Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
1Antikvarisk kontroll1999ISBN-13:9789172091627
2Den individuella utvecklingsplanenSverige. Skolverket2008OCLC:301892487
3SOU 2004:100 Tillsyn2004ISBN-13:9789138222218
4Kvalitet i fritidshemSverige. Skolverket2007ISBN-13:9789185545308
5Kemikalieinspektionens allmänna råd till föreskrifter (KI...1999OCLC:924185688
6SOU 2007:010 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingsk...2007Udvalgets opgave har været at analysere det svenske samfund...ISBN-13:9789138226919
7Provisoriska föreskrifter och allmänna råd för åtgärde...1986OCLC:924479257
8Prövning enligt miljöskyddslagen1983ISBN-13:9789138074886
9Kemikalieinspektionens allmänna råd till föreskrifterna (...1997OCLC:924198680
10Beräkning av ersättningar för naturvårdsintrång inom sk...1984ISBN-13:9789175902104
11SOU 2004:003 Tvång och förändring2004ISBN-13:9789138220597
12Redovisning av löpande bokföring med BFNAR 2001:22002OCLC:936764199
13Stöd till fruktodlingSverige Lantbruksstyrelsen1989ISBN-13:9789138122402
14Skötsellagen1988ISBN-13:9789138120460
15Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och...Sverige. Naturvårdsverket2009ISBN-13:9789162001599
16Klassning -lackeringsanläggningSverige Sprängämnesinspektionen1988OCLC:185814099
17Föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av off...2002WISC:89091733873
18Allmänna råd med kommentarer för förskolanSverige. Skolverket2013ISBN-13:9789175590738
19Miljöskydd vid djurhållning1983ISBN-13:9789138068335
20Upphävande av skogsfångsservitutLantmäteriverket1983OCLC:185171233
21Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgiftSverige. Naturvårdsverket2005ISBN-13:9789162001377
22Allmänna råd för planering, genomförande och utvärderin...1994OCLC:936654569
23Luftguiden2014ISBN-13:9789162001780
24SOU 2007:082 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten...2007Betænkningen foreslår omorganisering af tilsynet med socia...ISBN-13:9789138228289
25Argus : handbok med allmänna råd om gators utformning och ...Sverige Vägverket1987ISBN-13:9789173446518
26Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och de...Sverige. Skolverket2013ISBN-13:9789175590721
27Deponering av avfallSweden. Naturvårdsverket1996ISBN-13:9789162046101
28Handbok med allmänna råd för flygplatserSverige. Naturvårdsverket2008ISBN-13:9789162001513
29Handbok till Lantbruksstyrelsens föreskrifter och allmänna...Sverige. Lantbruksstyrelsen1991OCLC:185671555
30Terrängkörning2005ISBN-13:9789162001360
31International Best Practices in Universal Design2006-01-01ISBN-13:0968539130
32Testbatteri/exSverige Sprängämnesinspektionen1986OCLC:185304106
33ARGUS.1985OCLC:929570023
34BÄR 96Sverige Boverket1996ISBN-13:9789171472878
35Gravplats-föreskrifterCentrala gravvårdskommittén1993*OCLC:186013459
36Boverkets nybyggnadsreglerSverige. Boverket1989ISBN-13:9789138097588
37NaturgasSverige Sprängämnesinspektionen1986OCLC:185281717
38HemvärnshandbokenSverige. Försvarsmakten1997OCLC:186766368
39Allmänna råd för tillämpningen av indelningslagenLantmäteriverket1983ISBN-13:9789177740018
40Upphävande av vissa föreskrifter, allmänna råd och medde...1992ISBN-13:9789179301552
Libris
1Allmänna råd1998-Allmänna råd
2Allmänna råd1986-1999Allmänna råd
3Allmänna råd1986-1989Allmänna råd
4Boverkets allmänna råd1989-Boverkets allmänna råd
5Allmänna råd1989-Allmänna råd
6Allmänna råd : innehåller föreskrifter och allmänna rå...ArrayAllmänna råd : innehåller föreskrifter och allmänna rå...
7Kvalitet i fritidshem : allmänna råd och kommentarerKvalitet i fritidshem : allmänna råd och kommentarer
8Allmänna råd [Ljudupptagning]2006Allmänna råd [Ljudupptagning]
9Allmänna råd [Ljudupptagning]2001Allmänna råd [Ljudupptagning]
10Allmänna råd1985-1999Allmänna råd
11Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram2008Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram
12Kvalitet i fritidshem [Elektronisk resurs] : allmänna råd ...2007Kvalitet i fritidshem [Elektronisk resurs] : allmänna råd ...
