Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
1Kvalitet i fritidshemSverige. Skolverket2007ISBN-13:9789185545308
2Geoteknisk fälthandbokSvenska geotekniska föreningen1996OCLC:187128587
3SOU 2004:100 Tillsyn2004ISBN-13:9789138222218
4Renhållning - allmänna rådSverige. Statens naturvårdsverk1977ISBN-13:9789138033678
5Vägledning till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter ...2012OCLC:939716050
6SOU 2007:010 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingsk...2007Udvalgets opgave har været at analysere det svenske samfund...ISBN-13:9789138226919
7Upphävande av skogsfångsservitutLantmäteriverket1983OCLC:185171233
8SOU 2004:003 Tvång och förändring2004ISBN-13:9789138220597
9Kemikalieinspektionens allmänna råd till föreskrifterna (...1997OCLC:924198680
10LuftguidenSverige. Naturvårdsverket2011ISBN-13:9789162001711
11Kemikalieinspektionens allmänna råd till föreskrifter (KI...1999OCLC:924185688
12Föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av off...2002WISC:89091733873
13Handbok till Lantbruksstyrelsens föreskrifter och allmänna...Sverige. Lantbruksstyrelsen1991OCLC:185671555
14Den individuella utvecklingsplanenSverige. Skolverket2008OCLC:301892487
15BilskrotningNaturvårdsverket2001ISBN-13:9789162062637
16SOU 2007:082 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten...2007Betænkningen foreslår omorganisering af tilsynet med socia...ISBN-13:9789138228289
17Beräkning av ersättningar för naturvårdsintrång inom sk...1984ISBN-13:9789175902104
18International Best Practices in Universal Design2006-01-01ISBN-13:0968539130
19TRÅDSverige. Statens planverk1982ISBN-13:9789138725238
20Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om admin...2002OCLC:925764148
21SiS interna allmänna råd för verksamheten vid de särskil...1997OCLC:924201471
22Arbete i slutet utrymme1993ISBN-13:9789179301736
23Testbatteri/exSverige Sprängämnesinspektionen1986OCLC:185304106
24Redovisning av löpande bokföring med BFNAR 2001:22002OCLC:936764199
25ARGUS.1985OCLC:929570023
26ByggnadsminnesförklaringRiksantikvarieämbetet1991ISBN-13:9789171928238
27Livsmedelshäfte2003ISBN-13:9789172551862
28Antikvarisk kontroll1999ISBN-13:9789172091627
29Skötsellagen1988ISBN-13:9789138120460
30HemvärnshandbokenSverige. Försvarsmakten1997OCLC:186766368
31Argus : handbok med allmänna råd om gators utformning och ...Sverige Vägverket1987ISBN-13:9789173446518
32Avgiftsförordningen med föreskrifter, allmänna råd och k...Sverige Riksrevisionsverket1995ISBN-13:9789174981391
33BÄR 96Sverige Boverket1996ISBN-13:9789171472878
34Boverkets nybyggnadsreglerSverige. Boverket1989ISBN-13:9789138097588
35Abort i Sverige : betänkande2005ISBN-13:9789138224519
36Geoteknisk fälthandbokU. B. Eriksson1996OCLC:476913526
37Naturvårdsverkets ändring av allmänna råd (NFS 2000:15) ...2003OCLC:936476919
38Boken om lov, tillsyn och kontrollSverige. Boverket2004ISBN-13:9789171478535
39Ds 2006:008 Paketresor2006ISBN-13:9789138225592
40Handbok serveringAlkoholinspektionen1997ISBN-13:9789197287531
Libris
1Allmänna råd1998-Allmänna råd
2Allmänna råd1986-1999Allmänna råd
3Allmänna råd1986-1989Allmänna råd
4Allmänna rådAllmänna råd
5Allmänna rådAllmänna råd
6Boverkets allmänna rådBoverkets allmänna råd
7Allmänna råd1989-Allmänna råd
8Allmänna råd : innehåller föreskrifter och allmänna rå...ArrayAllmänna råd : innehåller föreskrifter och allmänna rå...
9Kvalitet i fritidshem : allmänna råd och kommentarerKvalitet i fritidshem : allmänna råd och kommentarer
10Allmänna råd [Ljudupptagning]Allmänna råd [Ljudupptagning]
11Allmänna råd [Ljudupptagning]Allmänna råd [Ljudupptagning]
12Allmänna rådAllmänna råd
13Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram2008Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram
14Kvalitet i fritidshem [Elektronisk resurs] : allmänna råd ...2007Kvalitet i fritidshem [Elektronisk resurs] : allmänna råd ...
