Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
1SOU 2007:067 Regeringsformen ur ett könsperspektiv. En öve...2007Gennemgang af den svenske grundlovs formuleringer ud fra et ...ISBN-13:9789138228036
2SOU 2007:069 Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen2007Forslag til beskrivelse i den svenske grundlov af domstolene...ISBN-13:9789138228050
3Regeringsformen. 150-arsminnet, Etc. [By Hans Meijer. With I...Kommittén för firandet av regeringsformens 150-årsjubileum (Sweden)1959OCLC:504150462
4Decharge-frågan och dess behandling vid 1874 ars RiksdagSweden. Riksdag1874BL:A0022920388
5Human Rights Law: From Dissemination to ApplicationJonas Grimheden2006-06-09This volume illustrates the complex relationship between dis...ISBN-13:9047409817
6Interpreting StatutesD. Neil MacCormick2016-12-05This book is a work of outstanding importance for scholars o...ISBN-13:1351926381
7Grundlag for Forelæsninger over den danske Privatrets almin...Andreas Frederik KRIEGER1850BL:A0017705527
8RegeringsformenAnders Eka2018ISBN-13:9789176106648
9The Oxford Handbook of Swedish PoliticsJon Pierre2016Series titles from the publisher's website.ISBN-13:0199665672
10Regeringsformen 1809-1959Sweden1959MINN:31951001291068Y
11En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. : slutbetänka...Sverige. Diskrimineringskommittén2006En gennemgang af hvordan svensk lovgivning behandler diskrim...ISBN-13:9789138225356
12Ds 2007:011 En mer öppen domarutbildning2007ISBN-13:9789138227275
13Svensk rätt i integrationspolitisk belysningChristina Johnsson2005Bogen gennemgår udførligt hvilke rettigheder der gælder f...ISBN-13:9789138223109
14Constitutions of the Countries of the World: SwedenAlbert P. Blaustein1996PSU:000059016915
15Meddelanden Från Svenska RiksarkivetSweden. Riksarkivet1901HARVARD:HNSUJ6
16Betraktelser och Handlingar hörande till reformen i Nationa...S. L. THEORELL1846BL:A0018359554
17Bihang utaf åtskillige allmenna Handlingar, ifrån år 1529...Sweden. Riksdag1743BL:A0018359375
18Good Administration and the Council of EuropeProfessor for Public Law German and European Administrative Law Ulrich Stelkens2020-09-10This book seeks to find an answer to the question of how to ...ISBN-13:0198861532
19On Law and ReasonAleksander Peczenik2014-01-12'This is an outline of a coherence theory of law. Its basic ...ISBN-13:1402083815
20Justitieombudsmännens ämbetsberättelseSweden. Justitieombudsmannen1853CHI:71913618
21SOU 2005:070 Polisens behov av stöd i samband med terrorism...Sverige. Stödutredningen2005Beskriver hvilke behov politiet kan have for samarbejde med ...ISBN-13:9789138224106
22SOU 2004:023 Från verksförordning till myndighetsförordni...2004ISBN-13:9789138220948
23SOU 2007:029 Hur tillämpas expropriationslagens ersättning...Utredningen om expropriationsersättning2007ISBN-13:9789138227398
24Acta Academiae Aboensis1977UOM:39015039519528
25SOU 2003:070 Miljöbedömningar avseende vissa planer och pr...Sverige. PBL-kommittén2003ISBN-13:9789138219058
26Behandling av personuppgifter inom färdtjänsten och riksf...Sverige. Färdtjänstutredningen2003ISBN-13:9789138218297
27Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles ha...Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle1864ONB:+Z25494580X
281786 års Riksdag. Historisk Studie. Andra öfversedda och m...Carl Fredrik WÆRN1868BL:A0018360053
29Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles hand...1864UIUC:30112033675296
30Ds 2004:052 Fördraget om upprättande av en konstitution f...2004ISBN-13:9789138222614
31Berättelser ur svenska historienCarl Georg Starbäck1886NYPL:33433082301528
32Folkhälsa - Djurhälsa del A (SOU 2010:106)ISBN-13:9174370723
33Ds 2005:021 Tvångsmedel för att förebygga eller förhindr...2005ISBN-13:9789138223772
