Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
Libris
1Råd och anvisningar i socialvårdsfrågorArrayRåd och anvisningar i socialvårdsfrågor
2Socialstyrelsen : intern information1968-1969Socialstyrelsen : intern information
3Socialnytt : sociala meddelanden1968-1990Socialnytt : sociala meddelanden
4Socialstyrelsen : ett ämbetsverkEngström, Odd, 1941-1998Socialstyrelsen : ett ämbetsverk
5Socialstyrelsens årsberättelse1983-Socialstyrelsens årsberättelse
6SocialstyrelsenSocialstyrelsen
7Socialstyrelsens framtida verksamhet : handlingsprogram1983-Socialstyrelsens framtida verksamhet : handlingsprogram
8Socialstyrelsens 10 år1978Socialstyrelsens 10 år
9Detta är SocialstyrelsenSverige. Socialstyrelsen.1975Detta är Socialstyrelsen
10Detta är SocialstyrelsenSverige. Socialstyrelsen.[1981]Detta är Socialstyrelsen
11Årsberättelse1915-1939Årsberättelse
12Socialstyrelsen i förändring : rapport från Socialdeparte...Socialstyrelsen i förändring : rapport från Socialdeparte...
13UF-verksamhet : information om Socialstyrelsens utvecklings-...1974-1980UF-verksamhet : information om Socialstyrelsens utvecklings-...
14Socialstyrelsen : en översiktlig förvaltningsrevisionell s...1973Socialstyrelsen : en översiktlig förvaltningsrevisionell s...
15Tidningen om Socialstyrelsens Aktiva uppföljning1993-1997Tidningen om Socialstyrelsens Aktiva uppföljning
16Dödsfallsutredningar 2012-2013 : Socialstyrelsens utredning...Sverige. Socialstyrelsen2014Dödsfallsutredningar 2012-2013 : Socialstyrelsens utredning...
17Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjlighete...2015Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjlighete...
18Socialstyrelsen. [Elektronisk resurs] : Ovanliga diagnoserSocialstyrelsen. [Elektronisk resurs] : Ovanliga diagnoser
19Antiziganism i statlig tjänst : Socialstyrelsens behandling...Antiziganism i statlig tjänst : Socialstyrelsens behandling...
20Socialstyrelsen : två revisionspromemorior1974Socialstyrelsen : två revisionspromemorior
21PMPM
22This is the National Board of Health and WelfareSverige. Socialstyrelsen.1975This is the National Board of Health and Welfare
23Meddelanden från Socialstyrelsen1968-1969Meddelanden från Socialstyrelsen
24Nytt från Socialstyrelsen1996-Nytt från Socialstyrelsen
25Socialstyrelsen utvärderar Ädelreformen : årsrapport1992-1993Socialstyrelsen utvärderar Ädelreformen : årsrapport
26Socialstyrelsen idagSverige. Socialstyrelsen.1998Socialstyrelsen idag
27Socialstyrelsen idagSverige. Socialstyrelsen.1998Socialstyrelsen idag
28Socialstyrelsen idagSverige. Socialstyrelsen.1999Socialstyrelsen idag
29[Sverige. Socialstyrelsen] [Samling] [1913?]-Sverige. Socialstyrelsen[Sverige. Socialstyrelsen] [Samling] [1913?]-
30Översyn av Socialstyrelsens statistikbyrå : rapportSverige. Socialstyrelsen.1975, tr. [1976]Översyn av Socialstyrelsens statistikbyrå : rapport
31Förteckning över hem för vård eller boende & familjevår...1997Förteckning över hem för vård eller boende & familjevår...
32Förteckning över hem för vård eller boende & familjevår...1999Förteckning över hem för vård eller boende & familjevår...
33Förteckning över hem för vård eller boende & familjevår...2000Förteckning över hem för vård eller boende & familjevår...
34Allmänna råd från Socialstyrelsen1981-1996Allmänna råd från Socialstyrelsen
35Psykologutredning i skolan [Elektronisk resurs] : underlagsr...2013Psykologutredning i skolan [Elektronisk resurs] : underlagsr...
