Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
Libris
1Vetenskapsrådet och jämställdhetenVetenskapsrådet och jämställdheten
2Vetenskapsrådet och jämställdheten [Elektronisk resurs]2007Vetenskapsrådet och jämställdheten [Elektronisk resurs]
3Årsbok för konstnärligt FoUÅrsbok för konstnärligt FoU
4Jämställdheten i vetenskapsrådets forskningsstöd 2006-20...2010Jämställdheten i vetenskapsrådets forskningsstöd 2006-20...
5Jämställdheten i vetenskapsrådets forskningsstöd 2006-20...2010Jämställdheten i vetenskapsrådets forskningsstöd 2006-20...
6Vetenskapsrådet - The Swedish Research Council : en samlan...2003Vetenskapsrådet - The Swedish Research Council : en samlan...
7Swedish Research Council [Elektronisk resurs] : review of th...2007Swedish Research Council [Elektronisk resurs] : review of th...
8Resultatdialog 20152015Resultatdialog 2015
9Resultatdialog 20162016Resultatdialog 2016
10Swedish Research Council : a review of 2003-04[2005]Swedish Research Council : a review of 2003-04
11Swedish Research Council : review of the year 2005-20062006Swedish Research Council : review of the year 2005-2006
12Swedish Research Council : review of the year 2006-20072007Swedish Research Council : review of the year 2006-2007
13Genus i projektansökningar inom medicin : en uppföljning a...Carlstedt, Gunilla, 1939-Genus i projektansökningar inom medicin : en uppföljning a...
14Genus i projektansökningar inom medicin [Elektronisk resurs...Carlstedt, Gunilla, 1939-Genus i projektansökningar inom medicin [Elektronisk resurs...
15Gender research project applications in the human and social...Ganetz, Hillevi, 1956-Gender research project applications in the human and social...
16[Vetenskapsrådet - samling av trycksaker]Vetenskapsrådet[Vetenskapsrådet - samling av trycksaker]
17Aktuellt från vetenskapsrådetAktuellt från vetenskapsrådet
18Vetenskapsrådets internationella verksamhet : mål & strate...Vetenskapsrådet[2003?]Vetenskapsrådets internationella verksamhet : mål & strate...
19En fråga om förtroende : en attitydundersökning bland for...2008En fråga om förtroende : en attitydundersökning bland for...
20Gender research project applications in the human and social...Ganetz, Hillevi, 1956-2006Gender research project applications in the human and social...
21Genusvetenskapliga projektansökningar inom humaniora-samhä...Ganetz, Hillevi, 1956-2005Genusvetenskapliga projektansökningar inom humaniora-samhä...
22Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (SSD) - en utvärde...Svallfors, Stefan , 1961-2003Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (SSD) - en utvärde...
23En fråga om förtroende [Elektronisk resurs] : en attitydun...2008En fråga om förtroende [Elektronisk resurs] : en attitydun...
24Curie [Elektronisk resurs] : en tidning från Vetenskapsråd...2012-Curie [Elektronisk resurs] : en tidning från Vetenskapsråd...
25God forskningssed [Elektronisk resurs]2011God forskningssed [Elektronisk resurs]
26Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (SSD) - en utvärde...Svallfors, Stefan , 1961-2003Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (SSD) - en utvärde...
27Utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet 2001-2005 [Elektro...[2006]Utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet 2001-2005 [Elektro...
28Utvärdering av ForskningsforumBjørnkilde, Thomas2003Utvärdering av Forskningsforum
29Codex : regler och riktlinjer för forskning2004Codex : regler och riktlinjer för forskning
30Forskning.se [Elektronisk resurs]2002-Forskning.se [Elektronisk resurs]
31Mellem barn og voksen : en opfølgningsanalyse vedrørende V...Foss Hansen, Hanne2003Mellem barn og voksen : en opfølgningsanalyse vedrørende V...
32Forskning pågår - förskola [Elektronisk resurs] : aktuell...2009Forskning pågår - förskola [Elektronisk resurs] : aktuell...
33Forska : en tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfina...2003-2010Forska : en tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfina...
34Svensk forskning om demokrati, offentlig förvaltning och fo...2003Svensk forskning om demokrati, offentlig förvaltning och fo...
