Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
1Discourses of Religion and Secularism in Religious Education...Karin Kittelmann Flensner2017-07-07This book answers the question on how students and teachers ...ISBN-13:3319609491
2Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemm...Skolverket2019ISBN-13:9789138327500
3Läroplan1937OCLC:186492321
4Educational Policy in an International ContextK. Louis2012-10-29Provides a provocative examination of the interplay between ...ISBN-13:1137046759
5The Eco-Certified ChildMalin Ideland2018-11-19While few could dispute the need for Environmental and Susta...ISBN-13:3030001997
6Researching the History of Mathematics EducationFulvia Furinghetti2017-12-04This book offers insights into the history of mathematics ed...ISBN-13:3319682946
7Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskolekla...Sverige. Utbildningsdepartementet1998ISBN-13:9789138314135
8Landskapet Ålands läroplan för grundskolan.Ålands landskapsstyrelse1996ISBN-13:9789518946420
9Future Prospects for Music EducationSidsel Karlsen2012-01-17Informal learning pedagogy has become a major topic within t...ISBN-13:1443836893
10Läroplan för grundskolan1985OCLC:174251519
11Läroplan för grundskolanSverige Skolöverstyrelsen1985ISBN-13:9789140711304
12Grundskola för bildningSverige. Statens skolverk1996ISBN-13:9789188373441
13En pratbar läroplan2015OCLC:943780607
14Studiehandledning till 1994 års läroplan för det obligato...Jan Bahlenberg1994ISBN-13:9789197191852
15Läroplan för särskolanSkolöverstyrelsen1973OCLC:874112128
16Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemm...2018ISBN-13:9789138327333
17Läroplan för gymnasieskolanSverige Skolöverstyrelsen1978ISBN-13:9789140701831
18Lek och läroplanEva Johansson2006STANFORD:36105114844348
19Many Visions, Many AimsW.H. Schmidt1997-02-28PREFACE The Third International Mathematics and Science Stud...ISBN-13:9780792344377
20Alla föräldrar kan!Lennart Grosin2001OCLC:185971905
21Läroplan för fackskolan. 5. tryckn1970OCLC:258067503
22Läroplan för gymnasieskolan1971OCLC:939607253
23Läroplan för kommunal och statlig utbildning av vuxnaSverige Skolöverstyrelsen1985OCLC:185528382
24Läroplan för gymnasiesärskolan 20132013ISBN-13:9789138326343
25Ny läroplan för grundskola, Lgr 112013OCLC:942036293
26Grunderna för gymnasiets läroplan 20032003ISBN-13:9789521318351
27Förskolans läroplanEva Wiklund Dahl2007ISBN-13:9789170912016
28Läroplan för grundskolanSzwecja. Skolöverstyrelsen1962OCLC:1111759172
29Lärandets grogrundIngrid Pramling Samuelsson2006ISBN-13:9789144015224
30Portfolio i förskolanBirgitta Ellmin2012Denne bok handlar om hur pedagoger kan använda portfolio so...ISBN-13:9789147100187
31Läroplan för svenska kyrkans konfirmandundervisning1974OCLC:312628295
32Förordning (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildn...2012ISBN-13:9789187115806
33Decroly-skolanRachel Furuhjelm1931OCLC:186714945
34Läroplan för kommunal vuxenutbildningSverige Skolöverstyrelsen1983ISBN-13:9789140710048
35Regler för målstyrning2005ISBN-13:9789187882562
361994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94Sverige. Utbildningsdepartementet1994ISBN-13:9789138303078
37Grunderna för gymnasiets läroplan 1985Finland. Kouluhallitus1985ISBN-13:9789518600957
38Läroplan för rikets särskolorKungl. Skolöverstyrelsen1959OCLC:61004324
39Läroplan för särskolanSverige Skolöverstyrelsen1973OCLC:186092663
40Grunderna för grundskolans läroplan 1985Kouluhallitus1985ISBN-13:9789518599282
Libris
1Läroplan : B1 sjuklassig. 11948Läroplan : B1 sjuklassig. 1
2Läroplan : B1 sexklassig. 21938Läroplan : B1 sexklassig. 2
3Läroplan : B2 sexklassig1942Läroplan : B2 sexklassig
4Läroplan : B2 sexklassig1931Läroplan : B2 sexklassig
5Läroplan : A sexklassig1937Läroplan : A sexklassig
6Läroplan : B1 sjuklassig. 11937Läroplan : B1 sjuklassig. 1
7Läroplan : B2 sjuklassig. 21937Läroplan : B2 sjuklassig. 2
8Läroplan : B2 sexklassig1937Läroplan : B2 sexklassig
9Läroplan : B2 sjuklassig1937Läroplan : B2 sjuklassig
10Läroplan : A sjuklassig1920Läroplan : A sjuklassig
11Läroplan : A sexklassig1920Läroplan : A sexklassig
12Läroplan : B1 sexklassig. 11920Läroplan : B1 sexklassig. 1
13Läroplan : B2 sexklassig. 21920Läroplan : B2 sexklassig. 2
14Läroplan : B3 sexklassig1920Läroplan : B3 sexklassig
15Läroplan : C1 sexklassig1920Läroplan : C1 sexklassig
16Läroplan : C2, C3, D2 sexklassig1920Läroplan : C2, C3, D2 sexklassig
17Läroplan : D1 sexklassig1920Läroplan : D1 sexklassig
18Läroplan : D3 sexklassig1920Läroplan : D3 sexklassig
19Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskolekla...Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskolekla...
