Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
1Kvalitativa intervjuerJan Trost2005Kortfattet indføring i hvordan man gennemfører kvalitative...ISBN-13:9789144038025
2Frågeteknik för kvalitativa intervjuerHans-Edvard Roos1984OCLC:185369482
3Analysera intervjuerHeléne Thomsson2014-08-01Analysera intervjuer handlar om konsten att göra kvalitativ...ISBN-13:9174635212
4Beyond Public EngagementPedro Ruiz-Castell2015-02-05University collections have unquestionably played a central ...ISBN-13:1443874914
5Invandrare i tätortsnära natur2003OCLC:936523038
6Skeletons in the ClosetAysan Sev’er2011-01-17Explores areas most prone to grip family members in an unres...ISBN-13:1554582652
7Green Landscapes in the European City, 1750–2010Peter Clark2016-12-08Green space is a fundamental concept for understanding moder...ISBN-13:1315302810
8Reports from Uppsala University Department of LinguisticsCaroline Liberg1997STANFORD:36105121732528
9Proceedings of the 8th European Conference on IS Management...2014ISBN-13:1910309419
10The "other" recreatedErika Svedberg2000STANFORD:36105112282202
11Sweden and Poland Entering the EUNiklas Eklund2005-01-01Afhandlingen er et komparativt studie af indfaldsvinklen til...IND:30000111571554
12Voices of Europe Comparative Studies of Disabled People Stim...Wolf Bloemers2001This EURO-MODULE Volume III represents an exemplary applicat...ISBN-13:9783631367469
13Contact Capital in Political CareersBirgitta Niklasson2005-01-01UOM:39015063161817
14Reframing and Resolving ConflictKarin Aggestam1999ISBN-13:9789179665890
15Foreign Language Teachers' VoicesBritt Marie Apelgren2001STANFORD:36105110934531
16Place, Place Attachment and MobilityPer Gustafson2002IND:30000093775033
17Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati, en studi...2008ISBN-13:9162875124
18Current Sociology2004UCAL:B4781502
19Bostadslöshet som problem och politikIngrid Sahlin2002ISBN-13:9789289308151
20Fusk med a-kassa2007ISBN-13:9789185664801
21SOU 2007:002 Från socialbidrag till arbete. Bilaga. Fördju...2007ISBN-13:9789138226803
22Kvalitativ kvinnoforskningKaren Davies1989UVA:X002238771
23Du är NK!Karin Åmossa2004ISBN-13:9789122020912
24Acta Societatis Skytteanae1990ISBN-13:9789177983149
25Familj, massmedier och politikGunilla Jarlbro1988ISBN-13:9789122011989
26Att leda som man lärArvid Treekrem2006STANFORD:36105114844629
27Väktare, ombud, kritikerJerker Widén2009Under det kalla kriget var vrlden uppdelad mellan tv stora m...UOM:39015080827366
28Mångfaldens organiseringOsman Aytar2007UOM:39015080830659
29Elitidrott, karriär och avslutningOwe Stråhlman1997ISBN-13:9789173463201
30Arbetsrapport1993MINN:31951P001989151
31Återkoppling i analoga och digitala klassrumAgneta Grönlund2019-05-22Studiens syfte är att synliggöra lärares återkoppling i ...ISBN-13:9176850749
32Herraväldets processorEva Christensen2000UOM:39015050295008
33Diagnos i skolanInga-Lill Jakobsson2002ISBN-13:9789173464475
34Berättelser om barnafödandeLena Marander-Eklund2000Summary: Narratives of childbirth.UOM:39015074218994
35Normalisering och kategoriseringMagnus Tideman2000ISBN-13:9789188814517
36Kvalitativa metoderLise Justesen2011ISBN-13:9789144075464
37Narkotikasituationen i NordenStig Helling1993Isländsk sammanfattning.ISBN-13:9789291202195
38Nordiska konsumenter om Svanen1999ISBN-13:9789289303897
39Digital Labour and Prosumer CapitalismMathieu O'Neil2016-04-29In the digital age tasks are increasingly modularised and co...ISBN-13:1137473908
40Den kvalitativa forskningsintervjun2014ISBN-13:9789144101675
Libris
1Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-2018.Kvalitativa intervjuer
2Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-2018.Kvalitativa intervjuer
3Kvalitativa intervjuer [Elektronisk resurs]Trost, JanKvalitativa intervjuer [Elektronisk resurs]
4Kvalitativa intervjuer [Elektronisk resurs]Trost, JanKvalitativa intervjuer [Elektronisk resurs]
5Kvalitativa metoder i strategisk kommunikationKvalitativa metoder i strategisk kommunikation
6Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-2018.Kvalitativa intervjuer
7Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-2018.Kvalitativa intervjuer
8Reflexiva intervjuerThomsson, Heléne, 1960-Reflexiva intervjuer
9Den kvalitativa forskningsintervjunKvale, Steinar, 1938-2008Den kvalitativa forskningsintervjun
10Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetensk...Repstad, PålNärhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetensk...
