Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
Libris
1[Regeringsformen : svensk författningssamling 1854-1876]1855-1876[Regeringsformen : svensk författningssamling 1854-1876]
2Fri- och rättighetsfrågor : delbetänkandeFri- och rättighetskommitténFri- och rättighetsfrågor : delbetänkande
3Fri- och rättighetsfrågor [Elektronisk resurs] : delbetän...Fri- och rättighetskommittén1993Fri- och rättighetsfrågor [Elektronisk resurs] : delbetän...
4Regeringsformen 1809-19591959Regeringsformen 1809-1959
5Regeringsformen : 150-årsminnetMeijer, Hans, 1922-19871959Regeringsformen : 150-årsminnet
6Regeringsformen : [med kommentarer]Regeringsformen : [med kommentarer]
7Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-Regeringsformen : en kommentar
8Regeringsformen [Elektronisk resurs] : en kommentarBull, Thomas2015Regeringsformen [Elektronisk resurs] : en kommentar
9Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-2013Regeringsformen : en kommentar
10Regeringsformen : med kommentarerEka, Anders, 1961-Regeringsformen : med kommentarer
11Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-Regeringsformen : en kommentar
12Regeringsformen : inledande översikt, lagtext, sakregister1931Regeringsformen : inledande översikt, lagtext, sakregister
13Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...Sverige1974Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...
14Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...1983Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...
15Regeringsformen : Inledande översikt. - Lagtext. - Sakregis...1931Regeringsformen : Inledande översikt. - Lagtext. - Sakregis...
16Regeringsformen : några data kring dess tillkomstStjernquist, Nils, 1917-20001959Regeringsformen : några data kring dess tillkomst
17RF 10:5 : betänkandeUtredningen med uppdrag att göra en översyn av 10 kap. 5 § regeringsformen1984RF 10:5 : betänkande
18Medborgarrätten och regeringsformen : debatten om grundläg...Algotsson, Karl-Göran, 1940-1987Medborgarrätten och regeringsformen : debatten om grundläg...
19[Regeringsformen 1809-45]1809-1845[Regeringsformen 1809-45]
20Riksrevisionen : ändringar i regeringsformenRiksrevisionen : ändringar i regeringsformen
21Regeringsformen ur ett könsperspektiv : en övergripande ge...Freidenvall, Lenita, 1963-2007Regeringsformen ur ett könsperspektiv : en övergripande ge...
22Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileumFahlbeck, Pontus, 1850-19231909Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileum
23Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileumFahlbeck, Pontus, 1850-1923Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileum
24Regeringsformen 1809 : Anders Håkansons första utkastSverige1917Regeringsformen 1809 : Anders Håkansons första utkast
25Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen : expertgrupp...2007Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen : expertgrupp...
26Medborgerliga fri- och rättigheter : regeringsformen : bet...1973 års fri- och rättighetsutredning1975Medborgerliga fri- och rättigheter : regeringsformen : bet...
27Medborgerliga fri- och rättigheter [Elektronisk resurs] : r...1973 års fri- och rättighetsutredning1975Medborgerliga fri- och rättigheter [Elektronisk resurs] : r...
28Regeringsformen § 39Löfström, Karl1949Regeringsformen § 39
29Medborgarrätten och regeringsformenAlgotsson, Karl-Göran, 1940-Medborgarrätten och regeringsformen
30Ersättning vid offentliga ingreppBengtsson, Bertil, 1926-1986Ersättning vid offentliga ingrepp
311809 års regeringsform ; faksimilåtergivning av originalur...Sverige19411809 års regeringsform ; faksimilåtergivning av originalur...
32RF 10:5 [Elektronisk resurs] : betänkandeUtredningen med uppdrag att göra en översyn av 10 kap. 5 § regeringsformen1984RF 10:5 [Elektronisk resurs] : betänkande
33Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...Reuterskiöld, C. A., 1870-19441924Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...
34Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...Reuterskiöld, C. A., 1870-19441934Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...
35Två rapporter till GrundlagsutredningenSverige. Grundlagsutredningen2009Två rapporter till Grundlagsutredningen
36Regeringsformen i historisk belysningFahlbeck, Pontus, 1850-19231910Regeringsformen i historisk belysning
37Finansmakten : rapport från en referensgrupp2008Finansmakten : rapport från en referensgrupp
38Normgivningsmakten : expertgruppsrapport2008Normgivningsmakten : expertgruppsrapport
39Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsformStrömberg, Håkan, 1917-20021999Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform
40Regeringsformen 40 år 1974-20142014Regeringsformen 40 år 1974-2014
SwePub
1Regeringsformen ur ett könsperspektiv : En övergripande ge...Freidenvall, Lenita,2007Regeringsformen ur ett könsperspektiv : En övergripande ge...
2Radio Nova, reklamen, regeringsformen och Europakonventionen...Österdahl, Inger,Radio Nova, reklamen, regeringsformen och Europakonventionen...
3Regeringsformen och förvaltningen - styrning och rättslig ...Lundell, Bengt, Mattsson, Titti, Persson, Vilhelm, Wenander, Henrik, Regeringsformen och förvaltningen - styrning och rättslig ...
4Regeringsformen och den samtidiga reformen av Riksrevisionen...Ahlbäck Öberg, Shirin, 1964-,Regeringsformen och den samtidiga reformen av Riksrevisionen...
