Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
1ForskningsmetodikIdar Magne Holme1997ISBN-13:9789144002118
2Kvalitativ forskningsmetodik i praktikenMargot Ely1993ISBN-13:9789144371115
3Introduktion till forskningsmetodikJudith Bell2006ISBN-13:9789144046457
4Vetenskapsteori och forskningsmetodikGöran Wallén1996ISBN-13:9789144366524
5Barn och datorer1991OCLC:923817994
6Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studen...2014ISBN-13:9789127131200
7Forskningsmetodik för socialvetareAnna Meeuwisse2008ISBN-13:9789127143739
8Anteckningar om forskningsmetodikGöran Widebäck1977OCLC:488532913
9Forskningsmetodik för vårdinriktade utbildningarBo Bjelvehammar1984ISBN-13:9789140117427
10Vetenskapsteori och forskningsmetodikKarl Henrik Eriksson1981ISBN-13:9789173724388
11Kvalitativ forskningsmetodik1986OCLC:923407493
12New Literature on Women1998MINN:31951P00718788O
13Forskningsmetode i praksisJens Thisted2010Lærebog i forskningsmetode, der viser sammenhængen mellem ...ISBN-13:9788762809338
14Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik för...Kaj Björkqvist2012ISBN-13:9789144077277
15Om Kunsten at Bedrive Feltstudier - en Erfaringsbaseret Fors...1992OCLC:761540535
16Visioner, vägval och verkligheterCarl-Gustaf Andrén2013-09-20»Denna gedigna, lärda studie … är en viktig läsning f...ISBN-13:9187351269
17LäslighetAnnandreas2018-04-11Denna bok utgör den andra delen av Läslighet. Boken ges ut...ISBN-13:9176998479
18Grundbok i forskningsmetodikRuna Patel1987ISBN-13:9789144248516
19Research for DesignersGjoko Muratovski2015-11-23Instructors - Electronic inspection copies are available or ...ISBN-13:1473947731
20Proceedings, International Engineering Management Conference...2004ISBN-13:9780780385191
21Qualitative Research MethodsMonique Hennink2010-11-12Lecturers, click here to request an e-inspection copy of thi...ISBN-13:1446259560
22Doing a Systematic ReviewAngela Boland2017-10-28Structured around 10 key steps to complete the systematic re...ISBN-13:1526416581
23Det är vi som är domEwa Pilhammar Andersson1991ISBN-13:9789173462433
24Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...Bertil Carlsson1997*ISBN-13:9789147002986
25Japan's China PolicyLinus Hagström2005-03-09Japan's China Policy understands Japan's foreign policy in t...ISBN-13:1134278705
26Pedagogik för 2000-taletHenry Egidius2002-08-26Under 1900-talet har en ny sorts pedagogik tagit form. Med p...ISBN-13:912709197X
27Pædagogik i det 21. århundrede2007ISBN-13:9788702023473
28Om kunsten at bedrive feltstudierIb Andersen1992Denne bog er skrevet til den, der er interesseret i at udfor...ISBN-13:9788759303511
29History and Material CultureKaren Harvey2017-09-18Sources are the raw material of History, but whereas the wri...ISBN-13:1351678116
30The Literature ReviewDiana Ridley2012-07-31This Second Edition of Diana Ridley’s bestselling guide to...ISBN-13:1446201430
31Thought's FootingCharles Travis2009-03-19Thought's Footing is an enquiry into the relationship betwee...ISBN-13:0199562377
32Nordisk jordbrugsforskning1973UCAL:B3254973
33Statens offentliga utredningar1980UCAL:$B778902
34The Undergraduate Research HandbookGina Wisker2009-08-28This practical, research-informed text will provide students...ISBN-13:0230364969
35Nursing Research and Evidence-Based PracticeRebecca Keele2010-12-15Nursing Research and Evidenced-Based Practice offers a uniqu...ISBN-13:9780763780586
36Just MethodsAlison M. Jaggar2015-11-17The supplemented edition of this important reader includes a...ISBN-13:1317264746
37A Playbook for Research MethodsPatricia M. Shields2013ISBN-13:9781581072471
38La kartidningen1985UCLA:31158013074199
39Method for Engineering StudentsAnette Hallin2015-04-02ISBN-13:9789144095554
40Kompendium i videnskabsteori og forskningsmetodikSteen Wackerhausen1992OCLC:769268937
Libris
1Forskningsmetodik för socialvetareForskningsmetodik för socialvetare
2Forskningsmetodik : idéhistoriska utblickar och teoretiska ...Cuadra, Sergio, 1950-2012Forskningsmetodik : idéhistoriska utblickar och teoretiska ...
3Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoderHolme, Idar MagneForskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
4Introduktion till forskningsmetodikBell, JudithIntroduktion till forskningsmetodik
5Forskningsmetodik [Ljudupptagning] : om kvalitativa och kvan...Holme, Idar Magne2004Forskningsmetodik [Ljudupptagning] : om kvalitativa och kvan...