35Från konstnärlig högskola till universitet : ämnesövers...2015Från konstnärlig högskola till universitet : ämnesövers...
36Metod - process - redovisning : artiklar och rapporter om de...2014Metod - process - redovisning : artiklar och rapporter om de...
37Vetenskapsrådet och jämställdheten inom forskningen : int...Stensöta, Helena, 1965-Vetenskapsrådet och jämställdheten inom forskningen : int...
38Utbildningsvetenskapens förankring i discipliner : komplett...[2013]Utbildningsvetenskapens förankring i discipliner : komplett...
39Dokumentation och presentation av konstnärlig forskning2012Dokumentation och presentation av konstnärlig forskning
40Form och färdriktning : strategiska frågor för den konstn...2011Form och färdriktning : strategiska frågor för den konstn...
SwePub
1God forskningssedVetenskapsrådet, Expertgrupp för etik Eriksson, Stefan, 1963-, 2011God forskningssed
2Forskningsöversikt Humaniora- och samhällsvetenskapsområd...Karlsson, Bengt G., 1961-,2014Forskningsöversikt Humaniora- och samhällsvetenskapsområd...
3Övergången från skolans till högskolans matematik : en i...Bergsten, Christer, 1949-, Jablonka, Eva, 1962-, Ashjari, Hoda, 1984-, Övergången från skolans till högskolans matematik : en i...
4Synliggörande, dokumentation och en förändrad lärarprofe...Löfdahl Hultman, Annica, Folke-Fichtelius, Maria, Löfgren, Håkan, Synliggörande, dokumentation och en förändrad lärarprofe...
5Utbildningsvetenskap – ett begrepp och dess sammanhangLundgren, Ulf P, Fransson, Karin, 2003Utbildningsvetenskap – ett begrepp och dess sammanhang
6Ämnesöversikt Konstnärlig forskning 2014 - Ämnesspecifik...Dyrssen, Catharina, 1949-,Ämnesöversikt Konstnärlig forskning 2014 - Ämnesspecifik...
7Vetenskapsrådet lät integriteten gå föreNordin, Jonas, 1968-,Vetenskapsrådet lät integriteten gå före
8SlutordDyrssen, Catharina, 1949-,Slutord
9Ämnesöversikt Konstnärlig forskning 2014Dyrssen, Catharina, 1949-,Ämnesöversikt Konstnärlig forskning 2014
10Tänkandet och arbetet : utkast till en kritik av akademisk ...Johansson, Anders, 1968-,Tänkandet och arbetet : utkast till en kritik av akademisk ...
11Interdisciplinarity, research policies and practices. Two ca...Liinason, Mia, Alnebratt, Kerstin Holm, Ulla M 2006Interdisciplinarity, research policies and practices. Two ca...
12Med skorpan som vapenLindegren, Jan,Med skorpan som vapen
13Forskarnätverk - stöd & stimulans: för mångvetenskaplig ...Wickenberg, Per, Axelsson, Harriet Forskarnätverk - stöd & stimulans: för mångvetenskaplig ...
14Utbildningsvetenskapens förankring i discipliner : Komplett...Börjesson, Mikael, 1969-, Broady, Donald, 1946-, Dalberg, Tobias, Krigh, Josefine, 2013Utbildningsvetenskapens förankring i discipliner : Komplett...
15Aktivitet: Vetenskapsrådet/ beredningsgruppen för juridik...Michanek, Gabriel2007Aktivitet: Vetenskapsrådet/ beredningsgruppen för juridik...
16Yrkesroll i förvandling. Lärarutbildningar, rekrytering oc...Lindblad, Sverker, 1946-, Calander, Finn Callewaert, Gustave 2005Yrkesroll i förvandling. Lärarutbildningar, rekrytering oc...
17[The Swedish Research Council welcomes the debate on opennes...Billig, Håkan, 1955-, Jacobsson, Carl [The Swedish Research Council welcomes the debate on opennes...
18Ansökan till vetenskapsrådet-projectmedel över 500.000sek...Zineldin, Mosad,2006Ansökan till vetenskapsrådet-projectmedel över 500.000sek...
19Vilka stödinsatser främjar uppfyllelse av kunskapsmål fö...Almqvist, Lena Malmqvist, Johan Nilholm, Claes, 1957-, 2015Vilka stödinsatser främjar uppfyllelse av kunskapsmål fö...