13Allmänna råd från RAÄ1998-1999Allmänna råd från RAÄ
14Allmänna råd1986-2006Allmänna råd
15Allmänna råd1983-1988Allmänna råd
16Kvalitet i förskolan : allmänna råd och kommentarer2005Kvalitet i förskolan : allmänna råd och kommentarer
17Allmänna råd1977-1981Allmänna råd
18Miljöskydd inom mejeriindustri, glassfabriker och margarini...Sverige. Statens naturvårdsverk.1980Miljöskydd inom mejeriindustri, glassfabriker och margarini...
19Miljöskydd inom slakteri- och charkuteriindustrin : allmän...Sverige. Statens naturvårdsverk.1980Miljöskydd inom slakteri- och charkuteriindustrin : allmän...
20Tillsyn enligt miljöskyddslagen : allmänna rådSverige. Statens naturvårdsverk.1978Tillsyn enligt miljöskyddslagen : allmänna råd
21Prövning enligt miljöskyddslagen : allmänna råd1983Prövning enligt miljöskyddslagen : allmänna råd
22Prövning enligt miljöskyddslagen : allmänna råd1987Prövning enligt miljöskyddslagen : allmänna råd
23Kontroll av kommunala avloppsanläggningar : allmänna råd1983Kontroll av kommunala avloppsanläggningar : allmänna råd
24Allmänna råd1991Allmänna råd
25Externt industribuller : allmänna rådSverige. Statens naturvårdsverk.1983Externt industribuller : allmänna råd
26Uppgiftsskyldighet vid täkt och stenkrossrörelse : allmän...1984Uppgiftsskyldighet vid täkt och stenkrossrörelse : allmän...
27Miljöskydd vid djurhållning : allmänna råd1983Miljöskydd vid djurhållning : allmänna råd
28Tillsyn enligt miljöskyddslagen : allmänna råd1984Tillsyn enligt miljöskyddslagen : allmänna råd
29Likvärdig bedömning och betygsättning : allmänna råd oc...Likvärdig bedömning och betygsättning : allmänna råd oc...
30Recipientkontroll vatten • allmänna rådRecipientkontroll vatten • allmänna råd
31Kvalitetsredovisning : allmänna råd och kommentarer2006Kvalitetsredovisning : allmänna råd och kommentarer
32ARG : Allmänna råd för godstransportstöd[1986]ARG : Allmänna råd för godstransportstöd
33ARP : Allmänna råd för persontransportstöd[1985]ARP : Allmänna råd för persontransportstöd
34Kadmiumförbudet : allmänna rådSverige. Statens naturvårdsverk.1982Kadmiumförbudet : allmänna råd
35Buller från skjutbanor : allmänna råd1981Buller från skjutbanor : allmänna råd
36Allmänna råd för utbildning av nyanlända eleverAllmänna råd för utbildning av nyanlända elever
37Allmänna rådAllmänna råd
38Beräkning av ersättningar för naturvårdsintrång inom sk...1984Beräkning av ersättningar för naturvårdsintrång inom sk...
39Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram [Elektronisk...2008Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram [Elektronisk...
40Lantbruksstyrelsens allmänna råd1981-1991Lantbruksstyrelsens allmänna råd
SwePub
1Allmänna råd och checklistorLundälv, Jörgen, 1966-,Allmänna råd och checklistor
2Allmänna råd och jämkning av borgensåtagandenIngvarsson, Torbjörn, 1967-,Allmänna råd och jämkning av borgensåtaganden
3Riksskatteverkets rekommendationer : Allmänna råd och andr...Påhlsson, Robert,1995Riksskatteverkets rekommendationer : Allmänna råd och andr...
4Kan allmänna råd ändras när och hur som helst?Bejstam, Lars,Kan allmänna råd ändras när och hur som helst?
5Riksskatteverkets rekommendationer. Allmänna råd och andra...Påhlsson, Robert, 1956-,1995Riksskatteverkets rekommendationer. Allmänna råd och andra...
6Rätt till vårdbidrag – enligt lag, allmänna råd eller ...Ryberg-Welander, Lotti, 1960-,Rätt till vårdbidrag – enligt lag, allmänna råd eller ...
7Regionala förutsättningar och miljörisker till följd av ...Zetterberg, Therese, Hellsten, Sofie Belyazid, Salim Karlsson, Per Erik 2006Regionala förutsättningar och miljörisker till följd av ...
8Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om s...Berg, Charlotte, Persson, Mats 2007Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om s...
9Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och ...Lundin, T. Håkansson, E. Larsson, Gerry, Ledmyr, S. 1996Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och ...
10Utrymmet för Skatteverkets allmänna råd – kommentar til...Påhlsson, Robert, 1956-,Utrymmet för Skatteverkets allmänna råd – kommentar til...
11Remissyttrande över förslag till tillägg i Bokföringsnä...Marton, Jan, 1964-, Pettersson, Anna Karin, 1963-, 2017Remissyttrande över förslag till tillägg i Bokföringsnä...
12Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till nya be...Marton, Jan, 1964-, Pettersson, Anna Karin, 1963-, 2017Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till nya be...