34SOU 2004:128 En lag om Sveriges indelning i län och landsti...Sverige. Utredningen om Indelningsändringar2004Undersøgelse af forudsætningerne for at beslutningsmyndigh...ISBN-13:9789138222751
35SOU 2004:110 Gränskontrollag - effektivare gränskontrollSverige. Gränskontrollutredningen2004ISBN-13:9789138222409
36Svensk historisk bibliografi1884HARVARD:32044105217731
37Historisk tidskrift1887STANFORD:36105121190750
38The Springs of DemocracyPasi Ihalainen2017-11-01During the First World War, conflicts between the people's s...ISBN-13:9522229180
39Sveriges Grundlagar med förklaringar, bihang och registerSweden1902HARVARD:32044059442863
40Historiskt bibliotek1879BSB:BSB11389181
Libris
1[Regeringsformen : svensk författningssamling 1854-1876]1855-1876[Regeringsformen : svensk författningssamling 1854-1876]
2Fri- och rättighetsfrågor : delbetänkandeFri- och rättighetskommittén1993Fri- och rättighetsfrågor : delbetänkande
3Fri- och rättighetsfrågor [Elektronisk resurs] delbetänka...Fri- och rättighetskommittén1993Fri- och rättighetsfrågor [Elektronisk resurs] delbetänka...
4Regeringsformen 1809-19591959Regeringsformen 1809-1959
5Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-2015Regeringsformen : en kommentar
6Regeringsformen : 150-årsminnetMeijer, Hans, 1922-19871959Regeringsformen : 150-årsminnet
7Regeringsformen : [med kommentarer]2012Regeringsformen : [med kommentarer]
8Regeringsformen [Elektronisk resurs] en kommentarBull, Thomas2015Regeringsformen [Elektronisk resurs] en kommentar
9Regeringsformen [Elektronisk resurs] en kommentarBull, Thomas2019Regeringsformen [Elektronisk resurs] en kommentar
10Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-ArrayRegeringsformen : en kommentar
11Regeringsformen : med kommentarerEka, Anders, 1961-ArrayRegeringsformen : med kommentarer
12Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-2013Regeringsformen : en kommentar
13Regeringsformen : en kommentarBull, Thomas, 1965-2010Regeringsformen : en kommentar
14Regeringsformen : inledande översikt, lagtext, sakregister1931Regeringsformen : inledande översikt, lagtext, sakregister
15Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...Sverige1974Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...
16Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...1983Regeringsformen : Riksdagsordningen. Successionsordningen. T...
17Regeringsformen : Inledande översikt. - Lagtext. - Sakregis...1931Regeringsformen : Inledande översikt. - Lagtext. - Sakregis...
18Regeringsformen : några data kring dess tillkomstStjernquist, Nils, 1917-20001959Regeringsformen : några data kring dess tillkomst
19RF 10:5 : betänkandeUtredningen med uppdrag att göra en översyn av 10 kap. 5 § regeringsformen1984RF 10:5 : betänkande
20[Regeringsformen 1809-45]1809-1845[Regeringsformen 1809-45]
21Regeringsformen 1720 : 300 årScherp, Joakim, 1968-ArrayRegeringsformen 1720 : 300 år
22Riksrevisionen : ändringar i regeringsformen2001Riksrevisionen : ändringar i regeringsformen
23Medborgarrätten och regeringsformen : debatten om grundläg...Algotsson, Karl-Göran, 1940-1987Medborgarrätten och regeringsformen : debatten om grundläg...
24Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileumFahlbeck, Pontus, 1850-19231909Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileum
25Regeringsformen 1809 : Anders Håkansons första utkastSverige1917Regeringsformen 1809 : Anders Håkansons första utkast
26Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileumFahlbeck, Pontus, 1850-19231909Regeringsformen 1809-1909 : ett författningsjubileum
27Regeringsformen § 39Löfström, Karl1949Regeringsformen § 39
28Medborgerliga fri- och rättigheter : regeringsformen : bet...Sverige 1973 års fri- och rättighetsutredning1975Medborgerliga fri- och rättigheter : regeringsformen : bet...
