Forskningsmetodik | Bokreferens.se
Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
1ForskningsmetodikIdar Magne Holme1997ISBN-13:9789144002118
2Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik för...Kaj Björkqvist2012ISBN-13:9789144077277
3Introduktion till forskningsmetodikJudith Bell2006ISBN-13:9789144046457
4Vetenskapsteori och forskningsmetodikGöran Wallén1996ISBN-13:9789144366524
5Kvalitativ forskningsmetodik i praktikenMargot Ely1993ISBN-13:9789144371115
6Anteckningar om forskningsmetodikGöran Widebäck1977OCLC:488532913
7Utrednings- och forskningsmetodikSigvard Rubenowitz1980ISBN-13:9789124158781
8Forskningsmetodik för vårdinriktade utbildningarBo Bjelvehammar1984ISBN-13:9789140117427
9Grundbok i forskningsmetodikRuna Patel1987ISBN-13:9789144248516
10Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studen...2014ISBN-13:9789127131200
11Forskningsmetodik för socialvetareAnna Meeuwisse2008ISBN-13:9789127143739
12Vetenskapsteori och forskningsmetodikKarl Henrik Eriksson1981ISBN-13:9789173724388
13New Literature on Women1998MINN:31951P00718788O
14Kvalitativ forskningsmetodik1986OCLC:923407493
15Om Kunsten at Bedrive Feltstudier - en Erfaringsbaseret Fors...1992OCLC:761540535
16Forskningsmetodik2012ISBN-13:9789147098088
17Doing a Systematic ReviewAngela Boland2017-10-28Structured around 10 key steps to complete the systematic re...ISBN-13:1526416581
18Forskningsmetode i praksisJens Thisted2010Lærebog i forskningsmetode, der viser sammenhængen mellem ...ISBN-13:9788762809338
19Visioner, vägval och verkligheterCarl-Gustaf Andrén2013-09-20»Denna gedigna, lärda studie … är en viktig läsning f...ISBN-13:9187351269
20LäslighetAnnandreas2018-04-11Denna bok utgör den andra delen av Läslighet. Boken ges ut...ISBN-13:9176998479
21Nursing Research and Evidence-Based PracticeRebecca Keele2010-12-15Nursing Research and Evidenced-Based Practice offers a uniqu...ISBN-13:9780763780586
22Qualitative Research in EducationMarilyn Lichtman2012-01-20Qualitative Research in Education: A User's Guide, Third Edi...ISBN-13:1452289514
23The Literature ReviewDiana Ridley2012-07-23Lecturers - request an e-inspection copy of this text or con...ISBN-13:1446281094
24Proceedings, International Engineering Management Conference...2004ISBN-13:9780780385191
25History and Material CultureKaren Harvey2017-09-18Sources are the raw material of History, but whereas the wri...ISBN-13:1351678116
26Research Methods in Physical Activity 7th EditionThomas, Jerry R.2015-07-07Research Methods in Physical Activity, Seventh Edition, syst...ISBN-13:1492512885
27Det är vi som är domEwa Pilhammar Andersson1991ISBN-13:9789173462433
28A Concise Introduction to Mixed Methods ResearchJohn W. Creswell2014-03-31John W. Creswell’s A Concise Introduction to Mixed Methods...ISBN-13:1483359050
29The Literature ReviewLawrence A. Machi2016-05-04From daunting to doable in six steps The process of literatu...ISBN-13:1506345557
30Qualitative Research MethodsMonique Hennink2010-11-12Lecturers, click here to request an e-inspection copy of thi...ISBN-13:1446259560
31Understanding The New StatisticsGeoff Cumming2017-08-16This is the first book to introduce the new statistics - eff...ISBN-13:1136659188
32Japan's China PolicyLinus Hagström2005-03-09Japan's China Policy understands Japan's foreign policy in t...ISBN-13:1134278705
33Pedagogik för 2000-taletHenry Egidius2002-08-26Under 1900-talet har en ny sorts pedagogik tagit form. Med p...ISBN-13:912709197X
34Pædagogik i det 21. århundrede2007ISBN-13:9788702023473
35Basisbog i fysioterapiHans Lund2010ISBN-13:9788762805958
