Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
Libris
1Kvalitativ metod och vetenskapsteoriKvalitativ metod och vetenskapsteori
2Kvalitativ metod som praktik : [erfarenhet av att forska kva...Kvalitativ metod som praktik : [erfarenhet av att forska kva...
3Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskningBryman, AlanKvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning
4Kvalitativ forskning från start till målYin, Robert K.Kvalitativ forskning från start till mål
5En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda bill...Silverman, David, 1943-En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda bill...
6Forskning : en introduktionDePoy, ElizabethForskning : en introduktion
7Kvalitativ forskning : vad är det? : essens och avgränsnin...1994Kvalitativ forskning : vad är det? : essens och avgränsnin...
8Kvalitativ forskning i praktikenWiderberg, Karin, 1949-Kvalitativ forskning i praktiken
9Kvalitativ intervju : från vetenskapsteori till fältstudie...Ryen, AnneKvalitativ intervju : från vetenskapsteori till fältstudie...
10Från nyfikenhet till systematisk kunskap : kvalitativ forsk...Tjora, Aksel, 1967-Från nyfikenhet till systematisk kunskap : kvalitativ forsk...
11Qualitative data analysis : an expanded sourcebookMiles, Matthew B.Qualitative data analysis : an expanded sourcebook
12Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetensk...Repstad, PålNärhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetensk...
13Från kroppsliga förändringar till biografiska brott : om ...Taghizadeh Larsson, Annika, 1961-Från kroppsliga förändringar till biografiska brott : om ...
14Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetareKjær Jensen, MogensKvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare
15Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ ...Alvesson, Mats, 1956-Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ ...
16Röster om kvalitativ forskning : en karaktäristik utifrån...Karnung, Guy, 1948-Röster om kvalitativ forskning : en karaktäristik utifrån...
17Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ ...Alvesson, Mats, 1956-Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ ...
18Samhällsvetenskaplig metodDavid, MatthewSamhällsvetenskaplig metod
19Mer än kalla fakta : kvalitativ forskning i praktikenMer än kalla fakta : kvalitativ forskning i praktiken
20Från stoff till studie : om analysarbete i kvalitativ forsk...Rennstam, Jens, 1973-Från stoff till studie : om analysarbete i kvalitativ forsk...
21Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktionMalterud, KirstiKvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktion
22Uppdrag: Forskning : konsten att genomföra kvalitativa stud...Uppdrag: Forskning : konsten att genomföra kvalitativa stud...
23Kvalitativ analys : exemplet fenomenografiLarsson, Staffan, 1947-1986Kvalitativ analys : exemplet fenomenografi
24UR Samtiden - Vetenskaplig metod [Elektronisk resurs] : Fall...2015UR Samtiden - Vetenskaplig metod [Elektronisk resurs] : Fall...
25Från upptäckt till presentation : om kvalitativ metod och ...Från upptäckt till presentation : om kvalitativ metod och ...
26Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og hel...Malterud, Kirsti, 1949-Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og hel...
27Samhällsvetenskapliga metoderBryman, AlanSamhällsvetenskapliga metoder
28Kvalitativ metode : en innføring med fokus på fenomenologi...Postholm, May Britt2010Kvalitativ metode : en innføring med fokus på fenomenologi...
29Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoderHolme, Idar MagneForskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
30Varför kvalitativ forskning är nödvändig : kunskap, till...[1994]Varför kvalitativ forskning är nödvändig : kunskap, till...
31Hur mäter man "vackert"? : grundbok i kvalitativ metodEneroth, Bo, 1946-Hur mäter man "vackert"? : grundbok i kvalitativ metod
32Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktionMalterud, Kirsti2009Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktion
33Kvalitativ forskning och kvalitativ analysFejes, Andreas, 1977-Kvalitativ forskning och kvalitativ analys
34Qualitative research from start to finishYin, Robert K.Qualitative research from start to finish
35Qualitative data analysis with NVivoBazeley, PatQualitative data analysis with NVivo
36Social research methodsBryman, AlanSocial research methods
37Studying society : the essentialsEvans, Karen.2006Studying society : the essentials
38Qualitative data analysis : an introductionGrbich, Carol2013Qualitative data analysis : an introduction
39Samhällsvetenskapliga metoderBryman, AlanSamhällsvetenskapliga metoder
40Problemställningar och angreppssätt i kvantitativ och kval...Schyberg, Solbritt, 1945-2000Problemställningar och angreppssätt i kvantitativ och kval...
SwePub
1Kvalitativ forskning och kvalitativ analysFejes, Andreas, 1977-, Thornberg, Robert, 1968-, Kvalitativ forskning och kvalitativ analys
2Kvalitativ forskning och kvalitativ analysFejes, Andreas, 1977-, Thornberg, Robert, 1968-, Kvalitativ forskning och kvalitativ analys
3Handbok i kvalitativ analysFejes, Andreas, 1977-, Thornberg, Robert, 1968-, 2009Handbok i kvalitativ analys
4Kvalitativ analys - exemplet fenomenografiLarsson, Staffan, 1947-,1986Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi
5Från kroppsliga förändringar till biografiska brott : om ...Taghizadeh Larsson, Annika, 1961-,Från kroppsliga förändringar till biografiska brott : om ...
