Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
Libris
1Kvalitativa studier i teori och praktikKvalitativa studier i teori och praktik
2Kvalitativa metoder i strategisk kommunikationKvalitativa metoder i strategisk kommunikation
3Kvalitativa metoder i arbetslivsforskning : 24 forskare visa...Kvalitativa metoder i arbetslivsforskning : 24 forskare visa...
4Kvalitativa forskningsmetoder [Ljudupptagning] för medicin ...Carlsson, Bertil, 1928-Kvalitativa forskningsmetoder [Ljudupptagning] för medicin ...
5Kvalitativa forskningsmetoder [Elektronisk resurs] för medi...Carlsson, Bertil, 1928-Kvalitativa forskningsmetoder [Elektronisk resurs] för medi...
6Kvalitativa metoder [Elektronisk resurs] från vetenskapsteo...Justesen, LiseKvalitativa metoder [Elektronisk resurs] från vetenskapsteo...
7Kvalitativa analyser [Elektronisk resurs] [forskningsprocess...Watt Boolsen, MereteKvalitativa analyser [Elektronisk resurs] [forskningsprocess...
8Kvalitativa intervjuer [Elektronisk resurs]Trost, JanKvalitativa intervjuer [Elektronisk resurs]
9Kvalitativa intervjuer [Elektronisk resurs]Trost, JanKvalitativa intervjuer [Elektronisk resurs]
10Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-2018.Kvalitativa intervjuer
11Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-2018.Kvalitativa intervjuer
12Kvalitativa metoder [Elektronisk resurs]2007-11-04T23:00:00+01:00Kvalitativa metoder [Elektronisk resurs]
13Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktikJustesen, Lise, 1970-Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktik
14Kvalitativa metoderKvalitativa metoder
15Kvalitativa metoder : introspektion, poesi, netnografi, coll...Frostling-Henningsson, Maria, 1963-Kvalitativa metoder : introspektion, poesi, netnografi, coll...
16Kvalitativa metoder : vetenskap eller bara tyckande?Jarlbro, Gunilla, 1953-Kvalitativa metoder : vetenskap eller bara tyckande?
17Kvalitativa effekter : metod för bedömning av de boendes v...1981Kvalitativa effekter : metod för bedömning av de boendes v...
18Qualitative research methods in the service of healthQualitative research methods in the service of health
19Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-2018.Kvalitativa intervjuer
20Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-2018.Kvalitativa intervjuer
21Kvalitativa analyser : [forskningsprocess, människa, samhä...Watt Boolsen, MereteKvalitativa analyser : [forskningsprocess, människa, samhä...
22Kvalitativa forskningsmetoder för medicin och beteendeveten...Carlsson, Bertil, 1928-Kvalitativa forskningsmetoder för medicin och beteendeveten...
23Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetensk...Repstad, PålNärhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetensk...
24Den kvalitativa forskningsintervjunKvale, Steinar, 1938-2008Den kvalitativa forskningsintervjun
25Kvalitativa metoder för vårdvetareDahlberg, Karin, 1952-Kvalitativa metoder för vårdvetare
26Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoderHolme, Idar MagneForskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
27Den kvalitativa forskningsintervjun [Elektronisk resurs]Kvale, SteinarDen kvalitativa forskningsintervjun [Elektronisk resurs]
28Den kvalitativa forskningsintervjun [Elektronisk resurs]Kvale, SteinarDen kvalitativa forskningsintervjun [Elektronisk resurs]
29Den kvalitativa forskningsintervjun [Ljudupptagning]Kvale, SteinarDen kvalitativa forskningsintervjun [Ljudupptagning]
30Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder [Elektronisk resur...2010-06-16T00:00:00+02:00Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder [Elektronisk resur...
31Kvalitativa forskningsmetoder för medicin och beteendeveten...Carlsson, Bertil, 1928-Kvalitativa forskningsmetoder för medicin och beteendeveten...
32Kvalitativa metoder för vårdvetareDahlberg, Karin, 1952-Kvalitativa metoder för vårdvetare
33Kvalitativa forskningsmetoder i psykologiKruuse, EmilKvalitativa forskningsmetoder i psykologi
34Att presentera kvalitativa data : framställningsstrategier ...Nylén, Ulrica, 1961-Att presentera kvalitativa data : framställningsstrategier ...
35Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspekti...Olsson, Henny, 1925-Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspekti...
36Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetensk...Repstad, PålNärhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetensk...
37Att fånga nätet : kvalitativa metoder för Internetforskni...Sveningsson Elm, Malin, 1968-Att fånga nätet : kvalitativa metoder för Internetforskni...
38Den kvalitativa metodens mångfald : skilda ansatser - skild...Szklarski, Andrzej 1956-2002Den kvalitativa metodens mångfald : skilda ansatser - skild...
39Kvalitativa aspekter av provkonstruktion : hur forskarna fr...Helmstad, Glen, 1958-1992Kvalitativa aspekter av provkonstruktion : hur forskarna fr...
40Kvalitativa effekter - de boendes värderingar av trafikleds...Waara, Rolf, 1941-1981Kvalitativa effekter - de boendes värderingar av trafikleds...
SwePub
1Kvalitativa intervjuerEkström, Mats, 1961-, Larsson, Larsåke Kvalitativa intervjuer
2Kvalitativa metoder : introspektion, poesi, netnografi, coll...Frostling-Henningsson, Maria, 1963-,2017Kvalitativa metoder : introspektion, poesi, netnografi, coll...
3Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-,2005Kvalitativa intervjuer
4Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-,2010Kvalitativa intervjuer
5Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-,1997Kvalitativa intervjuer
6Kvalitativa metoderTrost, Jan, 1935-,2009Kvalitativa metoder
7Kvalitativa intervjuerÅkerström, Malin, Wästerfors, David, Hviid Jacobsen, Michael Kvalitativa intervjuer
8Den kvalitativa metodens mångfaldSzklarski, Andrzej,2002Den kvalitativa metodens mångfald
9Den kvalitativa intervjunStarrin, Bengt, Renck, Barbro Den kvalitativa intervjun
10Tre kvalitativa ansaterSöderlund, Maud, 1948-,1998Tre kvalitativa ansater
11Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapenAhrne, Göran Svensson, Peter, Ahrne, Göran Svensson, Peter Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen
12Vad är kvalitativa forskningsmetoder? : UR Samtiden – Ve...Berglund, Anders, 1956-,2015Vad är kvalitativa forskningsmetoder? : UR Samtiden – Ve...
13Kvalitativa metoder i ungdomsforskningenCwejman, SabinaKvalitativa metoder i ungdomsforskningen
14Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoderEriksson, Margaretha,1999Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder
15Korttidstransporterat avloppsvattens kvalitativa sammansätt...Hanaeus, Jörgen Marklund, Stefan, 1985Korttidstransporterat avloppsvattens kvalitativa sammansätt...
16Handbok i kvalitativa metoderAhrne, Göran, Svensson, Peter, 2011Handbok i kvalitativa metoder
17Handbok i kvalitativa metoderSvensson, Peter, Ahrne, Göran, 2015Handbok i kvalitativa metoder
18Forskningscirklar och kvalitativa ansatserHolmstrand, Lars & Härnsten, Gunilla,Forskningscirklar och kvalitativa ansatser
19Generalisering från kvalitativa studierLarsson, Staffan, 1947-,Generalisering från kvalitativa studier
20Att presentera kvalitativa data : Framställningsstrategier ...Nylén, Ulrica, 1961-,2005Att presentera kvalitativa data : Framställningsstrategier ...
21Den kvalitativa metodens mångfald : Skilda ansatser – ski...Szklarski, Andrzej, 1956-,2002Den kvalitativa metodens mångfald : Skilda ansatser – ski...
22När kvalitativa studier blir textNärvänen, Anna-Liisa, 1960-,1999När kvalitativa studier blir text
23Om kvalitet i kvalitativa studierLarsson, Staffan, 1947-,Om kvalitet i kvalitativa studier
24Om kvalitet i kvalitativa studierLarsson, Staffan, 1947-,Om kvalitet i kvalitativa studier
25Om kvalitet i kvalitativa studierLarsson, Staffan, 1947-,Om kvalitet i kvalitativa studier
26Om generalisering från kvalitativa studierLarsson, Staffan, 1947-,Om generalisering från kvalitativa studier
27Perspektiv på den kvalitativa idétraditionenAllwood, Carl Martin, Allwood, Carl Martin Perspektiv på den kvalitativa idétraditionen
28Kvalitativa metoder i strategisk kommunikationEksell, Jörgen, Thelander, Åsa, 2014Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation
29Mer än Kalla Fakta - Kvalitativ forskning i praktikenSjöberg, Katarina,1999Mer än Kalla Fakta - Kvalitativ forskning i praktiken
30Risken finns, finns nyttan? : Etikprövningsnämnderna och d...Nygren, Lennart, 1953-,Risken finns, finns nyttan? : Etikprövningsnämnderna och d...
31Risken finns, finns nyttan? : Etikprövningen och den kvalit...Nygren, Lennart, 1953-,Risken finns, finns nyttan? : Etikprövningen och den kvalit...
32Medievardagen : En introduktion till kvalitativa studierOlsson, Tobias, 1973-,2008Medievardagen : En introduktion till kvalitativa studier
33Tolkningsprocessen i kvalitativa forskningstraditioner. Mode...Sandberf, Jonas,Tolkningsprocessen i kvalitativa forskningstraditioner. Mode...
34Visuella metoder i kvalitativa intervjuerThelander, Åsa, Eksell, Jörgen Thelander, Åsa Visuella metoder i kvalitativa intervjuer
35Att förena kvalitativa data och samhällsvetenskapliga anal...Zetterman, Monica, 1962-,Att förena kvalitativa data och samhällsvetenskapliga anal...
36Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studierThornberg, Robert, 1968-, Fejes, Andreas, 1977-, Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier
37Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studierThornberg, Robert, 1968-, Fejes, Andreas, 1977-, Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier
38Till kritiken av den kvalitativa metodenBertilsson, Margareta,Till kritiken av den kvalitativa metoden
39Kvalitativa aspekter av utbildningen som miljö översyn av...Kalman, Hildur, 1955-,2014Kvalitativa aspekter av utbildningen som miljö översyn av...
40Frågeteknik för kvalitativa intervjuer : En sammanställni...Roos, Hans-Edvard1984Frågeteknik för kvalitativa intervjuer : En sammanställni...

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 2.524.470 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 1.166 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2020 Illius Media