Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
Libris
1Decentralisering i kommuner : om politik och administration ...Solli, Rolf, 1953-Decentralisering i kommuner : om politik och administration ...
2I marknadens namn : mångtydiga reformer i svenska kommunerBlomquist, Christine, 1963-1996I marknadens namn : mångtydiga reformer i svenska kommuner
3Politik och förvaltning i svenska kommuner [Elektronisk res...Erlingsson, Gissur Ó.Politik och förvaltning i svenska kommuner [Elektronisk res...
4Självstyrelse och omvärldsberoende : studier i lokal polit...Självstyrelse och omvärldsberoende : studier i lokal polit...
5Politik och administration : utveckling och drivkrafter i en...Brunsson, Nils, 1946-Politik och administration : utveckling och drivkrafter i en...
6Att vara med på riktigt : demokratiutveckling i kommuner oc...KommundemokratikommitténAtt vara med på riktigt : demokratiutveckling i kommuner oc...
7Politik och förvaltning i svenska kommunerGissur Ó. Erlingsson, 1974-Politik och förvaltning i svenska kommuner
8Svenska politiker [Ljudupptagning] om de folkvalda i riksdag...Svenska politiker [Ljudupptagning] om de folkvalda i riksdag...
9Demokrati i förändring : svenska kommuner och landsting i ...1993Demokrati i förändring : svenska kommuner och landsting i ...
10Kultur - politik och planering [Ljudupptagning] en idéskrif...Kultur - politik och planering [Ljudupptagning] en idéskrif...
11Att vara med på riktigt : demokratiutveckling i kommuner oc...KommundemokratikommitténAtt vara med på riktigt : demokratiutveckling i kommuner oc...
12Om den offentliga sektorn : vad den ger och vad den tarRingqvist, Margareta, 1945-Om den offentliga sektorn : vad den ger och vad den tar
13Tillit och korruption [Ljudupptagning] korruption, maktmissb...Wångmar, Erik, 1968-Tillit och korruption [Ljudupptagning] korruption, maktmissb...
14Kraftsamlingen : politik och företagande i parallella proce...Jacobsson, Bengt, 1954-1987Kraftsamlingen : politik och företagande i parallella proce...
15Demokrati, skatterättvisa och ideologisk förändring : den...Norrlid, Ingemar, 1936-1983Demokrati, skatterättvisa och ideologisk förändring : den...
16Etik och politik : etiskt-kulturellt-socialt initiativ i Sto...Tomson, Ragnar, 1892-19721962Etik och politik : etiskt-kulturellt-socialt initiativ i Sto...
17Etik och politik : etiskt-kulturellt-socialt initiativ i Sto...Tomson, Ragnar, 1892-19721963Etik och politik : etiskt-kulturellt-socialt initiativ i Sto...
18Etik och politik : etiskt-kulturellt-socialt initiativ i Sto...Tomson, Ragnar, 1892-19721964Etik och politik : etiskt-kulturellt-socialt initiativ i Sto...
19Den kommunala invandrarpolitiken : arenor, aktörer och barr...Bäck, Henry, 1947-1998Den kommunala invandrarpolitiken : arenor, aktörer och barr...
20Väljare och valda : en studie av den representativa demokra...Strömberg, Lars, 1937-[1974?]Väljare och valda : en studie av den representativa demokra...
21Att inhämta synpunkter från medborgarna : det kommunala om...Wallin, Gunnar, 1923-Att inhämta synpunkter från medborgarna : det kommunala om...
22Kvinnor och politik : samlade intervjuer som ger en bild av ...Pesikan, Evelyn, 1952-1997Kvinnor och politik : samlade intervjuer som ger en bild av ...
23Sekretesslagen i en fri kommunal nämndorganisation : delbet...LokaldemokratikommitténSekretesslagen i en fri kommunal nämndorganisation : delbet...
24Kommunal självstyrelse : kommuner och landsting i det polit...Gustafsson, Agne, 1925-Kommunal självstyrelse : kommuner och landsting i det polit...
25Förtroendevalda och partier i kommuner och landsting : rapp...Utredningen om den kommunala demokratinFörtroendevalda och partier i kommuner och landsting : rapp...
26Stat och kommun i samverkan för tillväxtPierre, Jon, 1953-cop. 1995Stat och kommun i samverkan för tillväxt
27Resurser och politik i AfrikaResurser och politik i Afrika
28Mätning, management och mobilisering i offentlig verksamhet...Otter, Casten von, 1941-1983Mätning, management och mobilisering i offentlig verksamhet...
29Skånepartiet : om folkligt missnöje i MalmöPeterson, Tomas, 1950-Skånepartiet : om folkligt missnöje i Malmö
30Medborgardeltagande : politiskt inflytande eller ...? : ett ...Miller, Tom, 1942-Medborgardeltagande : politiskt inflytande eller ...? : ett ...
