Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
1ForskningsmetodikIdar Magne Holme1997ISBN-13:9789144002118
2Kvalitativ forskningsmetodik i praktikenMargot Ely1993ISBN-13:9789144371115
3Vetenskapsteori och forskningsmetodikGöran Wallén1996ISBN-13:9789144366524
4Introduktion till forskningsmetodikJudith Bell2006ISBN-13:9789144046457
5Kvalitativ forskningsmetodik1986OCLC:923407493
6Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik för...Kaj Björkqvist2012ISBN-13:9789144077277
7Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...Bertil Carlsson1997*ISBN-13:9789147002986
8Forskningsmetodik för vårdinriktade utbildningarBo Bjelvehammar1984ISBN-13:9789140117427
9Vetenskapsteori och forskningsmetodikKarl Henrik Eriksson1981ISBN-13:9789173724388
10Forskningsmetodik för socialvetareAnna Meeuwisse2008ISBN-13:9789127109650
11Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studen...2014ISBN-13:9789127131200
12Anteckningar om forskningsmetodikGöran Widebäck1977OCLC:488532913
13New Literature on Women2000UCBK:C078173126
14Forskningsmetode i praksisJens Thisted2010Lærebog i forskningsmetode, der viser sammenhængen mellem ...ISBN-13:9788762809338
15Grundbok i forskningsmetodikRuna Patel1987ISBN-13:9789144248516
16The Literature ReviewDiana Ridley2012-07-31This Second Edition of Diana Ridley’s bestselling guide to...ISBN-13:1446201430
17Visioner, vägval och verkligheterCarl-Gustaf Andrén2013-09-20»Denna gedigna, lärda studie … är en viktig läsning f...ISBN-13:9187351269
18LäslighetAnnandreas2018-04-11Denna bok utgör den andra delen av Läslighet. Boken ges ut...ISBN-13:9176998479
19Doing a Systematic ReviewAngela Boland2017-10-28Structured around 10 key steps to complete the systematic re...ISBN-13:1526416581
20Just MethodsAlison M. Jaggar2015-11-17The supplemented edition of this important reader includes a...ISBN-13:1317264746
21Proceedings, International Engineering Management Conference...2004ISBN-13:9780780385191
22A Playbook for Research MethodsPatricia M. Shields2013ISBN-13:9781581072471
23Qualitative Research MethodsSarah J. Tracy2012-11-05Qualitative Research Methods is a comprehensive,all-inclusiv...ISBN-13:111837858X
24Japan's China PolicyLinus Hagström2005-03-09Japan's China Policy understands Japan's foreign policy in t...ISBN-13:1134278705
25Om kunsten at bedrive feltstudierIb Andersen1992Denne bog er skrevet til den, der er interesseret i at udfor...ISBN-13:9788759303511
26History and Material CultureKaren Harvey2013-02-01Sources are the raw material of history, but where the writt...ISBN-13:1135690952
27Qualitative Methods in Public Health ResearchUtbildningshuset/Studentlitteratur2001-01The 2nd Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative M...ISBN-13:9789144021799
28Pedagogik för 2000-taletHenry Egidius2002-08-26Under 1900-talet har en ny sorts pedagogik tagit form. Med p...ISBN-13:912709197X
29Pædagogik i det 21. århundrede2007ISBN-13:9788702023473
30Det är vi som är domEwa Pilhammar Andersson1991ISBN-13:9789173462433
31Thought's FootingCharles Travis2009-03-19Thought's Footing is an enquiry into the relationship betwee...ISBN-13:0199562377
32Nordisk tidsskrift for tale og stemme1937UCAL:B2960384
33Finlands utrikespolitikPaavo Väyrynen1988UCAL:B3675768
34Statens offentliga utredningar1980UCAL:$B778902
35La kartidningen1988UCLA:L0053592275
36Kompendium i videnskabsteori og forskningsmetodikSteen Wackerhausen1992OCLC:769268937
37Nursing Research and Evidence-Based PracticeRebecca Keele2010-12-15Nursing Research and Evidenced-Based Practice offers a uniqu...ISBN-13:9780763780586
38Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Proce...Andrew F. Hayes2017-10-30Lauded for its easy-to-understand, conversational discussion...ISBN-13:146253466X
39Nordisk jordbrugsforskning1973UCAL:B3254973
40Riksdagens protokoll1998MINN:31951D01873680U
Libris
1Forskningsmetodik för socialvetareForskningsmetodik för socialvetare
2Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoderHolme, Idar MagneForskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
3Introduktion till forskningsmetodikBell, JudithIntroduktion till forskningsmetodik
4Forskningsmetodik : idéhistoriska utblickar och teoretiska ...Cuadra, Sergio, 1950-Forskningsmetodik : idéhistoriska utblickar och teoretiska ...
5Forskningsmetodik [Ljudupptagning] om kvalitativa och kvanti...Holme, Idar MagneForskningsmetodik [Ljudupptagning] om kvalitativa och kvanti...