29Medborgerliga fri- och rättigheter [Elektronisk resurs] reg...Sverige 1973 års fri- och rättighetsutredning1975Medborgerliga fri- och rättigheter [Elektronisk resurs] reg...
30Folkrätten i regeringsformenAhlin, Per, 1961-ArrayFolkrätten i regeringsformen
31Medborgarrätten och regeringsformenAlgotsson, Karl-Göran, 1940-Medborgarrätten och regeringsformen
32Ersättning vid offentliga ingreppBengtsson, Bertil, 1926-1986Ersättning vid offentliga ingrepp
331809 års regeringsform ; faksimilåtergivning av originalur...Sverige19411809 års regeringsform ; faksimilåtergivning av originalur...
34RF 10:5 [Elektronisk resurs] betänkandeUtredningen med uppdrag att göra en översyn av 10 kap. 5 § regeringsformen1984RF 10:5 [Elektronisk resurs] betänkande
35Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...Reuterskiöld, C. A., 1870-19441924Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...
36Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...Reuterskiöld, C. A., 1870-19441934Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och...
37Regeringsformen i historisk belysningFahlbeck, Pontus, 1850-19231910Regeringsformen i historisk belysning
38Sveriges regeringsformer 1634-1809 samt konungaförsäkringa...1891Sveriges regeringsformer 1634-1809 samt konungaförsäkringa...
39Folkrätten i regeringsformen [Elektronisk resurs]Ahlin, Per2020Folkrätten i regeringsformen [Elektronisk resurs]
40Folkrätten i regeringsformen [Elektronisk resurs]Ahlin, Per2021Folkrätten i regeringsformen [Elektronisk resurs]
SwePub
1Domstolarna i regeringsformen 1974-2014 : Ger regeringsforme...Wilske, Olof, 1975-Domstolarna i regeringsformen 1974-2014 : Ger regeringsforme...
2Regeringsformen ur ett könsperspektiv : En övergripande ge...Freidenvall, LenitaRegeringsformen ur ett könsperspektiv : En övergripande ge...
3Radio Nova, reklamen, regeringsformen och Europakonventionen...Österdahl, IngerRadio Nova, reklamen, regeringsformen och Europakonventionen...
4Nyheter i den svenska regeringsformen m.mWilske, Olof, 1975-Nyheter i den svenska regeringsformen m.m
5Regeringsformen och förvaltningen - styrning och rättslig ...Lundell, Bengt Mattsson, Titti Persson, Vilhelm Wenander, Henrik Regeringsformen och förvaltningen - styrning och rättslig ...
6Regeringsformen och den samtidiga reformen av Riksrevisionen...Ahlbäck Öberg, Shirin, 1964-Regeringsformen och den samtidiga reformen av Riksrevisionen...
7Regeringsformen - en kommentarBull, Thomas, 1965-Regeringsformen - en kommentar
8Folkrätten i regeringsformenAhlin, PerFolkrätten i regeringsformen
9Regeringsformen och jämställdheten : En granskning av kön...Wide, Jessika, 1971-Regeringsformen och jämställdheten : En granskning av kön...
10En princip om internationell öppenhet – 1 kap. 10 § rege...Wenander, HenrikEn princip om internationell öppenhet – 1 kap. 10 § rege...
11Om skyddet mot retroaktiv beskattning – i belysning av Reg...Fast, Katarina, 1975-Om skyddet mot retroaktiv beskattning – i belysning av Reg...
