2012Att göra rätt och i tid : Behövs nya metoder för att gen...
26Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vi...Hultqvist, Anders, 1959-,Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vi...
27Högsta domstolen kan komma att underkänna lagen om vapenbr...Martinsson, Dennis, 1986-,Högsta domstolen kan komma att underkänna lagen om vapenbr...
28Regeringsbildningen : en seger för demokratin?Martinsson, Dennis,Regeringsbildningen : en seger för demokratin?
29”Regeringsformens skrivningar skapar problem”Sandberg, Mikael, 1956-,”Regeringsformens skrivningar skapar problem”
30Una Costituzione finalmente utile? Sviluppi recenti della gi...Valguarnera, Filippo, 1977-,Una Costituzione finalmente utile? Sviluppi recenti della gi...
31Den bortglömda förvaltningenWockelberg, Helena, 1970-,Den bortglömda förvaltningen
32Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...Zillen, Kavot, 1981-, Enkvist, Victoria, Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...
33Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrih...Zillén, Kavot, 1981-,2016Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrih...
34Grundlagen förtjänar att debatterasÖsterdahl, Inger,2005Grundlagen förtjänar att debatteras
35Regeringsformen och det internationaliserade svenska försva...Österdahl, Inger, 1960-,Regeringsformen och det internationaliserade svenska försva...
36Ett lagrådsyttrande om 10 kap. 3 § regeringsformenPersson, Vilhelm, Eliason, Marianne Regner, Göran Vogel, Hans-Heinrich Ett lagrådsyttrande om 10 kap. 3 § regeringsformen
37Skyddet mot retroaktiv skattelagstiftning i regeringsformen ...Fast Lappalainen, Katarina, 1975-,Skyddet mot retroaktiv skattelagstiftning i regeringsformen ...
38Lagrådsyttrande angåehde tolkningen av 8 kap. 11 § regeri...Lavin, Rune,Lagrådsyttrande angåehde tolkningen av 8 kap. 11 § regeri...
39Fristående skolor och regeringsformen - om innebörden av "...Lerwall, Lotta, 1968-,Fristående skolor och regeringsformen - om innebörden av "...
40Sexuell läggning och ras i 2 kap. 15 § regeringsformenLerwall, Lotta, 1968-,Sexuell läggning och ras i 2 kap. 15 § regeringsformen

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.733.340 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 378 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2018 Illius Media