36The SAGE Handbook of EvaluationIan Shaw2006-07-27In this comprehensive handbook, an examination of the comple...ISBN-13:1446270556
37Om kunsten at bedrive feltstudier1992Denne bog er skrevet til den, der er interesseret i at udfor...ISBN-13:9788759303511
38Creating Effective TeamsSusan A. Wheelan2014-10-29A practical guide for building and sustaining top-performing...ISBN-13:1483390993
39Nordisk jordbrugsforskning1973UCAL:B3254973
40A Playbook for Research MethodsPatricia M. Shields2013ISBN-13:9781581072471
Libris
1Forskningsmetodik för socialvetareForskningsmetodik för socialvetare
2Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoderHolme, Idar Magne1997Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
3Forskningsmetodik : idéhistoriska utblickar och teoretiska ...Cuadra, Sergio, 1950-2012Forskningsmetodik : idéhistoriska utblickar och teoretiska ...
4Introduktion till forskningsmetodikBell, Judith2006Introduktion till forskningsmetodik
5Forskningsmetodik [Ljudupptagning] : om kvalitativa och kvan...Holme, Idar Magne2004Forskningsmetodik [Ljudupptagning] : om kvalitativa och kvan...
6Forskningsmetodik [Elektronisk resurs] : om kvalitativa och ...Holme, Idar Magne2004Forskningsmetodik [Elektronisk resurs] : om kvalitativa och ...
7Forskningsmetodik och statistikBefring, Edvard1994Forskningsmetodik och statistik
8Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken : cirklar inom cirk...Ely, Margot1993Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken : cirklar inom cirk...
9Grundbok i forskningsmetodik : kvalitativt och kvantitativt1987Grundbok i forskningsmetodik : kvalitativt och kvantitativt
10Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoderHolme, Idar MagneForskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
11Kvalitativa forskningsmetoder i psykologiKruuse, Emil1998Kvalitativa forskningsmetoder i psykologi
12Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...Carlsson, Bertil, 1928-[1993]Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...
13Vetenskapsteori och forskningsmetodikWallén, Göran, 1937-Vetenskapsteori och forskningsmetodik
14Introduktion till forskningsmetodikBell, JudithIntroduktion till forskningsmetodik
15Introduktion till forskningsmetodikBell, Judith1995Introduktion till forskningsmetodik
16Introduktion till forskningsmetodikBell, JudithIntroduktion till forskningsmetodik
17Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...Carlsson, Bertil, 1928-1997Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...
18Grundläggande forskningsmetodik för vårdvetenskap och bet...Carlsson, Bertil, 1928-1984Grundläggande forskningsmetodik för vårdvetenskap och bet...
19Problemformulering, undersökning och rapportWinter, Jenny, 1941-1992Problemformulering, undersökning och rapport
20Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskningBryman, Alan1997Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning
21Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetensk...Repstad, Pål2007Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetensk...
22Deltagarorienterad forskning1993Deltagarorienterad forskning
23Grundad teori : teorigenerering på empirisk grundHartman, Jan, 1960-2001Grundad teori : teorigenerering på empirisk grund
24Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik för...Björkqvist, Kaj2012Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik för...
25Cultures of inquiry : from epistemology to discourse in soci...Hall, John R.1999Cultures of inquiry : from epistemology to discourse in soci...
26Att utveckla kunskap : om metodologiska och andra vägval vi...Johansson-Lindfors, Maj-Britt, 1950-1993Att utveckla kunskap : om metodologiska och andra vägval vi...
