Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
1Small Area EstimationNational Center for Health Statistics (U.S.)1979UCBK:C021206122
2Vital and Health Statistics1963OSU:32435025805169
3The Värmland SurveySweden. Socialstyrelsen1971LCCN:75310698
4Monographic SeriesLibrary of CongressWISC:89126009471
5National Union Catalog1973Includes entries for maps and atlases.WISC:89015292030
6Bibliography on the International Labor OrganisationInternational Labour Office. Library1927UCAL:B5346369
7Sluten kroppssjukvård i Uppsala sjukvårdsregion, 1964-1968...Sweden. Socialstyrelsen1973UOM:39015033192926
8Undersøgelse af behov for afløsning og aflastning blandt p...Danmark. SocialstyrelsenISBN-13:9788793052079
9Library of Congress CatalogsLibrary of Congress1980UOM:39015054479426
10Svensk hemindustriSweden. Socialstyrelsen1917WISC:89097074520
11LivsmedelsförbrukningenSweden. Socialstyrelsen1917UCAL:$B46593
12Sociala meddelandenSweden. Socialstyrelsen1903UOM:39015069407289
13Caregiving ContextsMaximiliane E. Szinovacz, PhD2007-08-13"This volume represents a major step forward in the literatu...ISBN-13:9780826103109
14Bibliographic Guide to Government Publications-ForeignBibliographic Guide1977ISBN-13:9780816168699
15Undersökningar rörande de mindre bemadlades bostadsförhå...Sweden. Socialstyrelsen1918MINN:319510013059338
16Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902-1912 av K....Sweden. Socialstyrelsen1915WISC:89097092381
17Pedagogiskt program för förskolan.Sverige. Socialstyrelsen1987ISBN-13:9789138095669
18Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914Sweden. Socialstyrelsen1919MINN:31951002482949H
19Arbetsinställelser och Kollektivavtal Samt Forlikningsmanne...Sweden. Socialstyrelsen1936UCAL:B2991533
20Kooperativ VerksamhetSweden. Socialstyrelsen1968UCAL:B3509925
21... Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållenden i Vär...Sweden. Socialstyrelsen1916WISC:89096994652
22ArbetsinställelserSweden. Socialstyrelsen1911WISC:89097074116
23Isolering eller gemenskap?Sweden. Socialstyrelsen1980MINN:31951001098007X
24Isstormen i östra Kanada januari 1998Riddez, Louis2000ISBN-13:9789172014688
25Kollektivavtal i SverigeSweden. Socialstyrelsen1922UCAL:B3024645
26Sociallagstiftning och socialt arbete i SverigeSweden. Socialstyrelsen1937UCAL:B3113151
27Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön, inom Sveriges jo...Sweden. Socialstyrelsen1921MINN:31951001303133E
28Utredning och förslag rörande grunder och förfaringssätt...Sweden. Socialstyrelsen1933UCAL:B3113136
29Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tä...Sweden. Socialstyrelsen1943WISC:89097074488
30SommarlovInger Ärlemalm1977ISBN-13:9789138033616
31Förslag till rättspykiatrisk regionvårdSocialstyrelsen1981OCLC:474558366
32Preliminär översikt över byggnads- och bostadsför-hålla...Sweden. Socialstyrelsen1915UIUC:30112067083862
33Hamnarbetaryrket i SverigeSweden. Socialstyrelsen1916WISC:89096994637
34Kollektivaftal i SverigeSweden. Socialstyrelsen1922HARVARD:HNR8HE
35Criminalising the Purchase of SexJay Levy2014-09-15In an attempt to abolish prostitution, Sweden criminalised t...ISBN-13:1317811429
36Barns villkor i förändringstider1994ISBN-13:9789138113714
37Registrerade sjukkassorSweden. Socialstyrelsen1909WISC:89098608284
38Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmän...Sweden. Socialstyrelsen1931WISC:89097074215
39SOU 2006:103 Översyn av den rättsmedicinska verksamheten. ...2006ISBN-13:9789138226612
40Allmänna bostadsräkningen år 1920Sweden. Socialstyrelsen1924MINN:31951001436468F
Libris
1Råd och anvisningar i socialvårdsfrågorArrayRåd och anvisningar i socialvårdsfrågor
2Socialstyrelsen : intern information1968-1969Socialstyrelsen : intern information
3Socialnytt : sociala meddelanden1968-1990Socialnytt : sociala meddelanden
4Socialstyrelsen : ett ämbetsverkEngström, Odd, 1941-1998Socialstyrelsen : ett ämbetsverk
5Socialstyrelsens årsberättelse1983-Socialstyrelsens årsberättelse
6SocialstyrelsenSocialstyrelsen
7Socialstyrelsens framtida verksamhet : handlingsprogram1983-Socialstyrelsens framtida verksamhet : handlingsprogram
8Socialstyrelsen i förändring : rapport från Socialdeparte...Socialstyrelsen i förändring : rapport från Socialdeparte...