20Läroplan för förskolan : Lpfö 98Läroplan för förskolan : Lpfö 98
21Läroplaner1990Läroplaner
22Läroplaner1988Läroplaner
23LäroplanerLäroplaner
24Läroplan för grundskolanSverige. Skolöverstyrelsen.Läroplan för grundskolan
25Läroplan för fackskolanLäroplan för fackskolan
26Läroplan för grundskolanLäroplan för grundskolan
27Läroplan 2000Strandler, Lennart, 1923-Läroplan 2000
28Läroplaner1991Läroplaner
29Läroplaner. [Elektronisk resurs]1991Läroplaner. [Elektronisk resurs]
30LäroplanerLäroplaner
31LäroplanerLäroplaner
32Läroplaner. [Elektronisk resurs]1986Läroplaner. [Elektronisk resurs]
33Läroplaner1986Läroplaner
34Läroplaner. [Elektronisk resurs]1986Läroplaner. [Elektronisk resurs]
35LäroplanerLäroplaner
36Läroplaner. [Elektronisk resurs]1988Läroplaner. [Elektronisk resurs]
37Läroplaner1987Läroplaner
38Läroplaner. [Elektronisk resurs]1987Läroplaner. [Elektronisk resurs]
39Läroplaner1987Läroplaner
40Läroplaner. [Elektronisk resurs]1987Läroplaner. [Elektronisk resurs]
SwePub
1När läroplan och tradition möts Om lärarfortbildning och...Lunde, Torodd, 1976-,2014När läroplan och tradition möts Om lärarfortbildning och...
2När läroplan och tradition möts hur högstadielärare bem...Lunde, Torodd, 1976-, Rundgren, Carl-Johan, 1973-, Chang Rundgren, Shu-Nu, 1975-, När läroplan och tradition möts hur högstadielärare bem...
3Läroplan i rörelse Det individuella programmet i möte mel...Skott, Pia, 1967-,2009Läroplan i rörelse Det individuella programmet i möte mel...
4En standardiserande läroplan? : Klassrumsanalyser av underv...Sundberg, Daniel, 1971-,2017En standardiserande läroplan? : Klassrumsanalyser av underv...
5Hållbar utveckling i gymnasieskolans undervisning : Ämnest...Borg, Carola, 1973-, Gericke, Niklas, 1970-, Hållbar utveckling i gymnasieskolans undervisning : Ämnest...
6Nuets didaktik förskolans lärare talar om läroplan för d...Jonsson, Agneta, 1958-,2011Nuets didaktik förskolans lärare talar om läroplan för d...
7Läroplan för kommunal vuxenutbildning – praktiska konsek...Erickson, Gudrun, 1950-,Läroplan för kommunal vuxenutbildning – praktiska konsek...
8Nuets didaktik. Förskolans lärare talar om läroplan för ...Jonsson, Agneta, 1958-,2011Nuets didaktik. Förskolans lärare talar om läroplan för ...
9Finländska lärares deltagande i läroplansarbete En studie...Heikkilä, Mia, 1975-,2017Finländska lärares deltagande i läroplansarbete En studie...
10Curriculum Vitae - Livets läroplanForsberg, Eva, 1955-,Curriculum Vitae - Livets läroplan
11Symbolspråk och dold läroplanPersson, Anders,Symbolspråk och dold läroplan
12Läroplan och sociala intressenSelander, Staffan, 1947-,Läroplan och sociala intressen
13Responskapitel: : Kvalitet som dold läroplanSegerholm, Christina, Lindberg, Ola, Lindberg, J Ola, Responskapitel: : Kvalitet som dold läroplan
14Lärandets grogrund. Perspektiv och förhållningssätt i f...Pramling Samuelsson, Ingrid, 1946-, Sheridan, Sonja, 1952-, 2006Lärandets grogrund. Perspektiv och förhållningssätt i f...