11Kvalitativa forskningsmetoder [Ljudupptagning] för medicin ...Carlsson, Bertil, 1928-Kvalitativa forskningsmetoder [Ljudupptagning] för medicin ...
12Kvalitativa forskningsmetoder [Elektronisk resurs] för medi...Carlsson, Bertil, 1928-Kvalitativa forskningsmetoder [Elektronisk resurs] för medi...
13Kvalitativa metoder [Elektronisk resurs] från vetenskapsteo...Justesen, LiseKvalitativa metoder [Elektronisk resurs] från vetenskapsteo...
14Analysera intervjuer : om konsten att göra kvalitativa anal...Thomsson, Heléne, 1960-Analysera intervjuer : om konsten att göra kvalitativa anal...
15Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktikJustesen, Lise, 1970-Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktik
16Frågeteknik för kvalitativa intervjuer : en sammanställni...Roos, Hans-Edvard, 1950-Frågeteknik för kvalitativa intervjuer : en sammanställni...
17Kvalitativ intervju : från vetenskapsteori till fältstudie...Ryen, AnneKvalitativ intervju : från vetenskapsteori till fältstudie...
18Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökni...Wibeck, Victoria, 1974-Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökni...
19Kvalitativa metoder för vårdvetareDahlberg, Karin, 1952-Kvalitativa metoder för vårdvetare
20Intervjumetoder och intervjutolkning : en dialog kring ett k...Arfwedson, Gerhard, 1930-Intervjumetoder och intervjutolkning : en dialog kring ett k...
21Den kvalitativa forskningsintervjunKvale, Steinar, 1938-2008Den kvalitativa forskningsintervjun
22Frågeteknik för kvalitativa intervjuer : En sammanställni...Roos, Hans-EdvardFrågeteknik för kvalitativa intervjuer : En sammanställni...
23Interviews : an introduction to qualitative research intervi...Kvale, Steinar, 1938-2008Interviews : an introduction to qualitative research intervi...
24Qualitative research & evaluation methodsPatton, Michael QuinnQualitative research & evaluation methods
25Tidningars symbol- & bruksvärdeChristiansen, Birgitte, 1965-[1998]Tidningars symbol- & bruksvärde
26Samhällsvetenskapliga metoderBryman, Alan, 1947-2017Samhällsvetenskapliga metoder
27Faktorer som påverkar slutanvändarbeteende : en kvalitativ...Herbertsson, Lars-Håkan1998Faktorer som påverkar slutanvändarbeteende : en kvalitativ...
28Social kompetens i förskolan. Kvalitativa intervjuer med f...Johansson, Charlotta2011Social kompetens i förskolan. Kvalitativa intervjuer med f...
29Fokusgrupp : ett enkelt sätt att mäta kvalitetObert, ChristinaFokusgrupp : ett enkelt sätt att mäta kvalitet
30Aktivitet, delaktighet och egna önskemål [Elektronisk resu...Åhlfeldt, Emanuel2009Aktivitet, delaktighet och egna önskemål [Elektronisk resu...
31En modern entré till mer bilfria vardagsliv i Älvsjö och...Johansson, Fredrik, 1979-En modern entré till mer bilfria vardagsliv i Älvsjö och...