9Socialstyrelsens 10 år1978Socialstyrelsens 10 år
10Detta är SocialstyrelsenSverige. Socialstyrelsen.1975Detta är Socialstyrelsen
11Detta är SocialstyrelsenSverige. Socialstyrelsen.[1981]Detta är Socialstyrelsen
12Årsberättelse1915-1939Årsberättelse
13UF-verksamhet : information om Socialstyrelsens utvecklings-...1974-1980UF-verksamhet : information om Socialstyrelsens utvecklings-...
14Socialstyrelsen : en översiktlig förvaltningsrevisionell s...1973Socialstyrelsen : en översiktlig förvaltningsrevisionell s...
15Tidningen om Socialstyrelsens Aktiva uppföljning1993-1997Tidningen om Socialstyrelsens Aktiva uppföljning
16Dödsfallsutredningar 2012-2013 : Socialstyrelsens utredning...Sverige. Socialstyrelsen2014Dödsfallsutredningar 2012-2013 : Socialstyrelsens utredning...
17Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjlighete...2015Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjlighete...
18Socialstyrelsen. [Elektronisk resurs] : Ovanliga diagnoserSocialstyrelsen. [Elektronisk resurs] : Ovanliga diagnoser
19Antiziganism i statlig tjänst : Socialstyrelsens behandling...Antiziganism i statlig tjänst : Socialstyrelsens behandling...
20Socialstyrelsen : två revisionspromemorior1974Socialstyrelsen : två revisionspromemorior
21PMPM
22This is the National Board of Health and WelfareSverige. Socialstyrelsen.1975This is the National Board of Health and Welfare
23Meddelanden från Socialstyrelsen1968-1969Meddelanden från Socialstyrelsen
24Nytt från Socialstyrelsen1996-Nytt från Socialstyrelsen
25Socialstyrelsen utvärderar Ädelreformen : årsrapport1992-1993Socialstyrelsen utvärderar Ädelreformen : årsrapport
26Socialstyrelsen idagSverige. Socialstyrelsen.1998Socialstyrelsen idag
27Socialstyrelsen idagSverige. Socialstyrelsen.1998Socialstyrelsen idag
28Socialstyrelsen idagSverige. Socialstyrelsen.1999Socialstyrelsen idag
29Översyn av Socialstyrelsens statistikbyrå : rapportSverige. Socialstyrelsen.1975, tr. [1976]Översyn av Socialstyrelsens statistikbyrå : rapport
30Förteckning över hem för vård eller boende & familjevår...1997Förteckning över hem för vård eller boende & familjevår...
31Förteckning över hem för vård eller boende & familjevår...1999Förteckning över hem för vård eller boende & familjevår...
32Förteckning över hem för vård eller boende & familjevår...2000Förteckning över hem för vård eller boende & familjevår...
33Psykologutredning i skolan [Elektronisk resurs] : underlagsr...2013Psykologutredning i skolan [Elektronisk resurs] : underlagsr...
34Skrifter från SocialstyrelsenSverige. Socialstyrelsen.1983-1989Skrifter från Socialstyrelsen
35Ädelutvärderingen1992-1997Ädelutvärderingen
36Socialstyrelsens framtida organisation och arbetsformer : sl...Sverige. Socialstyrelsen. Översynsutredningen.[1977]Socialstyrelsens framtida organisation och arbetsformer : sl...