36Skrifter från SocialstyrelsenSverige. Socialstyrelsen.1983-1989Skrifter från Socialstyrelsen
37Ädelutvärderingen1992-1997Ädelutvärderingen
38Socialstyrelsens framtida organisation och arbetsformer : sl...Sverige. Socialstyrelsen. Översynsutredningen.[1977]Socialstyrelsens framtida organisation och arbetsformer : sl...
39Socialstyrelsens framtida organisation och arbetsformer : sl...Sverige. Socialstyrelsen. Översynsutredningen.1977Socialstyrelsens framtida organisation och arbetsformer : sl...
40Socialstyrelsen anserSocialstyrelsen anser
SwePub
1SocialstyrelsenHaglund, Lena, 1953-,Socialstyrelsen
2Förslag på kursämnen för rehabiliteringsmedicin : Social...Ertzgaard, Per, Hu, Xiaolei, Levi, Richard, 2014Förslag på kursämnen för rehabiliteringsmedicin : Social...
3Nationella Riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och ...Socialstyrelsen, Projektgrupp2015Nationella Riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och ...
4Kom ut-projektet : utvärdering av kommunaliseringen av omso...Socialstyrelsen,1998Kom ut-projektet : utvärdering av kommunaliseringen av omso...
5Fyra år med patientsäkerhetsberättelsen sammanställning ...Roback, Kerstin, 1953-, Ridelberg, Mikaela, 1982-, Carlfjord, Siw, Nilsen, Per, 2015Fyra år med patientsäkerhetsberättelsen sammanställning ...
6Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2013 : Bilaga 2...Carlfjord, Siw, Roback, Kerstin, 1953-, Nilsen, Per, 1960-, 2013Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2013 : Bilaga 2...
7Landstingens och regionernas patientsäkerhetsberättelser S...Ridelberg, Mikaela, 1982-, Carlfjord, Siw, Nilsen, Per, Roback, Kerstin, 1953-, 2014Landstingens och regionernas patientsäkerhetsberättelser S...
8Psykologutredning i skolan underlag till SocialstyrelsenStålnacke, Johanna, Smedler, Ann-Charlotte, 1948-, 2013Psykologutredning i skolan underlag till Socialstyrelsen
9Hälsoekonomiskt underlagLevin, Lars-Åke,Hälsoekonomiskt underlag
10Kort-rapport nr 2 från TierpsprojektetBerfenstam, R Smedby, B, 1977Kort-rapport nr 2 från Tierpsprojektet
11Vårdnivåer i öppen vård : Kort-rapport nr 3 från Tierps...Berfenstam, R Berg, B Boström, H Smedby, B, 1978Vårdnivåer i öppen vård : Kort-rapport nr 3 från Tierps...
12Från ansökan till beslut - en bidragsprocessNordgren, Camilla,2000Från ansökan till beslut - en bidragsprocess
13Diagnosgrupper enligt den s k 99-listanSmedby, B,1974Diagnosgrupper enligt den s k 99-listan
14Diagnoskoder i öppen vårdSmedby, B,1977Diagnoskoder i öppen vård
15Klassifikation av sjukdomar 1987 : Systematisk förteckning ...Smedby, B,1986Klassifikation av sjukdomar 1987 : Systematisk förteckning ...
16Klassifikation av sjukdomar 1987 : PrimärvårdSmedby, B, Malmberg, BG 1986Klassifikation av sjukdomar 1987 : Primärvård
17Provisorisk diagnoskod för öppen vårdSmedby, B,1970Provisorisk diagnoskod för öppen vård
18Vårt perspektiv på SocialstyrelsenNordgren, Camilla,2001Vårt perspektiv på Socialstyrelsen
19Höga ljudnivåer från musik och dess effekter på vuxna oc...Arlinger, Stig, 1939-,2011Höga ljudnivåer från musik och dess effekter på vuxna oc...
20Socialstyrelsen och utvecklingsmedlen : En intervjustudie me...Holmlund, Kerstin, 1947-,1992Socialstyrelsen och utvecklingsmedlen : En intervjustudie me...
