Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
1SOU 2007:067 Regeringsformen ur ett könsperspektiv. En öve...2007Gennemgang af den svenske grundlovs formuleringer ud fra et ...ISBN-13:9789138228036
2SOU 2007:069 Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen2007Forslag til beskrivelse i den svenske grundlov af domstolene...ISBN-13:9789138228050
3Decharge-frågan och dess behandling vid 1874 ars RiksdagSweden. Riksdag1874BL:A0022920388
4Human Rights Law: From Dissemination to ApplicationJonas Grimheden2006-06-09This volume illustrates the complex relationship between dis...ISBN-13:9047409817
5Interpreting StatutesD. Neil MacCormick2016-12-05This book is a work of outstanding importance for scholars o...ISBN-13:1351926381
6Regeringsformen, Riksdag ordningen, Successionsordningen...Sweden1974OCLC:822649116
7Historiska anteckningarGudmund Göran Baron ADLERBETH1856ONB:+Z18134370X
8Grundlag for Forelæsninger over den danske Privatrets almin...Andreas Frederik KRIEGER1850BL:A0017705527
9RegeringsformenThomas Bull2013ISBN-13:9789144091907
10Regeringsformen 1809-19591959MINN:31951001291068Y
11Ersättning vid offentliga ingrepp: Egendomsskyddet enligt r...Bertil Bengtsson1986ISBN-13:9789118671111
12SOU 2007:026 Alternativ tvistlösningSverige. Utredningen om Alternativa Former för Tvistlösning vid Tingsrätt2007ISBN-13:9789138227350
13Regeringsformen - - en kommentarThomas Bull2019ISBN-13:9789144126203
14Justitieombudsmännens ämbetsberättelseSweden. Justitieombudsmannen1853CHI:71913618
15Constitutions of the Countries of the World: SwedenAlbert P. Blaustein1996ISBN-13:9780379004670
16SOU 2007:029 Hur tillämpas expropriationslagens ersättning...Utredningen om expropriationsersättning2007ISBN-13:9789138227398
17Acta Academiae Aboensis1977UOM:39015039519528
18Om statslån och statsskulderHans Cavalli1942STANFORD:36105044716392
19Behandling av personuppgifter inom färdtjänsten och riksf...Sverige. Färdtjänstutredningen2003ISBN-13:9789138218297
20Nordisk udredningsserie1960UIUC:30112101728324
21Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen1970CHI:096318459
22Medborgarrätten och regeringsformenKarl-Göran Algotsson1987ISBN-13:9789118778414
23Regeringsformen i historisk belysningPontus Fahlbeck1910OCLC:185515662
24Library of Congress CatalogsLibrary of Congress1976UOM:39015082932792
25Subject CatalogLibrary of Congress1975STANFORD:36105211444802
26Regeringsformen1931OCLC:185294198
27Svensk rätt i integrationspolitisk belysningChristina Johnsson2005Bogen gennemgår udførligt hvilke rettigheder der gælder f...ISBN-13:9789138223109
28Regeringsformen och succesionsordningenC. A. Reuterskiöld1924OCLC:254658272
29Utdrag ur regeringsformen och riksdagsordningenArvid Rosén1931OCLC:186372932
30Demokratilagar2003ISBN-13:9789172552142
31Lag om ändring i regeringsformen2014OCLC:1097428994
32Bibliographie Internationale de Science Politique1961UOM:39015035608515
33Regeringsformen och?cessionsordningenCarl Ludvig August Axel Reuterskiöld1934OCLC:257301515
34Acta scandinavica juris gentium1982STANFORD:36105060689861
35Nordisk tidsskrift for international ret1982UCAL:B5130148
36Allmän polislära2015OCLC:941905785
37SOU 2006:098 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid anvä...Sverige. Utredningen om rättssäkerhet vid hemliga tvångsmedel2006ISBN-13:9789138226544
38Folkrätten i regeringsformen2019ISBN-13:9789198263374
3940 och 92§§1840OCLC:924142526
40Rikets vapen och flagga1950OCLC:924142931
Libris
1[Regeringsformen : svensk författningssamling 1854-1876]1855-1876[Regeringsformen : svensk författningssamling 1854-1876]
2Fri- och rättighetsfrågor : delbetänkandeFri- och rättighetskommittén1993Fri- och rättighetsfrågor : delbetänkande
3Fri- och rättighetsfrågor [Elektronisk resurs] delbetänka...Fri- och rättighetskommittén1993Fri- och rättighetsfrågor [Elektronisk resurs] delbetänka...
