Start
Om tjänsten
TräffBildTitelFörfattare (1st/rad)TrycktBeskrivningIdentifiering
Google Books
1ForskningsmetodikIdar Magne Holme1997ISBN-13:9789144002118
2Kvalitativ forskningsmetodik i praktikenMargot Ely1993ISBN-13:9789144371115
3Introduktion till forskningsmetodikJudith Bell2006ISBN-13:9789144046457
4Vetenskapsteori och forskningsmetodikGöran Wallén1996ISBN-13:9789144366524
5Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik för...Kaj Björkqvist2012ISBN-13:9789144077277
6Anteckningar om forskningsmetodikGöran Widebäck1977OCLC:488532913
7Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studen...2014ISBN-13:9789127131200
8Forskningsmetodik för socialvetareAnna Meeuwisse2008ISBN-13:9789127143739
9Forskningsmetodik för vårdinriktade utbildningarBo Bjelvehammar1984ISBN-13:9789140117427
10Vetenskapsteori och forskningsmetodikKarl Henrik Eriksson1981ISBN-13:9789173724388
11Kvalitativ forskningsmetodik1986OCLC:923407493
12New Literature on Women1998MINN:31951P00718788O
13Forskningsmetode i praksisJens Thisted2010Lærebog i forskningsmetode, der viser sammenhængen mellem ...ISBN-13:9788762809338
14Grundbok i forskningsmetodikRuna Patel1987ISBN-13:9789144248516
15Visioner, vägval och verkligheterCarl-Gustaf Andrén2013-09-20»Denna gedigna, lärda studie … är en viktig läsning f...ISBN-13:9187351269
16LäslighetAnnandreas2018-04-11Denna bok utgör den andra delen av Läslighet. Boken ges ut...ISBN-13:9176998479
17Doing a Systematic ReviewAngela Boland2017-10-28Structured around 10 key steps to complete the systematic re...ISBN-13:1526416581
18The Literature ReviewDiana Ridley2012-07-31This Second Edition of Diana Ridley’s bestselling guide to...ISBN-13:1446201430
19Proceedings, International Engineering Management Conference...2004ISBN-13:9780780385191
20Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...Bertil Carlsson1997*ISBN-13:9789147002986
21Thought's FootingCharles Travis2009-03-19Thought's Footing is an enquiry into the relationship betwee...ISBN-13:0199562377
22Om kunsten at bedrive feltstudierIb Andersen1992Denne bog er skrevet til den, der er interesseret i at udfor...ISBN-13:9788759303511
23Just MethodsAlison M. Jaggar2015-11-17The supplemented edition of this important reader includes a...ISBN-13:1317264746
24Qualitative Methods in Public Health ResearchUtbildningshuset/Studentlitteratur2001-01The 2nd Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative M...ISBN-13:9789144021799
25Japan's China PolicyLinus Hagström2005-03-09Japan's China Policy understands Japan's foreign policy in t...ISBN-13:1134278705
26Pedagogik för 2000-taletHenry Egidius2002-08-26Under 1900-talet har en ny sorts pedagogik tagit form. Med p...ISBN-13:912709197X
27Pædagogik i det 21. århundrede2007ISBN-13:9788702023473
28History and Material CultureKaren Harvey2013-02-01Sources are the raw material of history, but where the writt...ISBN-13:1135690952
29A Playbook for Research MethodsPatricia M. Shields2013ISBN-13:9781581072471
30Qualitative Research MethodsSarah J. Tracy2012-11-05Qualitative Research Methods is a comprehensive,all-inclusiv...ISBN-13:111837858X
31Statens offentliga utredningar1981UCAL:$B778923
32Nordisk tidsskrift for tale og stemme1937UCAL:B2960384
33Finlands utrikespolitikPaavo Väyrynen1988UCAL:B3675768
34Nordisk jordbrugsforskning1973UCAL:B3254973
35Riksdagens protokoll1998MINN:31951D01873680U
36La kartidningen1988UCLA:L0053592275
37Nursing Research and Evidence-Based PracticeRebecca Keele2010-12-15Nursing Research and Evidenced-Based Practice offers a uniqu...ISBN-13:9780763780586
38Analyzing Ecological DataAlain Zuur2007-08-29This book provides a practical introduction to analyzing eco...ISBN-13:0387459723
39Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Proce...Andrew F. Hayes2017-10-30Lauded for its easy-to-understand, conversational discussion...ISBN-13:146253466X
40Doing a Literature Review in Health and Social CareHelen Aveyard2010-05-01"This book is superb. Most undergraduates have to undertake ...ISBN-13:0335238866
Libris
1Forskningsmetodik för socialvetareForskningsmetodik för socialvetare
2Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoderHolme, Idar MagneForskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
3Forskningsmetodik : idéhistoriska utblickar och teoretiska ...Cuadra, Sergio, 1950-Forskningsmetodik : idéhistoriska utblickar och teoretiska ...
4Introduktion till forskningsmetodikBell, JudithIntroduktion till forskningsmetodik
5Forskningsmetodik [Ljudupptagning] om kvalitativa och kvanti...Holme, Idar MagneForskningsmetodik [Ljudupptagning] om kvalitativa och kvanti...
6Forskningsmetodik [Elektronisk resurs] om kvalitativa och kv...Holme, Idar MagneForskningsmetodik [Elektronisk resurs] om kvalitativa och kv...
7Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoderHolme, Idar MagneForskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
8Forskningsmetodik [Elektronisk resurs]Forskningsmetodik [Elektronisk resurs]
9Forskningsmetodik [Elektronisk resurs]Forskningsmetodik [Elektronisk resurs]
10Forskningsmetodik [Elektronisk resurs]Forskningsmetodik [Elektronisk resurs]
11Forskningsmetodik [Elektronisk resurs]Forskningsmetodik [Elektronisk resurs]
12Grundbok i forskningsmetodik : kvalitativt och kvantitativt1987Grundbok i forskningsmetodik : kvalitativt och kvantitativt
13Kvalitativa forskningsmetoder i psykologiKruuse, Emil1998Kvalitativa forskningsmetoder i psykologi
14Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...Carlsson, Bertil, 1928-[1993]Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...
15Forskningsmetodik och statistikBefring, EdvardForskningsmetodik och statistik
16Introduktion till forskningsmetodikBell, JudithIntroduktion till forskningsmetodik
17Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken : cirklar inom cirk...Ely, MargotKvalitativ forskningsmetodik i praktiken : cirklar inom cirk...
18Vetenskapsteori och forskningsmetodikWallén, Göran, 1937-Vetenskapsteori och forskningsmetodik
19Introduktion till forskningsmetodikBell, Judith1995Introduktion till forskningsmetodik
20Introduktion till forskningsmetodikBell, JudithIntroduktion till forskningsmetodik
21Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...Carlsson, Bertil, 1928-1997Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendeve...
22Grundläggande forskningsmetodik för vårdvetenskap och bet...Carlsson, Bertil, 1928-1984Grundläggande forskningsmetodik för vårdvetenskap och bet...
23Fallstudien som forskningsmetodMerriam, Sharan B.Fallstudien som forskningsmetod
24Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskningBryman, Alan, 1947-2017Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning
25Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetensk...Repstad, PålNärhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetensk...
26Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och r...Patel, Runa, 1945-Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och r...
27Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik för...Björkqvist, KajIntroduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik för...
28Cultures of inquiry : from epistemology to discourse in soci...Hall, John R.1999Cultures of inquiry : from epistemology to discourse in soci...
29Den kvalitativa forskningsintervjunKvale, Steinar, 1938-2008Den kvalitativa forskningsintervjun
30Kvalitativa metoder : introspektion, poesi, netnografi, coll...Frostling-Henningsson, Maria, 1963-Kvalitativa metoder : introspektion, poesi, netnografi, coll...