27Den kvalitativa forskningsintervjunKvale, Steinar, 1938-2008Den kvalitativa forskningsintervjun
28Research methods in education and psychology : integrating d...Mertens, Donna M.1997Research methods in education and psychology : integrating d...
29Fallstudien som forskningsmetodMerriam, Sharan B.Fallstudien som forskningsmetod
30Från upptäckt till presentation : om kvalitativ metod och ...1991Från upptäckt till presentation : om kvalitativ metod och ...
31Research methods : a process of inquiryGraziano, Anthony M., 1932-cop. 2010Research methods : a process of inquiry
32Grundad teori : ett teorigenererande forskningsperspektivGuvå, Gunilla, 1946-2003Grundad teori : ett teorigenererande forskningsperspektiv
33Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och r...Patel, Runa, 1945-Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och r...
34Laborationshandledning i fenomenologisk forskningsmetodikSages, Roger, 1946-[1995]Laborationshandledning i fenomenologisk forskningsmetodik
35Forskning för praktiker om praktiken : om grunderna för ve...Wennberg, Bengt-Åke, 1936-2000Forskning för praktiker om praktiken : om grunderna för ve...
36Research methods in educationCohen, Louis, 1928-cop. 2011Research methods in education
37FokusgrupperHalkier, Bente2010Fokusgrupper
38Kvantitativa forskningsmetoder i psykologiKruuse, EmilKvantitativa forskningsmetoder i psykologi
39Den kvalitativa forskningsintervjunKvale, Steinar, 1938-20082009Den kvalitativa forskningsintervjun
40A och O i forskningsmetodik : en vägledning i samhällsvete...Ruane, Janet M.2006A och O i forskningsmetodik : en vägledning i samhällsvete...
SwePub
1Forskningsmetodik för socialvetareMeeuwisse, Anna, Swärd, Hans, Eliasson-Lappalainen, Rosmari, 2008Forskningsmetodik för socialvetare
2Forskningsmetodik för socialvetareMeeuwisse, Anna Swärd, Hans Eliasson-Lappalainen, Rosmari 2008Forskningsmetodik för socialvetare
3Internationella studier i kvantitativ forskningsmetodik vid ...Lundälv, Jörgen, 1966-,Internationella studier i kvantitativ forskningsmetodik vid ...
4Rapport från Ann Arbor. Internationella studier i kvantitat...Lundälv, Jörgen, 1966-,Rapport från Ann Arbor. Internationella studier i kvantitat...
5Uppdelningen mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är...Allwood, Carl Martin,Uppdelningen mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är...
6Policy Language in Old Age Care, Does it Steer or Reflect Id...Anbäcken, Els-Marie,Policy Language in Old Age Care, Does it Steer or Reflect Id...
7Policy language in the care for the aged in Japan and Swede...Anbäcken, Els-Marie, 1954-,Policy language in the care for the aged in Japan and Swede...
8Ethnographic methods for understanding practices around deme...Antelius, Eleonor, Kiwi, Mahin, Strandroos, Lisa, Ethnographic methods for understanding practices around deme...
9Att tänka på när du planerar att använda enkät som reds...Björkdahl Ordell, Susanne,Att tänka på när du planerar att använda enkät som reds...
10Everyday lives of older people with a dementia : studies of ...Cedersund, Elisabet, 1950-,Everyday lives of older people with a dementia : studies of ...
11IntroductionCedersund, Elisabet, 1950-, Brunnberg, Elinor, 1948-, Introduction
12Representation in scientific practice revisitedCoopmans, Catelijne, Vertesi, Janet, Lynch, Michael, Woolgar, Stephen William, Representation in scientific practice revisited
13FenomenografiDahlgren, Lars-Owe, Johansson, Kristina, Fenomenografi
14FenomenografiDahlgren, Lars Owe, 1946-, Johansson, Kristina, 1971-, Fenomenografi
15Problem vid forskningsintervjuer med klienter inom socialtj...Edvardsson, Bo, 1944-,1984Problem vid forskningsintervjuer med klienter inom socialtj...