6Forskningsmetodik [Elektronisk resurs] : om kvalitativa och ...Holme, Idar Magne2004Forskningsmetodik [Elektronisk resurs] : om kvalitativa och ...
7Grundbok i forskningsmetodik : kvalitativt och kvantitativt1987Grundbok i forskningsmetodik : kvalitativt och kvantitativt
8Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoderHolme, Idar MagneForskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
9Kvalitativa forskningsmetoder i psykologiKruuse, Emil1998Kvalitativa forskningsmetoder i psykologi
10Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...Carlsson, Bertil, 1928-[1993]Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...
11Forskningsmetodik och statistikBefring, EdvardForskningsmetodik och statistik
12Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken : cirklar inom cirk...Ely, MargotKvalitativ forskningsmetodik i praktiken : cirklar inom cirk...
13Vetenskapsteori och forskningsmetodikWallén, Göran, 1937-Vetenskapsteori och forskningsmetodik
14Introduktion till forskningsmetodikBell, JudithIntroduktion till forskningsmetodik
15Introduktion till forskningsmetodikBell, Judith1995Introduktion till forskningsmetodik
16Introduktion till forskningsmetodikBell, JudithIntroduktion till forskningsmetodik
17Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...Carlsson, Bertil, 1928-1997Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...
18Grundläggande forskningsmetodik för vårdvetenskap och bet...Carlsson, Bertil, 1928-1984Grundläggande forskningsmetodik för vårdvetenskap och bet...
19Problemformulering, undersökning och rapportWinter, Jenny, 1941-1992Problemformulering, undersökning och rapport
20Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och r...Patel, Runa, 1945-Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och r...
21Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik för...Björkqvist, KajIntroduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik för...
22Cultures of inquiry : from epistemology to discourse in soci...Hall, John R.1999Cultures of inquiry : from epistemology to discourse in soci...
23Den kvalitativa forskningsintervjunKvale, Steinar, 1938-2008Den kvalitativa forskningsintervjun
24Fallstudien som forskningsmetodMerriam, Sharan B.Fallstudien som forskningsmetod
25Laborationshandledning i fenomenologisk forskningsmetodikSages, Roger, 1946-[1995]Laborationshandledning i fenomenologisk forskningsmetodik
26Research methods : a process of inquiryGraziano, Anthony M., 1932-cop. 2010Research methods : a process of inquiry
27Grundad teori : ett teorigenererande forskningsperspektivGuvå, Gunilla, 1946-2003Grundad teori : ett teorigenererande forskningsperspektiv
28Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och r...Patel, Runa, 1945-Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och r...
29Forskning för praktiker om praktiken : om grunderna för ve...Wennberg, Bengt-Åke, 1936-2000Forskning för praktiker om praktiken : om grunderna för ve...
30Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskningBryman, AlanKvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning
31Kvantitativa forskningsmetoder i psykologiKruuse, EmilKvantitativa forskningsmetoder i psykologi
32Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetensk...Repstad, PålNärhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetensk...
33A och O i forskningsmetodik : en vägledning i samhällsvete...Ruane, Janet M.2006A och O i forskningsmetodik : en vägledning i samhällsvete...
34Vetenskapsteori och forskningsmetodikWallén, Göran, 1937-1993Vetenskapsteori och forskningsmetodik
35Introduktion till forskningsmetodikBell, Judith1993Introduktion till forskningsmetodik
36Hur kan du veta om något är sant?Grenness, Tor2005Hur kan du veta om något är sant?
37The practice of research in criminology and criminal justice...Bachman, Ronet2001The practice of research in criminology and criminal justice...
38Doing your research project : a guide for first-time researc...Bell, Judith1999Doing your research project : a guide for first-time researc...
39Kvalitativa forskningsmetoder för medicin och beteendeveten...Carlsson, Bertil, 1928-1996Kvalitativa forskningsmetoder för medicin och beteendeveten...
40Deltagarorienterad forskningDeltagarorienterad forskning
SwePub
1Forskningsmetodik för socialvetareMeeuwisse, Anna, Swärd, Hans, Eliasson-Lappalainen, Rosmari, 2008Forskningsmetodik för socialvetare
2Forskningsmetodik för socialvetareMeeuwisse, Anna Swärd, Hans Eliasson-Lappalainen, Rosmari 2008Forskningsmetodik för socialvetare
3Internationella studier i kvantitativ forskningsmetodik vid ...Lundälv, Jörgen, 1966-,Internationella studier i kvantitativ forskningsmetodik vid ...
4Rapport från Ann Arbor. Internationella studier i kvantitat...Lundälv, Jörgen, 1966-,Rapport från Ann Arbor. Internationella studier i kvantitat...
5Uppdelningen mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är...Allwood, Carl Martin,Uppdelningen mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är...
6Policy Language in Old Age Care, Does it Steer or Reflect Id...Anbäcken, Els-Marie,Policy Language in Old Age Care, Does it Steer or Reflect Id...
7Policy language in the care for the aged in Japan and Swede...Anbäcken, Els-Marie, 1954-,Policy language in the care for the aged in Japan and Swede...