21Dagverksamheter för äldre : En nationell kartläggningHansson, Jan-Håkan Samuelsson, Lena Berg, Stig, 1996Dagverksamheter för äldre : En nationell kartläggning
22Alkoholvanor - en översikt av undersökningsresultat från ...Klöfver, Helena, 1954-, Nilsson, Tom, 1939-, 1984Alkoholvanor - en översikt av undersökningsresultat från ...
23Granskning av den sociala åldersforskningen vid vårdcentra...Tornstam, Lars,1979Granskning av den sociala åldersforskningen vid vårdcentra...
24Grönmärkta ambulanser syns dåligt i trafiken - byt till r...Lundälv, Jörgen, 1966-, Strömberg, Björn Grönmärkta ambulanser syns dåligt i trafiken - byt till r...
25Lex-Maria och anmälningsläkares anmälningsplikt av Ambula...Lundälv, Jörgen, 1966-,Lex-Maria och anmälningsläkares anmälningsplikt av Ambula...
26Motsägelsefulla evidensrörelser Multipla myndighetsepistem...Sager, Morten, 1972-,Motsägelsefulla evidensrörelser Multipla myndighetsepistem...
27När BUP psykiskt misshandlar barn: påverkan och tankefel i...Edvardsson, Bo, 1944-,2010När BUP psykiskt misshandlar barn: påverkan och tankefel i...
28Användbarhet och ändamålsenlighet med Gemensam informatio...Nilsson, Anna-Lena, 1962-, Ericson, Lisa, Broberg, Hanna, 1979-, 2016Användbarhet och ändamålsenlighet med Gemensam informatio...
29Verksamhetsrapport 2010 : Med kraft och vilja alkohol- och d...Eriksson, Charli, Börjesson, Josefine, Fredriksson, Ingela, 1967-, Geidne, Susanna, 1975-, 2011Verksamhetsrapport 2010 : Med kraft och vilja alkohol- och d...
30Med kraft och vilja 2010 alkohol- och drogförebyggande arbe...Eriksson, Charli, Börjesson, Josefine, Fredriksson, Ingela, Geidne, Susanna, 2011Med kraft och vilja 2010 alkohol- och drogförebyggande arbe...
31Socialstyrelsen, dronten och den evidensbaseradepraktikenBergmark, Anders, Lundström, Tommy, Socialstyrelsen, dronten och den evidensbaseradepraktiken
32Kan målregeltillämpning vara rättssäker? JO och tillsyne...Alexius Borgström, Katarina, 1967-,Kan målregeltillämpning vara rättssäker? JO och tillsyne...
33Socialstyrelsens riktlinjer är partiska och ovetenskapliga!...Ankarberg, Peter Bergsten, Katja Bohman, Gunnar, Bäck, Malin Socialstyrelsens riktlinjer är partiska och ovetenskapliga!...
34Sundbyberg mot droger : Beskrivning av en försöksverksamhe...Bredmar, Margareta, 1953-, Svedin, Per-Olof, 1949-, 1985Sundbyberg mot droger : Beskrivning av en försöksverksamhe...
35Sakkunnigbeviset : En studie rörande användningen av exper...Edelstam, Henrik, 1957-,1991Sakkunnigbeviset : En studie rörande användningen av exper...
36Vård och ideologi : Narkomanvården som politiskt slagfält...Edman, Johan, 1967-,2012Vård och ideologi : Narkomanvården som politiskt slagfält...
37Är utländska psykologer inte välkomna i Sverige?Jern, Stefan,Är utländska psykologer inte välkomna i Sverige?
38Vetenskap och beprövad erfarenhet eller ett blött finger i...Johnson, Björn, Johnson, Björn Lalander, Philip Vetenskap och beprövad erfarenhet eller ett blött finger i...
39Risk att anställda söker sig från Region GävleborgKarlsson, Petter,Risk att anställda söker sig från Region Gävleborg
40Nynäshamn mot droger : summering av en försöksverksamhetKlöfver, Helena, 1954-, Svedin, Per-Olof, 1949-, 1984Nynäshamn mot droger : summering av en försöksverksamhet

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 2.227.133 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 992 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2019 Illius Media