31Research methods : a process of inquiryGraziano, Anthony M., 1932-cop. 2010Research methods : a process of inquiry
32Grundad teori : ett teorigenererande forskningsperspektivGuvå, Gunilla, 1946-2003Grundad teori : ett teorigenererande forskningsperspektiv
33Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och r...Patel, Runa, 1945-Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och r...
34Laborationshandledning i fenomenologisk forskningsmetodikSages, Roger, 1946-[1995]Laborationshandledning i fenomenologisk forskningsmetodik
35Forskning för praktiker om praktiken : om grunderna för ve...Wennberg, Bengt-Åke, 1936-2000Forskning för praktiker om praktiken : om grunderna för ve...
36Kvantitativa forskningsmetoder i psykologiKruuse, EmilKvantitativa forskningsmetoder i psykologi
37A och O i forskningsmetodik : en vägledning i samhällsvete...Ruane, Janet M.A och O i forskningsmetodik : en vägledning i samhällsvete...
38Introduktion till forskningsmetodikBell, Judith1993Introduktion till forskningsmetodik
39Vetenskapsteori och forskningsmetodikWallén, Göran, 1937-1993Vetenskapsteori och forskningsmetodik
40Hur kan du veta om något är sant?Grenness, Tor2005Hur kan du veta om något är sant?
SwePub
1Forskningsmetodik för socialvetareMeeuwisse, Anna, Swärd, Hans, Eliasson-Lappalainen, Rosmari, 2008Forskningsmetodik för socialvetare
2Forskningsmetodik för socialvetareMeeuwisse, Anna Swärd, Hans Eliasson-Lappalainen, Rosmari 2008Forskningsmetodik för socialvetare
3Internationella studier i kvantitativ forskningsmetodik vid ...Lundälv, Jörgen, 1966-,Internationella studier i kvantitativ forskningsmetodik vid ...
4Rapport från Ann Arbor. Internationella studier i kvantitat...Lundälv, Jörgen, 1966-,Rapport från Ann Arbor. Internationella studier i kvantitat...
5Uppdelningen mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är...Allwood, Carl Martin,Uppdelningen mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är...
6Policy Language in Old Age Care, Does it Steer or Reflect Id...Anbäcken, Els-Marie,Policy Language in Old Age Care, Does it Steer or Reflect Id...
7Policy language in the care for the aged in Japan and Swede...Anbäcken, Els-Marie, 1954-,Policy language in the care for the aged in Japan and Swede...
8Ethnographic methods for understanding practices around deme...Antelius, Eleonor, Kiwi, Mahin, Strandroos, Lisa, Ethnographic methods for understanding practices around deme...
9Att tänka på när du planerar att använda enkät som reds...Björkdahl Ordell, Susanne,Att tänka på när du planerar att använda enkät som reds...
10Everyday lives of older people with a dementia : studies of ...Cedersund, Elisabet, 1950-,Everyday lives of older people with a dementia : studies of ...
11IntroductionCedersund, Elisabet, 1950-, Brunnberg, Elinor, 1948-, Introduction
12Introduction; Representation in Scientific Practice Revisite...Coopmans, Catelijne, 1976-, Vertesi, Janet, Lynch, Michael, Woolgar, Stephen William, Introduction; Representation in Scientific Practice Revisite...
13FenomenografiDahlgren, Lars-Owe, Johansson, Kristina, Fenomenografi
14FenomenografiDahlgren, Lars Owe, 1946-, Johansson, Kristina, 1971-, Fenomenografi
15Problem vid forskningsintervjuer med klienter inom socialtj...Edvardsson, Bo, 1944-,1984Problem vid forskningsintervjuer med klienter inom socialtj...
16Utvecklingsplan kurs i grundläggande forskningsmetodikEkvall-Hansson, Eva,2010Utvecklingsplan kurs i grundläggande forskningsmetodik
17Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Väg...Eriksson Barajas, Katarina, 1966-, Forsberg, Christina, Wengström, Yvonne, 2013Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Väg...