32Folkbibliotekens webbplatsers grafiska användargränssnitt ...Johansson, Ann-Catrin2001Folkbibliotekens webbplatsers grafiska användargränssnitt ...
33ADHD/DAMP och missbrukEkström, Pernilla2000ADHD/DAMP och missbruk
34Styrning av postoperativ avdelning : diskussion om val av l...Cole, Monica1998Styrning av postoperativ avdelning : diskussion om val av l...
35Riktad intervention bland yrkesförare på företag i Sigtun...Bjärås, Gunilla, 1940-1996Riktad intervention bland yrkesförare på företag i Sigtun...
36Uppfattningar om vårdpersonalens agerande i existentiella f...Adelbratt, Susann2000Uppfattningar om vårdpersonalens agerande i existentiella f...
37Datoriserade journaler - en lönsam investering? : fyra fall...Edquist, Catharina1996Datoriserade journaler - en lönsam investering? : fyra fall...
38Kompetens och kompetensutveckling för chefer inom social om...Arvidsson, Siv1997Kompetens och kompetensutveckling för chefer inom social om...
39Hörselskadade barn med flerfunktionshinder : intersektoriel...Jonsson, Ingrid1999Hörselskadade barn med flerfunktionshinder : intersektoriel...
40Personalens syn på psykiatriska verksamheten i Uppsala län...Oxhammar, SuzannePersonalens syn på psykiatriska verksamheten i Uppsala län...
SwePub
1IntervjuerEriksson-Zetterquist, Ulla, 1967-, Ahrne, Göran Intervjuer
2Kvalitativa intervjuerEkström, Mats, 1961-, Larsson, Larsåke Kvalitativa intervjuer
3Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-,2005Kvalitativa intervjuer
4Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-,2010Kvalitativa intervjuer
5Kvalitativa intervjuerTrost, Jan, 1935-,1997Kvalitativa intervjuer
6Kvalitativa intervjuerÅkerström, Malin, Wästerfors, David, Hviid Jacobsen, Michael Kvalitativa intervjuer
7Visuella metoder i kvalitativa intervjuerThelander, Åsa, Eksell, Jörgen Thelander, Åsa Visuella metoder i kvalitativa intervjuer
8Frågeteknik för kvalitativa intervjuer : En sammanställni...Roos, Hans-Edvard1984Frågeteknik för kvalitativa intervjuer : En sammanställni...
9Med kroppen in i berättarrummet - om närvaro och etikBremer, Signe,Med kroppen in i berättarrummet - om närvaro och etik
10Kvalitativa intervjuer i bibliotek og informasjonsfaglig for...Sundin, Olof,2003Kvalitativa intervjuer i bibliotek og informasjonsfaglig for...
11Resmönster, resvanor och reseupplevelser bland ungdomar i S...Lagerqvist, Maja, 1980-, Forsberg, Gunnel, 1950-, Resmönster, resvanor och reseupplevelser bland ungdomar i S...
12Close to the edge discursive, gendered and embodied stress i...Wiklund, Maria, 1962-,2010Close to the edge discursive, gendered and embodied stress i...
13Åtgärder för att frigöra parkeringsplatser för besöksp...Henriksson, Malin, 1981-, Aretun, Åsa, 1970-, 2016Åtgärder för att frigöra parkeringsplatser för besöksp...
14Everyday Mobility and Travel Activities during the first yea...Berg, Jessica,2016Everyday Mobility and Travel Activities during the first yea...
15Information till föräldrar som har barn med cancerRingnér, Anders, 1975-,2013Information till föräldrar som har barn med cancer
16Äldres vardagliga resor val av färdmedel och erfarenheter ...Berg, Jessica, Levin, Lena, 2011Äldres vardagliga resor val av färdmedel och erfarenheter ...
17Mediearbetare med utländsk bakgrund och majoritetsmediers d...Camauër, Leonor, 1949-,Mediearbetare med utländsk bakgrund och majoritetsmediers d...
18"Det är inte mig det är fel på, det är huset" en studie ...Edvardsson, Berit, 1953-,2015"Det är inte mig det är fel på, det är huset" en studie ...