13Systemet Människa - Byggnadsverk. Ett ontologiskt perspekti...Ekholm, Anders,1987Systemet Människa - Byggnadsverk. Ett ontologiskt perspekti...
14Konsten att bygga tillRanby, Henrik, 1965-,Konsten att bygga till
15Kunskapsbehov inom socialtjänsten om våld mot barnÅkerman, Ingrid, Jonsson, Linda, 1975-, 2017Kunskapsbehov inom socialtjänsten om våld mot barn
16ST-handledarna bör vara vetenskapligt kompetentaEriksson, Anders Druid, Henrik Thiblin, Ingemar, Löwenhielm, Peter ST-handledarna bör vara vetenskapligt kompetenta
17Samverkan mellan hem och fritidshem ska gynna skolresultaten...Maria, Simonsson, 1960-, Elvstrand, Helene, Kristina, Hellberg, Hellberg, Kristina, Samverkan mellan hem och fritidshem ska gynna skolresultaten...
18Vägledning för mätning av ljudnivå i rum med stöd av SS...Larsson, Krister, Simmons, Christian 2015Vägledning för mätning av ljudnivå i rum med stöd av SS...
19Comparisons of various approaches to low frequency in-situ m...Glebe, D., Larsson, K., Persson, K. Comparisons of various approaches to low frequency in-situ m...
20Positiva studentresponser i finska, finlandssvenska och sver...Henricson, Sofie Mäntynen, Anne Nelson, Marie, 1970-, Savijärvi, Marjo Positiva studentresponser i finska, finlandssvenska och sver...
21Trajectories - rättens rörelseriktning som relevant bedöm...van der Sluijs, Jessika, 1972-,Trajectories - rättens rörelseriktning som relevant bedöm...
22Enkäter : att formulera frågor och svarHagevi, Magnus, Viscovi, Dino, 1966-, 2016Enkäter : att formulera frågor och svar
23Hälsopåverkan av lågfrekvent buller inomhusPersson Waye, Kerstin, 1959-, Smith, Michael, Ögren, Mikael, 2017Hälsopåverkan av lågfrekvent buller inomhus
24Program för bevarande av det gotländska odlingslandskapets...Berry, Louise, Kloth, Jens-Henrik, 1993Program för bevarande av det gotländska odlingslandskapets...
25Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog Fak...Michanek, Gabriel, 1951-, Pettersson, Maria, 2009Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog Fak...
26Trappan-modellen för samtal med barn som upplevt våld i fa...Cater [Källström Cater], Åsa, 1971-,2009Trappan-modellen för samtal med barn som upplevt våld i fa...
27Preschool children's expression of participation in Primary ...Harder, Maria, Christensson, Kyllike, Söderbäck, Maja, 2008Preschool children's expression of participation in Primary ...
28Grundvattenövervakning i Blekinge län –Brunnar och käll...Carlsson, Maria,2008Grundvattenövervakning i Blekinge län –Brunnar och käll...
29Utvärderingsmodeller för områden med kusterosionPersson, Mats,2008Utvärderingsmodeller för områden med kusterosion
30Preschool Teachers Responsibility in a Discourse-analytical ...Eriksson, A,2014Preschool Teachers Responsibility in a Discourse-analytical ...
31Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens l...Grahn, Andreas Joelsson, Jeanette Karlsson, Karolina Milton, Agneta 2001Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens l...
32Att skapa kunskap för att förebygga hot och våld i statli...Wikman, Sofia, 1971-,Att skapa kunskap för att förebygga hot och våld i statli...
33Manganese in drinking waterLjung, Karin, Vahter, Marie, Berglund, Marika, 2007Manganese in drinking water
34Försurning och kalkning i Jönköpings län 2003: verksamhe...Zeipel, Katarina Haag, Tobias Lind, Bob Ljung, Mikael 2004Försurning och kalkning i Jönköpings län 2003: verksamhe...
35Judar i det svenska folkhemmet. Minne och identitet i Judisk...Sjögren, Karin,2001Judar i det svenska folkhemmet. Minne och identitet i Judisk...
36Äter vi ihjäl oss? mattrender på tvärs mot hälsa och h...Wendin, Karin, Olshov, Anders 2018Äter vi ihjäl oss? mattrender på tvärs mot hälsa och h...
37Regional Nutrient Budgets in Forest Soils in a Policy Perspe...Akselsson, Cecilia,2005Regional Nutrient Budgets in Forest Soils in a Policy Perspe...
38Lagar och regler vid renovering en översiktHelsing, Elisabeth,2016Lagar och regler vid renovering en översikt
39Svenska dagvattendammar: om provtagning, avskiljning och dam...Persson, Jesper, 1966- Pettersson, Thomas, 1966-, 2006Svenska dagvattendammar: om provtagning, avskiljning och dam...

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.853.623 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 2.506 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2019 Illius Media