Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
Libris
1Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-2018.1997Kvalitativa intervjuer
2Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-2018.2005Kvalitativa intervjuer
3Kvalitativa intervjuer [Elektronisk resurs]Trost, Jan2010Kvalitativa intervjuer [Elektronisk resurs]
4Kvalitativa intervjuer [Elektronisk resurs]Trost, Jan2010Kvalitativa intervjuer [Elektronisk resurs]
5Kvalitativa studier i teori och praktik1996Kvalitativa studier i teori och praktik
6Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-2018.1993Kvalitativa intervjuer
7Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-2018.2010Kvalitativa intervjuer
8Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation2014Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation
9Reflexiva intervjuerThomsson, Heléne, 1960-2002Reflexiva intervjuer
10Den kvalitativa forskningsintervjunKvale, Steinar, 1938-20081997Den kvalitativa forskningsintervjun
11Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetensk...Repstad, Pål1999Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetensk...
12Kvalitativa forskningsmetoder [Ljudupptagning] : för medici...Carlsson, Bertil 1928-2003Kvalitativa forskningsmetoder [Ljudupptagning] : för medici...
13Kvalitativa forskningsmetoder [Elektronisk resurs] : för me...Carlsson, Bertil 1928-1996Kvalitativa forskningsmetoder [Elektronisk resurs] : för me...
14Kvalitativa metoder [Elektronisk resurs] : från vetenskapst...Justesen, Lise2012Kvalitativa metoder [Elektronisk resurs] : från vetenskapst...
15Intervjumetoder och intervjutolkning : en dialog kring ett k...Arfwedson, Gerhard, 1930-1998Intervjumetoder och intervjutolkning : en dialog kring ett k...
16Analysera intervjuer : om konsten att göra kvalitativa anal...Thomsson, Heléne, 1960-2014Analysera intervjuer : om konsten att göra kvalitativa anal...
17Kvalitativ intervju : från vetenskapsteori till fältstudie...Ryen, Anne2004Kvalitativ intervju : från vetenskapsteori till fältstudie...
18Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktikJustesen, Lise, 1970-2011Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktik
19Frågeteknik för kvalitativa intervjuer : en sammanställni...Roos, Hans-Edvard, 1950-1984Frågeteknik för kvalitativa intervjuer : en sammanställni...
20Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökni...Wibeck, Victoria, 1974-2000Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökni...
21Kvalitativa forskningsmetoder i psykologiKruuse, Emil1998Kvalitativa forskningsmetoder i psykologi
22Kvalitativa metoder för vårdvetareDahlberg, Karin, 1952-1997Kvalitativa metoder för vårdvetare
23Den kvalitativa forskningsintervjunKvale, Steinar, 1938-20082014Den kvalitativa forskningsintervjun
24Interviews : an introduction to qualitative research intervi...Kvale, Steinar, 1938-2008cop. 1996Interviews : an introduction to qualitative research intervi...
25Qualitative research & evaluation methodsPatton, Michael Quinncop. 2002Qualitative research & evaluation methods
26Kvalitativ forskning i praktikenWiderberg, Karin, 1949-2002Kvalitativ forskning i praktiken
27Tidningars symbol- & bruksvärdeChristiansen, Birgitte, 1965-[1998]Tidningars symbol- & bruksvärde
28Samhällsvetenskapliga metoderBryman, Alan2011Samhällsvetenskapliga metoder
29Faktorer som påverkar slutanvändarbeteende : en kvalitativ...Herbertsson, Lars-Håkan1998Faktorer som påverkar slutanvändarbeteende : en kvalitativ...
30Fokusgrupp : ett enkelt sätt att mäta kvalitetObert, Christinacop. 2000Fokusgrupp : ett enkelt sätt att mäta kvalitet
31Social kompetens i förskolan. Kvalitativa intervjuer med f...Johansson, Charlotta2011Social kompetens i förskolan. Kvalitativa intervjuer med f...