15Allmänna råd från RAÄ1998-1999Allmänna råd från RAÄ
16Tillsyn enligt miljöskyddslagen : allmänna rådSverige. Statens naturvårdsverk.Tillsyn enligt miljöskyddslagen : allmänna råd
17Prövning enligt miljöskyddslagen : allmänna rådPrövning enligt miljöskyddslagen : allmänna råd
18Kontroll av kommunala avloppsanläggningar : allmänna rådKontroll av kommunala avloppsanläggningar : allmänna råd
19Kadmiumförbudet : allmänna rådSverige. Statens naturvårdsverk.Kadmiumförbudet : allmänna råd
20Buller från skjutbanor : allmänna rådBuller från skjutbanor : allmänna råd
21BÄR : allmänna råd om ändring av byggnadBÄR : allmänna råd om ändring av byggnad
22Allmänna råd med kommentarer för öppen fritidsverksamhet...Allmänna råd med kommentarer för öppen fritidsverksamhet...
23Allmänna råd1977-1981Allmänna råd
24Allmänna råd med kommentarer för öppen förskolaAllmänna råd med kommentarer för öppen förskola
25Kvalitet i förskolan : allmänna råd och kommentarerKvalitet i förskolan : allmänna råd och kommentarer
26BÄR : allmänna råd om ändring av byggnadBÄR : allmänna råd om ändring av byggnad
27Miljöskydd inom mejeriindustri, glassfabriker och margarini...Sverige. Statens naturvårdsverk.1980Miljöskydd inom mejeriindustri, glassfabriker och margarini...
28Miljöskydd inom slakteri- och charkuteriindustrin : allmän...Sverige. Statens naturvårdsverk.1980Miljöskydd inom slakteri- och charkuteriindustrin : allmän...
29Prövning enligt miljöskyddslagen : allmänna råd1987Prövning enligt miljöskyddslagen : allmänna råd
30Skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga v...Skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga v...
31Allmänna råd1991Allmänna råd
32Externt industribuller : allmänna rådSverige. Statens naturvårdsverk.1983Externt industribuller : allmänna råd
33Uppgiftsskyldighet vid täkt och stenkrossrörelse : allmän...1984Uppgiftsskyldighet vid täkt och stenkrossrörelse : allmän...
34Miljöskydd vid djurhållning : allmänna råd1983Miljöskydd vid djurhållning : allmänna råd
35Tillsyn enligt miljöskyddslagen : allmänna råd1984Tillsyn enligt miljöskyddslagen : allmänna råd
36Likvärdig bedömning och betygsättning : allmänna råd oc...Likvärdig bedömning och betygsättning : allmänna råd oc...
37Recipientkontroll vatten • allmänna rådRecipientkontroll vatten • allmänna råd
38Kvalitetsredovisning : allmänna råd och kommentarer2006Kvalitetsredovisning : allmänna råd och kommentarer
39ARG : Allmänna råd för godstransportstöd[1986]ARG : Allmänna råd för godstransportstöd
40ARP : Allmänna råd för persontransportstöd[1985]ARP : Allmänna råd för persontransportstöd
SwePub
1Allmänna råd och checklistorLundälv, Jörgen, 1966-,Allmänna råd och checklistor
2Allmänna råd och jämkning av borgensåtagandenIngvarsson, Torbjörn, 1967-,Allmänna råd och jämkning av borgensåtaganden
3Riksskatteverkets rekommendationer : Allmänna råd och andr...Påhlsson, Robert,1995Riksskatteverkets rekommendationer : Allmänna råd och andr...
4Kan allmänna råd ändras när och hur som helst?Bejstam, Lars,Kan allmänna råd ändras när och hur som helst?
5Riksskatteverkets rekommendationer. Allmänna råd och andra...Påhlsson, Robert, 1956-,1995Riksskatteverkets rekommendationer. Allmänna råd och andra...
6Rätt till vårdbidrag – enligt lag, allmänna råd eller ...Ryberg-Welander, Lotti, 1960-,Rätt till vårdbidrag – enligt lag, allmänna råd eller ...
7Regionala förutsättningar och miljörisker till följd av ...Zetterberg, Therese, Hellsten, Sofie Belyazid, Salim Karlsson, Per Erik 2006Regionala förutsättningar och miljörisker till följd av ...
8Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om s...Berg, Charlotte, Persson, Mats 2007Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om s...
9Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och ...Lundin, T. Håkansson, E. Larsson, Gerry, Ledmyr, S. 1996Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och ...
10Utrymmet för Skatteverkets allmänna råd – kommentar til...Påhlsson, Robert, 1956-,Utrymmet för Skatteverkets allmänna råd – kommentar til...
11Remissyttrande över förslag till tillägg i Bokföringsnä...Marton, Jan, 1964-, Pettersson, Anna Karin, 1963-, 2017Remissyttrande över förslag till tillägg i Bokföringsnä...
12Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till nya be...Marton, Jan, 1964-, Pettersson, Anna Karin, 1963-, 2017Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till nya be...
13Systemet Människa - Byggnadsverk. Ett ontologiskt perspekti...Ekholm, Anders,1987Systemet Människa - Byggnadsverk. Ett ontologiskt perspekti...