5Regeringsformen - en kommentarBull, Thomas, 1965-,2010Regeringsformen - en kommentar
6Regeringsformen och jämställdheten : En granskning av kön...Wide, Jessika, 1971-,Regeringsformen och jämställdheten : En granskning av kön...
7En princip om internationell öppenhet – 1 kap. 10 § rege...Wenander, Henrik,En princip om internationell öppenhet – 1 kap. 10 § rege...
8Om skyddet mot retroaktiv beskattning – i belysning av reg...Fast, Katarina, 1975-,Om skyddet mot retroaktiv beskattning – i belysning av reg...
9Demokratin, statsskicket och regeringsformenBergman, Torbjörn, 1957-,Demokratin, statsskicket och regeringsformen
10Hans Järta (1774-1847) : Huvudpersonen bakom Regeringsforme...Jansson, Bo G,Hans Järta (1774-1847) : Huvudpersonen bakom Regeringsforme...
11Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande ...Bylander, Eric, 1973-,Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande ...
12Alla rättegångar ska genomföras rättvist och inom skäli...Bylander, Eric, 1973-,Alla rättegångar ska genomföras rättvist och inom skäli...
13Regeringsformen och överlåtande av beslutanderättAndersson, Hans,Regeringsformen och överlåtande av beslutanderätt
14Skadestånd vid brott mot regeringsformen?Bengtsson, Bertil,Skadestånd vid brott mot regeringsformen?
15Hans Järta och Regeringsformen 1809Jansson, Bo G,Hans Järta och Regeringsformen 1809
16JO och 1 kap. regeringsformenLerwall, Lotta, 1968-,JO och 1 kap. regeringsformen
17Nyanlända måste utbildas i grundläggande värderingar DN ...Amnå, Erik,2010Nyanlända måste utbildas i grundläggande värderingar DN ...
18Konstitutionalisering av ersättningsrätten (I) – skades...Andersson, Håkan, 1959-,Konstitutionalisering av ersättningsrätten (I) – skades...
19Konstitutionalisering av ersättningsrätten (II) – ersä...Andersson, Håkan, 1959-,Konstitutionalisering av ersättningsrätten (II) – ersä...
20Konstitutionalisering av ersättningsrätten (III) – prec...Andersson, Håkan, 1959-,Konstitutionalisering av ersättningsrätten (III) – prec...
21RF och ersättningsrätten : Normaliserande och konkretisera...Andersson, Håkan, 1959-,RF och ersättningsrätten : Normaliserande och konkretisera...
22Lagstiftning försvårar konfliktBrännström, Malin, 1973-,Lagstiftning försvårar konflikt
23Om statslån och statsskulder : rättsliga studier kring § ...Cavalli, Hans,1942Om statslån och statsskulder : rättsliga studier kring § ...
24Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...Enkvist, Victoria, 1976-, Zillén, Kavot, 2017Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...
25Att göra rätt och i tid : Behövs nya metoder för att gen...Hettne, Jörgen, Reichel, Jane, 1971-, 2012Att göra rätt och i tid : Behövs nya metoder för att gen...
26Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vi...Hultqvist, Anders, 1959-,Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vi...
27”Regeringsformens skrivningar skapar problem”Sandberg, Mikael, 1956-,”Regeringsformens skrivningar skapar problem”
28Una Costituzione finalmente utile? Sviluppi recenti della gi...Valguarnera, Filippo, 1977-,Una Costituzione finalmente utile? Sviluppi recenti della gi...
29Den bortglömda förvaltningenWockelberg, Helena, 1970-,Den bortglömda förvaltningen
30Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...Zillen, Kavot, 1981-, Enkvist, Victoria, Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...
31Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrih...Zillén, Kavot, 1981-,2016Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrih...
32Grundlagen förtjänar att debatterasÖsterdahl, Inger,2005Grundlagen förtjänar att debatteras
33Regeringsformen och det internationaliserade svenska försva...Österdahl, Inger, 1960-,Regeringsformen och det internationaliserade svenska försva...
34Ett lagrådsyttrande om 10 kap. 3 § regeringsformenPersson, Vilhelm, Eliason, Marianne Regner, Göran Vogel, Hans-Heinrich Ett lagrådsyttrande om 10 kap. 3 § regeringsformen
35Skyddet mot retroaktiv skattelagstiftning i regeringsformen ...Fast Lappalainen, Katarina, 1975-,Skyddet mot retroaktiv skattelagstiftning i regeringsformen ...
36Lagrådsyttrande angåehde tolkningen av 8 kap. 11 § regeri...Lavin, Rune,Lagrådsyttrande angåehde tolkningen av 8 kap. 11 § regeri...
37Fristående skolor och regeringsformen - om innebörden av "...Lerwall, Lotta, 1968-,Fristående skolor och regeringsformen - om innebörden av "...
38Sexuell läggning och ras i 2 kap. 15 § regeringsformenLerwall, Lotta, 1968-,Sexuell läggning och ras i 2 kap. 15 § regeringsformen
39KU före KU : Om ansvarsprövning för konungens rådgivare ...Nygren, Rolf, 1944-,KU före KU : Om ansvarsprövning för konungens rådgivare ...
40Markägare - med rätt att döda?Michanek, Gabriel, 1951-,Markägare - med rätt att döda?

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.620.681 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 458 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2018 Illius Media