15Det metareflekterande forskarutbildningsseminariet - oskrive...Persson, Anders, Saether, Eva, Sæther, Eva, 2015Det metareflekterande forskarutbildningsseminariet - oskrive...
16"Paddagogik" : att använda ett digitalt redskap i svenskund...Jönsson, Karin, Persson, Sven "Paddagogik" : att använda ett digitalt redskap i svenskund...
17Hur blir lärprocessen synlig i förskolan?Doverborg, Elisabet, 1947-, Pramling Samuelsson, Ingrid, 1946-, Hur blir lärprocessen synlig i förskolan?
18Den fria leken i en läroplansstyrd förskolaEngdahl, Ingrid, 1952-,Den fria leken i en läroplansstyrd förskola
19En teoribaserad utvärdering av läroplanen Lgr 11Wahlström, Ninni, Sundberg, Daniel, 1971-, 2015En teoribaserad utvärdering av läroplanen Lgr 11
20Skolans digitalisering - läroplan och styrningBergviken Rensfeldt, Annika, 1969-, Player-Koro, Catarina, Skolans digitalisering - läroplan och styrning
21Kyrkopedagogik i Munkfors En utvärdering av ett samarbetspr...Dalevi, Sören, Osbeck, Christina, 1969-, 2012Kyrkopedagogik i Munkfors En utvärdering av ett samarbetspr...
22Interpreting the curriculum - mathematics and didactic contr...Delacour, Laurence,Interpreting the curriculum - mathematics and didactic contr...
23Interpreting the curriculum : mathematics and didactic contr...Delacour, Laurence,Interpreting the curriculum : mathematics and didactic contr...
24Digitala kompetenser i svenskämnet - tendenser i den revide...Magnusson, Petra, 1963-, Godhe, Anna-Lena, Sofkova Hashemi, Sylvana, Digitala kompetenser i svenskämnet - tendenser i den revide...
25Svenskämnets traditioner som dold läroplanHultin, Eva, 1964-,2007Svenskämnets traditioner som dold läroplan
26Mediemedborgaren i dagens läroplaner och framtidens klassru...Forsman, Michael, Docent, 1959-,2017Mediemedborgaren i dagens läroplaner och framtidens klassru...
27Så är det ju - den blir aldrig färdig! En etnografisk stu...Holmberg, Charlotte, 1972-,2015Så är det ju - den blir aldrig färdig! En etnografisk stu...
28Det nakna livet -- en läroplanSandomirskaja, Irina,Det nakna livet -- en läroplan
29Integrerad läroplan och integrerat språkSelander, Sven-Åke,Integrerad läroplan och integrerat språk
30Kristendomen har en ny plats på schematAldrin, Viktor, 1980-,Kristendomen har en ny plats på schemat
31Läroplanen i vuxenundervisningen - en projektpresentationAlexandersson, Claes, Fransson, Anders, Larsson, Staffan, 1947-, 1985Läroplanen i vuxenundervisningen - en projektpresentation
32Historiemedvetande på prov : : En analys av elevers svar p...Alvén, Fredrik,2011Historiemedvetande på prov : : En analys av elevers svar p...
33Hur formas vuxenutbildning på det lokala planet?Assarsson, Liselott, 1969-, Larsson, Staffan, 1947-, Hur formas vuxenutbildning på det lokala planet?
34Synen på kunskap kan göra skillnadBennet, Christian, 1954-,Synen på kunskap kan göra skillnad
35Hållbar utveckling på KTH - ett utbildningsområde med ans...Bergström (fd Boman), Ylva, 1964-, Prytz, Johan, Hållbar utveckling på KTH - ett utbildningsområde med ans...
36Individualism och gemenskap. Om utbildning och demokratisk f...Bergström, Ylva, 1964-,Individualism och gemenskap. Om utbildning och demokratisk f...
37Glädjen i att förstå : språk- och textarbete med barnBergöö, Kerstin, 1942-, Jönsson, Karin, 2012Glädjen i att förstå : språk- och textarbete med barn
38Den nya läkarutbildningen i Uppsala : Fallbaserad, integrer...Birgegård, Gunnar, 1944-, Sandler, Stellan Bergsten, Johannes Nilsson, Olle Den nya läkarutbildningen i Uppsala : Fallbaserad, integrer...
39Skrivbegreppet i Lgr11 En studie av grundskolans ämnesplan ...Borgström, Eric, 1982-, Westman, Maria, Skrivbegreppet i Lgr11 En studie av grundskolans ämnesplan ...
40Skrivbegreppet i Lgr11 En studie av grundskolans ämnesplan ...Borgström, Eric, Westman, Maria, 1963-, Skrivbegreppet i Lgr11 En studie av grundskolans ämnesplan ...

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 2.519.646 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 351 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2020 Illius Media