14Konsten att bygga tillRanby, Henrik, 1965-,Konsten att bygga till
15Kunskapsbehov inom socialtjänsten om våld mot barnÅkerman, Ingrid, Jonsson, Linda, 1975-, 2017Kunskapsbehov inom socialtjänsten om våld mot barn
16ST-handledarna bör vara vetenskapligt kompetentaEriksson, Anders Druid, Henrik Thiblin, Ingemar, Löwenhielm, Peter ST-handledarna bör vara vetenskapligt kompetenta
17Samverkan mellan hem och fritidshem ska gynna skolresultaten...Maria, Simonsson, 1960-, Elvstrand, Helene, Kristina, Hellberg, Hellberg, Kristina, Samverkan mellan hem och fritidshem ska gynna skolresultaten...
18Vägledning för mätning av ljudnivå i rum med stöd av SS...Larsson, Krister, Simmons, Christian 2015Vägledning för mätning av ljudnivå i rum med stöd av SS...
19Renovräkt!  : Hyresvärdars makt(spel) och hur du tar stri...Polanska, Dominika V., 1980-, Degerhammar, Sarah Liz, Richard, Åse, 2019Renovräkt!  : Hyresvärdars makt(spel) och hur du tar stri...
20Positiva studentresponser i finska, finlandssvenska och sver...Henricson, Sofie Mäntynen, Anne Nelson, Marie, 1970-, Savijärvi, Marjo Positiva studentresponser i finska, finlandssvenska och sver...
21Trajectories - rättens rörelseriktning som relevant bedöm...van der Sluijs, Jessika, 1972-,Trajectories - rättens rörelseriktning som relevant bedöm...
22Enkäter : att formulera frågor och svarHagevi, Magnus, Viscovi, Dino, 1966-, 2016Enkäter : att formulera frågor och svar
23Hälsopåverkan av lågfrekvent buller inomhusPersson Waye, Kerstin, 1959-, Smith, Michael, Ögren, Mikael, 2017Hälsopåverkan av lågfrekvent buller inomhus
24Program för bevarande av det gotländska odlingslandskapets...Berry, Louise, Kloth, Jens-Henrik, 1993Program för bevarande av det gotländska odlingslandskapets...
25Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog Fak...Michanek, Gabriel, 1951-, Pettersson, Maria, 2009Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog Fak...
26Trappan-modellen för samtal med barn som upplevt våld i fa...Cater [Källström Cater], Åsa, 1971-,2009Trappan-modellen för samtal med barn som upplevt våld i fa...
27Preschool children's expression of participation in Primary ...Harder, Maria, Christensson, Kyllike, Söderbäck, Maja, 2008Preschool children's expression of participation in Primary ...
28Grundvattenövervakning i Blekinge län –Brunnar och käll...Carlsson, Maria,2008Grundvattenövervakning i Blekinge län –Brunnar och käll...
29Utvärderingsmodeller för områden med kusterosionPersson, Mats,2008Utvärderingsmodeller för områden med kusterosion
30Preschool Teachers Responsibility in a Discourse-analytical ...Eriksson, A,2014Preschool Teachers Responsibility in a Discourse-analytical ...
31Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens l...Grahn, Andreas Joelsson, Jeanette Karlsson, Karolina Milton, Agneta 2001Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens l...
32Att skapa kunskap för att förebygga hot och våld i statli...Wikman, Sofia, 1971-,Att skapa kunskap för att förebygga hot och våld i statli...
33Manganese in drinking waterLjung, Karin, Vahter, Marie, Berglund, Marika, 2007Manganese in drinking water
34Valdeltagande och representation : Om invandring och politis...Bevelander, Pieter Spång, Mikael 2017Valdeltagande och representation : Om invandring och politis...
35Försurning och kalkning i Jönköpings län 2003: verksamhe...Zeipel, Katarina Haag, Tobias Lind, Bob Ljung, Mikael 2004Försurning och kalkning i Jönköpings län 2003: verksamhe...
36Judar i det svenska folkhemmet. Minne och identitet i Judisk...Sjögren, Karin,2001Judar i det svenska folkhemmet. Minne och identitet i Judisk...
37Äter vi ihjäl oss? mattrender på tvärs mot hälsa och h...Wendin, Karin, Olshov, Anders 2018Äter vi ihjäl oss? mattrender på tvärs mot hälsa och h...
38Regional Nutrient Budgets in Forest Soils in a Policy Perspe...Akselsson, Cecilia,2005Regional Nutrient Budgets in Forest Soils in a Policy Perspe...
39Lagar och regler vid renovering en översiktHelsing, Elisabeth,2016Lagar och regler vid renovering en översikt
40Svenska dagvattendammar: om provtagning, avskiljning och dam...Persson, Jesper, 1966- Pettersson, Thomas, 1966-, 2006Svenska dagvattendammar: om provtagning, avskiljning och dam...

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 2.164.382 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 1.531 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2019 Illius Media