19En modern entré till mer bilfria vardagsliv i Älvsjö och...Johansson, Fredrik, 1979-, Henriksson, Greger, 1963-, 2018En modern entré till mer bilfria vardagsliv i Älvsjö och...
20Våldsam politisk extremism : Antidemokratiska grupperingar ...Korsell, Lars Olsson, Johan Nyqvist, Anette, 1961-, Carle, Jan 2009Våldsam politisk extremism : Antidemokratiska grupperingar ...
21'Strong is the new skinny' : navigating fitness hype among t...Wiklund, Emelie, Jonsson, Emma, Coe, Anna-Britt, Wiklund, Maria, 'Strong is the new skinny' : navigating fitness hype among t...
22Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studierThornberg, Robert, 1968-, Fejes, Andreas, 1977-, Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier
23Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studierThornberg, Robert, 1968-, Fejes, Andreas, 1977-, Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier
24Standardiserade intervjuer i socialt arbete - exemplet ASIMartinell Barfoed, Elizabeth,2014Standardiserade intervjuer i socialt arbete - exemplet ASI
25Intervjuer med personer som tidigare fått samtalsbehandling...Kjellgren, Cecilia, Abelsson, Jonna, Svedin, Carl Göran, 2012Intervjuer med personer som tidigare fått samtalsbehandling...
26Traditionella och virtuella fokusgrupperGustafsson, Nils, Jörgen, Eksell Åsa, Thelander Traditionella och virtuella fokusgrupper
27En processutvärdering av projektet New Deal - ett vägledni...Nilsson-Lindström, Margareta,1999En processutvärdering av projektet New Deal - ett vägledni...
28En processutvärdering av projektet Trampolinen - ett vägle...Nilsson-Lindström, Margareta,1999En processutvärdering av projektet Trampolinen - ett vägle...
29Living with head and neck cancer a health promotion perspect...Björklund, Margereth, 1950-,2010Living with head and neck cancer a health promotion perspect...
30Flytt i samband med renovering: Preliminära resultat från ...Femenias, Paula, 1966-, Jonsdotter, Lina, 1988-, Knutsson, Alexander, 1991-, Forsemalm, Joakim, 1973-, 2019Flytt i samband med renovering: Preliminära resultat från ...
31Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå fö...Liljeroth, Cristina Lindqvist Scholten, Christina Muhonen, Tuija 2012Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå fö...
32Elevinflytande i Lomma kommuns skolor (skolår 7-9). Sammans...Johansson, Susanna, Larsson, Stefan, Wickenberg, Per, 2005Elevinflytande i Lomma kommuns skolor (skolår 7-9). Sammans...
33Vad är "högre" i den högre utbildningen? Om den högre ut...Lagerqvist, Christopher, 1976-,2010Vad är "högre" i den högre utbildningen? Om den högre ut...
34E-health and information- and communication technology (ICT...Blusi, Madeleine, 1968-,2014E-health and information- and communication technology (ICT...
35Användning av utvärderingar inom ArbetsförmedlingenZovko, Davor, Ekermo, Mats, Brunnberg, Elinor, 1948-, Användning av utvärderingar inom Arbetsförmedlingen
36Utvärdering av fortbildning för yrkeskompetensbevis Delkur...Forward, Sonja, 1956-, Ahlberg, Anders, Henriksson, Per, 1965-, Björklund, Gunilla, 1973-, 2018Utvärdering av fortbildning för yrkeskompetensbevis Delkur...
37Kvalitativ forskningsintervjuDanielson, Ella, 1942-,Kvalitativ forskningsintervju
38Integrationsarbete i civilsamhället unga och äldre i blick...Forssell, Emilia, Ingemarson, Maria, 2008Integrationsarbete i civilsamhället unga och äldre i blick...
39Analysarbete inom fältforskningElvstrand, Helene, 1971-, Högberg, Ronny, 1977-, Nordvall, Henrik, 1977-, Analysarbete inom fältforskning
40Analysarbete inom fältforskningElvstrand, Helene, 1971-, Högberg, Ronny, 1977-, Nordvall, Henrik, 1977-, Analysarbete inom fältforskning

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 2.534.000 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 87 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2020 Illius Media