31BetänkandeKommunaldemokratiska kommittén1981Betänkande
32Över 40 000 jobb i kommuner och landsting : en jämförelse...1996Över 40 000 jobb i kommuner och landsting : en jämförelse...
33Demokrati i förändring : svenska kommuner och landsting i ...1993Demokrati i förändring : svenska kommuner och landsting i ...
34Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati : en stud...Svensson, Jakob, 1976-Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati : en stud...
35Delad kommunal makt : en rapport från programberedningen Ko...Lorentzi, Ulrika, 1967-1998Delad kommunal makt : en rapport från programberedningen Ko...
36Stockholms hamn 1909-1939 : näringsliv och politik i samver...Ström-Billing, Inger, 1936-Stockholms hamn 1909-1939 : näringsliv och politik i samver...
37Mänskliga rättigheter-? [Ljudupptagning] "jag vet att dom ...Abiri, ElisabethMänskliga rättigheter-? [Ljudupptagning] "jag vet att dom ...
38Agenda 21 i den offentliga sektorn : kommunerna1996Agenda 21 i den offentliga sektorn : kommunerna
39Ökade möjligheter till brukarinflytandeÖkade möjligheter till brukarinflytande
40Kommuner som forskningspolitiska aktörer [Elektronisk resur...Persson, Bo, 1969-Kommuner som forskningspolitiska aktörer [Elektronisk resur...
SwePub
1Moderna kommunerMontin, Stig, 1954-, Granberg, Mikael, 1962-, 2013Moderna kommuner
2Politik och förvaltning i svenska kommunerErlingsson, Gissur Ó., Wänström, Johan, 1970-, 2015Politik och förvaltning i svenska kommuner
3Den svenska politiken Struktur, processer och resultatBäck, Henry, 1947-, Larsson, Torbjörn 2006Den svenska politiken Struktur, processer och resultat
4Till frågan om representation och byråkratin. : Minoritets...Tahvilzadeh, Nazem, 1980-,Till frågan om representation och byråkratin. : Minoritets...
5Den svenska politiken : Strukturer, processer och resultatBäck, Henry, Larsson, Torbjörn, Erlingsson, Gissur Ó, 1974-, 2011Den svenska politiken : Strukturer, processer och resultat
6En framgångsrik styrmedelsmix? Om statens ambition att påv...Fell, Terence, 1964-, Jertfelt Gustafsson, Isa, Qaderi, Josef, Lahdenperä, Jori, 2014En framgångsrik styrmedelsmix? Om statens ambition att påv...
7Förvaltningsreformer och korruptionsriskerAndersson, Staffan, Erlingsson, Gissur Ó, Förvaltningsreformer och korruptionsrisker
8Kommuner som forskningspolitiska aktörer En jämförelse me...Persson, Bo, 1969-,2018Kommuner som forskningspolitiska aktörer En jämförelse me...
9Den kommunala policyprocessen strömmar i kollektivtrafiken ...Rönnbäck, Peder,2008Den kommunala policyprocessen strömmar i kollektivtrafiken ...
10Korruption, maktmissbruk och legitimitet i mogna demokratier...Andersson, Staffan, 1969-, Bergh, Andreas, Erlingsson, Gissur Ó, Korruption, maktmissbruk och legitimitet i mogna demokratier...
11Korruption, maktmissbruk och legitimitetAndersson, Staffan, Bergh, Andreas, Erlingsson, Gissur, 2010Korruption, maktmissbruk och legitimitet
12Valfri välfärd : Ett medborgarperspektiv på den svenska v...Vamstad, Johan, 1977-, Stenius, Kerstin, 2015Valfri välfärd : Ett medborgarperspektiv på den svenska v...
13Ska vi oroa oss för korruption och maktmissbruk i Sverige?Erlingsson, Gissur Ó, 1974-,Ska vi oroa oss för korruption och maktmissbruk i Sverige?
14Vem är feminist? Om politiska könsideologier i svensk komm...Gustafsson, Anette, 1969-,2004Vem är feminist? Om politiska könsideologier i svensk komm...
15Komparativ kommunal konstitutionspolitik En kunskapsöversik...Bäck, Henry, 1947-,2006Komparativ kommunal konstitutionspolitik En kunskapsöversik...
16Maktlösa makthavare En studie om kommunalt chefskapHögberg, Örjan, 1969-,2007Maktlösa makthavare En studie om kommunalt chefskap
17På väg mot en sammanhållen nationell stadspolitik- : öns...Elander, Ingemar, 1942-,2013På väg mot en sammanhållen nationell stadspolitik- : öns...
18Vad kan vi lära oss?Andersson, Staffan, 1969-, Bergh, Andreas, 1973-, Erlingsson, Gissur Ó, 1974-, Vad kan vi lära oss?

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.985.985 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 428 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2019 Illius Media