32Aktivitet, delaktighet och egna önskemål [Elektronisk resu...Åhlfeldt, Emanuel2009Aktivitet, delaktighet och egna önskemål [Elektronisk resu...
33Folkbibliotekens webbplatsers grafiska användargränssnitt ...Johansson, Ann-Catrin2001Folkbibliotekens webbplatsers grafiska användargränssnitt ...
34ADHD/DAMP och missbrukEkström, Pernilla2000ADHD/DAMP och missbruk
35Styrning av postoperativ avdelning : diskussion om val av l...Cole, Monica1998Styrning av postoperativ avdelning : diskussion om val av l...
36Riktad intervention bland yrkesförare på företag i Sigtun...Bjärås, Gunilla, 1940-1996Riktad intervention bland yrkesförare på företag i Sigtun...
37Uppfattningar om vårdpersonalens agerande i existentiella f...Adelbratt, Susann2000Uppfattningar om vårdpersonalens agerande i existentiella f...
38Datoriserade journaler - en lönsam investering? : fyra fall...Edquist, Catharina1996Datoriserade journaler - en lönsam investering? : fyra fall...
39Kompetens och kompetensutveckling för chefer inom social om...Arvidsson, Siv1997Kompetens och kompetensutveckling för chefer inom social om...
40Hörselskadade barn med flerfunktionshinder : intersektoriel...Jonsson, Ingrid1999Hörselskadade barn med flerfunktionshinder : intersektoriel...
SwePub
1IntervjuerEriksson-Zetterquist, Ulla, 1967-, Ahrne, Göran Intervjuer
2Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-,2005Kvalitativa intervjuer
3Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-,2010Kvalitativa intervjuer
4Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-,1997Kvalitativa intervjuer
5Kvalitativa intervjuerÅkerström, Malin, Wästerfors, David, Hviid Jacobsen, Michael Kvalitativa intervjuer
6Visuella metoder i kvalitativa intervjuerThelander, Åsa, Eksell, Jörgen Thelander, Åsa Visuella metoder i kvalitativa intervjuer
7Med kroppen in i berättarrummet - om närvaro och etikBremer, Signe,Med kroppen in i berättarrummet - om närvaro och etik
8Kvalitativa intervjuer i bibliotek og informasjonsfaglig for...Sundin, Olof,2003Kvalitativa intervjuer i bibliotek og informasjonsfaglig for...
9Resmönster, resvanor och reseupplevelser bland ungdomar i S...Lagerqvist, Maja, 1980-, Forsberg, Gunnel, 1950-, Resmönster, resvanor och reseupplevelser bland ungdomar i S...
10Close to the edge discursive, gendered and embodied stress i...Wiklund, Maria, 1962-,2010Close to the edge discursive, gendered and embodied stress i...
11Åtgärder för att frigöra parkeringsplatser för besöksp...Henriksson, Malin, 1981-, Aretun, Åsa, 1970-, 2016Åtgärder för att frigöra parkeringsplatser för besöksp...
12Everyday Mobility and Travel Activities during the first yea...Berg, Jessica,2016Everyday Mobility and Travel Activities during the first yea...
13Information till föräldrar som har barn med cancerRingnér, Anders, 1975-,2013Information till föräldrar som har barn med cancer
14Äldres vardagliga resor val av färdmedel och erfarenheter ...Berg, Jessica, Levin, Lena, 2011Äldres vardagliga resor val av färdmedel och erfarenheter ...
15Mediearbetare med utländsk bakgrund och majoritetsmediers d...Camauër, Leonor, 1949-,Mediearbetare med utländsk bakgrund och majoritetsmediers d...
16"Det är inte mig det är fel på, det är huset" en studie ...Edvardsson, Berit, 1953-,2015"Det är inte mig det är fel på, det är huset" en studie ...
17Våldsam politisk extremism : Antidemokratiska grupperingar ...Korsell, Lars Olsson, Johan Nyqvist, Anette, 1961-, Carle, Jan 2009Våldsam politisk extremism : Antidemokratiska grupperingar ...