6Om kvalitetskriterier i kvalitativ forskningLarsson, Staffan, 1947-,Om kvalitetskriterier i kvalitativ forskning
7Diskursen om den svenska skolsköterskans hälsostödjande a...Markkula, Veronika, Hellström Muhli, Ulla, Diskursen om den svenska skolsköterskans hälsostödjande a...
8Uppdrag ForskningSjöberg, Katarina, Wästerfors, David, 2008Uppdrag Forskning
9Kriterier för kvalitet i kvalitativ forskningLarsson, Staffan, 1947-,Kriterier för kvalitet i kvalitativ forskning
10Narrativ forskning biografiskt perspektiv på berättelserJohansson, Christer, 1965-,1999Narrativ forskning biografiskt perspektiv på berättelser
11Uppdelningen mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är...Allwood, Carl Martin,Uppdelningen mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är...
12Fallstudier vid kvalitativ forskning : UR Samtiden – Vete...Berglund, Anders, 1956-,2015Fallstudier vid kvalitativ forskning : UR Samtiden – Vete...
13Röster om kvalitativ forskning : En karaktäristik utifrån...Karnung, Guy,2001Röster om kvalitativ forskning : En karaktäristik utifrån...
14Transkription som del av kvalitativ analys – ett utforskan...Heikkilä, Mia, 1975-,Transkription som del av kvalitativ analys – ett utforskan...
15Mer än Kalla Fakta - Kvalitativ forskning i praktikenSjöberg, Katarina,1999Mer än Kalla Fakta - Kvalitativ forskning i praktiken
16Vi är med eleverna hemma En studie av lärares erfarenheter...Bäcklund, Johan,2016Vi är med eleverna hemma En studie av lärares erfarenheter...
17Samarbete i vård av människor med demens som vårdas i sin...Swing, Eva, Hallgren, Anita, 2004Samarbete i vård av människor med demens som vårdas i sin...
18Teorins roll i kvalitativ forskningSvensson, Peter, Ahrne, Göran Svensson, Peter Teorins roll i kvalitativ forskning
19Evolving grounded theory and social justice inquiryCharmaz, Kathy, Thornberg, Robert, 1968-, Keane, Elaine, Evolving grounded theory and social justice inquiry
20Kvalitativ metod och tolkande forskningNorén, Lars, 1955-,Kvalitativ metod och tolkande forskning
21Grounded theoryThornberg, Robert, 1968-, Perhamus, Lisa, Charmaz, Kathy, Grounded theory
22Grounded theoryThornberg, Robert, 1968-,Grounded theory
23Grounded theory and theoritical codingThornberg, Robert, 1968-, Charmaz, Kathy, Grounded theory and theoritical coding
24Dagboksmetod; kvalitativ analys och tolkning Ingår i Techne...Johansson, Marléne, 1953-,Dagboksmetod; kvalitativ analys och tolkning Ingår i Techne...
25Om kvalitet i kvalitativa studierLarsson, Staffan, 1947-,Om kvalitet i kvalitativa studier
26Skolsköterskors utmaningar med att dokumentera skolbarns ps...Clausson, Eva, Janlöv, Ann-Christin, Berg, Agneta, 2017Skolsköterskors utmaningar med att dokumentera skolbarns ps...
27Om distinktionen kvalitativ-kvantitativ social forskningStarrin, Bengt,1993Om distinktionen kvalitativ-kvantitativ social forskning
28Clio möter Mercurius : Historia som metodologisk inspiratio...Lundgren, Mikael, 1972-, Blom, Martin, 1972-, Clio möter Mercurius : Historia som metodologisk inspiratio...
29Vad är urfolksmetodologier?Sehlin MacNeil, Kristina, 1975-,Vad är urfolksmetodologier?
30Grundad teoriThornberg, Robert, 1968-, Forslund Frykedal, Karin, Grundad teori
31Grundad teoriThornberg, Robert, 1968-, Forslund Frykedal, Karin, Grundad teori
32Erkännandets Janusansikte : Det sociala kapitalets betydels...Tovatt, Caroline, 1968-,2013Erkännandets Janusansikte : Det sociala kapitalets betydels...
33Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvårdGranskär, Monica, 1949-, Höglund-Nielsen, Birgitta, 2012Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
34Är kvalitativ forskning vetenskaplig eller bara relevant? :...Johansson, Eva,Är kvalitativ forskning vetenskaplig eller bara relevant? :...
35Att koda, analysera och generera teori : om att använda dat...Sauer, Lennart, Norén, Petra, 2004Att koda, analysera och generera teori : om att använda dat...
36Bildterapi – en väg till inre förändring och förbättr...Holmqvist, Gärd, 1950-,2018Bildterapi – en väg till inre förändring och förbättr...
37Att ta kontroll över sitt vardagsliv : kvalitativ dagboksme...Ellegård, Kajsa, 1951-, Nordell, Kersti Westermark, Åsa Att ta kontroll över sitt vardagsliv : kvalitativ dagboksme...
38Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetodHylander, Ingrid, 1945-,1998Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod
39Omgivningens hjälp eller stjälp? Dokumentation av personer...Lindstedt, Helena, Adolfsson, Päivi, Janeslätt, Gunnel, Pettersson, Ingvor, 2012Omgivningens hjälp eller stjälp? Dokumentation av personer...
40Projekt: Forskning - Omvårdnad - ÄldreAxelsson, Karin Harrefors, Christina Sävenstedt, Stefan, 2010Projekt: Forskning - Omvårdnad - Äldre

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.788.960 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 607 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2019 Illius Media