16Utvecklingsplan kurs i grundläggande forskningsmetodikEkvall-Hansson, Eva,2010Utvecklingsplan kurs i grundläggande forskningsmetodik
17Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Väg...Eriksson Barajas, Katarina, 1966-, Forsberg, Christina, Wengström, Yvonne, 2013Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Väg...
18Ordning och oordning : Att forska om äldre människors tryg...Eriksson, Ingalill,Ordning och oordning : Att forska om äldre människors tryg...
19Kritiskt tänkandeEriksson, Lars Torsten, Hultén, Pernilla Hultman, Jens 2007Kritiskt tänkande
20Fenomenologi och hermeneutikFriberg, Febe, 1950- Öhlén, Joakim, 1958-, Fenomenologi och hermeneutik
21"Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship ...Goedecke, Klara, 1985-,2018"Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship ...
22Fallstudiebaserad forskningGummesson, Evert,Fallstudiebaserad forskning
23Barnintervjun : ur barnperspektiv och barns perspektivHansen Orwehag, Monica, 1946-,Barnintervjun : ur barnperspektiv och barns perspektiv
24FallstudierJensen, Tommy, 1970-, Sandström, Johan 2016Fallstudier
25Att reflektera över forskningsmetoder : en bakgrundJeppsson-Grassman, Eva, 1944-, Taghizadeh Larsson, Annika, 1961-, Att reflektera över forskningsmetoder : en bakgrund
26Att studera funktionshindrades liv över lång tid : åldran...Jeppsson-Grassman, Eva, 1944-,Att studera funktionshindrades liv över lång tid : åldran...
27Scientific Theory and Practice : Six Introductory TextsJerkert, Jesper,2017Scientific Theory and Practice : Six Introductory Texts
28Walking interviews as a research method with people living w...Kullberg, Agneta, Odzakovic, Elzana, Walking interviews as a research method with people living w...
29Att intervjua äldre personer med intellektuell funktionsned...Kåhlin, Ida, 1977-,Att intervjua äldre personer med intellektuell funktionsned...
30Aktionsforskning: om likheter och olikheter i användning oc...Lorentz, Hans,2004Aktionsforskning: om likheter och olikheter i användning oc...
31Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskaplig...Dimenäs, Jörgen,2007Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskaplig...
32Lärarberättelser från förskolanLöfgren, Håkan, 1968-,Lärarberättelser från förskolan
33Video data as a method to understand non-verbal communicatio...Majlesi, Ali Reza, 1979-, Nilsson, Elin, Ekström, Anna, Video data as a method to understand non-verbal communicatio...
34On collaboration : (for Barbara Godard)Neimanis, Astrida,On collaboration : (for Barbara Godard)
35New Tools in Welfare ResearchCedersund, Elisabet, 1950-, Brunnberg, Elinor, 1948-, 2013New Tools in Welfare Research
36När spontanitet ger upphov till forskningsmaterial : den in...Niemi, Mariella, 1965-,När spontanitet ger upphov till forskningsmaterial : den in...
37I levande och döda typografers sällskap : Erfarenheter av ...Olsson, Lars, 1945-,I levande och döda typografers sällskap : Erfarenheter av ...
38Representation in Scientific Practice RevisitedCoopmans, Catelijne, Vertesi, Janet, Lynch, Michael, 2013Representation in Scientific Practice Revisited
3920 svenska fallstudier för små och medelstora företag : p...Solberg Søilen, Klaus, 1968-, Huber, Stefan, Søilen, Klaus Solberg 200620 svenska fallstudier för små och medelstora företag : p...
40Konsten att träffa rätt : om enkätundersökningarSorbring, Emma, 1972-,Konsten att träffa rätt : om enkätundersökningar

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.577.803 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 1.142 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2018 Illius Media