6Forskningsmetodik [Elektronisk resurs] om kvalitativa och kv...Holme, Idar MagneForskningsmetodik [Elektronisk resurs] om kvalitativa och kv...
7Vetenskapsteori och forskningsmetodikWallén, Göran, 1937-Vetenskapsteori och forskningsmetodik
8Introduktion till forskningsmetodikBell, JudithIntroduktion till forskningsmetodik
9Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoderHolme, Idar MagneForskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
10Forskningsmetodik och statistikBefring, EdvardForskningsmetodik och statistik
11Introduktion till forskningsmetodikBell, JudithIntroduktion till forskningsmetodik
12Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken : cirklar inom cirk...Ely, MargotKvalitativ forskningsmetodik i praktiken : cirklar inom cirk...
13Forskningsmetodik [Elektronisk resurs]Forskningsmetodik [Elektronisk resurs]
14Forskningsmetodik [Elektronisk resurs]Forskningsmetodik [Elektronisk resurs]
15Forskningsmetodik [Elektronisk resurs]Forskningsmetodik [Elektronisk resurs]
16Forskningsmetodik [Elektronisk resurs]Forskningsmetodik [Elektronisk resurs]
17Den kvalitativa forskningsintervjunKvale, Steinar, 1938-2008Den kvalitativa forskningsintervjun
18Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...Carlsson, Bertil, 1928-Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...
19Kvalitativa forskningsmetoder i psykologiKruuse, EmilKvalitativa forskningsmetoder i psykologi
20Fallstudien som forskningsmetodMerriam, Sharan B.Fallstudien som forskningsmetod
21Grundbok i forskningsmetodik : kvalitativt och kvantitativtGrundbok i forskningsmetodik : kvalitativt och kvantitativt
22Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik för...Björkqvist, KajIntroduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik för...
23Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och r...Patel, Runa, 1945-Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och r...
24Introduktion till forskningsmetodikBell, JudithIntroduktion till forskningsmetodik
25Kvalitativa metoder : introspektion, poesi, netnografi, coll...Frostling-Henningsson, Maria, 1963-Kvalitativa metoder : introspektion, poesi, netnografi, coll...
26Vetenskapliga tankeverktyg : till grund för akademiska stud...Vetenskapliga tankeverktyg : till grund för akademiska stud...
27Den kvalitativa forskningsintervjunKvale, Steinar, 1938-2008Den kvalitativa forskningsintervjun
28A och O i forskningsmetodik : en vägledning i samhällsvete...Ruane, Janet M.A och O i forskningsmetodik : en vägledning i samhällsvete...
29Introduktion till forskningsmetodikBell, JudithIntroduktion till forskningsmetodik
30Vetenskapsteori och forskningsmetodikWallén, Göran, 1937-Vetenskapsteori och forskningsmetodik
31Samhällsvetenskaplig metodDavid, MatthewSamhällsvetenskaplig metod
32Vetenskaplig metodEjvegård, Rolf, 1932-Vetenskaplig metod
33Vetenskaplig metodEjvegård, Rolf, 1932-Vetenskaplig metod
34Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och r...Patel, Runa, 1945-Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och r...
35Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...Carlsson, Bertil, 1928-Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...
36Grundläggande forskningsmetodik för vårdvetenskap och bet...Carlsson, Bertil, 1928-1984Grundläggande forskningsmetodik för vårdvetenskap och bet...
37Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och r...Patel, Runa, 1945-Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och r...
38Reflexive methodology : new vistas for qualitative researchAlvesson, Mats, 1956-Reflexive methodology : new vistas for qualitative research
39Reflexive methodology : new vistas for qualitative researchAlvesson, Mats, 1956-Reflexive methodology : new vistas for qualitative research
40Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspekti...Olsson, Henny, 1925-Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspekti...
SwePub
1Forskningsmetodik för socialvetareMeeuwisse, Anna, Swärd, Hans, Eliasson-Lappalainen, Rosmari, 2008Forskningsmetodik för socialvetare
2Forskningsmetodik för socialvetareMeeuwisse, Anna Swärd, Hans Eliasson-Lappalainen, Rosmari 2008Forskningsmetodik för socialvetare
3Internationella studier i kvantitativ forskningsmetodik vid ...Lundälv, Jörgen, 1966-,Internationella studier i kvantitativ forskningsmetodik vid ...
4Rapport från Ann Arbor. Internationella studier i kvantitat...Lundälv, Jörgen, 1966-,Rapport från Ann Arbor. Internationella studier i kvantitat...
5Uppdelningen mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är...Allwood, Carl Martin,Uppdelningen mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är...
6Policy Language in Old Age Care, Does it Steer or Reflect Id...Anbäcken, Els-Marie,Policy Language in Old Age Care, Does it Steer or Reflect Id...
7Policy language in the care for the aged in Japan and Swede...Anbäcken, Els-Marie, 1954-,Policy language in the care for the aged in Japan and Swede...