18'Strong is the new skinny' : navigating fitness hype among t...Wiklund, Emelie, Jonsson, Emma, Coe, Anna-Britt, Wiklund, Maria, 'Strong is the new skinny' : navigating fitness hype among t...
19Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studierThornberg, Robert, 1968-, Fejes, Andreas, 1977-, Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier
20Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studierThornberg, Robert, 1968-, Fejes, Andreas, 1977-, Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier
21Standardiserade intervjuer i socialt arbete - exemplet ASIMartinell Barfoed, Elizabeth,2014Standardiserade intervjuer i socialt arbete - exemplet ASI
22Intervjuer med personer som tidigare fått samtalsbehandling...Kjellgren, Cecilia, Abelsson, Jonna, Svedin, Carl Göran, 2012Intervjuer med personer som tidigare fått samtalsbehandling...
23Traditionella och virtuella fokusgrupperGustafsson, Nils, Jörgen, Eksell Åsa, Thelander Traditionella och virtuella fokusgrupper
24En processutvärdering av projektet New Deal - ett vägledni...Nilsson-Lindström, Margareta,1999En processutvärdering av projektet New Deal - ett vägledni...
25En processutvärdering av projektet Trampolinen - ett vägle...Nilsson-Lindström, Margareta,1999En processutvärdering av projektet Trampolinen - ett vägle...
26Living with head and neck cancer a health promotion perspect...Björklund, Margereth, 1950-,2010Living with head and neck cancer a health promotion perspect...
27Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå fö...Muhonen, Tuija Liljeroth, Cristina Lindqvist Scholten, Christina 2012Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå fö...
28Elevinflytande i Lomma kommuns skolor (skolår 7-9). Sammans...Johansson, Susanna, Larsson, Stefan, Wickenberg, Per, 2005Elevinflytande i Lomma kommuns skolor (skolår 7-9). Sammans...
29Vad är "högre" i den högre utbildningen? Om den högre ut...Lagerqvist, Christopher, 1976-,2010Vad är "högre" i den högre utbildningen? Om den högre ut...
30E-health and information- and communication technology (ICT...Blusi, Madeleine, 1968-,2014E-health and information- and communication technology (ICT...
31Användning av utvärderingar inom ArbetsförmedlingenZovko, Davor, Ekermo, Mats, Brunnberg, Elinor, 1948-, Användning av utvärderingar inom Arbetsförmedlingen
32Utvärdering av fortbildning för yrkeskompetensbevis Delkur...Forward, Sonja, 1956-, Ahlberg, Anders, Henriksson, Per, 1965-, Björklund, Gunilla, 1973-, 2018Utvärdering av fortbildning för yrkeskompetensbevis Delkur...
33Kvalitativ forskningsintervjuDanielson, Ella, 1942-,Kvalitativ forskningsintervju
34Integrationsarbete i civilsamhället unga och äldre i blick...Forssell, Emilia, Ingemarson, Maria, 2008Integrationsarbete i civilsamhället unga och äldre i blick...
35Analysarbete inom fältforskningElvstrand, Helene, 1971-, Högberg, Ronny, 1977-, Nordvall, Henrik, 1977-, Analysarbete inom fältforskning
36Analysarbete inom fältforskningElvstrand, Helene, 1971-, Högberg, Ronny, 1977-, Nordvall, Henrik, 1977-, Analysarbete inom fältforskning
37KonversationsanalysTholander, Michael, Cekaite Thunqvist, Asta, 1972-, Konversationsanalys
38KonversationsanalysTholander, Michael, Cekaite Thunqvist, Asta, 1972-, Konversationsanalys
39Mellan auktoritet och autonomi : Medieanvändning, föräldr...Ekman, Mattias, 1974-,2016Mellan auktoritet och autonomi : Medieanvändning, föräldr...
40Dialogisk analysKroon, Åsa,Dialogisk analys

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.457.153 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 60 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2018 Illius Media