20Hans-Åke Gustafsson har lämnat ossBörjesson, Lars Omling, Pär, Sandström, Madelene 2010Hans-Åke Gustafsson har lämnat oss
21Kön och matematik, GeMaprojektet, Gymnasierapport Slutrappo...Brandell, Gerd, Larsson, Sara Nyström, Peter, Palbom, Anna 2005Kön och matematik, GeMaprojektet, Gymnasierapport Slutrappo...
22Policyetnografiska studier av styrningsrationaliteter : De l...Fejes, Andreas, 1977-,2011Policyetnografiska studier av styrningsrationaliteter : De l...
23"Det informerade samtyckets paradox." Curie: En tidning frå...Ernlund, Marissa, 1981-,2013"Det informerade samtyckets paradox." Curie: En tidning frå...
24Genus och arkivNordenstam, Anna, 1965-,2008Genus och arkiv
25Forskningskommunikation och publiceringsmönster inom utbild...Hansen, Michael, 1964-, Lindblad, Sverker, 1946-, 2010Forskningskommunikation och publiceringsmönster inom utbild...
26Vad lär elever ifråga om värden och världen när de för...Alexandersson, Mikael, 1952-,2003Vad lär elever ifråga om värden och världen när de för...
27Ämnesdidaktiska teorier - för undervisning i naturvetenska...Andersson, Björn, 1939-, Bach, Frank, 1958-, Dimenäs, Jörgen Hagman, Mats, 1954-, 2006Ämnesdidaktiska teorier - för undervisning i naturvetenska...
28Man får vad man betalar för – Om betydelsen av incitamen...Andersson, Fredrik,2007Man får vad man betalar för – Om betydelsen av incitamen...
29Genus i forskningsansökningar inom utbildningsvetenskap : E...Andersson, Susanne, Jalmert, Lars, 2007Genus i forskningsansökningar inom utbildningsvetenskap : E...
30Utbildningsvetenskap – ett vetenskapsområde tar form (Vet...Askling, Berit, 1938-,2006Utbildningsvetenskap – ett vetenskapsområde tar form (Vet...
31Utmaningar för den högre utbildningen. I Askling, B., Foss...Askling, Berit, 1938-, Foss Lindblad, Rita, 1953-, 2007Utmaningar för den högre utbildningen. I Askling, B., Foss...
32Utmaningar för utbildningsforskare. En blick framåt. I B. ...Askling, Berit, 1938-,2007Utmaningar för utbildningsforskare. En blick framåt. I B. ...
33Barns och ungas utbildning i ett segregerat samhälle : mån...Axelsson, Thom,2014Barns och ungas utbildning i ett segregerat samhälle : mån...
34Från neo-fordism till post-fordism i utbildning och arbetsl...Beach, Dennis, Carlén, Margareta, 2008Från neo-fordism till post-fordism i utbildning och arbetsl...
35Det fysiska rummets betydelse i lärandet. I: Resultatdialog...Bengtsson, Jan, 1949-, Alerby, Eva Bjurström, Patrick Hörnqvist, Maj-Lis 2006Det fysiska rummets betydelse i lärandet. I: Resultatdialog...
36International evaluation of the Swedish polar research organ...Berggren, Karl-Fredrik, 1937-,2008International evaluation of the Swedish polar research organ...
37Att lära sig "emotionell kompetens". : Yrkespraktik, känsl...Berner, Boel, 1945-, Blondin, Magnus, Gleisner, Jenny, 2012Att lära sig "emotionell kompetens". : Yrkespraktik, känsl...
38Mellan reaktion och revolution. En analys av genusforskninge...Bondestam, Fredrik2006Mellan reaktion och revolution. En analys av genusforskninge...
39Skolans kungsväg. Det naturvetenskapliga programmets plats ...Broady, Donald, 1946-, Börjesson, Mikael, Bertilsson, Emil, 1979-, Larsson, Esbjörn, 2009Skolans kungsväg. Det naturvetenskapliga programmets plats ...
40Hur gjorde vi förr i tiden?Börjesson, Karl-Johan Olofsdotter, Annika Rydén, Jessica 2008Hur gjorde vi förr i tiden?

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.788.936 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 583 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2019 Illius Media