12Regeringsformen 1720 300 årScherp, Joakim, 1968-Regeringsformen 1720 300 år
13Demokratin, statsskicket och regeringsformenBergman, Torbjörn, 1957-Demokratin, statsskicket och regeringsformen
14Privaträttsliga kontrakt och regeringsformenWestberg, PeterPrivaträttsliga kontrakt och regeringsformen
15Hans Järta (1774-1847) : Huvudpersonen bakom Regeringsforme...Jansson, Bo GHans Järta (1774-1847) : Huvudpersonen bakom Regeringsforme...
16Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande ...Bylander, Eric, 1973-Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande ...
17Alla rättegångar ska genomföras rättvist och inom skäli...Bylander, Eric, 1973-Alla rättegångar ska genomföras rättvist och inom skäli...
18Religionsfrihet : om rättsliga skiftningar och nyanserEnkvist, Victoria Lokrantz-Bernitz, Hedvig Zillén, Kavot, 1981- Bernitz, Hedvig Religionsfrihet : om rättsliga skiftningar och nyanser
19Nyanlända måste utbildas i grundläggande värderingar : D...Amnå, ErikNyanlända måste utbildas i grundläggande värderingar : D...
20Konstitutionalisering av ersättningsrätten (I) – skades...Andersson, Håkan, 1959-Konstitutionalisering av ersättningsrätten (I) – skades...
21Konstitutionalisering av ersättningsrätten (II) – ersä...Andersson, Håkan, 1959-Konstitutionalisering av ersättningsrätten (II) – ersä...
22Konstitutionalisering av ersättningsrätten (III) – prec...Andersson, Håkan, 1959-Konstitutionalisering av ersättningsrätten (III) – prec...
23Regeringsformen och överlåtande av beslutanderättAndersson, HansRegeringsformen och överlåtande av beslutanderätt
24RF och ersättningsrätten : Normaliserande och konkretisera...Andersson, Håkan, 1959-RF och ersättningsrätten : Normaliserande och konkretisera...
25All makt åt folket : Om en bortglömd idéBeckman, Ludvig, 1970-All makt åt folket : Om en bortglömd idé
26Skadestånd vid brott mot regeringsformen?Bengtsson, BertilSkadestånd vid brott mot regeringsformen?
27Lagstiftning försvårar konfliktBrännström, Malin, 1973-Lagstiftning försvårar konflikt
28Om statslån och statsskulder : rättsliga studier kring § ...Cavalli, HansOm statslån och statsskulder : rättsliga studier kring § ...
29Konstitutionell rättDerlén, Mattias, 1976- Lindholm, Johan, Professor of Law, 1977- Naarttijärvi, Markus, 1981- Konstitutionell rätt
30Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...Enkvist, Victoria, 1976- Zillén, Kavot Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolunderv...
31Svanberg, Mikael, 2020. Partierna och demokratin under förf...Gustafsson, NilsSvanberg, Mikael, 2020. Partierna och demokratin under förf...
32Att göra rätt och i tid : Behövs nya metoder för att gen...Hettne, Jörgen Reichel, Jane, 1971- Att göra rätt och i tid : Behövs nya metoder för att gen...
33Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vi...Hultqvist, AndersOm föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vi...
34Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vi...Hultqvist, Anders, 1959-Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vi...
35Hans Järta och Regeringsformen 1809Jansson, Bo GHans Järta och Regeringsformen 1809
36Föreningsfrihet och förbud mot rasistiska organisationer...Jonsson Cornell, Anna, 1973- Bull, Thomas Föreningsfrihet och förbud mot rasistiska organisationer...
37Samtycke och beslutskompetens i vårdenLitins'ka, Yana Zillén, Kavot Mattsson, Titti Slokenberga, Santa Samtycke och beslutskompetens i vården
38Därför kan en minister inte dömas för politiska beslut u...Martinsson, DennisDärför kan en minister inte dömas för politiska beslut u...
39Högsta domstolen kan komma att underkänna lagen om vapenbr...Martinsson, Dennis, 1986-Högsta domstolen kan komma att underkänna lagen om vapenbr...
40Regeringsbildningen : en seger för demokratin?Martinsson, DennisRegeringsbildningen : en seger för demokratin?

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 3.319.466 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 824 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2021 Illius Media