37Socialstyrelsens framtida organisation och arbetsformer : sl...Sverige. Socialstyrelsen. Översynsutredningen.1977Socialstyrelsens framtida organisation och arbetsformer : sl...
38Socialstyrelsen anserSocialstyrelsen anser
39Psykologutredning i skolan : underlagsrapport till Socialsty...2013Psykologutredning i skolan : underlagsrapport till Socialsty...
40Tryckt : skrifter från Socialstyrelsen1983-1992Tryckt : skrifter från Socialstyrelsen
SwePub
1SocialstyrelsenHaglund, Lena, 1953-,Socialstyrelsen
2Förslag på kursämnen för rehabiliteringsmedicin : Social...Ertzgaard, Per, Hu, Xiaolei, Levi, Richard, 2014Förslag på kursämnen för rehabiliteringsmedicin : Social...
3Nationella Riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och ...Socialstyrelsen, Projektgrupp2015Nationella Riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och ...
4Kom ut-projektet : utvärdering av kommunaliseringen av omso...Socialstyrelsen,1998Kom ut-projektet : utvärdering av kommunaliseringen av omso...
5Fyra år med patientsäkerhetsberättelsen sammanställning ...Roback, Kerstin, 1953-, Ridelberg, Mikaela, 1982-, Carlfjord, Siw, Nilsen, Per, 2015Fyra år med patientsäkerhetsberättelsen sammanställning ...
6Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2013 : Bilaga 2...Carlfjord, Siw, Roback, Kerstin, 1953-, Nilsen, Per, 1960-, 2013Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2013 : Bilaga 2...
7Landstingens och regionernas patientsäkerhetsberättelser S...Ridelberg, Mikaela, 1982-, Carlfjord, Siw, Nilsen, Per, Roback, Kerstin, 1953-, 2014Landstingens och regionernas patientsäkerhetsberättelser S...
8Psykologutredning i skolan underlag till SocialstyrelsenStålnacke, Johanna, Smedler, Ann-Charlotte, 1948-, 2013Psykologutredning i skolan underlag till Socialstyrelsen
9Hälsoekonomiskt underlagLevin, Lars-Åke,Hälsoekonomiskt underlag
10Kort-rapport nr 2 från TierpsprojektetBerfenstam, R Smedby, B, 1977Kort-rapport nr 2 från Tierpsprojektet
11Vårdnivåer i öppen vård : Kort-rapport nr 3 från Tierps...Berfenstam, R Berg, B Boström, H Smedby, B, 1978Vårdnivåer i öppen vård : Kort-rapport nr 3 från Tierps...
12Från ansökan till beslut - en bidragsprocessNordgren, Camilla,2000Från ansökan till beslut - en bidragsprocess
13Diagnosgrupper enligt den s k 99-listanSmedby, B,1974Diagnosgrupper enligt den s k 99-listan
14Diagnoskoder i öppen vårdSmedby, B,1977Diagnoskoder i öppen vård
15Klassifikation av sjukdomar 1987 : Systematisk förteckning ...Smedby, B,1986Klassifikation av sjukdomar 1987 : Systematisk förteckning ...
16Klassifikation av sjukdomar 1987 : PrimärvårdSmedby, B, Malmberg, BG 1986Klassifikation av sjukdomar 1987 : Primärvård
17Provisorisk diagnoskod för öppen vårdSmedby, B,1970Provisorisk diagnoskod för öppen vård
18Vårt perspektiv på SocialstyrelsenNordgren, Camilla,2001Vårt perspektiv på Socialstyrelsen
19Höga ljudnivåer från musik och dess effekter på vuxna oc...Arlinger, Stig, 1939-,2011Höga ljudnivåer från musik och dess effekter på vuxna oc...
20Socialstyrelsen och utvecklingsmedlen : En intervjustudie me...Holmlund, Kerstin, 1947-,1992Socialstyrelsen och utvecklingsmedlen : En intervjustudie me...