4Regeringsformen 1809-19591959Regeringsformen 1809-1959
5Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-2015Regeringsformen : en kommentar
6Regeringsformen : 150-årsminnetMeijer, Hans, 1922-19871959Regeringsformen : 150-årsminnet
7Regeringsformen : [med kommentarer]2012Regeringsformen : [med kommentarer]
8Regeringsformen [Elektronisk resurs] en kommentarBull, Thomas2015Regeringsformen [Elektronisk resurs] en kommentar
9Regeringsformen [Elektronisk resurs] en kommentarBull, Thomas2019Regeringsformen [Elektronisk resurs] en kommentar
10Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-ArrayRegeringsformen : en kommentar
11Regeringsformen : med kommentarerEka, Anders, 1961-ArrayRegeringsformen : med kommentarer
12Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-2013Regeringsformen : en kommentar
13Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-2010Regeringsformen : en kommentar
14Regeringsformen : inledande översikt, lagtext, sakregister1931Regeringsformen : inledande översikt, lagtext, sakregister
15Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...Sverige1974Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...
16Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...1983Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...
17Regeringsformen : Inledande översikt. - Lagtext. - Sakregis...1931Regeringsformen : Inledande översikt. - Lagtext. - Sakregis...
18Regeringsformen : några data kring dess tillkomstStjernquist, Nils, 1917-20001959Regeringsformen : några data kring dess tillkomst
19RF 10:5 : betänkandeUtredningen med uppdrag att göra en översyn av 10 kap. 5 § regeringsformen1984RF 10:5 : betänkande
20[Regeringsformen 1809-45]1809-1845[Regeringsformen 1809-45]
21Riksrevisionen : ändringar i regeringsformen2001Riksrevisionen : ändringar i regeringsformen
22Medborgarrätten och regeringsformen : debatten om grundläg...Algotsson, Karl-Göran, 1940-1987Medborgarrätten och regeringsformen : debatten om grundläg...
23Regeringsformen ur ett könsperspektiv : en övergripande ge...Freidenvall, Lenita, 1963-2007Regeringsformen ur ett könsperspektiv : en övergripande ge...
24Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileumFahlbeck, Pontus, 1850-19231909Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileum
25Regeringsformen 1809 : Anders Håkansons första utkastSverige1917Regeringsformen 1809 : Anders Håkansons första utkast
26Medborgerliga fri- och rättigheter : regeringsformen : bet...1973 års fri- och rättighetsutredning1975Medborgerliga fri- och rättigheter : regeringsformen : bet...
27Medborgerliga fri- och rättigheter [Elektronisk resurs] reg...1973 års fri- och rättighetsutredning1975Medborgerliga fri- och rättigheter [Elektronisk resurs] reg...
28Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileumFahlbeck, Pontus, 1850-19231909Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileum
29Regeringsformen § 39Löfström, Karl1949Regeringsformen § 39
30Folkrätten i regeringsformenAhlin, Per, 1961-ArrayFolkrätten i regeringsformen
31Medborgarrätten och regeringsformenAlgotsson, Karl-Göran, 1940-Medborgarrätten och regeringsformen
32Ersättning vid offentliga ingreppBengtsson, Bertil, 1926-1986Ersättning vid offentliga ingrepp
331809 års regeringsform ; faksimilåtergivning av originalur...Sverige19411809 års regeringsform ; faksimilåtergivning av originalur...
34RF 10:5 [Elektronisk resurs] betänkandeUtredningen med uppdrag att göra en översyn av 10 kap. 5 § regeringsformen1984RF 10:5 [Elektronisk resurs] betänkande
35Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...Reuterskiöld, C. A., 1870-19441924Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...
36Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...Reuterskiöld, C. A., 1870-19441934Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...
37Normgivningsmakten : expertgruppsrapport2008Normgivningsmakten : expertgruppsrapport
38Folkrätten i regeringsformen [Elektronisk resurs]Ahlin, Per2020Folkrätten i regeringsformen [Elektronisk resurs]
39Regeringsformen i historisk belysningFahlbeck, Pontus, 1850-19231910Regeringsformen i historisk belysning
40Två rapporter till GrundlagsutredningenSverige. Grundlagsutredningen2009Två rapporter till Grundlagsutredningen
SwePub
1Domstolarna i regeringsformen 1974-2014 : Ger regeringsforme...Wilske, Olof, 1975-,Domstolarna i regeringsformen 1974-2014 : Ger regeringsforme...
2Regeringsformen ur ett könsperspektiv : En övergripande ge...Freidenvall, Lenita,2007Regeringsformen ur ett könsperspektiv : En övergripande ge...
3Radio Nova, reklamen, regeringsformen och Europakonventionen...Österdahl, Inger,Radio Nova, reklamen, regeringsformen och Europakonventionen...
4Nyheter i den svenska regeringsformen m.mWilske, Olof, 1975-,Nyheter i den svenska regeringsformen m.m
5Regeringsformen och förvaltningen - styrning och rättslig ...Lundell, Bengt, Mattsson, Titti, Persson, Vilhelm, Wenander, Henrik, Regeringsformen och förvaltningen - styrning och rättslig ...