8Ethnographic methods for understanding practices around deme...Antelius, Eleonor, Kiwi, Mahin, Strandroos, Lisa, Ethnographic methods for understanding practices around deme...
9Att tänka på när du planerar att använda enkät som reds...Björkdahl Ordell, Susanne,Att tänka på när du planerar att använda enkät som reds...
10Everyday lives of older people with a dementia : studies of ...Cedersund, Elisabet, 1950-,Everyday lives of older people with a dementia : studies of ...
11IntroductionCedersund, Elisabet, 1950-, Brunnberg, Elinor, 1948-, Introduction
12Introduction; Representation in Scientific Practice Revisite...Coopmans, Catelijne, 1976-, Vertesi, Janet, Lynch, Michael, Woolgar, Stephen William, Introduction; Representation in Scientific Practice Revisite...
13FenomenografiDahlgren, Lars-Owe, Johansson, Kristina, Fenomenografi
14FenomenografiDahlgren, Lars Owe, 1946-, Johansson, Kristina, 1971-, Fenomenografi
15Problem vid forskningsintervjuer med klienter inom socialtj...Edvardsson, Bo, 1944-,1984Problem vid forskningsintervjuer med klienter inom socialtj...
16Utvecklingsplan kurs i grundläggande forskningsmetodikEkvall-Hansson, Eva,2010Utvecklingsplan kurs i grundläggande forskningsmetodik
17Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Väg...Eriksson Barajas, Katarina, 1966-, Forsberg, Christina, Wengström, Yvonne, 2013Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Väg...
18Ordning och oordning : Att forska om äldre människors tryg...Eriksson, Ingalill,Ordning och oordning : Att forska om äldre människors tryg...
19Kritiskt tänkandeEriksson, Lars Torsten, Hultén, Pernilla Hultman, Jens 2007Kritiskt tänkande
20Fenomenologi och hermeneutikFriberg, Febe, 1950- Öhlén, Joakim, 1958-, Fenomenologi och hermeneutik
21"Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship ...Goedecke, Klara, 1985-,2018"Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship ...
22Fallstudiebaserad forskningGummesson, Evert,Fallstudiebaserad forskning
23Barnintervjun : ur barnperspektiv och barns perspektivHansen Orwehag, Monica, 1946-,Barnintervjun : ur barnperspektiv och barns perspektiv
24FallstudierJensen, Tommy, 1970-, Sandström, Johan 2016Fallstudier
25Att reflektera över forskningsmetoder : en bakgrundJeppsson-Grassman, Eva, 1944-, Taghizadeh Larsson, Annika, 1961-, Att reflektera över forskningsmetoder : en bakgrund
26Att studera funktionshindrades liv över lång tid : åldran...Jeppsson-Grassman, Eva, 1944-,Att studera funktionshindrades liv över lång tid : åldran...
27Scientific Theory and Practice : Six Introductory TextsJerkert, Jesper,2017Scientific Theory and Practice : Six Introductory Texts
28Walking interviews as a research method with people living w...Kullberg, Agneta, Odzakovic, Elzana, Walking interviews as a research method with people living w...
29Att intervjua äldre personer med intellektuell funktionsned...Kåhlin, Ida, 1977-,Att intervjua äldre personer med intellektuell funktionsned...
30Aktionsforskning: om likheter och olikheter i användning oc...Lorentz, Hans,2004Aktionsforskning: om likheter och olikheter i användning oc...
31Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskaplig...Dimenäs, Jörgen,2007Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskaplig...
32Lärarberättelser från förskolanLöfgren, Håkan, 1968-,Lärarberättelser från förskolan
33Video data as a method to understand non-verbal communicatio...Majlesi, Ali Reza, 1979-, Nilsson, Elin, Ekström, Anna, Video data as a method to understand non-verbal communicatio...
34On collaboration : (for Barbara Godard)Neimanis, Astrida,On collaboration : (for Barbara Godard)
35New Tools in Welfare ResearchCedersund, Elisabet, 1950-, Brunnberg, Elinor, 1948-, 2013New Tools in Welfare Research
36När spontanitet ger upphov till forskningsmaterial : den in...Niemi, Mariella, 1965-,När spontanitet ger upphov till forskningsmaterial : den in...
37I levande och döda typografers sällskap : Erfarenheter av ...Olsson, Lars, 1945-,I levande och döda typografers sällskap : Erfarenheter av ...
38Representation in Scientific Practice RevisitedCoopmans, Catelijne, 1976-, Vertesi, Janet, Lynch, Michael, 2013Representation in Scientific Practice Revisited
3920 svenska fallstudier för små och medelstora företag : p...Solberg Søilen, Klaus, 1968-, Huber, Stefan, Søilen, Klaus Solberg 200620 svenska fallstudier för små och medelstora företag : p...
40Konsten att träffa rätt : om enkätundersökningarSorbring, Emma, 1972-,Konsten att träffa rätt : om enkätundersökningar

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.788.286 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 1.132 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2019 Illius Media