21Dagverksamheter för äldre : En nationell kartläggningHansson, Jan-Håkan Samuelsson, Lena Berg, Stig, 1996Dagverksamheter för äldre : En nationell kartläggning
22Alkoholvanor - en översikt av undersökningsresultat från ...Klöfver, Helena, 1954-, Nilsson, Tom, 1939-, 1984Alkoholvanor - en översikt av undersökningsresultat från ...
23Granskning av den sociala åldersforskningen vid vårdcentra...Tornstam, Lars,1979Granskning av den sociala åldersforskningen vid vårdcentra...
24Grönmärkta ambulanser syns dåligt i trafiken - byt till r...Lundälv, Jörgen, 1966-, Strömberg, Björn Grönmärkta ambulanser syns dåligt i trafiken - byt till r...
25Lex-Maria och anmälningsläkares anmälningsplikt av Ambula...Lundälv, Jörgen, 1966-,Lex-Maria och anmälningsläkares anmälningsplikt av Ambula...
26Motsägelsefulla evidensrörelser Multipla myndighetsepistem...Sager, Morten, 1972-,Motsägelsefulla evidensrörelser Multipla myndighetsepistem...
27När BUP psykiskt misshandlar barn: påverkan och tankefel i...Edvardsson, Bo, 1944-,2010När BUP psykiskt misshandlar barn: påverkan och tankefel i...
28Användbarhet och ändamålsenlighet med Gemensam informatio...Nilsson, Anna-Lena, 1962-, Ericson, Lisa, Broberg, Hanna, 1979-, 2016Användbarhet och ändamålsenlighet med Gemensam informatio...
29Verksamhetsrapport 2010 : Med kraft och vilja alkohol- och d...Eriksson, Charli, Börjesson, Josefine, Fredriksson, Ingela, 1967-, Geidne, Susanna, 1975-, 2011Verksamhetsrapport 2010 : Med kraft och vilja alkohol- och d...
30Med kraft och vilja 2010 alkohol- och drogförebyggande arbe...Eriksson, Charli, Börjesson, Josefine, Fredriksson, Ingela, Geidne, Susanna, 2011Med kraft och vilja 2010 alkohol- och drogförebyggande arbe...
31Socialstyrelsen, dronten och den evidensbaseradepraktikenBergmark, Anders, Lundström, Tommy, Socialstyrelsen, dronten och den evidensbaseradepraktiken
32Kan målregeltillämpning vara rättssäker? JO och tillsyne...Alexius Borgström, Katarina, 1967-,Kan målregeltillämpning vara rättssäker? JO och tillsyne...
33Socialstyrelsens riktlinjer är partiska och ovetenskapliga!...Ankarberg, Peter Bergsten, Katja Bohman, Gunnar, Bäck, Malin Socialstyrelsens riktlinjer är partiska och ovetenskapliga!...
34Sundbyberg mot droger : Beskrivning av en försöksverksamhe...Bredmar, Margareta, 1953-, Svedin, Per-Olof, 1949-, 1985Sundbyberg mot droger : Beskrivning av en försöksverksamhe...
35Sakkunnigbeviset : En studie rörande användningen av exper...Edelstam, Henrik, 1957-,1991Sakkunnigbeviset : En studie rörande användningen av exper...
36Vård och ideologi : Narkomanvården som politiskt slagfält...Edman, Johan, 1967-,2012Vård och ideologi : Narkomanvården som politiskt slagfält...
37Är utländska psykologer inte välkomna i Sverige?Jern, Stefan,Är utländska psykologer inte välkomna i Sverige?
38Vetenskap och beprövad erfarenhet eller ett blött finger i...Johnson, Björn, Johnson, Björn Lalander, Philip Vetenskap och beprövad erfarenhet eller ett blött finger i...
39Risk att anställda söker sig från Region GävleborgKarlsson, Petter,Risk att anställda söker sig från Region Gävleborg
40The Membership Development of Swedish Trade Unions and Union...Kjellberg, Anders,2017-09-01The Membership Development of Swedish Trade Unions and Union...

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 2.532.920 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 800 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2020 Illius Media