18Ordning och oordning : Att forska om äldre människors tryg...Eriksson, Ingalill,Ordning och oordning : Att forska om äldre människors tryg...
19Kritiskt tänkandeEriksson, Lars Torsten, Hultén, Pernilla Hultman, Jens 2007Kritiskt tänkande
20Fenomenologi och hermeneutikFriberg, Febe, 1950- Öhlén, Joakim, 1958-, Fenomenologi och hermeneutik
21"Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship ...Goedecke, Klara, 1985-,2018"Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship ...
22Fallstudiebaserad forskningGummesson, Evert,Fallstudiebaserad forskning
23Barnintervjun : ur barnperspektiv och barns perspektivHansen Orwehag, Monica, 1946-,Barnintervjun : ur barnperspektiv och barns perspektiv
24FallstudierJensen, Tommy, 1970-, Sandström, Johan 2016Fallstudier
25Att reflektera över forskningsmetoder : en bakgrundJeppsson-Grassman, Eva, 1944-, Taghizadeh Larsson, Annika, 1961-, Att reflektera över forskningsmetoder : en bakgrund
26Att studera funktionshindrades liv över lång tid : åldran...Jeppsson-Grassman, Eva, 1944-,Att studera funktionshindrades liv över lång tid : åldran...
27Scientific Theory and Practice : Six Introductory TextsJerkert, Jesper,2017Scientific Theory and Practice : Six Introductory Texts
28Walking interviews as a research method with people living w...Kullberg, Agneta, Odzakovic, Elzana, Walking interviews as a research method with people living w...
29Att intervjua äldre personer med intellektuell funktionsned...Kåhlin, Ida, 1977-,Att intervjua äldre personer med intellektuell funktionsned...
30Aktionsforskning: om likheter och olikheter i användning oc...Lorentz, Hans,2004Aktionsforskning: om likheter och olikheter i användning oc...
31Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskaplig...Dimenäs, Jörgen,2007Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskaplig...
32Lärarberättelser från förskolanLöfgren, Håkan, 1968-,Lärarberättelser från förskolan
33Video data as a method to understand non-verbal communicatio...Majlesi, Ali Reza, 1979-, Nilsson, Elin, Ekström, Anna, Video data as a method to understand non-verbal communicatio...
34On collaboration : (for Barbara Godard)Neimanis, Astrida,On collaboration : (for Barbara Godard)
35New Tools in Welfare ResearchCedersund, Elisabet, 1950-, Brunnberg, Elinor, 1948-, 2013New Tools in Welfare Research
36När spontanitet ger upphov till forskningsmaterial : den in...Niemi, Mariella, 1965-,När spontanitet ger upphov till forskningsmaterial : den in...
37Forskningsmetoder för samverkansforskningNilsson, Lena A., 1947-, Sorbring, Emma, 1972-, Forskningsmetoder för samverkansforskning
38I levande och döda typografers sällskap : Erfarenheter av ...Olsson, Lars, 1945-,I levande och döda typografers sällskap : Erfarenheter av ...
39Representation in Scientific Practice RevisitedCoopmans, Catelijne, 1976-, Vertesi, Janet, Lynch, Michael, 2013Representation in Scientific Practice Revisited
4020 svenska fallstudier för små och medelstora företag : p...Solberg Søilen, Klaus, 1968-, Huber, Stefan, Søilen, Klaus Solberg 200620 svenska fallstudier för små och medelstora företag : p...

Referenser till uppsats

Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning.
Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver.
Nytt är att du numera även kan jämföra priser på böcker och studentlitteratur.
Om tjänsten | Senaste Sökningar

Hittils har 1.945.063 st sökningar gjorts på Bokreferens.se
sedan starten 2012-10-19, 232 st har genomförts idag.

Bokreferens.se bygger på API från Google Books, Libris och SwePub.
Prisjämförelser sker med tillstånd från:

Adlibris Bokus

Syskonsajter: Loggbok.nu | Pluggis.nu | Radiolinker.com

© Copyright 2019 Illius Media