6Regeringsformen - en kommentarBull, Thomas, 1965-,2010Regeringsformen - en kommentar
7Folkrätten i regeringsformenAhlin, Per,2019Folkrätten i regeringsformen
8En princip om internationell öppenhet – 1 kap. 10 § rege...Wenander, Henrik,En princip om internationell öppenhet – 1 kap. 10 § rege...
9Om skyddet mot retroaktiv beskattning – i belysning av Reg...Fast, Katarina, 1975-,Om skyddet mot retroaktiv beskattning – i belysning av Reg...
10Demokratin, statsskicket och regeringsformenBergman, Torbjörn, 1957-,Demokratin, statsskicket och regeringsformen
11Regeringsformen ur ett könsperspektiv : En övergripande ge...Freidenvall, Lenita, 1963-,2007Regeringsformen ur ett könsperspektiv : En övergripande ge...
12Privaträttsliga kontrakt och regeringsformenWestberg, Peter,Privaträttsliga kontrakt och regeringsformen
13Hans Järta (1774-1847) : Huvudpersonen bakom Regeringsforme...Jansson, Bo G,Hans Järta (1774-1847) : Huvudpersonen bakom Regeringsforme...
14Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande ...Bylander, Eric, 1973-,Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande ...
15Alla rättegångar ska genomföras rättvist och inom skäli...Bylander, Eric, 1973-,Alla rättegångar ska genomföras rättvist och inom skäli...
16Nyanlända måste utbildas i grundläggande värderingar DN ...Amnå, Erik,2010Nyanlända måste utbildas i grundläggande värderingar DN ...
17Konstitutionalisering av ersättningsrätten (I) – skades...Andersson, Håkan, 1959-,Konstitutionalisering av ersättningsrätten (I) – skades...
18Konstitutionalisering av ersättningsrätten (II) – ersä...Andersson, Håkan, 1959-,Konstitutionalisering av ersättningsrätten (II) – ersä...
19Konstitutionalisering av ersättningsrätten (III) – prec...Andersson, Håkan, 1959-,Konstitutionalisering av ersättningsrätten (III) – prec...
20Regeringsformen och överlåtande av beslutanderättAndersson, Hans,Regeringsformen och överlåtande av beslutanderätt
21RF och ersättningsrätten : Normaliserande och konkretisera...Andersson, Håkan, 1959-,RF och ersättningsrätten : Normaliserande och konkretisera...
22Skadestånd vid brott mot regeringsformen?Bengtsson, Bertil,Skadestånd vid brott mot regeringsformen?
23Lagstiftning försvårar konfliktBrännström, Malin, 1973-,Lagstiftning försvårar konflikt
24Om statslån och statsskulder : rättsliga studier kring § ...Cavalli, Hans,1942Om statslån och statsskulder : rättsliga studier kring § ...
25Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...Enkvist, Victoria, 1976-, Zillén, Kavot, 2017Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...
26Att göra rätt och i tid : Behövs nya metoder för att gen...Hettne, Jörgen, Reichel, Jane, 1971-, 2012Att göra rätt och i tid : Behövs nya metoder för att gen...
27Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vi...Hultqvist, Anders, 1959-,Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vi...
28Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vi...Hultqvist, Anders,Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vi...
29Hans Järta och Regeringsformen 1809Jansson, Bo G,Hans Järta och Regeringsformen 1809
30Föreningsfrihet och förbud mot rasistiska organisationer...Jonsson Cornell, Anna, 1973-, Bull, Thomas Föreningsfrihet och förbud mot rasistiska organisationer...
31Samtycke och beslutskompetens i vårdenLitins'ka, Yana, Zillén, Kavot Mattsson, Titti Slokenberga, Santa Samtycke och beslutskompetens i vården
32Högsta domstolen kan komma att underkänna lagen om vapenbr...Martinsson, Dennis, 1986-,Högsta domstolen kan komma att underkänna lagen om vapenbr...
33Regeringsbildningen : en seger för demokratin?Martinsson, Dennis,Regeringsbildningen : en seger för demokratin?
34”Regeringsformens skrivningar skapar problem”Sandberg, Mikael, 1956-,”Regeringsformens skrivningar skapar problem”
35Una Costituzione finalmente utile? Sviluppi recenti della gi...Valguarnera, Filippo, 1977-,Una Costituzione finalmente utile? Sviluppi recenti della gi...
36Administrativ styrning och professionell integritet - det sv...Wilske, Olof, 1975-,Administrativ styrning och professionell integritet - det sv...
37Den bortglömda förvaltningenWockelberg, Helena, 1970-,Den bortglömda förvaltningen
38Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...Zillen, Kavot, 1981-, Enkvist, Victoria, Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...
39Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrih...Zillén, Kavot, 1981-, Lerwall, Lotta, docent, Rynning, Elisabeth justitieråd, HFD Fransson, Susanne, docent, Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrih...
40Grundlagen förtjänar att debatterasÖsterdahl, Inger,2005Grundlagen förtjänar att debatteras

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 2.895.883 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 242 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2020 Illius Media