8Ethnographic methods for understanding practices around deme...Antelius, Eleonor, Kiwi, Mahin, Strandroos, Lisa, Ethnographic methods for understanding practices around deme...
9Att tänka på när du planerar att använda enkät som reds...Björkdahl Ordell, Susanne,Att tänka på när du planerar att använda enkät som reds...
10Everyday lives of older people with a dementia : studies of ...Cedersund, Elisabet, 1950-,Everyday lives of older people with a dementia : studies of ...
11IntroductionCedersund, Elisabet, 1950-, Brunnberg, Elinor, 1948-, Introduction
12Introduction; Representation in Scientific Practice Revisite...Coopmans, Catelijne, 1976-, Vertesi, Janet, Lynch, Michael, Woolgar, Stephen William, Introduction; Representation in Scientific Practice Revisite...
13FenomenografiDahlgren, Lars-Owe, Johansson, Kristina, Fenomenografi
14FenomenografiDahlgren, Lars Owe, 1946-, Johansson, Kristina, 1971-, Fenomenografi
15Problem vid forskningsintervjuer med klienter inom socialtj...Edvardsson, Bo, 1944-,1984Problem vid forskningsintervjuer med klienter inom socialtj...
16Utvecklingsplan kurs i grundläggande forskningsmetodikEkvall-Hansson, Eva,2010Utvecklingsplan kurs i grundläggande forskningsmetodik
17Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Väg...Eriksson Barajas, Katarina, 1966-, Forsberg, Christina, Wengström, Yvonne, 2013Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Väg...
18Ordning och oordning : Att forska om äldre människors tryg...Eriksson, Ingalill,Ordning och oordning : Att forska om äldre människors tryg...
19Kritiskt tänkandeEriksson, Lars Torsten, Hultén, Pernilla Hultman, Jens 2007Kritiskt tänkande
20Fenomenologi och hermeneutikFriberg, Febe, 1950- Öhlén, Joakim, 1958-, Fenomenologi och hermeneutik
21"Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship ...Goedecke, Klara, 1985-,2018"Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship ...
22Fallstudiebaserad forskningGummesson, Evert,Fallstudiebaserad forskning
23Barnintervjun : ur barnperspektiv och barns perspektivHansen Orwehag, Monica, 1946-,Barnintervjun : ur barnperspektiv och barns perspektiv
24FallstudierJensen, Tommy, 1970-, Sandström, Johan 2016Fallstudier
25Att reflektera över forskningsmetoder : en bakgrundJeppsson-Grassman, Eva, 1944-, Taghizadeh Larsson, Annika, 1961-, Att reflektera över forskningsmetoder : en bakgrund
26Att studera funktionshindrades liv över lång tid : åldran...Jeppsson-Grassman, Eva, 1944-,Att studera funktionshindrades liv över lång tid : åldran...
27Scientific Theory and Practice : Six Introductory TextsJerkert, Jesper,2017Scientific Theory and Practice : Six Introductory Texts
28Walking interviews as a research method with people living w...Kullberg, Agneta, Odzakovic, Elzana, Walking interviews as a research method with people living w...
29Att intervjua äldre personer med intellektuell funktionsned...Kåhlin, Ida, 1977-,Att intervjua äldre personer med intellektuell funktionsned...
30Aktionsforskning: om likheter och olikheter i användning oc...Lorentz, Hans,2004Aktionsforskning: om likheter och olikheter i användning oc...
31Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskaplig...Dimenäs, Jörgen,2007Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskaplig...
32Lärarberättelser från förskolanLöfgren, Håkan, 1968-,Lärarberättelser från förskolan
33Video data as a method to understand non-verbal communicatio...Majlesi, Ali Reza, 1979-, Nilsson, Elin, Ekström, Anna, Video data as a method to understand non-verbal communicatio...
34On collaboration : (for Barbara Godard)Neimanis, Astrida,On collaboration : (for Barbara Godard)
35New Tools in Welfare ResearchCedersund, Elisabet, 1950-, Brunnberg, Elinor, 1948-, 2013New Tools in Welfare Research
36När spontanitet ger upphov till forskningsmaterial : den in...Niemi, Mariella, 1965-,När spontanitet ger upphov till forskningsmaterial : den in...
37Forskningsmetoder för samverkansforskningNilsson, Lena A., 1947-, Sorbring, Emma, 1972-, Forskningsmetoder för samverkansforskning
38I levande och döda typografers sällskap : Erfarenheter av ...Olsson, Lars, 1945-,I levande och döda typografers sällskap : Erfarenheter av ...
39Representation in Scientific Practice RevisitedCoopmans, Catelijne, 1976-, Vertesi, Janet, Lynch, Michael, 2013Representation in Scientific Practice Revisited
4020 svenska fallstudier för små och medelstora företag : p...Solberg Søilen, Klaus, 1968-, Huber, Stefan, Søilen, Klaus Solberg 200620 svenska fallstudier för små och medelstora företag : p...

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 2.046.969 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 1.254 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2019 Illius Media